Laureaci Kluczborskich Baszt 2008

 • Cuprod Sp. z o.o.
 • Beniamin Godyla
 • Miejski Klub Sportowy
 • Młodzieżowa Orkiestra Deta z Łowkowic
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kuniów
 • Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy w Bąkowie
 • Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio
 • Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 • Cuprod

Cuprod Sp. z o.o.

Firma powstała w 1988 roku i od samego początku jest producentem popularnych biszkoptów. Zatrudnia ok. 150 osób, a zdolności produkcyjne wynoszą ponad 300 ton ciastek miesięcznie. Firma jest jednym z liderów na krajowym rynku, będąc znaczącym dostawcą marek własnych do wielu sieci handlowych. Z każdym rokiem zdobywa również coraz silniejszą pozycję na rynkach zagranicznych. Wzmacnianiu wiodącej roli firmy pomaga również wdrażanie produktów innowacyjnych, takich jak: ciastka bezglutenowe czy bezcukrowe. Spółka cały czas bardzo dynamicznie się rozwija tworząc nowe miejsca pracy. Dzięki konsekwentnym działaniom władz spółki jakość oferowanych przez nią produktów jest bardzo wysoka, czego potwierdzeniem może być wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001. Spółka w 2006r. i 2007r. otrzymała elitarny tytuł Gazela Biznesu w rankingu organizowanym przez tygodnik "Puls Biznesu" zaś w 2007 roku została uhonorowana tytułem Lidera Eksportu.

 • Beniamin Godyla

Beniamin Godyla

Przedsiębiorca, był przewodniczącym Rady Sołeckiej w Kujakowicach Górnych przez dwie kadencje, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kujakowice Górne. Z jego inicjatywy założone zostało konsorcjum producentów "Kołocza Śląskiego" obejmujące swoim zasięgiem województwo opolskie i śląskie. Konsorcjum w swoich działaniach dąży do zarejestrowania w Unii Europejskiej "Kołocza Śląskiego" jako produktu regionalnego. Pan Godyla działając w imieniu konsorcjum oraz z pomocą Urzędu Marszałkowskiego i Związku Rolników Śląskich rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę promocję Kołocza, biorąc udział w targach: Farma 2007 i 2008 w Poznaniu i Grüne Woche w Berlinie w 2008r. W dniu 3 sierpnia 2008 na opolskim rynku ustanowili rekord Ginnessa w długości Kołocza Śląskiego osiągając imponujący wynik 136 m.

 • Miejski Klub Sportowy

Miejski Klub Sportowy

Powstał w 2003 roku, od początku swojej działalność skrupulatnie realizuje swój główny cel statutowy, którym jest działalność szkoleniowa. Obecnie w klubie szkoli się ok. 200 adeptów sztuki piłkarskiej w wieku od 7 do 18 lat. Oferta klubu stanowi, więc alternatywę spędzenia wolnego czasy dla wielu młodych ludzi. Wizytówką klubu są drużyny seniorów, z których jedna w 2007 roku osiągnęła upragniony i spektakularny sukces, którym był awans do III ligi. MKS oprócz systematycznie prowadzonej działalności szkoleniowej, jest organizatorem wielu gminnych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Wszystkie te sukcesy osiągnięte zostały dzięki staraniom zawodników oraz garstki działaczy - społeczników, którzy swoją pracą przyczyniają się do ciągłego rozwoju Klubu.

 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łowkowic

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łowkowic

Powstała w 2004 skupia 24 członków, którzy aktywnie i z zaangażowaniem realizują cela stowarzyszenia - jest to przede wszystkim integracja mieszkańców wsi, promocja regionu, organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. To właśnie z inicjatywy stowarzyszenia i z pomocą unijnych środków udało się odrestaurować zabytkową kuźnię i piekarnię, które to w tej chwili stanowią ciekawą atrakcję turystyczną. Korzystając z pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury, Stowarzyszenie prowadzi szereg zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych. Dzięki aktywnym działaniom promocyjnym realizowanym min. właśnie przez tą organizację, Kuniów został zgłoszony do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi.

