Aktualności 2022

Ważna informacja dot. wydawania laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Uprzejmie informujemy, że wydawanie w/w laptopów odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pon.8.00-16 wt-pt 7.00-15.00 od 21 do 29 listopada 2022r. w pomieszczeniu archiwum - wejście przez dyżurkę Straży Miejskiej na parterze.

Laptop odbiera się po podpisaniu umowy darowizny. Dlatego też warto mieć przy sobie dowód osobisty celem weryfikacji oraz dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i adres email) i obdarowanego dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL).

  • Plakat granty PGR