Laureaci Kluczborskich Baszt 2016

  • Mirosław Gos
  • Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku
  • Famur FAMAK S.A.
  • Iwona i Arkadiusz Chmiel
  • Iwona i Janusz Śliczni
  • Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej „MUMINKI”
  • Waldemar Sochacki
  • Dawid Rojowski
  • Łukasz Radwański

Mirosław Gos

Mirosław Gos to nauczyciel geografii w I LO im. Adama Mickiewicza i miłośnik lokalnej historii. Oto co mówił o sobie w zeszłym roku w rozmowie z Moniką Kluf:

W 2000r. Mirosław Gos uznał, że turniej wiedzy o powiecie to świetny forma zaciekawienia młodzieży lokalną historią, ciekawymi miejscami i ludźmi, interesującymi, a mało znanymi faktami czy ciekawostkami jak podwołczyńskie solanki, piramida w Rożnowie czy laskowickie mumie. Tak pojawił się powiatowy konkurs „Co wiecie o powiecie”. Czas przygotowania do konkursu, grzebanie w źródłach, w internecie - jest chyba bardziej odkrywaniem niż wkuwaniem. Bo miłość do historii, zagadek i nieznanych faktów na zawsze pozostaje w każdym, kto zetknął się z historyczną pasją i Panem Mirkiem Gosem. Dzięki jego inicjatywie powstało szerzące wiedzę Stowarzyszenie Miłośników Kluczborka i Ziemi Kluczborskiej.

Publiczne Przedszkole nr 5

W marcu 1964r. powołano społeczny komitet budowy przedszkola, a niecałe 4 lata później dokonano uroczystego otwarcia placówki nadając jej imię Marii Konopnickiej. Po latach w wyniku reorganizacji placówek oświatowych na terenie naszej gminy przedszkole posiada oddziały zamiejscowe w Kraskowie i Ligocie Dolnej.

Przedszkolna „piątka” dysponuje bogatą gamę tradycji przedszkolnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizowany od 15 lat Festiwal Przedszkolnych Talentów Muzycznych z cyklu „Śpiewam, tańczę, gram, choć niewiele latek mam”. Ta środowiskowa impreza o zasięgu powiatowym organizowana jest co roku w maju i biorą w niej dzieci z przedszkoli całego powiatu kluczborskiego.

W ciągu roku organizowane są także różnorodne inne uroczystości czy wycieczki. Dzięki nim dzieci mają możliwość zdobywania nowych wiadomości i umiejętności za sprawą bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

W dorobku placówki znaleźć można wiele dyplomów, podziękowań świadczących o dużym zaangażowaniu w konkursy, przeglądy i zawody organizowane również poza placówką. Dzieci biorą udział np. w gminnym spotkaniu z poezją dziecięcą, w konkursach plastycznych, ekologicznych czy przyrodniczych, w zawodach sportowych.

Famur FAMAK S.A.

Zakłady Famaku od lat związane są z Kluczborkiem. Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 maja 1945r. na bazie poniemieckiej firmy położonej w Kluczborku. Powstałe wówczas przedsiębiorstwo nosiło nazwę: Kluczborskie Zakłady Mechaniczne i Odlewnia. Na początku produkcja miała charakter głównie usługowy i ograniczała się do wykonawstwa napraw sprzętu rolniczego, spożywczego oraz świadczenia usług na rzecz miejscowej ludności.

Po latach zmieniło nazwę na Fabrykę Maszyn i Urządzeń FAMAK. Potem zyskało status spółki akcyjnej. Jako Famak S.A. z rekomendacji Urzędu Rady Ministrów, jako pierwsza firma z krajów Europy Środkowej i Wschodniej została przyjęta na członka Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością – EFQM z siedzibą w Brukseli. FAMAK otrzymał też wiele nagród, m.in.:

- W roku 1999 został Laureatem Głównej Nagrody Wybitny Polski Eksporter

- W roku 2000 został nominowany przez Ministra Gospodarki do Akademii Marek.

