Aktualności 2022

Lepsza jakość powietrza w Gminie Kluczbork

Gmina Kluczbork kończy realizację projektu „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy Kluczbork” którego celem jest wymiana wysokoemisyjnych pieców w mieszkaniach należących do zasobów komunalnych gminy. Zaplanowano likwidację takich źródeł w  42 mieszkaniach oraz w budynku wielorodzinnym przy ul. Kujakowickiej 1, w którym znajduje się 20 lokali, następnie przyłączenie wszystkich nieruchomości do sieci gazowej.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Kluczbork. Jest to szczególnie ważne zadanie z uwagi na wieloletnie problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w gminie oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców narażonych na odziaływanie substancji emitowanych przez tzw. kopciuchy. Kotły i piece o przestarzałej konstrukcji umożliwiającej spalanie niedopuszczalnych substancji, takich jak odpady z gospodarstw domowych stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Podejmowane działania mają umożliwić osiągnięcie poziomów stężeń substancji w powietrzu określonych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej.

Wykonawcą inwestycji była firma Gierczyk Stanisław INST-PLAST Zakład Instalacyjny.

Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2021r do 30 listopada 2022r. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 2 067 700,00 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1 302 651,00PLN co stanowi 63 % wsparcia, natomiast wkład własny Gminy to kwota 765 049,00 PLN co stanowi  37% wartości projektu.

 

  • tablica o dofinansowaniu
  • wymieniony piec

Wstecz