Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wykaz sobót na 2017 rok

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW      

  Niniejszym informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady od mieszkańców w dniu 14 stycznia 2017 roku. Natomiast w dniu 7 stycznia 2017r. będzie nieczynny.

       Przepraszamy za zmianę terminu, natomiast w kolejnych miesiącach odpady będą przyjmowany na dotychczasowych zasadach w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Wykaz sobót na rok 2017:
- 14 styczeń 
- 4 luty 
- 4 marzec 
- 1 kwiecień 
- 6 maj 
- 3 czerwiec 
- 1 lipiec 
- 5 sierpień 
- 2 wrzesień 
- 7 październik 
- 4 listopad 
- 2 grudzień

Mobilny Punkt Informacyjny

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Kluczborku.

Finał WOŚP w Kluczborku.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Koncert Kolęd

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Charytatywny Bal Karnawałowo-Walentynkowy

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

 • -

Noworoczna sesja Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej

9 stycznia br. odbyła się sesja Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej połączona ze spotkaniem noworocznym z włodarzami Gminy Kluczbork.

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar podziękował zebranej młodzieży za dotychczasowe zaangażowanie, pogratulował udanej akcji HejtStop w ramach, której powstały dwa barwne murale. Młodzieżowi Radni oprócz noworocznych życzeń usłyszeli również plany gminy Kluczbork na rok 2017 oraz te, w które może włączyć się młodzieżowa rada.

Podczas sesji radni wybrali z pośród trzech zgłoszonych kandydatów: Mikołaj Cieplik (PG nr 3), Julia Cygan (PG nr 5), Wojciech Niechciał (ZSO) przedstawiciela kluczborskiej rady w „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego”, które powstaje przy Marszałku Województwa Opolskiego. Przedstawicielem kluczborskich radnych został Wojciech Niechciał (jednocześnie pełni funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady).

Najbliższe plany, które były poruszane na sesji to: ankieta wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w gminie Kluczbork dotycząca potrzeb/pomysłów młodzieży, włączenie się w pomoc finansową Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio, impreza kulturalna na zakończenie lata.

Na zakończenie spotkania głos zabrał opiekun rady Tomasz Michalak, który podziękował obecnym włodarzom za dotychczasową współpracę i udzielenie wsparcia pomysłom, z którymi zgłaszali się młodzieżowi radni. W spotkaniu uczestniczyli radni, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Zastępca Burmistrza Kluczborka Roman Kamiński, Sekretarz Gminy Kluczbork Joanna Niedźwiedź, opiekun Rady ze strony Rady Miejskiej radny Tomasz Michalak, Mateusz Dybka z Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.

Lista Radnych kadencji 2016-2018

Imię i nazwisko

Szkoła/Stowarzyszenie

Dominika Gabrysch

PG 2 w Bogacicy

Julia Luterek

PG 4 w Kujakowicach G.

Mikołaj Cieplik

PG 3 Klucbork

Julia Cygan

PG 5 w Kluczborku

Wojciech Niechciał

ZSO w  Kluczborku

Łukasz Neuman

ZSL-T w Kluczborku

Stefania Wilsz 

ZSCKR w Bogdańczowicach

Patryk Widera

SOSW Kluczbork

Igor Dernowicz

ZSP nr 2 CKU Kluczbork

Patrycja Kwaśniak

ZSP nr 1 Kluczbork

Barbara Maszkowska

STO Klucbork

Magdalena Lasek

Stow. Rozwoju Wsi Maciejów

Filip Derda

ZHR Kluczbork

Izabela Marek

Stow. Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus

Joanna Kuliś

TPD Kluczbork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

„Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”

Szanowni  Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji  p.n. „Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać  zmianom klimatycznym poprzez małą retencję  i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”,

 która odbędzie się  w dniu 18 stycznia 2017 r. / środa/  w godzinach 10. 00 – 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „ Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

 Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań dostosowujących gminy do zmian klimatu poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi oraz uwzględnienie ich w długofalowym planowaniu strategii i programów poziomu gminnego.  

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji, nadleśnictw,  podmiotów komunalnych oraz mieszkańców gmin wiejskich i miejskich.

 Program konferencji

 - Otwarcie konferencji

    I Prezentacje wprowadzające:

- Tendencje zmian klimatycznych oraz ich lokalne odziaływanie -  jak identyfikować problemy i formułować rekomendacje do działań planistycznych i inwestycyjnych gmin w aspekcie adaptacji do zmian klimatu– Sylwia Horska - Schwartz, Hubert Schwartz, eksperci projektu;

- Zarządzanie wodą poprzez utrzymywanie rowów melioracyjnych i podnoszenie potencjału retencyjnego  – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu;

- Dobre praktyki przedsięwzięć lokalnych  z zakresu małej retencji i ochrony bioróżnorodności w Polsce Południowo-Zachodniej – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja;

- Wpływ działań retencyjnych w Lasach Państwowych na obszary rolnicze i zurbanizowane, dobre przykłady – Ryszard Majewicz,  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;

- Finansowanie działań z zakresu małej retencji i gospodarowania wodą –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.     

  II Debata w formie moderowanej dyskusji

Podsumowanie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania.

Aby  wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2017r. na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub telefonicznie (77) 413 11 38. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

                                 Więcej informacji o projekcie na www.zielonaakcja.pl

 

 • autor: Mateusz Dybka

Na dobry początek.

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków, we współpracy z nauczycielami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu, uzyskało dofinansowanie do programu edukacyjnego pt. „Pszczółka mała miodek dała”. Projekt został nagrodzony w konkursie grantowym „Na dobry początek” ogłoszonym przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego  im. J. K. Steczkowskiego w Warszawie.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci.

Realizację programu rozpoczynamy w miesiącu styczniu., a zakończymy majowym  piknikiem podsumowującym konkursy i nasze działania.

Program obejmuje m.in. organizację zajęć i warsztatów logopedycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci przedszkolnych, spotkania z dietetykiem na temat  zdrowego odżywiania się dzieci i dorosłych, wycieczki dzieci i rodziców do pasieki, konkursy: plastyczny, wokalny, kulinarny na potrawy z miodem dla całych rodzin i szereg innych działań.

O organizacji wydarzeń będziemy na bieżąco informować i zapraszać do udziału.

Ewa Leszczyńska – Dyrektor PSPzOP w Bąkowie i POZ w Biadaczu

 • autor: Mateusz Dybka
 • -

KOMUNIKAT W SPRAWIE GRYPY PTAKÓW

W związku z wykryciem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 w gminie Domaszowice prosimy hodowców drobiu z terenu Gminy Kluczbork o zapoznanie się z informacją Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rozporządzeniem MR i RW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

UKS Mickiewicz Kluczbork - LKPS Borowno

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Podziękowanie dla partnerów społecznych programów Kluczbork dla rodziny+ oraz Gmina Kluczbork dla Seniora.

O programach społecznych, sposobach dołączenia do partnerów społecznych, zasadach otrzymania kart jak i  przedłużenia ich ważności przeczytają Państwo w dziale "Dla mieszkańca".

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Wieczór Zasłużonych w kluczborskim ratuszu

9 stycznia 2017r już po raz dwunasty odbył się Wieczór Zasłużonych, który miał miejsce w sali reprezentacyjnej kluczborskiego ratusza. Wśród szacownego grona zaproszonych gości były osoby odznaczone medalem "Zasłużony dla Kluczborka", medalem 750-lecia Kluczborka oraz laureaci Kluczborskich Baszt 2016, a także przedstawiciele władz na czele z Burmistrzem Jarosławem Kielarem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Januszem Kędzią, a także Wice Burmistrzem Panem Romanem Kamińskim oraz Sekretarzem Gminy Panią Joanną Niedźwiedź.

Wieczór rozpoczął się koncertem uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej w Kluczborku. Młodzi muzycy: skrzypaczka Agata Drozda i akordeonista Jędrzej Lipski, mimo młodego wieku odnoszą ogólnopolskie sukcesy i  obydwoje otrzymali wielokrotnie nagrodę promocyjną Burmistrza Miasta Kluczborka.

Tradycyjnie już wieczór otworzył Burmistrz witając zaproszonych gości i dziękując im za przybycie. Minutą ciszy uczczono pamięć ks. radcy Franciszka Drendy, budowniczego i wieloletniego proboszcza parafii NSPJ w Kluczborku, który otrzymał medal „ Zasłużony dla Kluczborka” w 2001 roku. W dalszej części wystąpienia Burmistrz przybliżył wszystkim zebranym najważniejsze wydarzenia i kierunki działania Gminy Kluczbork w 2016 roku oraz plany na przyszłość.

Przypominamy,  że w 2016r. do grona Zasłużonych dołączyli ks. prof. Mieczysław Kogut oraz dr Janusz Banach.

 • -
 • -
 • -

Decydujesz, pomagamy - zgłoś swój projekt, wygraj dofinansowanie.

Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy", w którym Tesco wraz z Fundacją Tesco Dzieciom wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 150 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 750 000 zł. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą zgłaszać swoje projekty do 31.01.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie (dostępny po procesie rejestracji) https://pomagamy.tesco.pl/ Komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 mikroregionów, a o tym, która organizacja otrzyma grant, zdecydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu. Otrzymany grant powinien zostać zrealizowany w terminie od czerwca 2017 do września 2017 włącznie.

Szczegóły: https://pomagamy.tesco.pl 

 • autor: Mateusz Dybka

25 Finał WOŚP w Kluczborku

Sztab kluczborski prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju, Kultury i Profilaktyki "EMAUS" zebrał do puszek rekordową kwotę 44.600,99 zł i 18 euro (w roku 2016 zebrana kwota wyniosła 39.543,97 zł). Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Finał WOŚP w naszym mieście rozpoczął się o godzinie 15:00 w hali OSiR. Dla najmłodszych animatorzy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Świetlica i Klub Parasol) przygotowali kolorowe baloniki. Na scenie nie zabrakło młodych artystów z Kluczborskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury. Mocnym muzycznym akcentem był występ zespołu z Wołczyna VPB oraz kluczorskich raperów Witek i Japa z projektem JnD (jedność normą drużyny). Dla miłośników motoryzacji czekało stanowisko motonet oraz wojskowe pojazdy historyczne ze szwadronu Skorpion. Wśród wielu wydarzeń nie mogło zabraknąć tradycyjnej licytacji podczas, której padła rekordowa kwota zbiórki czyli 2828,04 zł! Przedmioty najdrożej wylicotwane to m.in. rękawice Grzegorza Wnuka z MKS Kluczbork, koszulka Lothara Matthäus z 1986 roku, ogrodwe ławki: kreatywna, towarzyska i serca, vouchery na zabiegi kosmetyczne, sesja fotograficzna. Ogromnym powodzeniem cieszył się puntk prowadzący przez piłkarzy kluczborskiego MKSu. Strzały na bramkę Grzegorza Wnuka, żonglerka z Robertem Tunkiewiczem były nie lada gratką dla wszystkich uczestników imprezy. Dla chętnych czekały pyszne soki przygotowane przez uczniów klasy 5B z PSP nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

Organizatorzy 25 finału w Kluczborku: Urząd Miejski - Wydział Promocji i Rozwoju Gminy, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Emaus. Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Kluczborku, Kluczborski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury. Sponsorzy: SOLID-DACH Szajda Bartosz, Studio Urody Gaja, Biuro Podróży Goldentours, Usługi Kajakowe i Przewodnickie Opolska Przygoda, Biuro Podatkowe Profit, Famur Famak S.A.

W tym roku poraz kolejny razem z orkiestrą zagrali: 

Kluczborska Grupa Biegowa: tutaj relacja

Morsy Kluczbork Foczka: tutaj relacja

Galeria z finału na hali OSiR - kliknij.

Galeria z FOTOBUDKI - kliknij.

Dziękujemy kluczborskim wolontariuszom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli tegoroczny 25 Finał WOŚP.

 • autor: Mateusz Dybka
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Projekt "Własna firma Twoją szansą!"

Chcesz otworzyć własną firmę?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy bądź nieaktywną zawodowo powyżej 29 roku życia, mieszkasz w woj. opolskim i należysz do jednej z grup:

1) kobiet, 
2) osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, 
3) osób powyżej 50 roku życia, 
4) osób z niepełnosprawnością, 
5) osób z wykształceniem średnim lub niższym, 
6) osób posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 
7) migrantów powrotnych i imigrantów;

Złóż wniosek na dotacje unijne już dziś!

Zapewniamy:
• szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia dokumentów aplikacyjnych,
• dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
• indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu,
• uzyskanie do 25 088,94 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej,
• wsparcie pomostowe podstawowe do 1 000 zł przez pierwsze 6 miesięcy,
• wsparcie pomostowe przedłużone do 1 000 zł przez do 12 miesięcy,
• stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
• zwrot kosztów dojazdów.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://dotacjeopolskie.zgd.com.pl/
bądź pod nr telefonu 576 392 989

Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2), 48-303 Nysa

Projekt „Własne firma Twoją szansą!”, realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII „Konkurencyjny rynek pracy”, Działanie 7.3. „Zakładanie działalności gospodarczej”.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Kino Bajka zaprasza

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Kluczborka o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Kluczbork (osób fizycznych i przedsiębiorców), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, odbiór i utylizację.

KOMUNIKAT NR II W SPRAWIE GRYPY PTAKÓW

W związku z pojawiającymi się nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 prosimy hodowców drobiu z terenu Gminy Kluczbork o zapoznanie się z informacjami Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rozporządzeniem MR i RW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • autor: Maciej Knapa

Ruszyły zapisy na bieg Tropem Wilczym w Kluczborku

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Czytaj więcej na: www.osir.kluczbork.pl

Podsumowanie roku 2016 - spotkanie z Burmistrzem Miasta Kluczborka

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Biblioteka zaprasza ..

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-01-24
 • -

Gminna Szkoła Muzyczna zaprasza ...

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-01-24
 • -

Repertuar Kina Bajka 24-30.01.2017

 • -
 • autor: Mateusz Dybka

Uroczysta Gala podsumowująca szóstą edycję „Działaj Lokalnie” w Dolinie Stobrawy!

17 stycznia o godz. 17.00  w Restauracji “Wesoła” w Wojciechowie (gm. Olesno) odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs grantowy “Działaj Lokalnie”, który już po raz szósty zorganizowało i przeprowadziło na naszym terenie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy. Gala to wspaniała okazja do wspólnej rozmowy na temat przeprowadzonych w tym roku projektów, wymiany doświadczeń oraz poznania innych liderów społecznych, działających na rzecz swojej lokalnej społeczności.

Więcej na stronie LGD Dolina Stobrawy.

 • autor: Mateusz Dybka
 • -
 • -

Liga Tenisa Stołowego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów SEZON 2016/2017

 • -
 • autor: Mateusz Dybka

Rusza Marszałkowski Budżet Obywatelski.

Kwota budżetu podzielona została w równych częściach (600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Na spotkaniu z dziennikarzami, 23 stycznia, marszałek województwa, Andrzej Buła, zaprezentował jego zasady.

Szczegóły dostępne na stronie http://budzet.opolskie.pl/

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Kluczborski sportowy akcent podczas obchodów Dnia Niemiecko-Francuskiego.

W ramach obchodów Dnia Niemiecko-Francuskiego 21 stycznia 2017 roku w Moguncji odbyło się spotkanie sportowe w którym udział wzięła młodzież z regionów Porozumienia Czterostronnego – województwa opolskiego, Nadrenii-Palatynatu, Burgundia-Franche-Comté i Kraju Środkowoczeskiego.

Nasz region reprezentowali zawodnicy z Kluczborskiego Klubu Karate (Karolina Gajewska, Paulina Krupicka, Kinga Kukuczka, Martyna Jańska, Michał Danielewicz), którzy pod okiem trenera Rafała Panaszka zaprezentowali świetny, nagrodzony gromkimi brawami publiczności pokaz karate. 

