Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje,
2020.06.17

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje,
że spisy wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. zostały udostępnione do wglądu
do dnia 19 czerwca 2020r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku; ul. Katowicka 1 - Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
2020.06.15
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

1 września 2020 roku rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny który potrwa do 30 listopada 2020 r. Burmistrza Miasta Kluczborka –  Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”
2020.06.02
„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomości decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

 

Obwodnica Kluczborka otrzymała nazwę „30-lecia Samorządu Terytorialnego”
2020.05.29
Obwodnica Kluczborka otrzymała nazwę  „30-lecia Samorządu Terytorialnego”

W dniu 27 maja 2020r radni Rady Miejskiej w Kluczborku podjęli uchwałę o nadaniu dla obwodnicy miasta Kluczborka nazwy „30 - lecia Samorządu Terytorialnego”...

Informacja PPIS w Kluczborku
2020.05.28
30 LAT SAMORZĄDNOŚCI KLUCZBORKA
2020.05.27
30 LAT SAMORZĄDNOŚCI KLUCZBORKA

Obchodzimy dziś, czyli 27 maja, niezwykłe święto: Dzień Samorządu Terytorialnego. Co więcej, to właśnie dziś przypada już trzydziesta rocznica pierwszych wyborów do samorządu gminnego, kluczowych dla rozwoju demokracji w Polsce, ponieważ silne i niezależne samorządy są podstawą każdego demokratycznego państwa.

Muzeum im. Jana Dzierżona zaprasza na trzy najnowsze wystawy czasowe
2020.05.27
Muzeum im. Jana Dzierżona zaprasza na trzy najnowsze wystawy czasowe

Muzeum im. Jana Dzierżona zaprasza na trzy najnowsze wystawy czasowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Działaj Lokalnie” 2020
2020.05.26
Zapraszamy do udziału w konkursie „Działaj Lokalnie” 2020

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.

 

Informacja w sprawie projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork”
2020.05.25
Informacja w sprawie projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork”

Uprzejmie informujemy, iż 15 maja 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-002/19 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 7 lipca 2020
Imieniny:
Benedykta, Cyryla, Estery

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/