Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików nie ma warstwy tekstu OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Krężel, sekretarz@kluczbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 418 27 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku 

Do budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrznej od strony ulicy Katowickiej, trzy wejścia od strony parkingu oraz wejście z windą od strony parkingu . Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez wejście z windą. Do wejścia z windą oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Jedno z wejść prowadzi przez pomieszczenie Straży Miejskiej , gdzie może być przywołana merytoryczna osoba do załatwienia sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na niskim parterze jest to Straż Miejska. Na wysokim parterze wydziały finansowe i podatkowe oraz kasa. Na I piętrze: Wydziały: spraw obywatelskich ( załatwianie m.in. dowodów osobistych), funduszy europejskich , ochrony środowiska, gospodarki miejskiej, geodezji i planowania oraz Burmistrz. Na wysoki parter i na I piętro oprócz schodów prowadzi również winda. Na drugie piętro, gdzie znajduje się sala konferencyjna oraz ma siedzibę Starostwo Powiatowe w Kluczborku prowadzą schody z pochylniami oraz jedna winda osobowa z oddzielnego budynku Starostwa. W kabinach wind osobowych zamontowane są nakładki Braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windami. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy parkingu, na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wejście do toalety prowadzi przez pomieszczenie Straży Miejskiej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W Urzędzie Miejskim w Kluczborku funkcjonuje pochylnia przed wejściem windowym 
Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku Urzędu Miejskiego nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot posiada i udostępnia następujące aplikacje mobilne: Mobis, Blisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-26 15:11
 • zmodyfikował: Grzegorz Błażewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 07:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54551
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-01 07:57:40