To był wspaniały czas, dzięki któremu mogliśmy poznać nowych ludzi, którzy mają taką samą pasję jak my - sztuki walki.

Karolina Gajewska

Szczegółowe informacje oraz zdjęcia dostępne są na stronie www.opolskie.pl

Tradycyjnie, w ramach obchodów Dnia Niemiecko-Francuskiego organizowanego dla  upamiętnienia podpisania Traktatu Elizejskiego, 21 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie sportowe,  w którym udział wzięła młodzież z regionów Porozumienia Czterostronnego – województwa opolskiego, Nadrenii-Palatynatu, Burgundia-Franche-Comté i Kraju Środkowoczeskiego.

 • -
  • autor: MD

O budowie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w TVP3 Opole.

O budowie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio opowiadał w TVP3 Opole Sławomir Kołecki, prezes stowarzyszenia.

Dla zainteresowanych wsparciem budowy:
1% podatku - KRS 0000168645
Darowizny - konto 39 8890 1040 0005 6052 2005 0001

 • autor: Mateusz Dybka

Informacja w sprawie terminów spotkań dotyczących reorganizacji szkół w Gminie Kluczbork

31.01.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

1.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum nr 3 w Sali Publicznego Gimnazjum nr 3

2.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 i Publicznym Gimnazjum nr 5 w Sali Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

6.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych i Publicznym Gimnazjum w Kujakowicach Górnych w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych

7.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy i Publicznym Gimnazjum w Bogacicy w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy

9.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 • autor: Maciej Knapa

IV Liga Tenisa Stołowego - Wyniki po II Turnieju.

W dniu 28 stycznia 2017 r. w PSP w Bogacicy rozegrany został drugi turniej z cyklu Liga Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W turnieju wystartowało 18 uczniów, głównie z gminy Kluczbork, ale również z gminy Lasowice, a także z województwa wielkopolskiego z gminy Łęka Opatowska. W  kategorii dziewcząt zwyciężyła Klaudia Poprawa z PSP nr 2 w Kluczborku, która prowadzi po dwóch turniejach. Na drugim miejscu uplasowała się Oliwia Wodara z PSP Bogacica, a na trzecim Aleksandra Pasek również z PSP Bogacica. W kategorii chłopców szkół podstawowych zwyciężył Paweł Dmytruszyński z PSP Bogacica, przed Szymonem Skotnik z SP Siemianice i Łukaszem Langner z PSP Bogacica. Taka sama kolejność jest również po dwóch turniejach. W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się Dominik Langner przed Michałem Kostuś, oboje z PG nr5 z Kluczborka i Cezarym Nawrot z PG Opatów. Taka sama kolejność jest w generalce.

Zapraszam na trzeci turniej, który odbędzie się w marcu.

KLASYFIKACJA  PO II TURNIEJU

SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTA

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12.2016

11.02.2017

suma

1

Poprawa Klaudia

PSP2 Kluczbork

Ligota Zamecka

40

40

80

2

Wodara Oliwia

PSP Bogacica

Żabiniec

37

37

74

3

Ptak Agnieszka

SP Laskowice

Tuły

31

31

62

4

Pasek Aleksandra

PSP Bogacica

Żabiniec

-

34

34

4

Gorońska Tatiana

SP Laskowice

Tuły

34

-

34

6

Hanisz Aurelia

PSP Bogacica

Bazany

29

-

29

SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY

1

Dmytruszyński Paweł

PSP Bogacica

Bogacka Szklarnia

40

40

80

2

Skotnik Szymon

SP Siemianice

Siemianice

37

37

74

3

Langner Łukasz

PSP Bogacica

Bazany

34

34

68

4

Kuchtyn Paweł

PSP Bogacica

Bogacica

31

29

60

5

Sitarz Gracjan

PSP Bogacica

Borkowice

27

31

58

6

Nowak Florian

SP Laskowice

Laskowice

23

23

46

6

Kowalski Tymoteusz

STO Kluczbork

Bogacica

21

25

46

8

Stanikowski Marcel

SP Siemianice

Siemianice

-

27

27

9

Singer Fabian

PSP Bogacica

Bazany

25

-

25

10

Gabrysch Jakub

PSP Bogacica

Bazany

-

21

21

11

Jaroń Samuel

PSP Bogacica

Żabiniec

20

-

20

12

Urban Marcel

PSP Bogacica

Bogacica

19

-

19

13

Sieczka Dawid

PSP Bogacica

Krasków

18

-

18

14

Skoczylas Marek

PSP Bogacica

Bazany

17

-

17

15

Wodara Patryk

PSP Bogacica

Żabiniec

16

-

16

SZKOŁY GIMNAZJALNE

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12.

11.02.

suma

1

Langner Dominik

PG5

Bażany

40

40

80

2

Nawrot Cezary

PG Opatów

Opatów

37

34

71

3

Kostuś Michał

PG5

Kluczbork

34

37

71

4

Neumann Andrzej

PG2

Krasków

29

31

60

5

Brandys Tomasz

PG2

Krasków

27

29

56

6

Grobelny Jakub

PG2

Borkowice

31

-

31

Kierownik turnieju Janusz Poprawa

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Bezpłatne rozliczanie PIT-u w Dolinie Stobrawy

Szanowni Państwo,

jak co roku w biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy" w kluczborskim Ratuszu, można za darmo rozliczyć PIT, przekazując jednocześnie swój 1% na program "Działaj Lokalnie". Na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl, można także pobrać bezpłatny program do rozliczania PIT-ów, dzięki któremu w zaciszu domowym można samodzielnie rozliczyć swój roczny dochód.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Jarosław Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka otrzymał Plaster Miodu.

W kategorii Kultura, laureatem Gali "Plastrów Miodu" - nagród starosty kluczborskiego, został Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.

W uzasadnieniu napisano:
Przywrócił mieszkańcom Kluczborka i powiatu - Kino "Bajka", poprzez kapitalny remont tego miejsca i wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt. Od otwarcia w październiku ub. r. kino bije rekordy frekwencji. "Bajka" pełni też rolę sali koncertowej i teatralnej, oferującej ambitny repertuar w wydaniu lokalnym i z udziałem znanych aktorów i muzyków.

Obszerna relacja, informacja o pozostałych laureatach gali oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie www.powiatkluczborski.pl

 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Wizyta uczniów z klasy 3a z PG nr 1 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

Klasa 3a wraz z nauczycielem Piotrem Ostrowskim z Publicznego Gimnazjum nr 1 z ZSO Kluczbork przebywała dzisiaj w Urzędzie Miejskim na lekcji pn. "Spotkanie z administracją samorządową". Młodzież odwiedziła i zobaczyła z bliska pracę takich wydziałów jak: Administracyjno-Organizacyjny, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Promocji i Rozwoju Gminy, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar na spotkaniu z klasą opowiedział również najbliższych inwestycjach i planach gminy Kluczbork jak i odpowiadał na pytania zadawane ze strony młodzieży.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Klub Abstynenta Dziewięćsił informuje...

Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił zawiadamia, że zmieniły się godziny przyjmowania osób zainteresowanych.

Aktualne godziny:

Poniedziałek 9:00-18:30
Grupa wsparcia dla uzależnionych godz. 16:00
Psycholog 15:30

Wtorek 9:00-13:00

Środa Wtorek 9:00-13:00
grupa AL-ANNON 16:30

Czwartek 9:00-13:00
Psycholog 16:00, prawnik 17:00

Piątek 9:00-13:00

W siedzibie Klubu (Ul. Zamkowa 6, piwnica budynku OPS) zorganizowane będą we współpracy z Ambasadą Sukcesu badania laryngologiczne. Badania są bezpłatne i skierowane są do osób pracujących głosem a także osób uzależnionych od alkoholu i papierosów. "Masz chrypkę, drażni cię w gardle, masz problemy z przełykaniem czujesz ból promienujący do ucha, to pierwsze sygnały - zgłoś się na badaie." Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać się do klubu, gdzie otrzymają bliższe informacje. Tel. 77 418 75 86.

Jednocześnie Stowarzyszenie Klub Abstyenta Dziewięćsił w grudniu zakończył realizację programu "Spróbujmy razem", finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki wspópracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i innymi organziacjami o profilu profilaktyki alkoholowej i zapobiegania narkomanii z Opolszczyzny powstało Forum skupiające te organizacje.

 • autor: Mateusz Dybka

Ferie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Kluczborku

 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Wystawa "Sercem malowane..." po raz 15-ty

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf" zaprasza na wystawę pn. Sercem malowane – twórcze pasje kobiet, która będzie czynna w marcu 2017 r. w Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku przy ul. Zamkowej 10. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 5 marca 2017 r. o godz. 12.00.

To juz piętnasta edycja wystawy, która jest organizowana tradycyjnie dla uświetnienia obchodów Dnia Kobiet w naszym Powiecie. Jej celem jest stworzenie Kluczborczankom przestrzeni, by mogły uwolnić swoje naturalne predyspozycje, uzdolnienia. Chcemy zachęcić mieszkanki powiatu kluczborskiego do rozwijania swoich talentów i pasji, do wzajemnego inspirowania się i edukowania.
 

Informacje dla kobiet, które są zainteresowane prezentacją swoich prac artystycznych (malarstwo, hafty, rzeźba, serwetki, biżuteria, ikony, upominki, ozdoby, itp.):
Tematyka prac, technika wykonania, format – dowolne. Ilość prac maksymalnie 4–5 (możliwa selekcja pod kątem wystawy). Swoje prace należy złożyć w kluczborskim muzeum w dniach 27 i 28.02.2017 w godzinach 8.00–15.00. Prace będzie można odebrać po wystawie 31.03.2017 r. w godzinach pracy muzeum.

W związku z XV edycją wystawy Stowarzyszenie przygotowuje wydanie folderu pt. Sercem malowane – twórcze pasje kobiet. Świat zmieniają ludzie z pasją! 2003–2017
 

Ewa Zgadzaj – Martyniuk
Prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego
"Kobietom – Mammograf"

 

 

 • autor: Mateusz Dybka
 • -

Podsumowanie roku 2016 przez Burmistrza Jarosława Kielara

30 stycznia br. odbyło się coroczne spotkanie mieszkańców Miasta i Gminy Kluczbork z Burmistrzem – Jarosławem Kielarem. W tym roku po raz pierwszy w w Kinie Bajka. W trakcie spotkania Burmistrz poinformował o zrealizowanych w 2016r inwestycjach i zadaniach  oraz przedstawił najważniejsze  plany i zamierzenia na rok 2017.

Wśród najważniejszych zadań i inwestycji ubiegłego roku znalazły się:

Otwarcie Kina „Bajka” ( 6,5 mln. zł.),
Remonty dróg i chodników w północnej części Kluczborka ( 4,5 mln. zł.),
Budowa oświetlenia na stadionie MKS-u ( 2,7 mln. zł.),
Realizacja programów społecznych – „Gmina Kluczbork dla Seniora”, „Kluczbork dla Rodziny +”,

Realizacja Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego ( 243 tys. zł.):

Aktywna Górka przy ul. Grunwaldzkiej,
Siłownia przy ul. Ossowskiego,
Kluczbork dla rodziny – Plac zabaw przy ul. Ossowskiego,
Poszerzenie parkingu i przejazdu przy Przedszkolu nr 8

Dofinansowanie do obiektów zabytkowych ( 94 tys. zł.)

W związku z przeprowadzaną reformą oświaty, Burmistrz poinformował o planowanych zmianach w oświacie oraz o rozpoczynających się spotkaniach z nauczycielami. Dużo uwagi, Burmistrz poświęcił rozwojowi gospodarczemu naszej Gminy. W chwili obecnej zapełniona jest cała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której zatrudnienie ma ponad 500 osób. Rozbudowywane są istniejące zakłady pracy – Siegenia Aubi Sp. z o.o. oraz Polskie Młyny S.A. 

Burmistrz podkreślił dokonania naszych sportowców – karateków, piłkarzy, siatkarzy, kolarzy oraz pływaków. Omówił najważniejsze sportowe wydarzenia roku 2016, m.in. przedstawił Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborsko – Oleskiej im. M. Godzwona, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Kluczborski Bieg Przełajowy o „Złotą Barć”, Międzynarodowy Turniej Karate o Puchar Burmistrza Kluczborka.

Następnie przedstawione zostały plany i zamierzenia na rok 2017, wśród których znalazły się:

Budowa obwodnicy Kluczbork – odcinek od Ligoty Dolnej do Smard (6 mln. zł),
Rozbudowa drogi gminnej – odcinek Gotartów – Kujakowice Górne (1,96 mln. zł.),
Rozbudowa krytej pływalni (1,7 mln. zł.),
Budowa parkingu oraz ścieżek rowerowych ( 850 tys. zł.),
Inwestycje w budynkach oświatowych ( 1,3 mln. zł.),
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – budowa windy (250 tys. zł.),
Rewitalizacja budynków po Famprze, dawnego budynku katechetycznego przy
ul. Katowickiej oraz terenów SM „Przyszłość” (11 mln. zł.),
Budowa kładki na zbiorniku retencyjnym,
Kontynuacja programów społecznych,

Na zakończenie Burmistrz – Jarosław Kielar podziękował Mieszkańcom Gminy Kluczbork za pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju Naszej Lokalnej Ojczyzny oraz odpowiedział na zadawana przez uczestników spotkania pytania.

Spotkanie uświetnione zostało występem artystycznym –  Fantazją f-mol Chopina w wykonaniu Antoniego Pikuty (fortepian) oraz pieśnią neapolitańską „O sole mio” i „Brunetki, blondynki” (z repertuary J. Kiepury) w wykonaniu Wojciecha Poprawy (tenor) przy akompaniamencie Aleksandry Płatek.  

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -

Gmina Kluczbork nawiązała współpracę z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej

3 lutego Gmina Kluczbork nawiązała umowę współpracy z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. W obecności Burmistrza Kluczborka - Jarosława Kielara oraz Zastępcy Burmistrza - Romana Kamińskiego umowę w imieniu gminy podpisał Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - Andrzej Olech. W imieniu Opolskiego Związku Piłki Nożnej umowę podpisali Prezes - Tomasz Garbowski oraz Wiceprezes - Waldemar Antkowiak.

W ramach współpracy kadry piłkarskie z opolszczyzny będą korzystały z bazy sportowej Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego „STOBRAWA” w Kluczborku. Organizowane tam będą zajęcia treningowe, mecze piłkarskie, konsultacje sportowe, zgrupowania sportowe i inne wydarzenia sportowe.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -

Ferie Zimowe 2017 w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę zajęć dla dzieci spędzających ferie zimowe w Gminie Kluczbork. Spośród propozycji spędzania wolnego czasu są zabawy połączone z nauką, zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Dzieci na pewno nie będą się nudzić. Zapraszamy na zajęcia organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kluczborski Dom Kultury, Miejską i Gminną Bibliotekę oraz Muzeum im. Jana Dzierżona.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dbaj o siebie. Badaj się ! Bezpłatne badania mammograficzne.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Panie w wieku 50–69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie. Badania w Kluczborku odbędą się w dniu 25 marca od godz. 15.00 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 • -

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego PZTS.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Koncert muzyki filmowej, musicalowej w Kinie Bajka.

Bilety w cenie 5 zł będą do nabycia w Kluczborskim Domu Kultury (KDK) na ul. Mickiewicza 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 i w kinie Bajka na godzinę przed koncertem.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Gmina Kluczbork zaprasza do zapoznania się z przetargiem na sprzedaż nieruchomości gminnych.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Oddaj krew, podziel się miłością.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego PZTS.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Kluczborski Dom Kultury zaprasza na przedstawienie

22.02.2017 r. o godz. 16.00 w Kluczborskim Domu Kultury odbędzie się przedstawienie o dobrym wychowaniu. Serdecznie zapraszamy.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Informuje się, że do 31 marca każdego roku osoby fizyczne i prawne na rzecz których zostało ustanowione prawo użytkowania  wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kluczbork zobowiązane są do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Kwotę opłaty wynikającej z ostatniego otrzymanego powiadomienia należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych wygenerowane dla każdego wieczystego użytkownika lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Szczegółowych informacji na temat opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego - pok. 140 tel. 77 418 14 81, wew. 257 , 77 418 27 85.

