„Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II”

  • logotypy dofinansowania

Gmina Kluczbork informuje, iż zakończyła się realizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biadaczu inwestycja pod nazwą „Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II”.

W ramach tego etapu wzbogacono teren nad zalewem o urządzenie zabawowe do wspinaczki w kształcie diamentu, oraz przebieralnię dwukabinową, która została zamontowana na plaży.
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu: 121 524,00 zł – w całości pochodzący z dofinansowania.

  • Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II
  • Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II
  • Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II - urządzenie do wspinaczki
  • Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II - przebieralnie