KBO na 2021

Zagłosuj na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

Zagłosuj od 1 do 14 grudnia na jeden z 9 projektów Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego. W czasie pandemii zalecamy głosować online: www.kbo.kluczbork.pl. Zajmie to najwyżej minutę.
Głosować może każdy mieszkaniec miasta Kluczborka.

Zasady głosowania:

 1. Prawo do glosowania ma każdy mieszkaniec Miasta Kluczborka.
 2. Można zagłosować tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” przy zadaniu, na który oddaje głos. 
 3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie  wszystkie oświadczenia.
 4. W przypadku osób głosujących poniżej 16 r. ż. wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Głosujący może wziąć udział tylko raz w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021r.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie, lub nie oddano żadnego głosu.
 2. Oddano więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
 3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.
 4. Wszystkie oświadczenia nie zostały zakreślone.
 1. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet) przez głosującego, a w przypadku osób głosujących pon. 16 r. ż. przez rodzica/opiekuna

Karta do głosowania KBO na 2021

 • plakat glosowanie2
  Głosuj na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

Wstecz