Laureaci Kluczborskich Baszt 2009

 • Flaxpol Sp. z o.o.
 • Józef Golenia
 • Hydrokom Sp. z o.o.
 • Andrzej Kowalik
 • Jerzy Krzciuk
 • Miejski Klub Sportowy
 • Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego 'Kobietom Mammograf'
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 'Nadzieja'
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej-Obwód Kluczborski
 • Łukasz Wójcik
 • Flaxpol

Flaxpol Sp. z o.o.

Firma powstała w 1991 roku, dziś zatrudnia 240 osób i ma niejako dwa profile działalności jest producentem odzieży roboczej i jednocześnie jest autoryzowanym przedstawicielem producenta płyt wiórowych i laminowanych. Od początku działalności władze spółki ustaliły priorytety, którymi są: wysoka jakość wytwarzanych wyrobów, bogata oferta asortymentowa, osiągnięcie renomy solidnego kontrahenta handlowego. Dzięki temu Spółka ciągle dynamicznie się rozwija tworząc nowe miejsca pracy i zdobywając nowe rynki zbytu. Dzięki konsekwentnym działaniom władz spółki jakość oferowanych przez nią produktów jest bardzo wysoka, czego potwierdzeniem może być wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001. W 2003 i 2004 roku firma otrzymała elitarny tytuł Gazela Biznesu w organizowanym przez tygodnik "Puls Biznesu" rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm polskich w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Józef Golenia

Józef Golenia

Nagłówek opublikowanego w NTO artykułu mówi o nim "Józef Golenia z Kluczborka - najfajniejszy kibic Rzeczypospolitej". Za wspieranie polskich siatkarzy podczas Mistrzostw Świata w 2007 r. w Japonii oraz promocję regionu w czasie tej imprezy otrzymał w 2007r. w 39 plebiscycie NTO na najpopularniejszych sportowców i trenerów, nagrodę - Puchar Fair Play. Jest inicjatorem wielu imprez charytatywnych. W 2008 roku zorganizował bal charytatywny dla Agaty Mróz, ściągając do Kluczborka gwiazdy polskiej siatkówki. Dochód z balu i licytacji przeznaczono na leczenie siatkarki zmagającej się z białaczką. We wrześniu tego roku był współorganizatorem wielkiej gali siatkówki, podczas, której na hali OSiR w Kluczborku naprzeciw siebie stanęły Delecta Bydgoszcz i Pamapol Wieluń. Siatkarze zagrali dla chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną Mateuszka Szurmaka z Kluczborka.

 • Andrzej Kowalik

Andrzej Kowalik

Bez wahania można powiedzieć, że pszczoły to jego pasja. Jest kierownikiem jednej z najstarszych pasiek w Polsce, Pasieki Zarodowej im. ks. dr Jana Dzierżona, która działa w ramach struktur organizacyjnych Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krasnem. Jego konsekwentne działania i zapał sprawiły, że Pasieka w Maciejowie znacznie rozszerzyła zakres swojej działalności i została zmodernizowana. Poprzez swoją pracę i zaangażowanie dba o to, aby pasieka kontynuowała dzieło pracującego tam kiedyś wielkiego pszczelarza ks. dr Jana Dzierżona, stanowiąc jednocześnie jego żywy pomnik. Dzięki swoim działaniom promuje, charakterystyczne dla Kluczbork tradycje pszczelarskie. Za zasługi dla pszczelarstwa 2005r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi a 2006r. medalem Zasłużony dla Rolnictwa.

 • Hydrokom

Hydrokom Sp. z o.o.

Spółka Hydrokom powstałą 1993 roku i jest kontynuatorką tradycji miejskiego zakładu wodociągów. Ostatnie lata w Spółce nacechowane są intensywną rozbudową sieci kanalizacyjnej obejmującej Gminę Kluczbork oraz modernizacją infrastruktury technicznej. W 2005 roku w Spółce wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg wymagań norm ISO 9001 i ISO 14001, co w konsekwencji zaowocowało przyznaniem Spółce w 2009 przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej tytułu "Firma Bliska Środowisku". Poza kwestiami środowiskowymi duży nacisk stawia się na ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klienta, czego wynikiem jest zdobycie przez Spółkę w 2007 certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi". Zaś w 2008 Spółka HYDROKOM po raz kolejny została laureatem konkursu organizowanego przez Krajową Radę Gospodarczą, zdobywając tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play. Oprócz swojej działalności statutowej, Spółka aktywnie angażuje się w działalność na rzecz pomocy potrzebującym. Wspomagamy materialnie przedszkola, szkoły, domy dziecka i instytucje zajmujące się pomocą osobom niesprawnym. Zaznacza swoją obecność na różnego rodzaju imprezach sportowych, w szczególności sponsorując rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 • Jerzy Krzciuk

Jerzy Krzciuk

Mimo, że ma już 70 lat niczym nie przypomina swoim wizerunkiem stereotypowego starszego pana na emeryturze. Kluczborski mors przez ostatnie 10 lat zdążył pobić kilka rekordów, jeśli chodzi o czas przebywania w zimnej wodzie. Jeden z jego największych wyczynów to 18 minut i 52 sekundy w wodzie przy temperaturze powietrza minus 7 stopni - należy podkreślić, że jest to rekord świata. Mors ma też na swoim koncie kilka kulturystycznych rekordów. Na swoje 70 urodziny wycisnął na siłowni 70 kg 70 razy zaś podczas tegorocznych Dni Kluczborka pobił rekord Polski w pompkach na poręczach ustanawiając wynik 93 pompki w ciągu minuty. Wszystkie jego rekordy są udokumentowane w "Księdze Rekordów i Osobliwości" gdzie zyskał miano multirekordzisty. Wszędzie gdzie jeździ pobijać kolejny rekord promuje gminę Kluczbork. Poza sportem znajduje czas dla potrzebujących aktywnie pracując w Caritasie przy parafii MBWW.

