Zasłużeni dla Kluczborka 1999 (Jan Czechowski, Ks. Józef Krawiec)

  • Jan Czechowski

Jan Czechowski

Wykazał się wielkim zaangażowaniem w tworzeniu samorządności gminnej podczas pełnienia w latach 1990-1996 funkcji Przewodniczącego rady Miejskiej, członka zespołu przy wojewodzie ds. opracowania strategii rozwoju województwa. Jako mieszkaniec Kluczborka cieszy się wyjątkowym autorytetem zarówno w środowisku biznesowym, jak i wśród społeczeństwa miasta. Jego duży wkład pracy w proces restrukturyzacji i modernizacji w latach pełnienia funkcji dyrektora naczelnego, a później Prezesa - Dyrektora Zarządzającego spowodował łagodne przejście przez okres transformacji i zmian systemowych w kraju, a FAMAK został uznany jako firma modelowa, co przyczyniło się jeszcze bardziej do rozsławienia jej, jak i miasta Kluczbork tak w kraju, jak i poza jego granicami. Był inicjatorem i pionierem wdrożenia w kraju wśród firm przemysłowych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm serii ISO. Pod jego kierownictwem jako pierwsza firma w kraju FAMAK S.A. wdrożył zintegrowany system zarządzania jakością pozostawiając na długie lata w tyle konkurencję. Firma po otrzymaniu Polskiej Nagrody Jakości jako pierwsza firma z krajów byłej Europy Wschodniej i Środkowej została zarekomendowana przez Urząd Rady Ministrów i przyjęta po przesłuchaniach na członka European Federation of Quality Managment w Brukseli. Stworzył silny ośrodek projektowy i rozwojowy, wdrożył Zintegrowany Program Poprawy Produktywności oraz Praktyczny Program Redukcji Kosztów i Czasów Wykonania, Program Zarządzania Wiedzą, Program Praktycznego Zarządzania Ograniczeniami, które ustaliły na lata Praktyczny Zintegrowany System Jakości Totalnej TQM oraz podstawy do dalszej budowy organizacji samouczącej się nakierowanej na Dom Jakości. Jan Czechowski był również współzałożycielem i członkiem Akademii Marek, Kapituły Polskiej Nagrody Jakości, członkiem i absolwentem japońskiej organizacji JICA w Tokio, absolwentem specjalistycznego kursu na uniwersytecie w Tours we Francji, członkiem projektu XXI Century Challenge organizowanym przez BBC i NBC w Londynie oraz wielu, wielu innych. FAMAK w 1992 roku zajął I miejsce na najlepszy Program Restrukturyzacji w przemyśle polskim, co było wielkim wyzwaniem i zaszczytem praktycznej weryfikacji w skali krajowej. Potem pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo zdobyło dwukrotnie II miejsce w 1994r. i I miejsce w 1995r. w Polskiej Nagrodzie Jakości, a sam Jan Czechowski w roku 2000 zdobył I miejsce indywidualnie jako praktyk w tejże nagrodzie. Od wielu lat do dnia dzisiejszego zasiada w jej Kapitule. Wyróżniony złotym laurem umiejętności w 1992r., tytułem Srebrnego Inżyniera 1995 i Złotego Inżyniera Pięciolecia 1997-2001, Wybitnego Eksportera 2002, Eurolidera 2002, był finalistą konkursu Stowarzyszenia Managerów Polskich 1997, wieloletnim Wiceprezesem Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego oraz zasłużonym dla tegoż Porozumienia 2001, laureatem konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 1999 etc., etc. Obecnie jest członkiem Zarządu firmy Financing&Manufacturing&Know-how Sp. z o.o. W roku 1999 jako jeden z pierwszych został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka. Cztery lata później w 2003r. podczas czerwcowych obchodów rocznicy nadania Kluczborkowi praw miejskich uhonorowano go również Medalem 750-lecia (I edycja).

Ks. Józef Krawiec

Pierwszą posługę kapłańską rozpoczął w 1990r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku i pełnił ją owocnie przez 6 1at do roku 1996. Do największych i najbardziej cennych inicjatyw należy zaliczyć coroczne festyny "Dzieci-Dzieciom" i "Dorośli-Dzieciom", które stały się dla naszego miasta największymi imprezami kulturalno-rozrywkowymi. Trwają one do dnia dzisiejszego i przyciągają licznych widzów. W niezwykły sposób ksiądz Józef przyciągał młodzież, którą gromadził wokół siebie w bardzo licznych grupach modlitewnych. Z tą młodzieżą co roku odwiedzał Domu Pomocy Społecznej i Domy Dziecka. Opieką swą objął także osoby niepełnosprawne, tzw. MUMINKI, z którymi wędrował nawet po górach. Jednym z największych wyzwań podjętych w Kluczborku było objęcie funkcji Kapelana Zakładu Karnego. Wbrew oczekiwaniom efekty tej pracy były zaskakujące, dzięki czemu ksiądz Józef w 1996r. został mianowany kapelanem jednego z największych Zakładów Karnych na terenie Polski w Strzelcach Opolskich. Ks. Józef został jako jeden z pięciu kandydatów na całe województwo odznaczony Orderem Uśmiechu Dziecka. W roku 1999 jako jeden z pierwszych został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.