 

 • autor: Mateusz Dybka, data: 2017-02-20

IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki

Zapraszamy na  IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2017”.

Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.

Impreza ma charakter wyczynowy oraz rekreacyjny- wystarczy przepłynąć tylko 25m! Każdy niezależnie od umiejętności i formy może wziąć udział. Zawodnik dysponuje 15 minutowymi przerwami.

Zapisy już tylko w dniu imprezy. Wpisowe 18 zł. W pakiecie medal, dyplom, ubezpieczenie i poczęstunek.

Miejsce: Kryta pływalnia w Kluczborku, ul. Kołłątaja.

Start imprezy: 11.03.2017 o godz. 18:00, oficjalne zakończenie 12.03.2017 godz. 06:00.

Organizator lokalny: Gmina Kluczbork, OSiR Kluczbork, Kluczborska Grupa Biegowa.

Informacje szczegółowe: http://www.otyliada.pl/
 

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

40. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 40. Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych. Konkurs od lat organizuje Stowarzyszenie "Super Kibic" z Dzierżoniowa. Edycję tegoroczną współorganizują także Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku i kluczborski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Turniej rozgrywany będzie w kategorii młodzieżowej i w kategorii otwartej. Eliminacje wstępne są korespondencyjne. Poniżej znajduje się "Regulamin Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych - Kluczbork 2017". Ostatnią stronę tego dokumentu stanowią pytania do eliminacji wstępnych.

 • autor: Maciej Knapa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza...

 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Rusza program "Bezpieczna kobieta"

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

WAŻNE INFORMACJE - zmiana trasy BIEGU TROPEM WILCZYM 26.02.2017

WAŻNE INFORMACJE - zmiana trasy BIEGU TROPEM WILCZYM 26.02.2017

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zbliżającymi się rozgrywkami I ligi piłkarskiej na stadionie miejskim w Kluczborku, organizatorzy biegu w trosce o murawę podjęli decyzję o zmianie trasy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych  TROPEM WILCZYM. START i META biegu na 1963 metry oraz na 5 km i 10 km będzie przy hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA, ul Sportowa na wysokości parkingu.

Trasa na 1963 metry będzie przebiegała przez park do leśnej górki, tam odbędzie się apel pamięci i następnie powrót ta samą drogą. Udział w biegu na 1963 metry jest bezpłatny. Zapisy i odbiór pakietów startowych wyłącznie w dniu biegu w godz. 9:30-11.30 w biurze zawodów na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7.

Bieg na 5 km i 10 km(2 pętle) będzie przebiegał wyznaczoną trasą KLUCZBORSKIEJ PIĄTKI. Informujemy iż z  powodu usytuowania STARTU przy hali Kampusu STOBRAWA słupki z kilometrażem będą nieaktualne. Do odległości podanej na tabliczce należy doliczyć 300 metrów. Nowa trasa znajduje się na zdjęciu poniżej.

Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10.00-13.00.

Każdy uczestnik biegu na 5km i 10 km otrzyma pakiet startowy z koszulką, talonem na grochówkę wojskową, oraz gadżetami patriotycznymi. Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Zapisy internetowe na dystansie 5km i 10 km zostały zamknięte w dniu 22.02.2017. W  związku z faktem, ze nie osiągnięto limitu 200 zawodników informujemy, że można się zapisać w dniu startu w Biurze Zawodów w godz. od 10:00 do 13:00. Osoby, które zapisały się elektronicznie na bieg, a nie wpłaciły wpisowego do 22 lutego, muszą uiścić opłatę startową w kwocie 35 zł w gotówce w biurze zawodów.

Dla wszystkich osób przyjeżdżających samochodem przygotowaliśmy mapę parkingów w Kluczborku. Mapę parkingów znajdziesz tu: http://www.kluczbork.eu/214,parkingi.html

Zapisy, regulamin biegu oraz trasę biegu znajdą Państwo na oficjalnej stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku www.osir.kluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

 

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

VI Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej, który odbędzie się w dniu 28.03.2017r. w Opolu.

Kongres organizowany od 2011 roku w Opolu jest spotkaniem liderów w branży spożywczej, a także swoistą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy.

To dobre miejsce na rozszerzenie swojego biznesu, nawiązaniu owocnych kontaktów, promocji swojej firmy, budowania marki i podzielenia się własnymi przemyśleniami.

Kongres składa się z części merytorycznej opartej głównie na panelach dyskusyjnych z najlepszymi ekspertami w dziedzinie, której równolegle towarzyszy networking i część wystawowa.

Szczegóły Kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://food.cwkopole.pl/

Miejsce wydarzenia: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158

Start: godzina 14:00                     

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://kongres.cwkopole.pl/

Udział w Kongresie jest bezpłatny

 • autor: Maciej Knapa

„Ferie w Bibliotece”

W pierwszym tygodniu ferii Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zorganizowała zajęcia dla dzieci.

Przygotowano wiele  atrakcji.

Dzieci poznawały inne kultury, m.in. gruzińską , gdzie wysłuchaliśmy pouczającej bajki o kłótliwych sąsiadkach. Na podstawie tej bajki ochotnicy wykonali dramę.

Poznawaliśmy kulturę Indian Ameryki Północnej, ich zwyczaje, wierzenia, legendy.

Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, i tu np. z masy solnej robiliśmy serduszka i inne ozdoby walentynkowe. Z makaronu powstały piękne indiańskie naszyjniki i pasy wampum. Inni zrobili z kolorowego papieru pióropusze.

Dzieci na zajęciach uczyły się także kreatywności pod czujnym okiem p. Karoliny z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, gdzie z pianek marshmallow, makaronu spaghetti , sznurka i taśmy klejącej powstały wieże i inne konstrukcje. Najwyższa miała 130 cm!

Ostatni dzień przeznaczyliśmy na gry planszowe, które jak się okazało przeżywają prawdziwy renesans.

Dużo emocji i zabawy towarzyszyło przy budowie wielkiego domina z książek.

Codziennie dzieci bawiły się w gry integracyjne, m. in  z chustą Klanza.

16 lutego po raz trzeci gościliśmy Teatr Dobrego Serca z Warszawy, który tym razem zaprezentował nam „Indiańską legendę”. Po raz trzeci spektakl spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na spektaklu gościliśmy 80 osób.

Wszystkim uczestnikom ferii (każdego dnia grupa liczyła prawie 30 dzieci) bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który minął nam na zabawie,  wspólnym poznawaniu siebie, zawieraniu przyjaźni.

 

Jolanta Woźniak

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej

 • -

Kilkaset osób pobiegło Tropem Wilczym w Kluczborku - RELACJA

W minioną niedzielę w Kluczborku zorganizowany został po raz trzeci Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W tej imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzieło udział ponad 400 osób, dorosłych i dzieci. Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzieły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg ten ma ideę symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową koszulkę i medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli „partyzancką grochówka”, pokaz sprzętu wojskowego szwadronu Skorpion oraz inscenizację odbicia żołnierza wyklętego z konwoju. Impreza zakończyła się biegiem na dystansie 5 km i 10 km, w których w sumie wzięło udział 149 biegaczy.

Zwycięzcy w następujących kategoriach:

5 km:
Kłos Bartosz (Kluczbork) 18:19,
Lewandowska Ewa (Kluczborska Grupa Biegowa) 25:29

10 km:
Dyduch Damian (KS Gepard Kępno) 35:52,
Pisula Paulina (Kluczborska Grupa Biegowa) 45:58.

Szczegółowe wyniki na stronie zmierzymyczas.pl 5 km, 10 km, z podziałem na kategorie wiekowe.

Galeria Kluczbork

Galeria VIDEO ZOOM

Galeria O Kluczborku inaczej

Galeria zmierzymyczas.pl

Tegorocznymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku byli: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kluczborku, Urząd Miejski w Kluczborku, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy.

W minioną niedzielę w Kluczborku zorganizowany został po raz trzeci Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W tej imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzieło udział ponad 500 osób, dorosłych i dzieci. Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzieły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg ten ma ideę symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową koszulkę i medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli „partyzancką grochówka”, pokaz sprzętu wojskowego szwadronu Skorpion oraz inscenizację odbicia żołnierza wyklętego z konwoju. Impreza zakończyła się biegiem na dystansie 5 km i 10 km, w których wzięło udział 149 biegaczy.

Zwycięzcy w kategorii OPEN:
5 km - Bartosz Kłos 18:19 (Kluczbork), Ewa Lewandowska 25:29 (Kluczborska Grupa Biegowa)
10 km - Damian Dyduch 35:52 (KS Gepard Kępno), Paulina Pisula 45:58 (Kluczborska Grupa Biegowa)

Szczegółowe wyniki na stronie zmierzymyczas.pl 5 KM, 10 KM, poszczególne kategorie.

Zapraszamy do galerii zdjęć na facebooku. Autor Maciej Knapa

Galeria VIDEO ZOOM

Galeria O Kluczborku inaczej

Galeria zmierzymyczas.pl

 • autor: Mateusz Dybka

Ferie z szachami. Podsumowanie.

Przez 2 tygodnie rozegrano cykl 4- turniejów szachowych w 3 grupach wiekowych. W imprezie wystartowało 22 szachistów (10 dziewcząt ze wszystkich Kluczborskich szkół oraz Kuniowa , Kujakowic Górnych i Dalachowa gm. Rudniki ).
Wyniki sportowe :

Klasy I- III
I miejsce - Janas Igor - 21 pkt. PSP Kuniów
II miejsce - Sychla Cyprian - 17pkt. STO Kluczbork
III miejsce - Bartnik Zofia - 11pkt. PSP 2 Kluczbork
IV miejsce - Bartnik Maria - 7,5 pkt. PSP 2 Kluczbork
V miejsce - Nowak Korneliusz -3 pkt. PSP 2 Kluczbork
VI miejsce - Habrych Dominika - 2pkt. PSP2 Kluczbork

Klasy IV- VI
I miejsce - Zając Aleksandra-18,5 pkt. PSP Dalachów
II miejsce -Wiecha Miłosz - 15 pkt PSP2 Kluczbork
III miejsce-Kowalska Maja - 14,5pkt PSP 2 Kluczbork
IV miejsce- Zacharz Jakub - 9,5 pkt. PSP5 Kluczbork
V miejsce -Sychla Kacper - 7,5 pkt STO Kluczbork
VI miejsce -Pocheć Jan - 7pkt. PSP 2 Kluczbork

Gimnazjum i Liceum
I miejsce - Haik Anna - 16pkt. PG3 Kluczbork
II miejsce - Zacharz Natalia - 10pkt. PG5 Kluczbork
III miejsce- Erbert Przemysław - 7pkt. PG5 Kluczbork
IV miejsce -Haik Edward - 6,5pkt. PG Kujakowice Górne

Organizatorami i fundatorami nagród byli:
OSiR Kluczbork , Stowarzyszenie Zawsze Razem, Szkolna Sekcja Szachowa przy PSP2 w Kluczborku.

Najmłodszymi uczestnikami "Ferii z Szachami" byli:
8-letni szachistki Maria i Zofia Bartnik oraz Korneliusz Nowak - z PSP Nr 2 Kluczbork. Gościnnie wystąpiła finalistka Mistrzostw Polski Szkół - Aleksandra Zając z PSP Dalachów z gminy Rudniki.

Nad prawidłowym przebiegiem turniejów czuwał i sędziował niezawodny Tadeusz Tymrakiewicz.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom.

 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” – projekt wzmacniający kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kluczbork.

Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych (Oddział Łódzki) oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego będzie realizowała  na terenie Gminy Kluczbork projekt
pn. „ E- mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Burmistrz Miasta Kluczborka aktywnie włączył się w realizację projektu zawierając
z Fundacją Aktywizacja porozumienie o współpracy w ramach, którego mieszkańcy naszej Gminy będą beneficjentami  projektu.

Budżet projektu to 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Czas realizacji projektu : od 01.12.2016 do 31.07.2019 (32 miesiące)

Głównym celem projektu jest rozwój rozwijanie umiejętności korzystania z internetu, w tym korzystania z  e-usług publicznych przez osoby dorosłe ( od 18 r. ż do pow. 65 r. ż.).

W najbliższych miesiącach ruszy rekrutacja uczestników projektów. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w projekcie.

„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” – zapytanie ofertowe na świadczenie usług e-Mocarza

Fundacja Aktywizacja poszukuje e-Mocarza na terenie Gminy Kluczbork. Termin składania ofert do 3 marca 2017r.

Osoba do kontaktu ze strony Fundacji: p. Izabela Terka ( tel. 77 542 19 01, 508 501 281).

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne po kliknięciu w link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1022274

Kluczborski ZHR zorganizował podczas ferii wyjazd zimowy dla dzieci z Kluczborka.

Harcerze z Kluczborskiego Hufca Harcerzy "Płomień" ZHR w pierwszym tygodniu ferii przebywali w Zakopanem. Dotarli na Halę Gąsienicową i Murowańca do podnóża "Orlej Perci" wspinając się na 1600 m n.p.m., zwiedzali Zakopane i okolice oraz jeździli na nartach na Harendzie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

XIV Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej

25 lutego w hali OSiR w Kluczborku odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej. Udział wzięło 7 drużyn z całego województwa: Urząd Marszałkowski w Opolu, UM Głogówek, Gmina Olszanka, UM Lewin Brzeski, UM Nysa, Gmina Ozimek, UM Kluczbork.

Drużyny grały każdy z każdym i po rozegraniu 21 spotkań najlepszym zespołem okazał się zespół z Urzędu Miejskiego w Kluczborku, II miejsce zajęła Gmina Ozimek, a III miejsce Urząd Marszałkowski.

Drużyna UM Kluczbork grała w składzie: Dubowiecki Kazimierz-kapitan, Kamiński Andrzej, Zator Grzegorz, Damian Woźny, Ligenza Tomasz, Czarnecki Adrian, Smereka Łukasz, Ślusarek Łukasz, Łężny Władysław, Nowak Andrzej, Podoliński Jacek.

 • -
 • -
 • -
 • -

Wystawa „Okruchy przeszłości… pranie” oraz warsztaty. Muzeum zaprasza.

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku serdecznie zaprasza na wystawę „Okruchy przeszłości… pranie”.
Ekspozycja przygotowana w oparciu o własne zbiory, prezentuje dawne metody i sprzęty służące utrzymaniu tkanin i odzieży w czystości i estetycznym wyglądzie. Począwszy od najprostszych przedmiotów służących do prania – kijanki, tary, balii, po zaawansowaną technologicznie pralkę wirnikową „Frania” – zwiedzający mają możliwość prześledzenia historii odwiecznej walki z brudem. Ekspozycję dopełniają  urządzenia wspomagające prasowanie: maglownice i rozmaite typy żelazek.

Grupy zorganizowane serdecznie zapraszamy na warsztaty mydlarskie towarzyszące tej wystawie!


Wystawa czynna TYLKO do końca marca 2017 r. – serdecznie zapraszamy!

 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Warsztaty zdobienia pisanek techniką batikową. Muzeum zaprasza.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

XIV Turniej Odlbojów w Piłce Ręcznej

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

STABILNA PERSPEKTYWA FINANSOWA GMINY KLUCZBORK

STABILNA PERSPEKTYWA FINANSOWA GMINY KLUCZBORK – pozytywna ocena ratingowa.

Gmina Kluczbork jako jedna z 40 jednostek samorządu terytorialnego, w kraju poddała się ocenie ratingowej. Oceny dokonała niezależna agencja ratingowa INC Rating zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ( ESMA).

INC Rating specjalizuje się w ocenach ratingowych głównie jednostek samorządu terytorialnego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek komunalnych.