 • Miejski Klub Sportowy

Miejski Klub Sportowy

Powstał w 2003 roku, od początku swojej działalność skrupulatnie realizuje swój główny cel statutowy, którym jest działalność szkoleniowa. Obecnie w klubie szkoli się ok. 200 adeptów sztuki piłkarskiej w wieku od 7 do 18 lat. Oferta klubu stanowi, więc alternatywę spędzenia wolnego czasy dla wielu młodych ludzi. Wizytówką klubu są drużyny seniorów, z których jedna w 2007 roku osiągnęła upragniony i spektakularny sukces, którym był awans do III ligi. MKS oprócz systematycznie prowadzonej działalności szkoleniowej, jest organizatorem wielu gminnych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Wszystkie te sukcesy osiągnięte zostały dzięki staraniom zawodników oraz garstki działaczy - społeczników, którzy swoją pracą przyczyniają się do ciągłego rozwoju Klubu.

 • Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego 'Kobietom Mammograf'

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego 'Kobietom Mammograf'

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" ma już 10 lat. Od początku swojej działalności członkowie Stowarzyszenia, nie bacząc na trudności, z ogromnym ładunkiem emocjonalnym podejmowali liczne i różnorodne przedsięwzięcia charytatywne by zgromadzić fundusze i doprowadzić do zakupu mammografu. Wiele tych imprez na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych tworząc lokalną już tradycję. I tak po 8 latach starań główny cel Stowarzyszenia został osiągnięty, udało się zakupić mammograf. Dzięki temu od 12. 10. 2007r. działa w Kluczborku pracownia mammograficzna. Dziś po osiągnięciu najważniejszego celu Stowarzyszenie skupiła się na działaniach dotyczących propagowanie profilaktyki prozdrowotnej oraz upowszechnianie wiedzy o profilaktyce przeciwnowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania. Aktywnie działa na rzecz budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami, poprzez udział w ogólnopolskiej kampanii "Masz głos, masz wybór". Poprzez swoje działania Stowarzyszenie aktywizuje kobiety motywując je do działania oraz odkrywania i rozwijania swoich talentów i pasji.

 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 'Nadzieja'

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 'Nadzieja'

Stowarzyszenie "Nadzieja" istniejące od 2001 r. i prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest organizatorem 11 różnorodnych form doskonalenia, w których zostało przeszkolone 381 osób z województwa opolskiego. Prowadzi również szereg różnorodnych zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. W środowisku lokalnym Stowarzyszenie znane jest z różnych imprez integracyjnych, seminariów i konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności. Co 2 lata Stowarzyszenie organizuje Festiwal Niezwykłości prezentujący twórczość artystyczną i rękodzielniczą osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku zorganizowało Międzynarodową Konferencją pn.: "Razem ku wspólnej Europie - prawa osób niepełnosprawnych", która odbiła się szerokim echem w środowisku, czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody. Poza tym Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Lebenshilfe Goslar i Bad Dürkheim (Niemcy) oraz szkołą specjalną w Navan (Irlandia).

 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Obwód Kluczborski

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Obwód Kluczborski

Jest organizacją ideowo-wychowawczą skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych. W swoich działaniach kieruje się m.in. krzewieniem tradycji narodowych i szeroko rozumianą służbą na rzecz bliźnich. W oparciu o te wzniosłe idee już od 20 lat działa ZHR Obwód Kluczborski, wychowując młode pokolenie kluczborszczan w służbie Bogu, Polsce i bliźnim umożliwiając im realizacje swoich pasji i marzeń. Organizacja w swoich działaniach pamięta o dzieciach i młodzieży z rodzin potrzebujących, była współzałożycielem świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej "Parasol I" i "Parasol II". Rokrocznie ZHR bierze aktywny udział w uroczystościach patriotycznych, od 6 lat ratuje zabytki na Kresach Wschodnich m.in. w Brzeżanach, organizuje letnie i zimowe obozy harcerskie oraz rajdy, zloty i konferencje mające na celu wychowanie młodego człowieka do świadomej postawy obywatelskiej.

 • Łukasz Wójcik

Łukasz Wójcik

Można powiedzieć, że to karateka światowej sławy, członek kadry narodowej, od ponad 8 lat osiągający bardzo dobre wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej. Zdobywca elitarnego Pucharu Świata w kumite indywidualnym, który odbył się w tym roku w Polsce w nowo otwartym Centrum Dalekowschodnich Sztuk Walki w Starej Wsi. Ponadto Łukasz został tegorocznym wicemistrzem Europy w Casalle Manferrato we Włoszech, zdobył również tytułu Mistrza Polski (Lublin, maj 2009 r.), a także uplasował się na 2 miejscu w Polskiej Lidze Karate.