Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku

  • logo WFOŚiGW

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku

W dniu 22 kwietnia 2024r. została podpisana przez Gminę Kluczbork umowa z Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku”. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do kwoty: 80 100,00 zł, stanowi do 48,09% kwalifikowanych kosztów, które to wynoszą 166 562,00 zł.

 www.wfosigw.opole.pl