Laureaci Kluczborskich Baszt 2011

  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów 'Miodowa Kraina'
  • Protea Sp. z o.o.
  • Katarzyna Juranek-Mazurczak
  • Kazimierz Kołosowski
  • Tadeusz Błażejewski
  • Kluczborski Klub Karate
  • Marian Solisz

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina"

Powstało w 2009 roku. Stowarzyszenie to podejmuje szereg działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej oraz dążenie do poprawy jakości życia na wsi. Promuje tradycje pszczelarskie Maciejowa oraz kładzie nacisk na upowszechnianie turystyki, sportu oraz aktywnego wypoczynku. To właśnie z inicjatywy stowarzyszenia powstała sekcja sportowa szermierki "Go-now" odnosząca ogólnopolskie sukcesy.

  • Protea

Protea Sp. z o.o.

To firma specjalizująca się w maszynach i konstrukcjach dla zastosowań morskich, stoczniowych, portowych oraz w przemyśle wydobywczym ropy naftowej. W tym roku przypada jubileusz 10-lecia jej powstania, kluczborski oddział firmy został otwarty w 2008 roku. Zawsze otwarcie i chętnie współpracuje z samorządem lokalnym i mieszkańcami współfinansując różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i sportowym. Wspiera osoby niepełnosprawne, szkoły oraz partycypuje w organizacji Dni Kluczborka.

Katarzyna Juranek-Mazurczak

Jest nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku. Z dużym poświęceniem realizuje się jako nauczyciel i wychowawca. Prowadzi szkolne koło teatralne, starając się zaszczepić w swoich podopiecznych miłość do sceny oraz teatru. Spektakle "Oskar i Pani Róża" oraz "Romeo i Julia" oprócz tego, że były wystawione na deskach Teatru Kochanowskiego, pozostały na długo w pamięci zarówno aktorów, jak i widzów. Aktywnie angażuje się w działalność charytatywną, m.in. zainicjowała akcję pomocy dla jednego z uczniów kluczborskiego gimnazjum - Roberta Wydery. Poza tym swoimi działaniami wspiera również Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św Ojca Pio.

Kazimierz Kołosowski

Od wielu lat związany z łowkowicką parafią pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Dzięki swoim działaniom promuje charakterystyczne dla Kluczbork tradycje pszczelarskie, za co został uhonorowany przez Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego medalem zasłużony dla rozwoju pszczelarstwa. Bardzo aktywnie angażuje się we wszystkie uroczystości związane z postacią wielkiego pszczelarza ks. dr Jana Dzierżona, sprawiając tym samym, iż pamięć o nim nie traci na sile, a dzieło jego pracy znajduje kontynuację.

Tadeusz Błażejewski

Od prawie 40 lat zabiegał skutecznie o powstanie zbiornika retencyjnego w Kluczborku. Już w 1974r. przychodząc na staż otrzymał zadanie ustalenie projektu zbiornika w Biurze Projektów Wodnych i Melioracji w Krakowie. Wtedy miał on mieć powierzchnię 120 ha, a po koronie miała przebiegać droga Opole -Łódź. Pan Tadeusz był zaangażowany we wszystkie prace projektowe a istniały aż trzy koncepcje zbiornika. Obecnie Pan Tadeusz jest generalnym administratorem rzek w powiecie kluczborskim i namysłowskim, zarządzając 500 km rzek.

Kluczborski Klub Karate

Powstał w 1983 roku z inicjatywy Andrzeja Olecha, który do dziś jest prezesem klubu, a zarazem trenerem i sędzią klasy międzynarodowej. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i pasji zarówno trenera, jak i jego podopiecznych Kluczborski Klub Karate znalazł się w czołówce światowej dyscypliny sportu, którą reprezentuje. Wychowankowie Klubu, do których należą min: Krzysztof Neugebauer, Katarzyna Poręba, Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański to członkowie Kadry Narodowej i medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Kluczborski Klub Karate jest jednym z nielicznych klubów w Polsce, którego wychowankowie zdobywają medale we wszystkich grupach wiekowych.

Marian Solisz

Jest absolwentem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 2000 roku mieszka i pracuje w Kluczborku. Uprawia malarstwo sztalugowe, pastel i rzeźbę. Jego prace były wystawiane na wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą m.in.: Galeria Promocyjna w Warszawie, Galeria Szyb Wilson w Katowicach, Galeria Entropia we Wrocławiu, Ambasada Niemiec w Warszawie, New Century Artists Gallery w Nowym Jorku.