Obecnie zakład funkcjonuje w ramach TDJ S.A. jako FAMUR FAMAK S.A. i jest światowej klasy liderem w produkcji konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń transportowo-dźwigowych dla odbiorców z różnych zakątków świata, o tradycji sięgającej 1945 roku.

Iwona i Arkadiusz Chmiel

Państwo Iwona i Arkadiusz Chmiel to wieloletni niezłomni działacze społeczni, dzięki którym dynamicznie rozwija się stała współpraca pomiędzy mieszkańcami gminy Kluczbork i Goslar. Można ich bezsprzecznie nazwać „dobrymi ambasadorami” mieszkańców obu miast.

Od 2004r. skutecznie zabiegali o nawiązanie współpracy pomiędzy niepełnosprawnymi mieszkańcami Goslar (uczestnikami Lebenshilfe) a niepełnosprawnymi uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku. Ich wysiłki zaowocowały dwa lata później kiedy grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z Lebenshilfe z Goslar po raz pierwszy przyjechała do Kluczborka. W 2007r. niepełnosprawni kluczborczanie pojechali do Niemiec. I tak co roku lub dwa odbywa się partnerska wymiana niepełnosprawnych.

Ale osoby niepełnosprawne to nie jedyna niwa współpracy. Innym polem dla wspólnych działań okazał się sport. W 2003r. małżeństwo Chmiel zainicjowało współpracę młodzieży w oparciu o sport. Dzięki ich staraniom corocznie organizowane są obozy i turnieje sportowe dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych (uczestnicy mają od 10 do 18 lat) obu miast. Od 2009r. nagrodzeni tegoroczną Kluczborską Basztą organizują Międzynarodowe Turnieje Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Norberta Wolfa w Goslar i Kluczborku.

Państwo Chmiel to ludzie o ogromnym sercu i chęci niesienia pomocy innym. Od wielu lat organizują, sponsorują i zaopatrują w sprzęt Ludowe Zespoły Sportowe i oraz placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Iwona i Janusz Śliczni

Państwo Iwona i Janusz Śliczni mieszkają w podkluczborskim Biadaczu-Kamienisku. Znamy ich jako właścicieli gospodarstwa ekologicznego z bazą turystyczną i propagatorów edukacji ekologicznej.

Zaczęło się od przekształcenia prowadzonego już gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne – po latach okazało się, że to najstarsze na Opolszczyźnie gospodarstwo tego typu. Gospodarstwo to za swoją działalność związaną z ochroną wód zostało wyróżnione w konkursie „Rolnik Roku Morzą Bałtyckiego”. Kilkakrotnie otrzymywało też tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego woj.opolskiego czy Polski.

Jednocześnie doszła działalność ekologiczna. Gospodarze organizują seminaria dla rolników, udzielają się na konferencjach czy spotkaniach poświęconych tej tematyce. Prowadzą wykłady o zasadach funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, przetwórstwie i marketingu produktów ekologicznych i turystyce. Od 12 lat prowadzą też zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pozwalające uczestnikom poznać przyrodę oraz tradycje wsi i rolnictwa. Od kilku lat praktyki w gospodarstwie odbywają uczniowie szkół rolniczych i studenci Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego.

Na terenie gospodarstwa znajduje się również baza turystyczna, która pozwala odwiedzającym je gościom poznać zasady działania i funkcjonowania samowystarczalnego ekologicznego gospodarstwa. Od lat 90-tych setki osób spędziło tam wolny czas i miało okazję poznać ziemię kluczborską.

Te trzy filary działania Państwa Ślicznych, czyli gospodarstwo ekologiczne, edukacja ekologiczna i turystyka, są ze sobą ściśle powiązane i wszystkie opierają się na ich pasji, a jest nią … życie w zgodzie z przyrodą.

Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej „MUMINKI”

Organizacja działa od ponad 20 lat na rzecz osób niepełnosprawnych z Kluczborka i okolic. Stowarzyszenie nie ma siedziby, nie ma zatrudnionych pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej. To jednak nie przeszkadza w tym, aby integrować osoby niepełnosprawne, organizować wspólne spotkania, imprezy i wyjazdy dla podopiecznych i wolontariuszy.

Celem stowarzyszenia jest przynoszenie radości i uśmiechu osobom, które często nie mają kontaktu z rówieśnikami ani bliskimi, które są odsunięte od życia społecznego, zapomniane przez innych pełnosprawnych obywateli. Stowarzyszenie zachęca osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów do uczestnictwa w spotkaniach, które mogą być okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, możliwością wspólnego wyjazdu lub uczestniczenia w ciekawym wydarzeniu. Dzięki gościnności i życzliwości księdza proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa od wielu lat członkowie i przyjaciele stowarzyszenia mogą się spotykać w salach katechetycznych parafii. Czas ten spędzony na rozmowach, omówieniu bieżących spraw, zabawach integracyjnych i innych atrakcjach jest bardzo cenny. Cieszy także fakt, że wolontariusze przyprowadzają na te spotkania osoby, które same fizycznie nie dałyby rady dotrzeć. Animatorzy czują się odpowiedzialni za comiesięczne spotkania, szykują poczęstunek, gorącą herbatę i sprawiają, że na godzinę sala katechetyczna zmienia się w miejsce radosnych spotkań integracyjnych.

Obok comiesięcznych spotkań przy parafii, organizowane są także imprezy okolicznościowe takie jak zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe, spotkania mikołajkowe i opłatkowe, wspólne wycieczki (np.: do kina do Opola lub Katowic, do teatru do Wrocławia, do kopalni srebra w Tarnowskich Górach, do jura parku w Krasiejowie i wiele innych), a spacery, ogniska, wyjścia na basen i inne wydarzenia jednoczące niepełnosprawnych z opiekunami. Wszystkie te inicjatywy łamią stereotypy o osobach niepełnosprawnych. Zdobycie szczytu górskiego, jazda konno czy przepłynięcie basenu nie jest już dla nich niemożliwe. Członkowie, wolontariusze i przyjaciele stowarzyszenia swymi działaniami starają sie urzeczywistniać marzenia podopiecznych, uczynić dla nich osiągalnym, to co dla innych jest powszednie.

Waldemar Sochacki

Jest instruktorem, prowadzi zajęcia i posiada II dana w aikido. Działa na rzecz lokalnej społeczności poprzez organizację i udział w imprezach mających charakter edukacyjny i profilaktyczny; tu wymienić można np. akcję „Stop Narkotykom” czy warsztaty „Bezpieczna Kobieta” w 2016r. Organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym rozsławiając Ziemię Kluczborską w kraju i za granicą. Szerokim echem w świecie aikido odbiło się seminarium zorganizowane w Kampusie „Stobrawa” z udziałem legendarnego japońskiego mistrza Minoru Kanetsuki.W 2016r. za długoletnie zaangażowanie w rozwój i propagowanie sztuk walki na terenie Ziemi Kluczborskiej oraz promowanie właściwej postawy wśród dzieci i młodzieży został wyróżniony nagrodą z funduszu MSWiA.

Dawid Rojowski

Mistrz Świata w karate Tradycyjnym w Krakowie XXVII MP Seniorów, Młodzieżowców (…) w KT w Sopocie: I miejsce indywidualnie w ko-go kumite, I miejsce drużynowo (+ Radwański i Dziurowski) w kumite oraz I miejsce w ko-go kumite mężczyzn, członek kadry narodowejumite oraz I miejsce w ko-go kumite mężczyzn, członek kadry narodowej.

Łukasz Radwański

Mistrz świata w kumie drużynowym  reprezentował Polskę podczas MŚwiata w KT w Krakowie (X 2016), XXVII MP Seniorów, Młodzieżowców (…) w KT w Sopocie: I miejsce drużynowo (+ Rojowski i Dziurowski) w kumite (wszystko: seniorzy), członek kadry narodowej.