Badanie sytuacji finansowej Gminy opierało się na analizie finansowej, zarządczej, analizie z perspektywy makro i mikroekonomicznej. W Gminie został przeprowadzony także audyt finansowy.

Badaniu poddano budżet z ostatnich 11 lat.  Analitycy finansowi podkreślili, że pomimo wysokich nakładów na zadania inwestycyjne w ostatnich 5 latach, które wyniosły aż  ok. 60 mln. nieznacznie  wzrosło zadłużenie Gminy ( jedynie o 4,6 mln.).

    W efekcie oceniający stwierdzili:

 1. polityka zaciągania kredytów realizowana jest w sposób bezpieczny
  i gwarantujący spłatę długu,
 2. Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe, budżet Gminy regularnie wzrasta

Gmina otrzymała ocenę ratingową na poziomie BBB- z perspektywą stabilną. Podobną ocenę i perspektywę finansową mają takie Gminy jak Szczecin, Częstochowa, Kielce , Zabrze.  

Tak pozytywna ocena gwarantuje wiarygodność  finansową naszej Gminy oraz podkreśla zdolność do regulowania długo- i  krótkoterminowych zobowiązań finansowych. Jest precyzyjną miarą dobrej kondycji finansowej.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca br. Burmistrz MAista Kluczborka Jarosław Kielar odebrał z rąk Krzysztofa Grybionko wiceprezesa agencji ratingowej INC Rating certyfikat potwierdzający pozytywną ocenę ratingową Gminy Kluczbork.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -

Projekty z gminy Kluczbork w programie "Decydujesz, pomagamy". ZAGŁOSUJ!

Jak można głosować?
Głosowanie na najlepsze lokalne projekty odbywa się wszystkich sklepach Tesco w Polsce w dniach 08.03-04.04.2017 r. Na projekty z gminy Kluczbork można głosować w sklepach Tesco w Kluczborku i Namysłowie. W tych dniach klienci Tesco za każdy dokonane zakupy otrzymują żeton uprawniający do głosowania. W każdym sklepie znajdują się specjalne urny do głosowania na trzy lokalne projekty. Klienci, wrzucając żeton do odpowiedniej przegrody, decydują o tym, kto otrzyma grant w danym regionie. Grant otrzymają te organizacje, które uzyskają największą liczbę głosów w każdym z mikroregionów.

Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia".

Druga edycja programu „Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się 2 stycznia 2017 roku i potrwa do połowy kwietnia 2017 roku - wówczas zostaną ogłoszone wyniki i lista zwycięzców. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulaminie oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram.

Więcej informacji odnośnie programu znajdą Państwo na stronie https://pomagamy.tesco.pl

ZGŁOSZONE PROJEKTY

Cztery bramki mam, zaraz gola strzele Wam :) (AKADEMIA PIŁKARSKA FUNBALL)

Futbol ma zaczynać się w głowie i kończyć w nogach... a nie odwrotnie! Zachęcamy Państwa do oddania swojego „głosu” na organizację turnieju "czterech bramek" dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat z Powiatu Kluczborskiego i Namysłowskiego. Turniej polega na rozgrywaniu meczu piłki nożnej przez zespoły 4-osobowe, broniąc na wyznaczonym boisku dwóch bramek i dążąc do zdobycia goli do 2 innych bramek. Ten wyjątkowy turniej ma na celu rozwinięcie inteligencji oraz kreatywności podczas gry w piłkę nożną.

Miejsce integracji. (Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków)

Projekt „Miejsce do integracji” poprawi jakość przestrzeni publicznej, przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych form spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, co w rezultacie zintegruje mieszkańców i pobudzi do działania oraz da możliwość organizacji różnych ciekawych spotkań w przyszłości. Realizacja działań projektowych to również kolejna część wizji wsi tematycznej: Bąków -Truskawkowa wieś. Zapraszamy do głosowania na nasz projekt!

YOUNG FINANCE'S SPECIALIST (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów)

Projekt edukacyjny YOUNG FINANCE’S SPECIALIST to odpowiedź na problemy lokalnej społeczności. Udział w nim ułatwi młodym ludziom po zakończeniu szkoły znalezienie pracy odpowiadającej nabytemu wykształceniu. Projekt zakłada wyrównanie szans młodzieży z małego miasta, przez szkolenia specjalistyczne dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. YOUNG FINANCE’S SPECIALIST to: nowe kompetencje, nabycie specjalistycznej wiedzy na temat automatyzacji i usprawnienia działań, a także rozwój osobisty.

 • autor: Mateusz Dybka
 • -

"Sercem malowane..." - wernisaż wystawy

Wernisaż jubileuszowej piętnastej edycji wystawy odbył się w kluczborskim muzeum w dniu 5 marca. W niedzielne południe w otwarciu wystawy uczestniczyli licznie zebrani mieszkańcy dla których koncertowała uczennica Kluczborskiej Szkoły Muzycznej Agatka Drozda, recytowały poetki: Agnieszka Chrobot, Iwona Derkowska, Bożena Kansy, Maria Stańska. Złote Baby śpiewały o Muzie - tekst Urszuli Stachowskiej. Na wernisażu były podziękowania, życzenia, kwiaty, upominki. Były też wzruszenia, wspomnienia i rozmowy, rozmowy oraz serdeczna integracja mieszkańców. Ekspozycję ubogacono filmem i wystawą fotograficzną. Jest imponująca! Warto ją zobaczyć. Można to zrobić do końca marca.

Wystawę przygotowało Muzeum im. Dzierżona przy wsparciu Pań ze Stowarzyszenia "Kobietom Mammograf":
Reginy Baranowskiej, Czesławy Dawid, Urszuli Stachowskiej, Wiery Schroeder, Bożeny Staszel, Reginy Żylak, Krystyny Nowak, Krystyny Kowalczyk, Zofii Krzciuk, Jadwigi Chudzik, Jadwigi Tabisz, Iwony Derkowskiej.

 

Serdecznie dziękuję Paniom: Monice Kluf, Izie Gomułkiewicz oraz Panom: Mateuszowi Dybce, Bogdanowi Łatce oraz Stanisławowi Leśko.
 

Kilka ciekawostek dotyczących piętnastu wystaw:
*Udział Pań w kolejnych latach (od 2003r): 16, 16, 16, 18, 20, 28, 40, 32, 42, 51, 58, 45, 36, 42, 81. Razem 541 pań


*Patronaty: od I edycji - Burmistrz Kluczborka; od VIII też Starosta Kluczborski; od X też Włodarze gmin Wołczyn, Byczyna i Lasowice W.

*Patronaty medialne: NTO, Kulisy Powiatu, Spiker, Radio Opole,
*Goście: od I edycji - Ewa Gutkowska Surowiec; od VI edycji kabaret Złote Baby.
a na III edycji - Wojciech Poprawa; na V - dr Joanna Filipczyk; na IX - Anna Wiączyk,
na XI - Andrzej Otawa; na XII - Anna Skibska; na XV - Danuta Nalewajka i Agatka Drozda.

Kilka ciekawostek dot. XV edycji:
*W XV edycji wzięło udział 81 pań:
- po raz pierwszy wzięło udział 26 pań
- 15 x Ewa Zgadzj Martyniuk
- 13 x Kazimiera Andrasz
- 11 x Czempiel Danuta, Gumkowska Helena, Gutkowska Surowiec Ewa, Krupicka Wanda, Solecka Zofia, Ślesińska Barbara.
- 10 x Bogus Maria, Folmer Helena, Kłosek Józefa, Kucharska Wacława.
- 9 x Daczyńska Małgorzata, Konietzka Krystyna
- 8x Jantos Lidia, Puchała Cecylia
- 7x Motyka Maria, Woźniak Ryńca Danuta


Ewa Zgadzaj – Martyniuk
Komisarz wystawy

Prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf"

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY!

Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Bezpłatna aplikacja BLISKO - mobilny system powiadamiania i ostrzegania

Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO

Wpisz miejscowość, a aplikacja pokaże Ci listę lokalnych nadawców.Wybierz kogo chcesz.

Szczegóły pod adresem: https://www.sisms.pl/

Bezpłatna aplikacja BLISKO - mobilny system powiadamiania i ostrzegania.

Kluczbork informuje o:
aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców,
zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
utrudnieniach i awariach,
imprezach kulturalnych i sportowych,
innych ważnych wydarzeniach z terenu naszej gminy.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka
 • -

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przypominamy, że Firma A.S.A od dnia 3 marca 2017r. rozpoczęła wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości.

VIII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

ZAPROSZENIE

do udziału

w VIII Rodzinnym Turnieju Tenisa Stołowego

o puchar Dyrektora Publicznej Szkoły

Podstawowej w Bogacicy

który odbędzie się 18.03.2017 o godz. 09.00 w PSP Bogacica, ul. Szkolna 10

Regulamin:

 1. W turnieju udział biorą drużyny 2-osobowe.
 2. Każda drużyna składa się z osoby dorosłej i dziecka w wieku szkolnym (szkoła podstawowa lub gimnazjum)
 3.  Dziecko i osoba dorosła muszą być spokrewnione; tato-syn, brat-brat, wujek-siostrzeniec, mama-córka, itp.
 4. Gra toczy się systemem: dziecko z dzieckiem, dorosły z dorosłym. W przypadku remisu rozgrywany jest debel
 5. Gra toczy się do dwóch wygranych setów.
 6.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ustaleń regulaminu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.03.2017r. u nauczycieli wychowania fizycznego lub telefonicznie u  p. Janusza Poprawy – 694 643 301.

Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę, puchary i nagrody.

 • autor: Mateusz Dybka

Repertuar Kina Bajka - 14.03. - 20.03.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Zostań e –MOCARZEM – praca do wzięcia.

Poszukiwana jest osoba, która będzie wykonywała za wynagrodzenie zadania na stanowisku e-Mocarza w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szczegóły dostępne tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący),Fundacja Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoPolski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z całej Polski, w tym Gminę Kluczbork.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line). Będziemy oferować tym osobom szkolenia,kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie.

W planie jest maksymalne wykorzystanie lokalne zasobów: ludzi, instytucje czy infrastrukturę, tak, aby mieszkańcy gmin objętych projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

DZIĘKI PROJEKTOWI GMINA KLUCZBORK:

 • Otrzyma szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
 • Zyska grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu;
 • Będzie mieć pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne;
 • Otrzyma wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.
 • autor: Tomasz Paluch

Pchli targ w Kluczborku - 29.04.2017 r.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Targi pracy ...

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-03-14
 • -

Dni Kluczborka 2017

Tegoroczne Dni Kluczborka zostaną zorganizowane 23-24 czerwca na stadionie lekkoatletycznym, ul. Sportowa 1 (dawny stadion KKS). W piątek zaśpiewa Czadoman i zagrają didżeje. W sobotę na dużej scenie wystąpią Mezo, Łzy i Golec uOrkiestra.

Wstęp na cały dzień w piątek: bezpłatny, w sobotę: 5 zł. Posiadacze Karty Kluczbork dla Rodziny+ oraz Karty Gmina Kluczbork dla Seniora upoważnieni są do zniżki 50%. Bilet dla dzieci do lat 7 bezpłatnie.

 • Galeria z Dni Kluczborka 2016
  Galeria z Dni Kluczborka 2016
  • autor: Mateusz Dybka

Zostaw jeden procent podatku w naszej gminie. Sprawdź, kto potrzebuje pomocy.

Prosimy o wsparcie organizacji pożytku publicznego - szczególnie tych, które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystujmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wspierajmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.

W celu uzupełnienia listy instytucji oraz osób potrzebujących pomocy (z terenów gminy Kluczbork), prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji, email: promocja@kluczbork.pl, tel. 77 418 14 77.

Nazwa stowarzyszenia

KRS

Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym"
(Cel szczegółowy MKS Kluczbork 74)

0000270261

Kluczborskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Samarytanin

0000026651

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

0000079532

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

0000168645

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Dziewięćsił"

0000011085

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy

0000251034

Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Sukces"

0000346281

Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

0000329931

Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic

0000356922

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego " Kobietom-Mammograf" W Kluczborku

0000045723

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami Przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

0000117221

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja”

0000069196

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych

0000196561

Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta’’

0000376481

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Kluczborku
(Cel szczegółowy Oddział Kluczbork)

0000015129

ZHR (Cel szczegółowy GSL 027)

0000057720

Zostaw 1 % w Gminie Kluczbork!
www.kluczbork.pl

 

 • autor: Mateusz Dybka
 • -

II Różowy Piknik w Krokusach

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" serdecznie zapraszają na II RÓŻOWY PIKNIK W KROKUSACH, który odbędzie się 21 marca (wtorek) o godz. 12 -13 w Kluczborku, Różowa Aleja (obok Stawu Kościuszki).

Akcja ma na celu zachęcenie Mieszkańców do przekazania 1% podatku na wsparcie działań lokalnych organizacji społecznych.

Chcemy pokazać, że w naszej Gminie są prężnie działające organizacje pozarządowych i że ważne jest świadome przekazywanie 1% swojego podatku na wybrane cele społeczne.

Drodzy Mieszkańcy, Podatnicy składając zeznanie podatkowe możemy pomóc ludziom w potrzebie lub wesprzeć cenne inicjatywy organizacji OPP. Przekażmy 1% z podatku organizacji pożytku publicznego z Gminy Kluczbork!

Jednocześnie zapraszamy na wiosenne spacery na Różową Aleję, pięknie zagospodarowany zakątek naszego miasta, na której właśnie rozkwitają setki krokusów.

Organizatorzy: kobietommammograf@wp.pl, biuro@dolinastobrawy.pl

 

Ewa Zgadzaj-Martyniuk
Prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego
"Kobietom - Mammograf"

 • -

Taniec z Gwiazdkami w Kluczborku

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

XIV Turniej Oldboy w Piłce Ręcznej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka.

W sobotę 18 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku odbył się XIV Turniej Oldboy w Piłce Ręcznej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. W turnieju wzięło udział 5 drużyn: MKS Wieluń, 4EVER YOUNG Grodków, STAL Zawadzkie, TĘCZA Kościan oraz drużyna gospodarzy METAL Kluczbork w składzie: Mirosław Mularczyk, Dariusz Lech, Jacek Wilk, Ireneusz Krakowiak. Jerzy Kotarski, Roman Kamiński, Krzysztof Rychel, Grzegorz Reisch, Szymon Reisch, Szymon Kuflowski, Tomasz Rudaś, Tomasz Pełka.

Roman Kamiński wiceburmistrz Kluczborka i jednocześnie zawodnik Metalu Kluczbork uroczyście otworzył turniej oldboyów. Odbyło się łącznie 10 meczów w systemie każdy z każdym. Drużyny otrzymały z rąk wiceburmistrza puchary, a najlepsi zawodnicy statuetki. Plebiscyt na najlepszego zawodnika wygrał Dariusz Lech z METAL Kluczbork, na najlepszego bramkarza Jacek Mielnik z 4EVER YOUNG Grodków , a najlepszym strzelcem został Wiktor Szłapka z Tęcza Kościan. Turniej wygrała drużyna 4EVER YOUNG Grodków.

Dziękujemy sponsorom, organizatorom i sympatykom turniejów piłki ręcznej za współpracę przy organizacji XIV Turnieju Oldboyów, który stał na bardzo wysokim poziomie, a rywalizacja trwała do ostatniego meczu.

Końcowa klasyfikacja

I Miejsce         4EVER YOUNG Grodków (najlepszy zawodnik drużyny Mariusz Roman)

II Miejsce        STAL ZAWADZKIE (najlepszy zawodnik drużyny Sławomir Kłosowski)

III Miejsce       TĘCZA KOŚCIAN    (najlepszy zawodnik drużyny Wiktor Szłapka)

IV Miejsce       METAL KLUCZBORK (najlepszy zawodnik drużyny Roman Kamiński)

V Miejsce        MKS WIELUŃ          (najlepszy zawodnik drużyny Roman Kokot)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (KLIKNIJ)

 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Grzegorz Błażewski

UKS Mickiewicz Kluczbork - Czarni Wirex Rząśnia

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Marszałkowski Budżet Obywatelski - wykaz zgłoszonych projektów.

