SMOG

Monitor jakości powietrza - czujniki jakości powietrza

Gminny system monitoringu jakości powietrza dostępny na: http://pm.czujniki.kluczbork.pl/pl
W ramach systemu monitorowania jakości powietrza w gminie Kluczbork zamontowano 30 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM 10 i PM 2,5 rozmieszczonych na terenie miasta i sołectw w gminie Kluczbork w następujących lokalizacjach:

Aplikacja Kanarek ostrzeżenia o smogu

Kanarek pozwala łatwo sprawdzić zanieczyszczenie powietrza (smog) w Twojej okolicy, a także poinformuje Cię jeśli jakość powietrza spadnie poniżej ustalonego poziomu. Możesz użyć również mapy do szybkiego zobaczenia sytuacji w Polsce lub wybranych miastach.

Do pobrania w Google Play: Google Play

Do pobrania w App Store : App Store 

Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny o programie Czyste Powietrze

Gmina Kluczbork przystąpiła do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu celem realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze, którego ideą jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach realizacji tego porozumienia otwarty został gminny punkt informacyjno-konsultacyjny w którym zainteresowani mogą otrzymać pełną informację o programie Czyste Powietrze i warunkach dofinansowania oraz pomoc w kwestiach technicznych oraz wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i płatność.

Raport na temat stanu powietrza w Gminie Kluczbork i programów ochrony powietrza

Ważne linki

Całkowity zakaz kopciuchów od 2030 roku. 

Jak palić w kotle - tanio i bez dymu

Skąd się bierze smog

https://www.polskialarmsmogowy.pl/

Wpływ smogu na zdrowie

Stan powietrza w okolicy

Dotacje do wymiany kotła

Historia walki ze smogiem

Palenie śmieciami

Aspekty prawne

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1185

Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały antysmogowej

Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały antysmogowej

Informacja dotycząca składania deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

informacja i formularze do pobrania odnośnie źródeł ciepła