Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork

  • logotypy

Trwają prace remontowe w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork”.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja3PGR/2021/3262/PolskiLad w wysokości 1.600.000,00 zł. została zamontowana instalacja gazowa w świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Dolnych oraz w Bogacicy, natomiast świetlice wiejskich w Smardach Górnych oraz Krzywiźnie przechodzą gruntowny remont. 

W ramach zadania postawiona została szatnia kontenerowa w Krzywiźnie dla dwóch drużyn sportowych. Dla każdej z drużyn zaprojektowano oddzielnie pomieszczenie szatniowe oraz blok sanitarny z prysznicami, WC oraz umywalkami. Przewidziano również miejsce na mały magazynek oraz pomieszczenie z toaletą dla trenerów lub sędziów. Ponadto wewnątrz budynku trwają prace budowlane.
W Smardach Górnych trwają prace związane z dobudową zaplecza kuchennego oraz prace remontowo budowlane w zakresie istniejącej części obiektu. W budynku świetlicy została również wymieniona stolarka okienna.

Całkowity koszt zadania: 2.119.176,80 zł

Planowana data zakończenia inwestycji: lipiec 2024r.

  • 1. Smardy Grne
  • 2. Smardy Grne
  • 3. Smardy Grne
  • 4. Smardy Grne
  • 1. Krzywizna
  • 2 Krzywizna
  • 3. Krzywizna
  • 4. Krzywizna
  • 5. Krzywizna