Teraz każdy z wniosków zostanie dokładnie przeanalizowany. Sprawdzić trzeba podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, zgodność z zadaniami samorządu województwa, korzyści dla mieszkańców. Spośród prawie dwustu wniosków 63 miało charakter subregionalny, 135 charakter powiatowy. Najwięcej wpłynęło ich z subregionu opolskiego. Aktywni okazali się także mieszkańcy Nysy, Brzegu i Kluczborka.

11 kwietnia ukaże się lista zadań dopuszczonych do głosowania. Autorzy wybranych do realizacji przedsięwzięć będą mogli od tej daty promować je i zachęcać mieszkańców, by w głosowaniu wsparli właśnie tę inicjatywę. Każdy z mieszkańców subregionu ma dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową.

Samo głosowanie odbywać się będzie od 24 kwietnia do 19 maja. Oddać głos będzie można na kilka sposobów – elektronicznie poprzez generator zamieszczony na stronie internetowej budżetu, korespondencyjnie na adres UMWO lub do urn, które umieszczone zostaną zarówno w budynku UMWO, jak i punktach informacyjnych znajdujących się w stolicach subregionu. Przypomnijmy: głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia i mieszkają na terenie danego subregionu. Realizowane będą zadania, które otrzymają największą liczbę głosów. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Na zadania subregionalne, które obejmą dwa lub więcej powiatów uzyskać można od 70 do 150 tys. złotych, a na zadania obejmujące jeden powiat od 50 do 100 tys. złotych.

źródło: http://www.opolskie.pl/

 • autor: Mateusz Dybka

VIII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy

Turniej ten odbył się 18 marca 2017r. W tym roku uczestniczyło 10 drużyn, składających się z dziecka i osoby dorosłej. Cieszy fakt, że najwięcej drużyn było z naszej gminy, ale do Bogacicy przyjechały także rodziny z województwa wielkopolskiego.

Drużyny te zostały podzielone na 2 grupy. W pierwszej grupie grali uczniowie szkół podstawowych z rodzicami, a w drugiej uczniowie gimnazjum.  W grupach rywalizowano każdy z każdym, a zwycięzcy grup zagrali o 1 i 2  miejsce,  a drużyny, które wywalczyły drugie miejsca walczyły o miejsca 3 i 4, z trzecich miejsc w grupach o miejsce 5 i 6 itd.     Najlepszą drużyną turnieju, już po raz trzeci, została rodzina Dominik i Piotr Langner, którzy wygrali wszystkie mecze. Pojedynki często kończyły się po zaciętej walce, a o losach spotkania decydowała gra podwójna. Dzieci bardzo przeżywały, gdy przy stole grę swoją rozgrywali rodzice. Drużyny z trzech czołowych miejsc otrzymały puchary i nagrody, a z miejsc 4-6 nagrody. Wszyscy otrzymali dyplomy. Nagrodzony został również najmłodszy uczestnik turnieju, a był nim ośmioletni Samuel Jaroń.  

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU

 1. Dominik i Piotr Langner                  Bażany
 2. Paweł i Damian Dmytruszyńscy       Bogacka Szklarnia
 3. Cezary i Waldemar Nawrot             Opatów
 4. Klaudia i Paweł Poprawa                Ligota Zamecka
 5. Szymon i Mieczysław Skotnik         Siemianice
 6. Michał Kostuś i Sławomir Brylski      Kluczbork
 7. Tomasz i Dariusz Brandys              Krasków
 8. Oliwia i Jakub Wodara                   Żabiniec
 9. Dominik i Andrzej Wodara              Żabiniec
 10. Samuel Jaroń i Grzegorz Musiał      Żabiniec                

  Kierownik Turnieju Janusz Poprawa            
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Ruszył Opolski Portal Edukacji Kulturowej

Informujemy, że wystartował Opolski Portal Edukacji Kulturowej

www.edukoopolskie.pl,

wdrożony w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016–2018” we współpracy z Województwem Opolskim.

Zachęcamy do użytkowania portalu oraz rozpowszechniania informacji o nim, jako potencjalnego sposobu bezpłatnej promocji realizowanych przez Państwa wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych itp.

Portal daje możliwość nie tylko samodzielnego zamieszczania przez Partnerów informacji o przedsięwzięciach, lecz co najistotniejsze stanowi łatwą dla odbiorcy wyszukiwarkę wydarzeń, w tym kulturalno-edukacyjnych, realizowanych na Opolszczyźnie.

 • autor: Mateusz Dybka

Różowa Aleja przyciąga tysiącami kwitnących krokusów! Pozostaw 1 % podatku w Gminie Kluczbork.

Pozostaw 1 % podatku w Gminie Kluczbork!
Na kwietnym kobiercu
Kluczborczanie powitali Wiosnę! Różowa Aleja przyciąga tysiącami kwitnących krokusów!

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" gościli Kluczborczan na II RÓŻOWYM PIKNIKU W KROKUSACH, który odbył się 21 marca w samo południe w Kluczborku na Różowej Alei (obok Stawu Kościuszki).

Podczas spotkania rozmawiano o wsparciu lokalnych działań społecznych. Organizatorzy zachęcali Mieszkańców do przekazania 1% podatku na wsparcie działań lokalnych organizacji społecznych opp.

Wskazywano, że w naszej Gminie są prężnie działające organizacje pozarządowych i że ważne jest świadome przekazywanie 1% swojego podatku na wybrane cele społeczne realizowane lokalnie.

Podatników poproszono o wsparcie cennych lokalnych inicjatyw społecznych i przekazanie 1% z podatku na konto organizacji działajacej na rzecz mieszkańców Gminy Kluczbork.

Podczas spaceru z włodarzami naszej gminy i powiatu rozmawiano m. in. o społecznych lokalnych działaniach (w Gminie Kluczbork jest kilkanaście organizacji społecznych o statusie OPP):

http://www.kluczbork.eu/redir,index?wiecej=3726&wiecej_news=1

Organizatorzy rozdawali ulotki tematyczne "Pozostaw 1% podatku w naszej Gminie" przygotowane przez Gminę Kluczbork.

Przy sprzyjającej pogodzie Panie paradowały w oryginalnych wiosennych kapeluszach - najpiękniej przystroiła swoje nakrycie głowy Pani Helena Gumkowska.

Spacerując podziwiano pięknie ukwiecony, bardzo urokliwy zakątek naszego miasta.

Serdecznie zapraszam na wiosenny spacer na Różową Aleję. Warto zobaczyć ten nasz "krokusowy dywan".

Ewa Zgadzaj-Martyniuk, prezes
Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"
46-200 Kluczbork, Rynek 1
 
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Ponad 300 dzieci wzięło udział w mistrzostwach Polski w tańcu w Kluczborku.

Passo Doble, Jive czy Walc. Z takimi tańcami zmagało się ponad 300 dzieci w ogólnopolskich mistrzostwach Polski w tańcu właśnie - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Kluczborku. Występy były naprawdę znakomite, dzieciom towarzyszyła kamera TVP 3 Opole. 

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie "TALENT".

 • -
 • autor: Mateusz Dybka

Sobótka zdobyta!

W sobotę w kultowym 10. Półmaratonie Ślężańskim wzięła udział mocna reprezentacja Kluczborskiej Grupy Biegowej. Z relacji uczestników czytamy: "Jak zwykle Sobótka przywitała nas piękną pogodą i świetną organizacją zawodów. Wymagająca trasa, z punktem kulminacyjnym na przełęczy Tąpadła gdzie wbiegających na szczyt witano utworem z 'Rocky'ego', dała nam wszystkim w kość ale każdy dobiegł do mety z szerokim uśmiechem na twarzy."

Łącznie z Kluczborka, KGB oraz osób podróżujących z autobusem wystartowało 33 zawodników. Wśród grupy biegaczy byli debiutanci ze świetnymi czasami (Mariusz Kubicki z czasem 01:35:05). W ten weekend w dwóch półmaratonach wystartowali Maciej Lewandowki i Tomek Wojtuń. Do Sobótki z naszymi biegaczami podróżował zwycięzca w kategorii wiekowej M45, Wiasława Pyrę z Praszki!

Członkowie Kluczborskiej Gruby Biegowej pragną podziękować za pomoc w organizacji wspólnego wyjazdu Klubowi Fitness Shape Line a za bezpieczną podróż firmie As Travel.

Wyniki prezentują się następująco:
Msc Nazwisko Imię Czas netto
24 Pyra Wiesław 01:19:28
243 Wnęk Jarosław 01:29:52
320 Lewandowski Maciej 01:31:37
487 Kubicki Mariusz 01:35:05
541 Dudek Mateusz 01:35:55
586 Bukowski Edward 01:36:30
836 Kądzielewski Jacek 01:39:36
874 Zawada Maciej 01:40:02
970 Szymała Mateusz 01:41:37
1022 Komarnicki Miłosz 01:42:20
1129 Hazubski Czesław 01:43:35
1134 Kaczor Michał 01:43:37
1422 Babiarz Sławomir 01:46:58
1472 Malong Aleksander 01:47:37
1494 Kwiatkowski Sławomir 01:47:50
1866 Jantos Aleksandra 01:51:55
1961 Szymała Marcin 01:52:58
2082 Bednarski Krzysztof 01:54:26
2182 Mazur Andrzej 01:55:23
2185 Bocionek Piotr 01:55:24
2202 Lewandowska Ewa 01:55:35
2213 Solarewicz Andrzej 01:55:45
2408 Domagała Kondrad 01:57:42
2421 Szalek Remigiusz 01:57:56
2654 Szymała Marek 02:00:53
2815 Fortuna Małgorzata 02:03:05
2892 Fonfara Andrzej 02:04:29
3084 Błażewski Grzegorz 02:08:06
3095 Wojtuń Tomasz 02:08:18
3135 Kukuczka Wioletta 02:09:20
3319 Pecyna Maciej 02:14:23
3320 Dreksler Aleksandra 02:14:26
3572 Krzywokulski Krzysztof 02:25:29

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

IV Liga Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - WYNIKI.

W dniu 25 marca 2017r. w PSP w Bogacicy rozegrany został trzeci turniej z cyklu IV Liga Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W turnieju wystartowało 19 uczniów, głównie z gminy Kluczbork, ale również z województwa wielkopolskiego z gminy Łęka Opatowska. W  kategorii dziewcząt zwyciężyła Klaudia Poprawa z PSP nr 2 w Kluczborku, która prowadzi po trzech turniejach. Na drugim miejscu uplasowała się Oliwia Wodara z PSP Bogacica, która w ogólnej klasyfikacji również jest druga. W kategorii chłopców szkół podstawowych zwyciężył Paweł Dmytruszyński z PSP Bogacica, przed Szymonem Skotnik z SP Siemianice i Gracjanem Sitarzem z PSP Bogacica. Taka sama kolejność również jest po trzech turniejach. W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się Dominik Langner przed Cezarym Nawrot z PG Opatów i Michałem Kostuś, z PG nr5 z Kluczborka. Taka sama kolejność jest w generalce.

Zapraszam na czwarty turniej, który odbędzie się 08.04.2017 r.

IV LIGA TENISA STOŁOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

SEZON 2016/2017

KLASYFIKACJA  PO III TURNIEJU

SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTA

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12.

11.02.

25.03.

suma

1

Poprawa Klaudia

PSP2 Kluczbork

Ligota Zamecka

40

40

40

120

2

Wodara Oliwia

PSP Bogacica

Żabiniec

37

37

34

108

3

Ptak Agnieszka

SP Laskowice

Tuły

31

31

-

62

4

Paola Jaroń

PSP Bogacica

Żabiniec

-

-

37

37

5

Pasek Aleksandra

PSP Bogacica

Żabiniec

-

34

-

34

5

Gorońska Tatiana

SP Laskowice

Tuły

34

-

-

34

7

Hanisz Aurelia

PSP Bogacica

Bazany

29

-

-

 

SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY

1

Dmytruszyński Paweł

PSP Bogacica

Bogacka Szklarnia

40

40

40

120

2

Skotnik Szymon

SP Siemianice

Siemianice

37

37

37

111

3

Sitarz Gracjan

PSP Bogacica

Borkowice

27

31

34

92

4

Kuchtyn Paweł

PSP Bogacica

Bogacica

31

29

31

91

5

Kowalski Tymoteusz

STO Kluczbork

Bogacica

21

25

27

73

6

Langner Łukasz

PSP Bogacica

Bazany

34

34

-

68

7

Singer Fabian

PSP Bogacica

Bazany

25

-

29

54

8

Nowak Florian

SP Laskowice

Laskowice

23

23

-

46

9

Jaroń Samuel

PSP Bogacica

Żabiniec

20

-

23

43

10

Skoczylas Marek

PSP Bogacica

Bazany

17

-

25

42

10

Gabrysch Jakub

PSP Bogacica

Bazany

-

21

21

42

12

Wodara Patryk

PSP Bogacica

Żabiniec

16

-

20

36

13

Stanikowski Marcel

SP Siemianice

Siemianice

-

27

-

27

14

Urban Marcel

PSP Bogacica

Bogacica

19

-

-

19

15

Sebastian Mrozek

PSP Bogacica

Czaple Wolne

-

-

19

19

16

Sieczka Dawid

PSP Bogacica

Krasków

18

-

-

18

SZKOŁY GIMNAZJALNE

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCOWOŚĆ

17.12.

11.02.

25.03.

suma

1

Langner Dominik

PG5

Bażany

40

40

40

120

2

Nawrot Cezary

PG Opatów

Opatów

37

34

37

108

3

Kostuś Michał

PG5

Kluczbork

34

37

34

105

4

Neumann Andrzej

PG2

Krasków

29

31

31

101

6

Grobelny Jakub

PG2

Borkowice

31

-

29

60

5

Brandys Tomasz

PG2

Krasków

27

29

 

56

Kierownik turnieju: Janusz Poprawa

 

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Sukces uczniów PG nr 2 w Bogacicy.

Dziewięć czteroosobowych drużyn rywalizowało w wojewódzkim finale ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

To najlepsi spośród blisko 300 gimnazjalistów z regionu, którzy brali udział we wcześniejszych etapach zawodów. Uczestnicy podkreślają, że przydatna była szczegółowa wiedza o trzech parkach krajobrazowych Opolszczyzny.

W finale wojewódzkim zwyciężyli uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy i będą reprezentować województwo w finale krajowym, który odbędzie się w czerwcu.

źródło: www.radio.opole.pl

 • fot. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
  fot. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
  • autor: Mateusz Dybka

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego PZTS.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

40. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych

 • -

Informacja dla mieszkańców

Niniejszym informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gotartowie, z uwagi na trwające prace remontowe drogi dojazdowej będzie przyjmował odpady od mieszkańców w dniu 8 kwietnia 2017 roku.

Natomiast w dniu 1 kwietnia 2017r. będzie nieczynny.

Przepraszamy za zmianę terminu, natomiast w kolejnych miesiącach odpady komunalne będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

 • autor: Natalia Dąbrowska, data: 2017-03-27

Kiermasz wielkanocny ŚDS

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-03-27
 • -

Kurs mistrzowski karate z prezesem PZKT

Dnia 25 marca mieliśmy przyjemność gościć w Kluczborku prezydenta Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF) senseia Włodzimierza Kwiecińskiego (8 dan), który od 1970 roku zajmuje się studiowaniem karate. Należy do twórców i głównych propagatorów karate nie tylko na terenie naszego kraju ale też Europy i świata. Od początku lat 90-tych pełni również rolę prezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Podczas seminarium dzielił się z dziećmi, młodzieżą i trenerami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. W kursie uczestniczyło około 200 osób, wśród których byli również zawodnicy kadry narodowej oraz sędziowie i trenerzy klasy krajowej i międzynarodowej. Uczestnicy byli reprezentantami 13 klubów z całej Polski. Po każdym z czterech bloków był czas na zadawanie pytań związanych z prezentowanym tematem. Był również czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia i autografy.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończenie sezonu morsowego. Zapraszamy!

