KBO na 2016

 • Kluczborksi Budżet Obywatelski logo

>>>Głosowanie ONLINE<<<
na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

ZAKOŃCZONE

Zasady głosowania:

 1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują pełnoletni mieszkańcy Kluczborka.
 2. Głosujący może wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X"   w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór".
 3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Na karcie wybrano więcej niż 5 zadań lub nie wybrano żadnego.
 2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
 3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.
 4. Numer PESEL jest błędny.
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie zostało zakreślone przez głosującego.

Kluczbork Budżet Obywatelski stanowią środki finansowe  budżetu gminy Kluczbork przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez osoby pełnoletnie i zamieszkałe na terenie miasta Kluczborka, w trybie i na zasadach określonych Regulaminem. Zadania wyłonione w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną zrealizowane w ramach wydatków budżetu gminy Kluczbork na 2016r. Kwota z budżetu gminy Kluczbork, której dotyczy budżet  obywatelski w 2016r. łącznie wyniesie nie więcej niż 250.000,00zł.

Kluczborski Budżet Obywatelski - zakończenie głosowania

Zakończyło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 (KBO).

Mieszkańcy Kluczborka mogli głosować na 5 z 32 zakwalifikowanych projektów. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną lub za pomocą kart do głosowania.

Karty zbierane były w 4 miejscach:

 • Urząd Miejski,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”.

W głosowaniu wzięło udział niemal 19% uprawnionych, czyli co 5 mieszkaniec Kluczborka.

Łącznie oddano 3 757 głosów, z czego 2 143 drogą elektroniczną i 1 614 za pomocą kart do głosowania, w tym:

 • 758 głosów – Urząd Miejski w Kluczborku,
 • 354 głosów - Urząd Stanu Cywilnego
 • 341 głosów – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”
 • 161 głosów – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”

Głosy oddane na kartach zostały poddane weryfikacji formalnej. Po weryfikacji i podliczeniu wszystkich głosów, zostaną podane wyniki głosowania na poszczególne projekty.

Wyniki głosowania Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 26 października 2015 r. zespół konsultacyjny do spraw KBO zatwierdził wyniki głosowania mieszkańców na zgłoszone 32 projekty. Łączna liczba głosów oddanych wyniosła 3754 z czego 2 140 drogą elektroniczną i 1 614 za pomocą kart do głosowania. Po weryfikacji kart do głosowania oraz głosów oddanych elektronicznie stwierdzono 3538 głosów ważnych oraz 216 nieważnych. W głosowaniu wzięło udział niemal 19% uprawnionych, czyli co 5 mieszkaniec Kluczborka.

Poniżej przedstawiamy 5 zwycięskich projektów z największą liczba głosów, które zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Kluczbork i zostaną zrealizowane w 2016 roku.

Wykaz zwycięskich projektów

Miejsce

Numer i tytuł projektu

Wartość

Liczba głosów

1

4. Kluczbork dla rodziny – nowy plac zabaw przy ul. Ossowskiego. 

50.000,00

1226

2

16. Ossowskiego – siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 .

50.000,00

1079

3

24. AKTYWNA GÓRKA – Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej.

50.000,00

850

4

17. Ossowskiego obok Przedszkola nr 8 – poszerzenie parkingu i przejazdu.

48.000,00

722

5

25. AKTYWNA GÓRKA – Strefa ruchu seniora i osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej

50.000,00

678

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywny udział w głosowaniu na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.

 • Kluczborski Budżet Obywatelski 2016 wyniki
 • Kluczborski Budżet Obywatelski 2016 wyniki
 • Kluczborski Budżet Obywatelski 2016 wyniki