KBO na 2017

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2017 rok

Najważniejsze zmiany w Kluczborskim Budżecie Obywatelskim na 2017 rok

Miasto Kluczbork zostało podzielone na 5 obszarów. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi pięcioma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej.

Każdy obszar może realizować zadania za max. kwotę 50 000 zł brutto.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 50 000 zł.

Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.

Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka, który w danym roku kalendarzowym kończy 16 lat.

Głosowanie

Głosowanie odbywa się w następujący sposób:

  1. na stronie internetowej www.kluczbork.pl,
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Miejskim, w godzinach pracy poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,

Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania i nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).

Poniżej przedstawiamy dokumenty dotyczące II edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

  • Kluczborski Budżet Obywatelski na 2017

Wykaz wniosków zgłoszonych do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W dniu 19.09.2016r. Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał analizy złożonych wniosków przez mieszkańców Kluczborka do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Zostało złożonych w terminie do dnia 31.08.2016r. 10 wniosków w 5 obszarach. Jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, ponieważ zgłoszone we wniosku zadanie było tożsame z innym wnioskiem.

Ponieważ w obszarze 3 i 5 było złożonych więcej niż jeden wniosek odbyło się komisyjne losowanie kolejności zadań w tych obszarach. Komisja zaakceptowała 9 wniosków, których listę prezentujemy poniżej.

Mieszkańcy Kluczborka będą mogli wybierać zadania do realizacji z 9 wniosków w 5 obszarach. Głosowanie będzie się odbywać od 3 do 17 października 2016r. na stronie www.kbo.kluczbork.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Miejskim we Kluczborku.

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 r.

Lp.

Obszar i numer identyfikacyjny zadania

Tytuł zadania

Szacunkowa wartość zadania

I.

OBSZAR nr 1

 

 

1.

GM.3020.1.6.2016.DK

Modernizacja placu zabaw przy ul. Konopnickiej (dawne miasteczko ruchu drogowego)

49.999,50zł- 50.000,00zł

 

 

 

 

II.

OBSZAR nr 2

 

 

 

1.

GM.3020.1.3.2016.DK

STREFA RUCHU DLA DOROSŁYCH siłownia napowietrzna

49.999,00zł-

50.000,00zł

 

 

 

 

III.

OBSZAR nr 3

 

 

 

1.

GM.3020.1.1.2016.DK

Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ul. Jagiellońską i ul. Wyspiańskiego z ul. Cybisa oraz budowa drogi przejazdowej przez parking do kładki

36.000,00zł

2.

GM.3020.1.5.2016.DK

RADOSNY PLAC ZABAW PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO

50.000,00zł

 

 

 

 

IV.

OBSZAR nr 4

 

 

1.

GM.3020.1.4.2016.DK

Rozbudowa placu zabaw pomiędzy ulicą Podwale i Armii Krajowej

48.280,00zł

48.300,00zł

 

 

 

 

V.

OBSZAR nr 5 

 

 

1.

GM.3020.1.7.2016.DK

Bezpieczne otoczenie RADOSNY PIES - psi park w Parku Miejskim

38.352,74zł

38.400,00zł

2.

GM.3020.1.10.2016.DK

Leżaki w Parku Miejskim

38.875,40zł

38.900,00zł

3.

GM.3020.1.9.2016.DK

Oświetlenie alejek między ul. Kilińskiego i Fabryczną w Kluczborku

32.500,00zł

4.

GM.3020.1.9.2016.DK

Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie (przy ul. Gen. Andersa )– plac zabaw i urządzenia fitness

50.000,00zł

 

WYKAZ WYCOFANYCH WNIOSKÓW DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017r.

Lp.

Obszar i numer identyfikacyjny zadania

Tytuł zadania

Szacunkowa wartość zadania

Uwagi

I.

OBSZAR nr 1

 

 

 

 

1.

GM.3020.1.2.2016.DK

Budowa placu zabaw pomiędzy ulicą Konopnickiej a Żeromskiego

47.800,00zł

Wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę

Wyniki Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

Na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego w przewidzianym prawem terminie oddano następującą ilość głosów:

  • papierowo: 512
  • internetowo: 707

Po weryfikacji kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie stwierdzono, że oddano razem 1219 głosów, w tym:

  • 1143 głosów ważnych
  • 76 głosów nieważnych.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania w obszarze nr 1

Lp.

Numer i tytuł projektu

wartość

głosów
ogółem

1

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Konopnickiej
(dawne miasteczko ruchu drogowego) -

50.000,00

212

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 2

Lp.

Numer i tytuł projektu

wartość

głosów
ogółem

1

2. Strefa ruchu dla aktywnych siłownia napowietrzna
– plac pomiędzy ulicami Tuwima a Morcinka

50.000,00

242

 

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 3

Lp.

Numer i tytuł projektu

wartość

głosów
ogółem

1

4. Radosny plac zabaw przy ul. Kochanowskiego

50.000,00

326

2

3. Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie
ul. Jagiellońską i ul. Wyspiańskiego z ul. Cybisa
oraz budowa drogi przejazdowej przez parking do kładki

36.000,00

308

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 4

Lp.

Numer i tytuł projektu

wartość

głosów
ogółem

1

5. Rozbudowa placu zabaw pomiędzy
ulicą Podwale i Armii Krajowej

48.300,00

130

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 5

Lp.

Numer i tytuł projektu

wartość

głosów
ogółem

1

9. Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie
(przy ul. Gen. Andersa ) – plac zabaw
i urządzenia fitness

50.000,00

560

2

6. Bezpieczne otoczenie RADOSNY PIES
- psi park w Parku Miejskim

38.400,00

234

3

7. Leżaki w Parku Miejskim

38.900,00

190

4

8. Oświetlenie alejek między ul. Kilińskiego
i Fabryczną w Kluczborku

32.500,00

113