 • -

Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio informuje

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Mecz Piłki Nożnej o Mistrzostwo I Ligi Kobiet

Burmistrz przekazał środki finansowe na dodatkowe służby dla kluczborskich policjantów.

29 marca w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Burmistrz Miasta Kluczbork Jarosław Kielar oraz Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku nadkom. Paweł Kowalczyk podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.
Burmistrz Kluczborka przekazał środki finansowe w kwocie 10.000 złotych na dodatkowe służby dla kluczborskich policjantów.

Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych. Dodatkowe patrole policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami oraz szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców powiatu. Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane w gminie. Podczas planowania tych dodatkowych patroli, uwzględniane również będą sugestie samorządów oraz mieszkańców.

Więcej czytaj na: www.kluczbork.policja.gov.pl

 

 

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Spektakl PASJA w Kinie Bajka

11.04. godz. 11.00 i 18.00 spektakl teatralny "PASJA". Cena biletu – 18 zł (ulgowy) i 20 zł (normalny)


"PASJA" - czerpiąc inspirację z średniowiecznych misteriów wielkopostnych, posługuje się jednocześnie językiem teatru współczesnego - ekspresyjnego, odwołującego się do prawdy emocji i doznań. W tym spektaklu artystyczne poszukiwania zaprowadziły Teatr "A" do źródła o podwójnym, wyjątkowym znaczeniu. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia, jako formalną inspiracją, z najstarszymi, jak zwykło się przyjmować, gatunkami odradzającego się teatru europejskiego - dramatem liturgicznym, misteriami wielkopostnymi; z drugiej strony twórcy pochylają się nad tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, fundamentem chrześcijańskiej doktryny. Jest to więc niezwykła podróż w świat chrześcijańskiej wiary i wielowiekowej tradycji, pomnażanej przez kolejne pokolenia artystów i teologów, na równi "uwiedzionych" ewangelicznymi prawdami. Inspiracja średniowiecznymi misteriami staje się punktem wyjściowym, "kamieniem węgielnym porozumienia z widzem", na którym buduje się świat niezwykle osobistych historii ludzi, ich intymnych relacji z Mistrzem, relacji między sobą nawzajem. Motorem dramaturgicznym "Pasji", opisującej ewangeliczne wydarzenia od triumfalnego wjazdu do Jerozolimy aż po Zmartwychwstanie, czynią twórcy spektaklu zderzenie tragedii Judasza, broniącego swojej racji, do pewnego momentu narzucającego okrutne reguły gry, z czułą relacją najbliższych apostołów Chrystusa i towarzyszących im kobiet. Ostatecznie jednak to ci ostatni zaprowadzą widza pod krzyż, przeżyją z nim tragedię pogrzebu i radość paschalnego poranka. Nieustanne towarzyszenie w kluczowych momentach spektaklu tradycyjnych pieśni liturgicznych, "katalizujących" głębokie wzruszenie naocznych świadków Męki Chrystusowej, jak i decyzja prezentowania spektaklu we wnętrzach sakralnych, sprawiają, że "Pasja" wymyka się jednoznacznej klasyfikacji - twórcy zgadzają się, że jest to coś więcej niż spektakl teatralny.

Rezerwacji biletów można dokonać na stronie www.bajka.kluczbork.pl

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Informacja o wymianie dowodów osobistych.

INFORMACJA

W związku ze zmianą  nazw ulic:

- na terenie miasta Kluczborka ul. Szenwalda zmiana na ul. Prusa,

- we wsi Bogacica ul. 22 Lipca  zmiana na ul. Jana Pawła II

- we wsi Kujakowice Górne ul. 22 Lipca zmiana na ul. Miodowa 

Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Kluczborku informuje, że zmiana nazwy ulicy nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.       

Nowe dowody osobiste nie zawierają danych dotyczących adresu zameldowania i dlatego z mocy prawa zachowują swoją ważność do upływu terminu ważności. 

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Kurs samoobrony pn. "Bezpieczna Kobieta" zakończony

Zakończyła się kolejna edycja kursu samoobrony dla mieszkanek powiatu pod nazwą „Bezpieczna Kobieta”. W zajęciach uczestniczyło 25 pań, które uczyły się reakcji w sytuacji napadu, poznały też techniki samoobrony. Pamiątkowe certyfikaty ukończenia kursu wręczył Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku nadkom. Paweł Kolczyk.

Kurs prowadzony był od 6 marca, zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Organizatorami zajęć byli: Klub Aikido, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Urząd Miejski w Kluczborku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku oraz Komenda Powiatowa  Policji w Kluczborku.

Zajęcia praktyczne poprzedzone były prelekcją dotyczącą bezpiecznych zachowań i zasad postępowania w sytuacji gdy staniemy się ofiarą przestępstwa. Wykłady przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Część praktyczną z zakresu samoobrony prowadzili trenerzy Jarosław Misiewicz i asp. sztab. Waldemar Sochacki, którzy zaprezentowali między innymi:  techniki samoobrony i reakcje w sytuacjach napadu. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku zorganizowali szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie wszystkie uczestniczki otrzymały certyfikaty ukończenia kursu samoobrony.

asp. sztab. Waldemar Sochacki

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Spotkanie z Muzą pt: „O WIOŚNIE Z POTRZEBY SERCA".

Serdecznie zapraszamy

na Spotkanie z Muzą

pt. „O WIOŚNIE Z POTRZEBY SERCA”

Spotykanie odbędzie się w dniu 4.04.2017 r. o godzinie 17.00

w Klubie Seniora w Kluczborku ul. Jagiellońska 1

organizatorzy:

Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”

Kluczborska Rada Seniorów

 Wstęp wolny!

 

 

Turniej karate w Zielonej Górze

Dnia 2 kwietnia, w niedzielę liczna reprezentacja Kluczborskiego Klubu Karate wzięła udział w V Ogólnopolskim Turnieju Sztuk Walki o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra. Organizatorem był Klub Karate Tradycyjnego "NIDAN". W turnieju wzięło udział 13 klubów z całej Polski, łącznie wystartowało 250 zawodników. Turniej był też okazją do udziału w pokazach różnych szkół karate i innych sztuk walki, do poznania tradycyjnych strojów japońskich wojowników oraz uhonorowania odznaczeniami zasłużonych zawodników, trenerów, działaczy. Bardzo liczna reprezentacja Kluczborka (ponad 50 osób) mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu dzięki wsparciu ze środków Powiatu Kluczborskiego. Otrzymane środki umożliwiły udziału naszych zawodników w turnieju na bardzo wysokim poziomie. Mimo wyjazdu autokarem we wczesnych godzinach rannych oraz wielu godzin podróży nasi zawodnicy Kluczborskiego Klubu Karate pokazali wspaniałą formę zdobywając 14 medali w różnych kategoriach wiekowych. Wychowankowie Andrzeja Olecha i Rafała Panaszka bardzo licznie stawali na podium. W klasyfikacji generalnej zdobyliśmy więc puchar dla najlepszego klubu turnieju. Było to zwieńczeniem wielu godzin spędzonych na macie w czasie zawodów, poprzedzonych oczywiście systematyczną pracą podczas codziennych treningów. Zawodnicy zmęczeni ale szczęśliwy powrócili do rodzinnego Kluczborka przywożąc ze sobą bagaż wielu nowych doświadczeń, emocji i wrażeń. Turniej oceniamy jako bardzo udany i wartościowy pod każdym względem.

A już w czerwcu nasi reprezentanci będą rywalizowali z najlepszymi zawodnikami w kraju podczas Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci w Łodzi oraz Mistrzostw Polski w Zamościu. Trzymamy kciuki.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MKS Kluczbork - ZAGŁĘBIE Sosnowiec

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Otwarcie najnowocześniejszej sortowni w regionie

5 kwietnia w Gotartowie odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. To inwestycja warta 40 milionów złotych, którą zarządza spółka ”Eko-Region” z Bełchatowa.

Hala sortowni wraz z infrastrukturą pozwala odzyskać 16 różnego rodzajów odpadów, nadających się do przetworzenia.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gotartowie odbiera odpady z trzech powiatów województwa opolskiego – z namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. Zakład obsługuje rejon zamieszkały przez około 190 tysięcy mieszkańców. Możliwości techniczne zakładu pozwalają na przetworzenie w ciągu roku około 100 tysięcy ton odpadów. Obecnie do sortowni trafia około 4000 ton odpadów miesięcznie. Po ich przetworzeniu na nowoczesnej linii sortowniczej, wyposażonej m.in. w osiem separatorów optycznych, separator balistyczny i dwa separatory magnetyczne wydzielanych jest szesnaście frakcji surowcowych, które wykorzystywane są do ponownego przetworzenia (recyklingu).  Z magazynów odbierane są przez firmy, które zajmują się ich ponownym przetworzeniem.  

Sortownia śmieci w Gotartowie jest jedną z najnowocześniejszych w kraju. Aktualnie zatrudnionych jest 60 osób, planowane są dalsze zatrudnienia.

Zobacz więcej:

https://opole.tvp.pl/29816408/najnowoczesniejsza-w-regionie-sortownia-smieci-juz-dziala

http://radio.opole.pl/103,193186,ekosortownia-juz-pracuje-nowa-instalacja-w-gotar

http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/wielka-sortownia-smieci-w-gotartowie-pod-kluczborkiem-otwarta,11956714/

http://www.opolskie.pl/2017/04/otwarcie-najnowoczesniejszej-sortowni-w-regionie/

 

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”

XXIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”
XXIII Rezitationswettbewerb in deutscher Sprache „Jugend trägt Gedichte vor“

„Poesie ist Mondschein in der Finsternis unserer Tage” - powiedział Manfred Poisel, niemiecki copywriter. W swobodnym tłumaczeniu znaczy to tyle, co: „Poezja jest jak blask księżyca w ciemnościach naszych dni“

W środę - 5 kwietnia 2017 - poezja prezentowana przez uczniów w trakcie gminnego etapu XXIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” była jak promień słońca i podróż w nieznane krainy. Na twarzach słuchających na przemian gościł uśmiech i smutek, prezentowane wiersze, bowiem opowiadały o przeróżnych aspektach życia. Poruszały tematy takie, jak na przykład przyjaźń, polityka, śmierć. Jury konkursu w składzie:

- pani Elżbieta Wydra - przewodnicząca - PG 3 Kluczbork
- pani Adrianna Wiecha - PSP Kuniów
- pani Ewa Jaron - PSP Kujakowice Dolne
- pani Anna Wyrwich - PG 2  Bogacica
- pani Daria Bykowska - PG 4  Kujakowice Górne
- pan Kryspin Cieplik - PSP Bogacica
- pan Ernest Cieplik - kluczborskie koło DFK

musiało zmierzyć się z trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Wysoki poziom recytacji, piękna wymowa i dobór repertuaru, no cóż, trzeba było wybrać.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury konkursu ogłosiło następujący werdykt:

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE

Miejsce 1: Klaudia Kinder - PSP Kuniów
Miejsce 2: Izabel Glomb - PSP Bogacica
Miejsce 3: ex aequo Natalia Warzyc i Laura Smyrek - obydwie z PSP Bogacica
Miejsce 4: ex aequo Alexander Maruska i Weronika Oatrzek - obydwoje z PSP Kujakowice Dolne

Kategoria: SZKOŁY GIMNAZJALNE

Miejsce 1: Weronika Kubas - PG2 Bogacica
Miejsce 2: ex aequo Martina Kinder - PG 3 Kluczbork i Patrycja Maruska PG 4 Kujakowice Górne
Miejsce 3: ex aequo Krystian Kansik - PG3 Kluczbork i Dominika Gabrysch - PG 2 Bogacica
Miejsce 4: Dominik Patrzek - PG 4 Kujakowice Górne

Kategoria: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Miejsce 1: Nicola Pietrucha - ZSO STO Kluczbork

Tegorocznym gospodarzem etapu gminnego było Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku. Grupa uczniów z tegoż gimnazjum, pod opieką pani Elżbiety Wydra oraz pana Zbigniewa Oszczypko, przygotowała występ muzyczny. Przybyłych na konkurs uczniów, ich opiekunów, Jury powitała w imieniu pani dyrektor - pani Alina Jurkowska. Pan Grzegorz Błażewski - w imieniu pana Jarosława Kielara - Burmistrza Miasta i Gminy Kluczbork - dokonał oficjalnego otwarcia konkursu.

Nagrody i upominki, oraz poczęstunek dla przybyłych tego dnia gości zostały zasponsorowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kluczbork, pana Jarosława Kielara,  Dyrektora Administracji Oświaty - panią Elżbietę Pietrzykowską, Instytut Goethego w Krakowie, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu oraz kluczborskie koło DFK.

W imieniu organizatora - Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kluczborku - dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie, a laureatom etapu gminnego życzę samych sukcesów.

Elżbieta Wydra

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Otwarcie sezonu motocyklowego. Krasków 2017.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Adam Sokołowski nokautuje rywali na 40. Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych

8 kwietnia w hali OSiR w Kluczborku rozegrano finały jubileuszowych 40. Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych. Nad mistrzostwami honorowy patronat objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Patronowali również Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar i Burmistrz Miasta Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Organizatorami mistrzostw byli: Stowarzyszenie Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren w Dzierżoniowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.

Celem organizatora mistrzostw była popularyzacja wiedzy dotyczącej historii sportu, ruchu olimpijskiego, wydarzeń sportowych i wykazanie się znajomością przepisów. Zgodnie z regulaminem mistrzostw do tegorocznego półfinału i finału zakwalifikowali się kibice z całej Polski, którzy uzyskali wcześniej największą liczbę punktów. Zmagania finałowe przeprowadzono w kategorii otwartej oraz w kategorii junior. Najlepszych 6 w każdej kategorii uzyskało awans do finału. W ostatnim rozstrzygającym etapie odpowiadali ustnie i pisemnie na pytania opracowane wcześniej przez Stanisława Sienkiewicza – prezesa Stowarzyszenia Super Kibic.

Podobnie jak w latach ubiegłych wśród seniorów bezkonkurencyjnym okazał się Pan Adam Sokołowski z Kluczborka. Jest to jego siedemnasty tytuł mistrzowski z rzędu, a dwudziesty w swojej karierze. Wśród juniorów zwyciężył Michał Sarna również z Kluczborka.

Tegoroczny finał zaszczycił swoją obecnością zasiadając w jury, Janusz Trzepizur - lekkoatleta, skoczek wzwyż, wielkokrotny Mistrz Polski i Wicemistrz Europy.

Podajemy klasyfikację końcową finału.

Kategoria otwarta:

Adam Sokołowski  - 80 pkt.
Stefan Śliwa – 56 pkt.
Andrzej Melniczak – 55 pkt.
Sebastian Skrok – 53 pkt.
Mirosław Prętkowski – 49 pkt.
Leszek Hajduga – 45 pkt.

Kategoria junior:

Michał Sarna
Mateusz Kowalski
Agnieszka Nazarkiewicz
Dominik Chodor
Michał Pośpiech
Natalia Dzięgielewska

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zobacz więcej zdjęć na oficjalnym facebooku Kluczborka

 

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Opolskiego.

 • -

Opolska Policja ostrzega - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ „NA WNUCZKA” I „NA POLICJANTA”

Opolska Policja ostrzega przed oszustami działającymi „na wnuczka” i  „na policjanta”. Przestępcy coraz częściej podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać.

Więcej na stronie www.opolska.policja.gov.pl

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Konkurs grantowy "Opolskie EDUKO 2017"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu grantowego "Opolskie EDUKO 2017". Głównym celem konkursu jest rozwój i promocja współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i edukacji, którego efektem są przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną w województwie opolskim, które zrealizują na terenie województwa opolskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży i ich opiekunów prawnych, oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury.

Wnioski można składać od 5 do 20 kwietnia.

