Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Informacja o opłacie za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2018r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne).

Wyodrębnienie nieruchomości gruntowej (tylko takie nieruchomości są objęte opłatami za zmniejszenie retencji) określa się w regule „jedna księga – jedna nieruchomość”, co oznacza, że jedną księgą wieczystą objęta jest jedna nieruchomość, niezależnie od tego ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, gdyż to fakt ujęcia ich w jednej księdze oznacza, że jest to jedna nieruchomość o powierzchni wynikającej z gruntów objętych tą księgą wieczystą.
Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy kierować się wskazaną wyżej regułą „jedna księga – jedna nieruchomość”,  niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie. Pojęcie „nieruchomość” należy rozumieć jako powierzchnię gruntu objętą jedną księgą wieczystą, niezależnie od tego ile działek obejmuje.

Na podstawie art. 272 ust. 22 wyżej powołanej ustawy, organem zobowiązanym do ustalenia wysokości opłaty za powyższe usługi wodne jest burmistrz.

Wpływy z tytułu opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za przedmiotową usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. 

Powierzchnia biologicznie czynna, to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo Wodne według, którego wysokość opłaty ustala się na rok, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, określonej w powołanym poniżej Rozporządzeniu Rady Ministrów, oraz wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej określonej w m2.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 2502) wynoszą:
1)    bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2)    z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a)    do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych               z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b)    od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych           z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c)    powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych       z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork, którzy zmniejszyli naturalną retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, prosimy o podanie informacji zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia.

Informację można przesłać na adres mailowy: um@kluczbork.pl lub na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia wyżej wymienionej opłaty tutejszy Urząd prześle stosowną informację o jej wysokości i sposobie obliczenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 77 418 14 81 wew. 232 lub 238.
 

  • autor: Jolanta Matusiak-Czysty, data: 2018-07-31
  • autor: Jolanta Matusiak-Czysty, data: 2018-07-31

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 19 stycznia 2019
Imieniny:
Henryka, Mariusza, Erwina
«styczeń 2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze