KBO na 2021

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Znamy już zwycięzców głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego. Zwycięzca w obszarze 1: projekt 1.1 Eko klasa – sala do zajęć dydaktycznych na wolnym powietrzu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku. – 426 głosów.
Zwycięzca w obszarze 2: projekt 2.2 Budowa nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem na boisku asfaltowym przy szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku. – 441 głosów
Zwycięzca w obszarze 3: projekt 3.1 STOP Komarom! Budki lęgowe dla jerzyków. -34 głosy.

Zagłosuj na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

Zagłosuj od 1 do 14 grudnia na jeden z 9 projektów Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego. W czasie pandemii zalecamy głosować online: www.kbo.kluczbork.pl. Zajmie to najwyżej minutę.
Głosować może każdy mieszkaniec miasta Kluczborka.

Wykaz złożonych wniosków do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021

Dokonano analizy wniosków złożonych przez mieszkańców Kluczborka w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., które zostały złożone do dnia 30 września 2020 r.

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2021 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje oraz dokumenty dotyczące VI edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Miasto Kluczbork zostało podzielone na 3 obszary. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi dwoma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej.

W obszarze I i II można realizować zadanie za max. kwotę 125 000 zł brutto. W obszarze III (park miejski) zadanie za max. kwotę 50 000 zł brutto.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadanie, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 125 000 zł lub 50 000 zł (obszar III park miejski).

Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.

Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagany jest PESEL i podpis rodzica lub opiekuna prawnego (podpis nie dotyczy głosowania internetowego) .

Głosowanie odbywa się w następujący sposób: a) na stronie internetowej www.kluczbork.eu, b) w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Kluczborka wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Kluczborka, poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania.

Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania i nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).

Głosujący może zagłosować tylko na jedno zadanie, jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania.

  • mapa
  • kbo