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html

 • autor: Maciej Knapa
 • -

IX Kluczborski Konkurs Recytatorski

Już po raz dziewiąty uczniowie uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie naszej gminy wzięli udział w konkursie recytatorskim objętym patronatem Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara, Starosty Kluczborskiego Piotra Pośpiecha oraz prof. Jerzego Szymika. Recytatorzy prezentowali wybrane utwory w trzech kategoriach, a oceniało ich jury w składzie: Anna Dzierżan (przewodnicząca), Agnieszka Chrobot, Agnieszka Kurek i Anna Żłobińska. Zmaganiom przysłuchiwali się także Zastępca Burmistrza Roman Kamiński,  Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku Elżbieta Pietrzykowska, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Grzegorz Błażewski, Główny Specjalista ds. Edukacji Jolanta Wielgosz – Bazan oraz dyrektorzy szkół współorganizujących konkurs: Mariusz Kaczmarski (ZSO im. Adama Mickiewicza w Kluczborku) i Maciej Szymczyk (PSP 2 w Kluczborku).

Na scenie Kluczborskiego Domu Kultury zaprezentowali się też młodzi muzycy kształcący się w Gminnej Szkole Muzycznej I Stopnia w Kluczborku: Maja Banasiewicz, Agata Drozda i  Jędrzej Lipski,  a także licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Dominika Łagocka i Dymtro Kulakovskyi oraz doskonalący technikę wokalną pod kierunkiem Magdy Dureckiej Mateusz Gędek. Ich występy uświetniły uroczystość i umiliły czas publiczności.

Kluczborski Konkurs Recytatorski, którego celem jest m.in. wdrażanie do uczestnictwa w kulturze, cieszy się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności, a w jego organizację zaangażowane są aż cztery instytucje: Administracja Oświaty w Kluczborku, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kluczborku działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,  Publiczne Gimnazjum nr 5  im. Mikołaja Reja w Kluczborku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku. W przyszłym roku odbędzie się jego jubileuszowa edycja, na którą już dziś organizatorzy serdecznie zapraszają.

Laureaci IX Kluczborskiego Konkursu Recytatorskiego

MIEJSCE

KATEGORIA

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GIMNAZJALIŚCI

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I

Alicja Kowalska

PSP w Kuniowie

Julia Cygan

PG 5  Kluczborku

Jakub Gacek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

nr  2 CKU  w Kluczborku

II

Ksenia Plewnia

PSP w Kujakowicach Dolnych

Kamila Morawiec

STO w Kluczborku

Zofia Domagała

I LO w Kluczborku

III

Kamil Śliwiński

 PSP 2 w Kluczborku

Kornelia Sygusch

PG 4  w Kujakowicach Górnych

Dominika Grahl

STO w Kluczborku

WYRÓŻNIENIE

Julia Bocionek

PSP w Kuniowie

Daria Dereń

 PG1 w Kluczborku

Piotr Bartela

I LO w Kluczborku

WYRÓŻNIENIE

Karolina Maszkowska STO w Kluczborku

Dominika Majer

PG4 w Kujakowicach Górnych

Ewelina Celmerowska

 I LO w Kluczborku

WYRÓŻNIENIE

Michał Rewienko

 PSP 2 w Kluczborku

Wiktoria Sarnicka

 STO w Kluczborku

Sara Gieselbert

STO w Kluczborku

 

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Koncert "DLA NADZIEI" Jagoda Krzemińska i Przyjaciele

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

Więcej na: http://www.stoppozaromtraw.pl/

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -

Godziny pracy kasy UM w dniu 14 kwietnia 2017r.

Urząd Miejski w Kluczborku uprzejmie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017r. (piątek) kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna w godz. 8:15 do 12:45.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Artur Czerwony, data: 2017-04-12

Pomoc w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Kluczbork wsparła utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar wraz ze Skarbnikiem Piotrem Lewaldem podpisali umowę przekazującą Uniwersytetowi Opolskiemu 50 tysięcy złotych na budowę kierunku lekarskiego.

Całkowity koszt utworzenia Collegium Medicum wyniesie 42 mln zł, z czego 32 mln przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a pozostałą część stanowią dotacje i darowizny od instytucji i przedsiębiorstw, samorządów – w tym od Gminy Kluczbork.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • autor: Mateusz Dybka

Wystawa "Barwy Łowickiego - tradycja i współczesność."

Zapraszamy na wystawę BARWY ŁOWICKIEGO  – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ przygotowaną ze zbiorów Muzeum w Łowiczu. Zabytki zaprezentowane na ekspozycji ukazują bogactwo oraz różnorodność kultury i sztuki Regionu Łowickiego od początku XX w. po czasy współczesne. Wystawa eksponowana będzie w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku do końca maja 2017 r.

 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Harmonogram spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie X”.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach programu „Działaj Lokalnie X” organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Zorganizowanych zostanie pięć szkoleń, po jednym w każdej  gminie z naszego obszaru działania. Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu w swojej gminie, może przyjechać na dowolne szkolenie w innym miejscu.

Informujemy, że nabór wniosków w LGD „Dolina Stobrawy” w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, rozpocznie się 19 kwietnia (środa) i potrwa do 19 maja (piątek) br. Wszystkie szczegółowe informacje o naborze zostaną umieszczone na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w dniu jego rozpoczęcia.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Ankieta: "Ocena jakości pracy Urzędu Miejskiego w Kluczborku - badanie satysfakcji Klienta"

Do 30 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzone badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Głównym celem badania jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić mocne i słabsze obszary działalności urzędu, wprowadzić procedury doskonalące, podnosić jakość świadczonych usług publicznych.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest poprzez zebranie danych w formie anonimowej ankiety.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne są:

 • w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miejskiego w Kluczborku,
 • w formie elektronicznej na stronie urzędu www.kluczbork.pl.

Ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane są do udostępnionych w urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Wystawa "Na pocztówkowym szlaku ‒ Byczyna".

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, serdecznie zaprasza na wystawę Na pocztówkowym szlaku ‒ Byczyna.


Dawna karta pocztowa to nie tylko ciekawy widoczek, ale przede wszystkim dokumentacyjne źródło ikonograficzne. Utrwala układ urbanistyczny i architektoniczny miasta, rejestruje zmiany w nazewnictwie ulic, placów, wyglądzie budynków. Ukazuje przemiany w życiu danej społeczności utrwalone często przypadkowo w obiektywie aparatu. Między innymi dlatego pocztówki z Kluczborka i okolic stanowią trzon zbiorów historycznych Muzeum. Kolekcja ta zostanie zaprezentowana jako cykl wystaw czasowych Na pocztówkowym szlaku. Pierwsza ekspozycja poświęcona jest pocztówkom z Byczyny wydanym przed 1945 r., których dopełnieniem są widokówki powojenne.

Ekspozycja czynna do końca września 2017 r.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

XLIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski oraz Rowerowe Show

W dniach 1-3 maja odbędzie się XLIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3 maja o godz.12.00 zapraszamy na zapierający dech w piersiach ROWEROWY SHOW - po raz pierwszy na kluczborskim rynku. Show rozpocznie Majówkę na rowerze, która w tym roku będzie przebiegała śladami miejsc historycznych Kluczborka i okolic. Majówkę zwieńczy piknik w Stajni Godziemba.

 • -
 • -

Święto Narodowe Trzeciego Maja - obchody w Kluczborku.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Marszałkowski Budżet Obywatelski – rusza głosowanie!

Już od dziś można zagłosować na projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Karty do głosowania są już na stronie internetowej https://budzet.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/04/5-powiat-kluczborski.pdf.

Głosować można przez wrzucenie karty do urny w wyznaczonych punktach:

- Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1

- Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 1

- Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10

- Zespole Szkół Licealno-Technicznych im. gen. Józefa Bema w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 2 w Kluczborku, ul. Byczyńska 7

- Kinie Bajka, ul. Pułaskiego 3

 

Głosować można również przez Internet na stronie: https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

Przypominamy, że głosowanie potrwa do 19 maja br.  Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego który ukończył 16 lat. Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Głosować można także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych, elektronicznie oraz korespondencyjnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14.

Wiecej na: https://budzet.opolskie.pl/

 • autor: Maciej Knapa

Spektakl "Epopeja" w Kinie Bajka. Zapraszamy.

Epopeja relacjonuje krok po kroku próbę nakręcenia wielkiego wojennego fresku. Narodowy film, patriotyczny cel, ogromny budżet, wsparcie ministerstwa. Nie ma wprawdzie Toma Cruise’a i Mela Gibsona w obsadzie, ale jest lokalny gwiazdor. Reszka zaczyna spektakl od konferencji prasowej. Jeden z najlepszych polskich reżyserów, modny, nowoczesny, rozpoznawalny w świecie, odpowiada żarliwie na pytania dziennikarzy. Jest pewny sukcesu, zrelaksowany. Obok niego siedzi jowialny, budzący zaufanie producent. Uosobienie spokoju, niemal uduchowiony, samo dobro wypisane na twarzy. Nie ma w nim krzty zwątpienia. Już za chwilę powstanie arcydzieło... Czas trwania: 60min. Cena biletu: 30zl/os. Rezerwacje do 26.04. Zapraszamy do kasy po odbiór biletów.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Noc Muzeów w Kluczborku

 • -
  • autor: Mateusz Dybka
 • -

Zagłosuj w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim.

Dnia 24 kwietnia ruszyło głosowanie na projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Karty do głosowania już są na stronie internetowej – dla każdego powiatu przygotowano osobne karty – wszystkie zamieszczone są na stronie https://budzet.opolskie.pl/jak-glosowac/  . Karty są także dostępne już od piątku w punktach informacyjnych w każdym powiecie. Lista punktów w gminie Kluczbork dostepna na stronie  Kluczbork.pl. Głosować można też przez Internet – https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

Przypominamy, że głosowanie potrwa do 19 maja br.  Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego który ukończył 16 lat. Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Pchli Targ - ZMIANA TERMINU

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Poradnik "Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe", czyli jak czcić barwy narodowe.

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich  do poznania zasad prezentowania barw narodowych.

W ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  pod hasłem „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” zrealizowany został 30 sekundowy spot filmowy z udziałem dzieci. Ten krótki film zachęca do traktowania barw narodowych z szacunkiem oraz do wejścia na stronę www.mswia.gov.pl, gdzie każdy sam może przeczytać i wydrukować  poradnik pt. „Biało-Czerwona”.  

źródło: www.mswia.gov.pl

Wieża widokowa w Kluczborku - otwarcie 1 maja.

Zapraszamy na WIEŻĘ WIDOKOWĄ w Kluczborku

WIEŻA WIDOKOWA PRZY KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM w KLUCZBORKU

Otwarcie dnia 1 maja (poniedziałek) 2017. w godzinach 14.00 -15.00

W związku z PIKNIKIEM MAJOWYM wieża będzie czynna również 3 maja (środa) 12.00-13.00

Cykliczne terminy otwarcia wieży widokowej (maj-wrzesień 2017) dla zwiedzających to:

WTOREK, PIĄTEK  g. 12.00 i g.15.30 SOBOTA g.12.00

BILET WSTĘPU na wieżę:

NORMALNY 2zł
ULGOWY 1zł (dzieci, młodzież, posiadacze kart „Kluczbork dla Rodziny +” lub „Gmina Kluczbork dla Seniora”)
WSTĘP WOLNY – dzieci do lat 7

UWAGA!!! W razie niepogody wieża zamknięta

Istnieje możliwość zwiedzania wieży widokowej połączona ze zwiedzaniem kościoła przez turystów zagranicznych oraz zorganizowane grupy szkolne ale TYLKO Z OPIEKUNEM. Wówczas można ustalić dogodny dla grupy termin zwiedzania inny niż wyżej wymienione.

Rezerwacja terminu w ratuszu miejskim, Rynek 1 w biurze Doliny Stobrawy, tel. 77 413 11 38, www.dolinastobray.pl  w godz. 7.30-15.30

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH TARAS WIDOKOWY WIEŻY KOŚCIELNEJ

Taras widokowy usytuowany jest na wysokości 25 metrów i prowadzą do niego kręte i strome drewniane schody. Każdy zwiedzający powinien zastosować się do określonych zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym zwiedzającym!

ZABRANIA SIĘ!!!

 1. WCHODZENIA NA WIEŻĘ OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM BEZ OPIEKUNA.
 2. WCHODZENIA NA WIEŻĘ OSOBOM NIETRZEŹWYM.
 3. WYRZUCANIA Z WIEŻY JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW.
 4. DEWASTACJI I ZAŚMIECANIA WIEŻY WIDOKOWEJ.
 5. DOTYKANIA DZWONU I MECHANIZMÓW ZEGARA NA WIEŻY .
 6. WCHODZENIA GRUPIE LICZNIEJSZEJ NIŻ 15 OSÓB.
 7. PALENIA PAPIEROSÓW NA WIEŻY WIDOKOWEJ.
 8. WNOSZENIA I SPOŻYWANIA NA WIEŻY ALKOHOLU, LODÓW, FRYTEK ITP.
 9. WCHODZENIA W NIEWŁAŚCIWYM OBUWIU I Z DUŻYMI PRZEDMIOTAMI (NP. PLECAKI, NAMIOTY, BAGAŻE, WÓZKI, NOSIDŁA)
 10. WYCHYLANIA SIĘ PRZEZ BARIERKI OCHRONNE TARASU
   

PAMIĘTAJ:
1. KAŻDY ZWIEDZAJĄCY POWINIEN OCENIĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE PONIEWAŻ WEJŚCIE I POWRÓT WYMAGA DOBREJ SPRAWNOŚCI A DROGA EWAKUACJI PRZEZ SŁUŻBY RATOWNICZE JEST BARDZO UTRUDNIONA.
2. ZWIEDZANIE WIEŻY KOŚCIELNEJ ODBYWA SIĘ GRUPOWO W SPOSÓB WAHADŁOWY
3. GRUPA ZWIEDZAJĄCYCH, ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE MOŻE LICZYĆ WIĘCEJ JAK 15 OSÓB
4. OBECNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY JEST DOZWOLONA TYLKO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW I OPIEKUNÓW
5. JESTEŚ W OBIEKCIE SAKRALNYM I ZACHOWAJ SIĘ Z NALEŻYTYM SZACUNKIEM UNIKAJĄC GŁOSNEGO I NIESTOSOWNEGO ZACHOWANIA
6. ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZY POKONYWANIU UTRUDNIEŃ W TRAKCIE WEJŚCIA I ZEJŚCIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ
7. BEZWZGLĘDNIE ZASTOSUJ SIĘ DO POLECEŃ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
8. ZWRACAJ SIĘ DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ W PRZYPADKU KAŻDEJ TRUDNOŚCI LUB NAPOTKANEJ SYTUACJI NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA
9. ALARMUJ W RAZIE ZAGROŻENIA:
• OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ
• STRAŻ POŻARNA – TEL. 998
• POGOTOWIE RATUNKOWE – TEL. 999
• POLICJĘ – TEL. 997
• TELEFON ALARMOWY – 112

Życzymy aby zwiedzanie wieży kościelnej z tarasem widokowym i pobyt w naszym mieście dostarczył Państwu wielu miłych i przyjemnych wrażeń.

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

                       

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej - 25 lat działalności.

Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej „MUMINKI” działa od ponad 25 lat na rzecz osób niepełnosprawnych z Kluczborka i okolic. Stowarzyszenie nie ma siedziby, nie ma zatrudnionych pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej. To jednak nie przeszkadza w tym, aby integrować osoby niepełnosprawne, organizować wspólne spotkania, imprezy i wyjazdy dla podopiecznych i wolontariuszy. Naszym celem jest przynoszenie radości i uśmiechu osobom, które często nie mają kontaktu z rówieśnikami ani bliskimi, które są odsunięte od życia społecznego, zapomniane przez innych pełnosprawnych obywateli.

