KBO na 2021

Wykaz złożonych wniosków do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021

Ze względu na okres pandemii COVID-2019 posiedzenie Zespołu konsultacyjnego ds Budżetu Obywatelskiego nie odbyło się. Wszyscy członkowie zespołu indywidualnie zapoznali się z wnioskami i dokonali analizy złożonych wniosków. Dokonano analizy wniosków złożonych przez mieszkańców Kluczborka w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., które zostały złożone do dnia 30 września 2020 r. W tym terminie wpłynęło 9 wniosków. Zespół bez uwag zaakceptował 9 wniosków. Żaden projekt nie został odrzucony.

Zgodnie z §3 ust.8 Regulaminu Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego zespół sporządził listę projektów które będą podlegać głosowaniu. 

WYKAZ ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 r.

Lp.

Nr obszaru

Numer identyfikacyjny zadania

Nazwa zadania

Wartość szacunkowa zadania brutto

1

Obszar nr 2

GM.3020.1.1.2020.MS

Rozbudowa parkingu przy ul. Cybisa o kolejne miejsca postojowe.

77.000,00 zł

2

Obszar nr 1

GM.3020.1.2.2020.MS

Eko klasa – sala do zajęć dydaktycznych na wolnym powietrzu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku.

113.500,00 zł

3

Obszar nr 2

GM.3020.1.3.2020.MS

Budowa nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem na boisku asfaltowym przy szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku.

125.000,00 zł

4

Obszar nr 1

GM.3020.1.4.2020.MS

Plac zabaw „Fabryka Radości” przy ul. Stefana Batorego 6 w Kluczborku. Zagospodarowanie przestrzeni, budowa placu zabaw.

124.990,26 zł

5

Obszar nr 1

GM.3020.1.5.2020.MS

Ławeczki Dobrych Spotkań. Uroczysko na kluczborskiej starówce.

29.600,00zł

6

Obszar nr 1

GM.3020.1.6.2020.MS

STOP Komarom! Budki lęgowe dla jerzyków.

13.000,00 zł

7

Obszar nr 1

GM.3020.1.7.2020.MS

STOP SMOG! Przedszkolaku złap zdrowy oddech. Zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli.

40.000,00 zł

8

Obszar nr 2

GM.3020.1.8.2020.MS

STOP Komarom! Budki lęgowe dla jerzyków.

13.000,00 zł

9

Obszar nr 3

GM.3020.1.9.2020.MS

STOP Komarom! Budki lęgowe dla jerzyków

13.000,00 zł

WARTOŚĆ  WSZYSTKICH ZADAŃ

549.090,26 zł

 

Wstecz