Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bażany

Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bażany

Wartość projektu: 3 861 034,52 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 997 378,00 zł
Planowany termin zakończenia projektu: 31 marca 2019 r.

Gmina Kluczbork otrzymała dotację na realizację projektu „Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bażany” w ramach naboru na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji, w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Kluczbork na liście operacji przyjętych do dofinansowania uplasowała się na trzecim miejscu (na 21 projektów) uzyskując dofinansowanie w wysokości  1 997 438,00 zł. Całkowita wartość projektu to 3 861 149,15 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Kluczbork poprzez budowę 134 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bażany. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu poprawę warunków życia, rozwój społeczno-gospodarczy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez uzyskany bezpośrednio po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, efekt ekologiczny, tj. liczbę planowanych odbiorców – 669 osób. W obecnej chwili projekt jest w trakcie realizacji. Jego zakończenie planowane jest na marzec 2019 roku. 
 

  • Tablica informacyjna