SMOG

Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny o programie Czyste Powietrze

Gmina Kluczbork przystąpiła do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu celem realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze, którego ideą jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach realizacji tego porozumienia otwarty został gminny punkt informacyjno-konsultacyjny w którym zainteresowani mogą otrzymać pełną informację o programie Czyste Powietrze i warunkach dofinansowania oraz pomoc w kwestiach technicznych oraz wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i płatność. 


Punkt informacyjno-konsultacyjny działa w budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 pok.129 w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałki od godz. 12-00 do 16-00
- środy od godz. 9-00 do 12-00
- piątki od godz. 12-00 do 15-00

Informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Miejskiej UM w Kluczborku pod nr tel. 77 418 38 64 lub pisząc na adres e-mail:  michal.klups@kluczbork.pl  
Porozumienie realizuje inspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej p. Michał Klupś.

Wstecz