 • Ochotnicza Straż Pożarna Kuniów

Ochotnicza Straż Pożarna Kuniów

Została założona w 1927 roku. Pierwszy samochód wjechał do strażnicy 1959 roku. W tym samym roku dzięki ofiarnej pracy strażaków i mieszkańców Kuniowa oddano nowo wybudowaną strażnicę, do której w 1988 dobudowano część socjalną. Obecnie jednostka zrzesza 46 druhów, 2 wspierających oraz 12 osobową Drużynę Kobiecą, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Obecnie OSP Kuniów jest najlepiej wyposażoną jednostką ochotniczą w gminie, posiada bowiem 5 samochodów oraz wiele sprzętu ratowniczego. Jednostka jako jedyna w gminie wpisana jest do Krajowego Rejestru Ratowniczo Gaśniczego oraz posiada drużynę przeciwpowodziową. Swoimi działaniami jednostka wspiera wiele gminnych imprez dbając o bezpieczeństwo podczas ich trwania i zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 • Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy w Bąkowie

Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy w Bąkowie

Ośrodek stanowi doskonałe zaplecze rekreacje dla oddalonego o 5 km miasta Kluczborka, ale również wielu okolicznych miejscowości. Czynny jest przez cztery miesiące (01.06 - 30.09), cały teren jest ogrodzony, oświetlony i strzeżony. Na terenie ośrodka jest 3 ha akwen wodny, na którym można popływać wynajętym rowerem wodnym. W obrębie Ośrodka są również: basen, brodzik dla dzieci, kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnia rowerów. Na obiekcie znajdują się dwie nowo oddana do użytku sale, których remont zastał sfinansowany ze środków unijnych. OTW Bąków jest w dziesiątce najlepszych campingów w latach 2001-2007 wg rankingu Polskiej Federacji Campingu i Carawaningu. W ogólnopolskim konkursie Mister Camping na najlepszy camping I nagrodę zdobył aż pięciokrotnie w latach: 1996, 1997, 1998, 2007, 2008. Poza tym zdobył IV miejsce wśród kąpielisk województwa opolskiego wg rankingu Nowej "Trybuny Opolskiej" z roku 2008.

 • Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio

Zostało powołane do życia w dniu 25.07.2003 r. Głównym celem hospicjum jest szeroko rozumiana pomoc chorym zbliżającym się do schyłku swojego życia, w ich własnych domach. Taka forma opiek jest niezmiernie istotna dla chorego, gdyż może on być w miejscu, które zna, otoczony ciepłem najbliższej rodziny. Jeżeli jest to konieczne hospicjum wyposaża mieszkanie chorego w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Pacjenci mogą liczyć na profesjonalną pomoc opartą na wiedzy i doświadczeniu rehabilitantki oraz specjalistycznych, przyłóżkowych urządzeń rehabilitacyjnych. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej, hospicjum oferuje opiekę i wsparcie psychologa, prawnika oraz wolontariuszy, skierowaną nie tylko do chorych, ale również ich rodzin, pomagając w ten sposób, aby ostatni okres życia, jaki pozostał choremu, przeżyć jak najlepiej.

 • Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Największa organizacja pozarządowa w powiecie kluczborskim, obecnie zrzesza 1300 emerytów i rencistów w różnym wieku. Związek w swoich działaniach stara się organizować życie kulturalne, wypoczynek i rekreacje najstarszego pokolenia kluczborszczan. Związek w swojej ofercie ma min. organizację spacerów połączonych z gimnastyką korekcyjną, wycieczek rowerowych, wczasów i turnusów rehabilitacyjnych. Poza tym organizuje wiele imprez, które już na stałe wpisały się do gminnego kalendarza kulturalnego. Wszystkie te działania mają na celu integrację środowiska emerytów w Gminie Kluczbork, zachęcenia ich do aktywnego i bogatego życia społecznego i otwarcia się na drugiego człowieka. Związek aktywnie współpracuje z samorządem lokalnym, pozyskując środki finansowe na realizację swoich celów statutowych.