Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Wykaz wniosków Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

W dniu 19.09.2017r.  Zespół  Konsultacyjny  ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał analizy złożonych wniosków  przez mieszkańców Kluczborka do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018r. Zostało złożonych w terminie do dnia 31.08.2016r. 18 wniosków w 5 obszarach. 

W każdym z obszarów było złożonych więcej niż jeden wniosek, w związku z tym odbyło się komisyjne losowanie kolejności zadań w obszarach. Komisja zaakceptowała wszystkie wnioski, których listę prezentujemy poniżej.

Mieszkańcy Kluczborka będą mogli wybierać zadania do realizacji z 18 wniosków w 5 obszarach. Głosowanie będzie się odbywać od 2  do 16 października 2017 r. na stroniewww.kbo.kluczbork.pl lub w formie papierowej w  siedzibie Urzędu Miejskiego, w Ratuszu Miejskim w Kluczborku oraz w Spółdzielni Mieszkanowiej Przyszłość. 

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 r.

Lp.

Obszar  i numer identyfikacyjny zadania

Tytuł zadania

Szacunkowa wartość zadania

I.

OBSZAR nr 1

 

 

 

1.1.

GM.3020.1.1.2017.DK

Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Kluczborku

 

46.664,10zł

1.2.

GM.3020.1.13.2017.DK

Kluczbork dla młodzieży. Aktywnie i bezpiecznie,  ul. Ossowskiego, Norwida

 

49.999,80zł

 

RAZEM:

 

96.663,90zł

 

II..

OBSZAR nr 2

 

 

 

2.1.

GM.3020.1.4.2017.DK

Bezpieczeństwo i radość psów- psi park-wybieg na Błoniach Kluczborskich

49.994,01zł

 

2.2.

GM.3020.1.5.2017.DK

Zielony zakątek na Osiedlu Północ- Błonia- Strefa wypoczynku dla rodzin i seniorów

50.000,00zł

 

RAZEM:

 

99.994,01zł

 

III.

OBSZAR  nr 3

 

 

 

3.1.

GM.3020.1.6.2017.DK

Budowa parkingów wzdłuż budynku B od strony ul. Jagiellońskiej nr 11-15 w Kluczborku

50.000,00zł

 

3.2.

GM.3020.1.7.2017.DK

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa w Kluczborku

 

50.000,00zł

3.3.

GM.3020.1.15.2017.DK

Aktywne podwórko- Strefa aktywności-ul. Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta

50.000,00zł

 

RAZEM:

 

 

150.000,00zł

IV.

OBSZAR nr 4

 

 

 

4.1.

GM.3020.1.9.2017.DK

Zagospodarowanie alejki „kasztanowej”  przy murach  miejskich ( ul. Pułaskiego – Krzywa)

30.500,00 zł

4.2.

GM.3020.1.8.2017.DK

Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej  ul. Wołczyńska- teren DPS

47.286,00zł

4.3.

GM.3020.1.3.2017.DK

 

Utwardzenie  terenu płytami ażurowymi przy ul. Damrota-Rynek

 

50.000,00zł

4.4.

GM.3020.1.14.2017.DK

Remont podwórka-Wołczyńska 50-moje miejsce na świecie

49.800,00zł

 

RAZEM:

 

177.136,00zł

V.

OBSZAR nr 5

 

 

 

5.1.

GM.3020.1.11.2017.DK

Boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej

 ( streetball) przy ul. Fabrycznej

42.000,00zł

5.2.

GM.3020.1.18.2017.DK

Aktywny  park – piramida linowa w Parku Miejskim

50.000,00zł

5.3.

GM.3020.1.16.2017.DK

Plac zabaw „DLA WSZYSTKICH DZIECI” przy ul. Batorego w Kluczborku

48.039,19zł

5.4.

GM.3020.1.17.2017.DK

Zielony labirynt w Parku Miejskim

50.000,00zł

 

5.5.

GM.3020.1.2.2017.DK

Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie ( przy ul. gen. Andersa)

50.000,00zł

5.6.

GM.3020.1.10.2017.DK

Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kluczborku

49.500,00zł

5.7.

GM.3020.1.12.2017.DK

Leżakowanie  w Parku Miejskim

41.175,40zł

 

 

RAZEM:

 

 

330.714,59zł

 

 

OGÓŁEM:

 

854.508,50zł

 

Zasady głosowania:

  1. Głosować na zadania do budżetu obywatelskiego mogą mieszkańcy zameldowani na terenie miasta Kluczborka, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 16 lat.
  2. Głosujący może wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór". Glosować można na zadania z różnych obszarów.
  3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer PESEL, złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
  4. Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. Na karcie wybrano więcej niż 5 zadań.
  2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
  3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.
  4. Numer PESEL jest błędny.
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie zostało zakreślone przez głosującego.
  6. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet) 

Głosować można od 2.10. do 16.10:

a) na stronie internetowej  www.kbo.kluczbork.pl,
b) w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Miejskim,
c) w siedzibie Spółdzielni Mieszkanowiej Przyszłość w Kluczborku
d) w kinie Bajka.

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 22 maja 2019
Imieniny:
Rity, Heleny, Wiesława

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze
baner toplayer
Dotacje na ogrzewanie