Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Obwodnica Kluczborka otrzymała nazwę „30-lecia Samorządu Terytorialnego”

Największa inwestycja drogowa realizowana ze środków gminnych to oczywiście obwodnica miasta Kluczborka od drogi krajowej DK 45 w Kuniowie do drogi krajowej DK 42 ul. Byczyńskiej w Kluczborku. W dniu 27 maja 2020r radni Rady Miejskiej w Kluczborku podjęli uchwałę o nadaniu dla obwodnicy miasta Kluczborka nazwy „30 - lecia Samorządu Terytorialnego”, w 30-tą rocznicę pierwszych wyborów do samorządów. Nadanie takiej nazwy dla obwodnicy stanowiącej własność Gminy Kluczbork jest zwieńczeniem i uhonorowaniem wielkiego wysiłku Gminy Kluczbork jako jednostki samorządu terytorialnego, związanego zarówno z wielkim nakładem finansowym jak i wielkim nakładem pracy władz samorządowych Gminy Kluczbork, radnych kilku kadencji Rady Miejskiej w Kluczborku, pracowników samorządowych Gminy Kluczbork, projektantów oraz wykonawców, którzy włożyli swój wkład w powstanie obwodnicy.
Całość Obwodnicy Kluczborka liczy blisko 9 kilometrów i znajdują się na niej cztery ronda, wiadukt oraz skrzyżowanie z DK 45.
Już w 2003 r. Gmina Kluczbork podjęła działania związane z realizacją inwestycji drogowych wykorzystując nieruchomości ze zlikwidowanych linii kolejowych nr 767 relacji Kuniów - Smardy oraz 768 relacji Ligota Dolna – Gotartów, które zostały zlikwidowane po 1981r.
W 2004r. zostało zlecone opracowanie koncepcji projektowej obwodnicy miasta Kluczborka od drogi powiatowej nr 1318O przy ul. Fabrycznej w Kluczborku do drogi gminnej przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej, przebiegającej po gruntach zlikwidowanych linii kolejowych. Koncepcja została wykonana w I kw. 2005r. Po zatwierdzeniu koncepcji, w 2006r. uzyskano mapy do celów projektowych oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Sama budowa obwodnicy trwała prawie 15 lat i była podzielona na cztery etapy:
- I etap - budowa obwodnicy od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Fabrycznej w Kluczborku; prace budowlane rozpoczęto w roku 2007 a zakończono w roku 2008. Długość wybudowanego odcinka wynosi 0,970 km.
- II etap – budowa obwodnicy od skrzyżowania z drogą krajową DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku; odcinek o długości 3,94 km został oddany do użytku w roku 2012.
- III etap – budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku, które zostało oddane do użytku w roku 2013 oraz budowa ronda przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej, które zostało ukończone w roku 2014;
- IV etap – budowa obwodnicy od ronda przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku. Został on podzielony dodatkowo na dwa etapy robót. Pierwszy etap obejmował budowę obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową DP 1321O w Smardach Dolnych o długości 1,93 km. Ta część została zrealizowana w roku 2017. Drugi etap, będący jednocześnie ostatnim w realizacji całej inwestycji, obejmował budowę odcinka o długości 1,378 km od ronda na drodze powiatowej nr DP 1321O do ronda na DK 42 przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku. Został on ukończony w dniu 27.02.2020 a jego oddanie do użytkowania nastąpiło 01.04.2020.

Całość inwestycji pochłonęła blisko 60 milionów złotych (licząc także niezbędne odszkodowania i inne opłaty). Warto zaznaczyć, że choć Gmina Kluczbork podjęła się samodzielnej budowy tej obwodnicy, to jednak udało nam się skorzystać z dofinansowań od partnerów zewnętrznych. Najwięcej środków otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w sumie 15 564 981,40 zł. Pozyskaliśmy także wsparcie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie 3 000 000,00 zł. Istotne wsparcie w wysokości 2 500 000,00 zł wniosła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Opolu.

  • Untitled-1
  • 30lecie samorządności kluczborka

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 14 lipca 2020
Imieniny:
Izabeli, Kamila, Stelli

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/