Aktualności 2024

Modernizacja boiska Orlik przy ul. Jagiellońskiej

Drodzy mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że wniosek złożony przez Gminę Kluczbork do Ministra Sportu i Turystyki, w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 - edycja 2024, został wytypowany do dalszej oceny.

Gmina Kluczbork ma możliwość pozyskania dofinansowania na realizację zadania, którym jest „Modernizacja istniejącego boiska sportowego Orlik wraz z uzupełnieniem infrastruktury o kolejne funkcjonalności”. Obiekt przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku jest użytkowany do późnych godzin, w związku z czym niezbędna jest wymiana oraz dostawienie oświetlenia.

W ramach uzupełnienia kompleksu planuje się rozbudowę strefy o skatepark oraz sprawnościowy plac zabaw, które bezpośrednio przylegają do Orlika. 

  • Modernizacja boiska ORLIK
  • Modernizacja boiska ORLIK
  • Modernizacja boiska ORLIK