Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Nowe zasady segregacji odpadów - ważne informacje

Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 1 stycznia 2019 roku

Gmina Kluczbork rozpoczęła proces wprowadzania nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19), które weszło w życie 1 lipca 2017r. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2018r., Radni przyjęli nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork oraz uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią podstawy do przeprowadzenia koniecznych zmian w dotychczasowym systemie zbierania odpadów komunalnych w Gminie Kluczbork.

Zasadnicza zmiana polega na tym, że selektywna zbiórka odpadów będzie podzielona na 5 pojemników, czyli:

  1. żółty, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych,
  2. niebieski, z napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury,
  3. brązowy, z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ( kuchenne i zielone),
  4. zielony, z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady zbierane łącznie ze szkła białego i kolorowego,
  5. czarny z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane.

Wyjątkiem od ogólnej zasady zbierania odpadów w pojemnikach jest zabudowa jednorodzinna oraz domki letniskowe, gdzie odpady z metali i tworzyw sztucznych, ze szkła oraz z papieru będą zbierane w szczelnych workach z tworzywa wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych oznaczeniach kolorem:

  1. żółtym, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych,
  2. niebieskim, z napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury,
  3. zielonym, z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady zbierane łącznie ze szkła białego i kolorowego.

Podkreślenia wymaga zmiana dotycząca zbierania odpadów ze szkła. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami szkło białe i kolorowe będzie zbierane łącznie do jednego pojemnika lub worka bezpośrednio na nieruchomości, nie będzie zbiórki szkła w ogólnodostępnych pojemnikach na terenie całej Gminy. Znikną także pojemniki na odpady typu „PET” z miejsc ogólnie dostępnych. Pozostaje natomiast możliwość dla dużych wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych – generalnie zabudowy wielorodzinnej, wyposażenia  swoich nieruchomości w pojemniki na szkło typu „igloo” oraz koszy na odpady typu „PET”, na takich samych zasadach jak wyposażenie w inne pojemniki.

Pozostałe zasady dotyczące zbierania i odbioru odpadów nie ulegną zmianom. Ważną informacją dla mieszkańców jest to, że w dalszym ciągu właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia swoich nieruchomości w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów i dostosowanie ich do opisanych wymagań dotyczących kolorystki i odpowiednich opisów. Sposób realizacji tego obowiązku również nie ulegnie zmianom, czyli zakup we własnym zakresie oraz możliwość dzierżawy od firmy odbierającej odpady, która zostanie wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Kolejnym krokiem w procesie wprowadzania zmian jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy, która będzie odbierała od nowego roku odpady od właścicieli nieruchomości na terenie naszej Gminy. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony taki przetarg i po jego rozstrzygnięciu będzie można podejmować kolejne działania, w szczególności dotyczące opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 

Nowy system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kluczbork (1 stycznia 2019r.)

  • -

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 listopada 2020
Imieniny:
Lesława, Grzegorza, Jakuba
«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
23456dzień: 78
910dzień: 11dzień: 12131415
1617dzień: 18dzień: 192021dzień: 22
232425dzień: 2627dzień: 2829
30

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog