Aktualności 2023

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości - lokale mieszkalne w Kluczborku przy ul. Zamkowej i ul. Sybiraków; działka budowlana w Kluczborku, ul. Ks. Skargi

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=22633