Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” umowa o powierzenie grantu numer 2746/2022 z dnia 01.04.2022r. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  • logotypy dofinansowania

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” umowa o powierzenie grantu numer 2746/2022 z dnia 01.04.2022r. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Kluczbork podpisała umowę na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu przyznano Gminie Kluczbork dofinansowanie w wysokości 533 500,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin realizacji projektu: 10 miesięcy od podpisania umowy.

Dofinansowanie: 533 500,00 zł