Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • rzadowy-fundusz-rozwoju-drog

Gmina Kluczbork otrzymała kolejne dofinansowanie w kwocie 536 376 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W II naborze uzupełniającym  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych  Gmina Kluczbork złożyła 8 wniosków.

Wojewoda Opolski udzielił dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym na zadania poprawiające  bezpieczeństwo pieszych na wszystkie 8 zadań w kwocie 536 376,00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach zadań wynoszą 703 068,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w II naborze uzupełniającym, Gmina Kluczbork podpisała łącznie 8 umów:

  • RFRD/U/2021/G/6/P-III – Budowa przejścia dla pieszych na ul. Opolskiej (przy „nowym” cmentarzu)

Dofinansowanie:                                        31 488,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          40 006,98zł

Zadanie polega na budowie nowego przejścia dla pieszych z oświetleniem
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne, przebudowie chodnika z dostosowaniem jego wysokości i montażem kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią, wykonaniem nowego oznakowania poziomego i pionowego.

  • RFRD/U/2021/G/5/P-III – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Skłodowskiej (przejście na wysokości parkingu i targowiska rolnego)

Dofinansowanie:                                        20 000,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          28 936,98zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia przejścia dla pieszych
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne oraz montażu kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią.

  • RFRD/U/2021/G/2/P-III – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej (przy budowanym markecie))

Dofinansowanie:                                        20 000,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          33 856,98zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia przejścia dla pieszych
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne oraz montażu kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią.

  • RFRD/U/2021/G/9/P-III – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Moniuszki (przy rondzie) wraz z przebudową chodnika na ciąg pieszo-rowerowy

Dofinansowanie:                                        116 112,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          145 786,98zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na przejście
z przejazdem dla rowerów, oświetlenia przejścia dla pieszych
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne oraz montażu kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią, budowie wyspy azylu w miejscu obecnego obszaru wyłączonego z ruchu oraz przebudowie chodnika na ciąg pieszo-rowerowy.

  • RFRD/U/2021/G/9/P-III – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Moniuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego) wraz z przebudową chodnika na ciąg pieszo-rowerowy

Dofinansowanie:                                        116 112,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          145 786,98zł

Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na przejście
z przejazdem dla rowerów, oświetlenia przejścia dla pieszych
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne oraz montażu kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią oraz przebudowie chodnika na ciąg pieszo-rowerowy.

  • RFRD/U/2021/G/7/P-III – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Waryńskiego (przy przedszkolu)

Dofinansowanie:                                        20 000,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          28 936,98zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia przejścia dla pieszych
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne oraz montażu kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią.

  • RFRD/U/2021/G/3/P-III – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Katowickiej (przy KPP w Kluczborku)

Dofinansowanie:                                        20 664,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          26 476,98,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia przejścia dla pieszych
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne oraz montażu kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią.

  • RFRD/U/2021/G/1/P-III – Przebudowa przejścia dla pieszych w Kuniowie

Dofinansowanie:                                        192 000,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          258 454,98zł

Przebudowa przejścia dla pieszych w Kuniowie będzie polegała na zmianie jego lokalizacji (przeniesienie poza łuk drogi), wykonanie przejścia jako wyniesionego, budowie oświetlenia z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne oraz montażu kostki fakturowanej bezpośrednio przed jezdnią, montażu znaków aktywnych D-6 oraz zapewnieniu bezpiecznego dojścia do przejścia poprzez budowę chodnika w miejscu zarurowanego rowu oraz oddzieleniu go od drogi za pomocą barier.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Poprzez realizacje projektu podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprawiona dostępności do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego.

Planowanym efektem jest przebudowa łącznie 7 przejść dla pieszych oraz budowa 1 nowego przejścia oraz budowa lub przebudowa ponad 300m chodników.

Wstecz