Aktualności 2022

Informacja odnośnie ciężkiej sytuacji energetycznej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluczbork.
Od dłuższego już czasu napotykamy coraz większe problemy wynikające z galopującej inflacji. Podobnie jak ma to miejsce w naszych gospodarstwach domowych, sen z powiek spędzają przede wszystkim rosnące koszty energii, z tą różnicą, że proponowane ceny energii dla jednostek samorządu terytorialnego są znacząco wyższe niż te, z którymi mamy do czynienia w naszych domach. Od wielu lat nasza Gmina uczestniczy w Grupie Zakupowej organizowanej wraz z Związkiem Gmin Śląska Opolskiego, której celem są wspólne zakupy energii, a co za tym idzie, optymalizacja kosztów zakupu tej energii. Jednak sytuacja z jaką mamy do czynienia w tym roku jest po prostu szokująca. O ile cena za 1 MWH w roku 2021 wynosiła 342,06 zł brutto a w roku bieżącym (2022) płacimy już 508,11 zł, to ceny oferowane w przetargach na rok 2023 są trudne do zaakceptowania. Po pierwszym przetargu (w czerwcu) odrzucono wszystkie oferty ze względu na szokująco wysoką cenę. Kolejny przetarg (z sierpnia) również nie przyniósł dobrych wiadomości. Najniższa oferta opiewała na 2275,50 zł brutto! Jest to podwyżka aż o 448% w stosunku do roku bieżącego! Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Gminy Kluczbork (w tym przedszkoli, szkół, wszystkich gminnych budynków i oświetlenie ulic) oraz spółki Hydrokom, na którą przypada niecałe 50% zapotrzebowania na prąd, z gminnego budżetu w roku 2023 musielibyśmy wydać ponad 15,6 mln zł. Już w tym roku, 2022, rachunki za prąd wyniosą w sumie ponad 3,5 mln zł, co stanowi ogromną część naszych wydatków bieżących. Jednak to co nas czeka w przyszłym roku, z całą pewnością odbije się niekorzystnie na naszym codziennym funkcjonowaniu. Skąd wziąć dodatkowe 12 mln zł? Na pewno czekają nas cięcia i oszczędności takie jak wygaszanie oświetlenia ulicznego itd. Tak wysokie ceny prądu będą musiały przełożyć się na podwyżki cen wielu usług. Koszty energii są jednym z najważniejszych czynników wpływających na cenę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dlatego musimy mieć świadomość, że w przyszłym roku znaczące podwyżki cen za wodę będą nieuniknione.
Dodatkowo trzeba zauważyć, że dochody bieżące samorządów są systematycznie ograniczane. Gospodarowanie środkami publicznymi w tak niepewnej sytuacji, gdzie z jednej strony dochody bieżące są coraz niższe, a wydatki bieżące galopują w górę, jest zadaniem wymagającym podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji. Są przecież jeszcze rosnące wydatki na węgiel, gaz czy inne koszty. Ze swej strony mogę zapewnić, że Gmina Kluczbork będzie podejmować wszelkie możliwe kroki zmierzające do ograniczenia samych wydatków, jak również ich wpływu na nasze codzienne życie. Wspomniany powyżej przetarg na dostawę energii elektrycznej został unieważniony z powodu wysokich cen i będziemy podejmować dalszą walkę o jak najkorzystniejsze stawki.
Czuję się w obowiązku aby przekazać Państwu te informacje, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z faktu, że trudno jest nam prowadzić jakąkolwiek rozsądną i przewidywalną gospodarkę w obecnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku,
Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka

Wstecz