Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Informacja

Przypominamy wszystkim Zarządcom Nieruchomości oraz Zarządom Spółdzielni Mieszkaniowych, że zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), a także  § 9 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr L/486/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemność pojemników oraz ich ilość musi uwzględniać ilość osób korzystających z pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości oraz częstotliwość odbioru odpadów. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości mieszane z lokalami użytkowymi) ilość i pojemność musi uwzględniać ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz częstotliwość ich odbioru. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork zakazuje  gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami, a właściciel nieruchomości, uwzględniając parametry określone w § 9 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu, jest zobowiązany do zapewnienia czystości i porządku w miejscu ustawienia pojemników do zbierania odpadów.

Informujemy również, że odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np. odpady opakowaniowe,  z tworzyw sztucznych, z produkcji żywności, odpady gastronomiczne należy gromadzić oddzielnie i przekazywać na podstawie odrębnej umowy uprawnionym podmiotom do ich odbioru. Odpady te powstają z bieżącej działalności i nie stanowią odpadów komunalnych, są bowiem nimi odpady, które powstają w wyniku zaspokajania potrzeb pracowników.

Jednocześnie przypominamy tym Zarządcom Wspólnot i Zarządom Spółdzielni Mieszkaniowych, którzy jeszcze nie dokonali przeglądu swoich pojemników o konieczności dostosowania wszystkich pojemników do nowych zasad segregacji i wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19) oraz powołanych wyżej uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku.

Mając powyższe na uwadze prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy rozwiązywaniu problemów związanych z gromadzeniem i odbiorem odpadów na terenie zarządzanych nieruchomości.

Prosimy również o informowanie mieszkańców na terenie zarządzanych nieruchomości, że obowiązują na terenie Gminy Kluczbork dwie stawki opłat ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku od 1 stycznia 2019r.:

  • stawka opłaty od mieszkańca w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 15zł miesięcznie,
  • jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty od mieszkańca wynosi 30zł.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 19 września 2020
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Teodora
«wrzesień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
dzień: 1234dzień: 5dzień: 6
7dzień: 8910111213
1415161718dzień: 19dzień: 20
21222324dzień: 25dzień: 26dzień: 27
282930

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog