Aktualności 2024

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących GPR

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kluczbork do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kluczbork do roku 2030, stanowiących kolejny etap działań rewitalizacyjnych w Gminie Kluczbork. Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców Gminy Kluczbork w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kluczbork do roku 2030. 

Konsultacje rozpoczną się 6 czerwca 2024 r. a zakończą się 8 lipca 2024 r. oraz zostaną przeprowadzone w ramach następujących form:
1) zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego; 
2) badań ankietowych w formie ankiety on-line;
3) spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy, które odbędzie się 18 czerwca 2024r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, sala 138.

Poniżej link do ogłoszonych konsultacji społecznych, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne dokumenty. 
https://www.bip.kluczbork.eu/konsultacje-spoleczne 

  • logo GPR