Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Informacja w sprawie projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork”

Uprzejmie informujemy, iż 15 maja 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-002/19 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. W wyniku oceny projekt gminy Kluczbork pn. „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork” został zakwalifikowany do dofinansowania.  W związku z powyższym Gmina obecnie przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie.  Niezwłocznie po podpisaniu przez Gminę Kluczbork umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego  rozpoczniemy procedurę podpisywania umów o dofinansowanie z indywidualnymi wnioskodawcami, którzy na podstawie złożonych wcześniej deklaracji zostali ujęci w projekcie.  O dacie podpisania umów wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni w odrębnym piśmie, drogą pocztową. O dacie podpisania umów wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni w odrębnym piśmie, drogą pocztową.

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 14 lipca 2020
Imieniny:
Izabeli, Kamila, Stelli

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/