 • -
 • -

Wszystko zaczęło się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to Małgorzata Grącka – Lasek oraz Lucyna Sarnicka, zainspirowane rekolekcjami dla niepełnosprawnych z okolic Warszawy, zainicjowały pierwszy letni wyjazd do Jełowej. Uczestnikami byli niepełnosprawni z Kluczborka oraz młodzież działająca przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z uśmiechem na twarzy wspominamy pierwszy obóz, w którym uczestniczyło zaledwie 20 osób. Dla podkreślenia jak niewielka była to grupa, warto zaznaczyć fakt, że do Jełowej jechano zwykłym kursowym autobusem. Na następny obóz do Międzybrodzia Bialskiego wynajęto już autokar turystyczny, gdyż liczba uczestników i opiekunów podwoiła się. Z  roku na rok przybywało uczestników, a w 1999 r. na obozie w Gnieźnie było nas 120 osób. Od kilku lat w letnim wypoczynku organizowanym przez nasze Stowarzyszenie uczestniczy  około 100 osób: osoby niepełnosprawne, wolontariusze (młodzież ucząca się w szkołach średnich i na uczelniach wyższych oraz pracująca zawodowo) oraz osoby stanowiące społeczną kadrę pedagogiczno-medyczną.

 • -
 • -

Wyjazdy letnie trwają 10 dni, w czasie których każda osoba niepełnosprawna ma swojego opiekuna, służącego mu pomocą w codziennych czynnościach. Wsparcie to polega również na wspólnym udziale w zajęciach terapeutycznych oraz zabawach integracyjnych. Miejscem zakwaterowania obozowiczów stają się wynajmowane szkoły. Cały wypoczynek jest nadzorowany przez wykwalifikowaną kadrę wychowawców, pielęgniarki oraz wspierany przez panie kucharki i kwatermistrza. Każdy obóz muminkowy ma swój niepowtarzalny charakter, czego zasługą są sami uczestnicy, odwiedzane miejsca oraz intensywnie zagospodarowany czas.

Obozy muminkowe odbywają się w różnych częściach Polski. Przez 25 lat zwiedziliśmy: Jełowa, Międzybrodzie Bialskie, Otmuchów, Ochotnicę Dolna, Barcice, Ząbkowice Śląskie, Lądek Zdrój, Gniezno, Zieloną Górę, Bielsko-Białą, Moszczankę, Cieszyn, Rabkę, Międzylesie, Zawoję, Ustroń, Koninę, Rajczę, Bogucice, Wielką Wieś, Zabrzeg, Wspomnienia z tych wyjazdów pozostaną na zawsze w pamięci podopiecznych i wolontariuszy KTPSI.

Rok 1997 był przełomowy, gdyż wtedy nieformalną grupę młodzieży integrującą osoby niepełnosprawne, zarejestrowano jako stowarzyszenie działające pod nazwą Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej. Działanie w formie Stowarzyszenia otworzyło nam drogę do prowadzenia wielu akcji charytatywnych, pozyskiwania funduszy i dotacji oraz organizowania wyjazdów. Wszystkie funkcje sprawowane w Stowarzyszeniu pełnione są społecznie, bez żadnego wynagrodzenia. Nie pobierane są również honoraria za organizowanie imprez, koncertów, festynów, z których dochód w całości przeznaczany jest na letnie obozy dla niepełnosprawnych.

Warto dodać, że wszelka działalność naszego Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu dobrych ludzi. To dzięki ich pomocy możliwe jest zorganizowanie letniego obozu integracyjnego, na który mogą pojechać osoby sprawne inaczej. Bez tego wsparcia finansowego i materialnego, większość osób nie byłaby w stanie pozwolić sobie na ten wyjazd, a często jest to dla nich jedyna forma wyjazdu poza miejsce zamieszkania w ciągu całego roku.

Środki na naszą działalność pozyskujemy od sponsorów i dobrodziejów (szczególne podziękowania należą się tym wspierającym nas od wielu już lat), dzięki uzyskanym dotacjom i dofinansowaniom, a także dzięki akcjom zarobkowym. Za zaangażowanie, wsparcie, pomoc i życzliwość ze strony darczyńców serdecznie dziękujemy.

 • -
 • -

Pierwszym prezesem Kluczborskiego Towarzystwa Pomocy Sprawnym Inaczej w 1997 r. został Rafał Lasek. Kolejno funkcje te sprawowali: Katarzyna Dybka (Zok) , Katarzyna Trościanka, Paweł Bogdanowicz, Małgorzata Derengowska (Królicka), Marta Gubała, Jolanta Olejnik (Radwańska), Iwona Czech (Jasiniak), a obecnie od 2016 roku- Monika Sieniecka.

Osoby niepełnosprawne zrzeszone w Stowarzyszeniu pochodzą głównie z Kluczborka i okolic, m.in. z Byczyny, Smard, Wołczyna, Brzezinek, Gołkowic, Jakubowic, Krzywizny, Kujakowic oraz z Opola. Podopieczni Stowarzyszenia mieszkają na co dzień w placówkach opieki społecznej oraz w swoich rodzinnych domach. Są to osoby z różnym stopniem niepełnosprawności umysłowej i fizycznej. Spotkania i imprezy organizowane przez KTPSI są często jedyną atrakcją i możliwością integracji z rówieśnikami oraz osobami pełnosprawnymi.

 • -
 • -

Praca na rzecz naszego Stowarzyszenia to nie tylko 10-dniowy wyjazd w czasie wakacji. To także całoroczna praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasza podstawowa forma działalności obejmuje comiesięczne spotkania w ostatnią niedzielę miesiąca, przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzięki gościnności i życzliwość śp. Księdza Proboszcza Franciszka Drendy, wspólnie spotykamy w salach katechetycznych. Spotkania trwają do tej pory i rozpoczynają się Mszą św. o godz. 14.00. Liturgia jest wzbogacana przez czynny udział w niej osób niepełnosprawnych, którzy świetnie sprawdzają się w roli ministrantów i lektorów. Następnie spotkania kontynuowane są w auli przykościelnej. Czas ten spędzamy na rozmowach, omówieniu bieżących spraw, zabawach integracyjnych i innych atrakcjach. Cieszy także fakt, że wolontariusze przyprowadzają na te spotkania osoby, które same fizycznie nie dałyby rady dotrzeć. Animatorzy czują się odpowiedzialni za comiesięczne spotkania, przyszykowują poczęstunek, gorącą herbatę i sprawiają, że na godzinę sala katechetyczna zmienia się w miejsce radosnych spotkań integracyjnych.

Godna podkreślenia jest postawa rodziców, angażujących się w bieżącą działalność Stowarzyszenia. Rodzice chętnie pełnią znaczące funkcje w KTPSI oraz na letnich wyjazdach. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na zaufanie, jakim darzą młodych wolontariuszy, powierzając im swoje pociechy, które często wymagają całodobowej opieki.

Obok comiesięcznych spotkań przy naszej parafii, organizujemy także imprezy okolicznościowe, takie jak zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe, spotkania mikołajkowe i opłatkowe, wspólne wycieczki, a także spacery, ogniska i inne wydarzenia jednoczące niepełnosprawnych z opiekunami.

 • -
 • -

Wszystkie te inicjatywy łamią stereotypy o osobach niepełnosprawnych. Zdobycie szczytu górskiego, jazda konno czy przepłynięcie basenu nie jest już dla nich niemożliwością. Naszymi działaniami staramy się urzeczywistniać marzenia podopiecznych, uczynić dla nich osiągalnym, to co dla nas jest powszednie. Cieszy nas fakt, że przez te wszystkie lata nie zabrakło młodych wolontariuszy, głównie studentów i uczniów szkół średnich, wspierających działalność Stowarzyszenia. Obecnie bardzo modne jest wykazanie się działalnością społeczną. W naszym Stowarzyszeniu działają osoby, dla których idea wolontariatu od dawna jest bliska sercu, wypływa z naturalnej potrzeby dzielenia się swoimi siłami i entuzjazmem z innymi osobami. Nikt chyba nie jest w stanie zliczyć, ile osób przez krótszy lub dłuższy okres czasu działało w Muminkach i dla Muminków. Wiele znajomości wśród animatorów przerodziło się w prawdziwe przyjaźnie, a nawet w miłości, które zaowocowały potem założeniem rodziny. Przybywa nam więc bardzo młodych potencjalnych przyszłych wolontariuszy. Wolontariusze angażują się, poświęcając swój wolny czas, swoje siły, uśmiech, pomysły i dobrą wolę dla innych. Problem wyobcowania i samotności osób niepełnosprawnych był i stale jest zauważalny, jednak tylko od pełnosprawnych zależy, w jaki sposób zostanie potraktowany. Możemy przejść obok niego obojętnie lub zmierzyć się z nim. Oby nie zabrakło w następnych latach ludzi z wrażliwością i entuzjazmem, tego sobie i Muminkom życzymy.

 • -
 • -
 • -
 • -

Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej „MUMINKI” bardzo zachęca wszystkich młodych ludzi do współpracy i zaangażowania się w działalność naszego Stowarzyszenia. Wystarczy niewiele – przyjść na spotkanie, przyglądnąć się, porozmawiać, aby się przekonać, czy to co oferujemy jest odpowiedzią na Twoje poszukiwania tego czegoś „więcej” w Twoim życiu.

Zachęcamy także osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów do uczestnictwa w naszych spotkaniach, które mogą być okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, możliwością wspólnego wyjazdu lub uczestniczenia w ciekawym wydarzeniu. w tym roku wybieramy się do miejscowości Pielgrzymowice w terminie 14-25lipca. Serdecznie zapraszamy jeśli ktoś chciałby do nas dołączyć!

Kontakt:

ktpsi.muminki@gmail.com oraz https://www.facebook.com/pg/KTPSImuminki/

Monika Sieniecka - 660 669 283
Joanna Bednarek - 509 989 444

 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 1 maja 2017 r.

HK.43260.3.4.2017.JZ
KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 01 maja 2017 r. o  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Krzywiźnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, po zapoznaniu się z wynikami badań  próbek wody pobranych w dniu 30 kwietnia 2017 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Krzywiźnie (gmina Kluczbork). W badanych próbkach nie stwierdzono bakterii grupy coli oraz bakterii Escherichia coli.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 5,2 tys. mieszkańców następujących miejscowości Krzywizna, Bąków, Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Biadacz, Smardy Górne, Smardy Dolne, Łowkowice, Gotartów, Maciejów, Unieszów, Pakoszów, Kobyla Góra.

Próbki kontrolne do badań zostaną pobrane w dniach 04.05.2017 r. (czwartek) oraz 08.05.2017 r. (poniedziałek).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

Stowarzyszenie Dolina Stobrawy informuje

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wszystkie informacje można znaleźć pod linkami:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/dl2017/
http://dotacje.dolinastobrawy.pl/dzialaj-lokalnie/

 • autor: Maciej Knapa

Najlepsi z Najlepszych "TAEKWON-DO NIEDŹWIEDŹ"

W dniu 22.04.2017 w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w Taekwon-do. Klub z naszego miasta przygotował aż 65 zawodników / czek. Od młodzika po grupę masters,  rywalizowaliśmy w wszystkich konkurencjach; układy formalne, techniki szybkościowe, walki soft ( kalaki ) walki semi – hogo, walki semi – contact, wali light – contact, techniki specjalne. Nasi Taekwondocy zdobyli najwięcej medali w Polsce, aż 74 krążki; 23 medali złotych, 29 medali srebrnych, 22 medali brązowych. W rankingu najlepszych zawodników na Mistrzostwach aż 10 pochodziło z naszego klubu. W Warszawie nasz klub miał również 4 sędziów, 12 sekundantów, własną opiekę medyczną. Nie zabrakło także rodziców, którzy dopingowali wszystkich zawodników Niedźwiedzia. Rzadko który klub sztuk walki w Polsce może się pochwalić takimi wynikami. Najlepsi zawodnicy z naszego miasta to: Tadeusz Smakowski, Morfeusz Chomiak, Kamil Tomiak, Fabian Lepsy, Marta Mamzer, Monika Niemiec, Agnieszka Niemiec, Magdalena Niemiec, Tomasz Niemiec, Karolina Kulessa, Dawid Gajewski, Filip Jendrysiak, Delfina Zadros. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Majówka na rowerze oraz Rowerowe SHOW.

Jonasz Pakulski rozpoczął swoim show tegoroczne obchody Majówki na rowerze. Mieszkaniec Jarocina zaprezentował Kluczborczanom swoje rowerowe umiejętności. Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odzewem publiczności, która licznie zebrana żywiołowo reagowała podczas akrobatycznego pokazu.

Galeria zdjęć.

 • -
 • -
 • -
 • -

Tego dnia pogoda nam sprzyjała. Potwierdza to 104 miłośników aktywnego wypoczynku na dwóch kółkach, którzy wzięli udział w kolejnym punkcie programu, czyli Majówce na rowerze. Grupę prowadził Krzysztof Adamski licencjonowany przewodnik, który dzielił się swoją wiedzą, ciekawostkami i śmiesznymi anegdotami w historycznych miejscach Kluczborka. Odwiedziliśmy m.in. Rynek, mury obronne miasta, kościół ewangelicki, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, Pomnik Ofiar I Wojny Światowej (Glorietta). Wycieczka miała swój finisz w Stajni Godziemba, której serdecznie dziękujemy za ciepłe i smaczne przyjęcie. Na najmłdoszych uczestników wydarzenia czekały liczne niespodzianki i atrakcje. Urząd Miejski w Kluczborku już planuje przyszłoroczną edycję "Majówki na rowerze". Do zobaczenia na szlaku.

Galeria zdjęć.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Finał  IV Ligi Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w sezonie 2016/2017

6 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy odbył się piąty, finałowy turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w sezonie 2016/2017. Od grudnia do maja (z wyjątkiem marca, w którym odbył się turniej rodzinny), w jedną sobotę w miesiącu, uczniowie spotykali się przy tenisowych stołach. W każdym turnieju wszyscy uczniowie otrzymywali punkty, w zależności od zdobytego miejsca. Uczniowie byli podzieleni na 3 kategorie – szkoła gimnazjalna, szkoła podstawowa dziewcząt i chłopców.

Zawodnicy grający przy tenisowych stołach wykazali się dużymi umiejętnościami gry w tenisa stołowego, zwłaszcza uczniowie z czołowych miejsc, a mecze  często kończyły się po wyrównanej walce. Cały turniej przebiegał w miłej sportowej atmosferze, w duchu  fair play.

Liga Tenisa Stołowego cieszyła się dużym zainteresowaniem., we wszystkich turniejach uczestniczyło aż 30 młodych adeptów tenisa stołowego. Przy tak dużej frekwencji warto organizować takie turnieje, a widać, że zainteresowanie tenisem stołowym w naszej gminie jest duże.

Po turnieju finałowym uczniowie z miejsc 1-3 otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy. Zawodnicy, którzy wywalczyli pozostałe miejsca, również otrzymali nagrody i statuetki. Nagrodzeni zostali również najmłodsi uczestnicy turnieju, a byli to uczniowie klas II i III  - Patryk Wodara, Jakub Gabrysch i Marek Skoczylas.

Tak atrakcyjne nagrody uczniowie mogli otrzymać dzięki sponsorom turnieju, którym bardzo chcę podziękować. To dzięki nim mógł pojawić się uśmiech na twarzy dzieci, gdy otrzymywały nagrody i puchary. Sponsorami Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2016/2017 byli: firma Trinea – producent krzeseł, w osobach p. Piotra i Justyny Jaroń, firma Saint Gobain-Polska, w osobie p. Damiana Dmytruszyńskiego, firma Prefabet Kluczbork, w osobie p. Wojciecha Marciniszyna, Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, w osobie p. Piotra Stefaniuk, biuro podrózy „Conti”, Bank Spółdzielczy w Wołczynie, piekarnia p. Sylwestra i Ewy Rojowskich z Bogacicy.

Podziękowania kieruję również do Burmistrza Kluczborka, p. Jarosława Kielara i dyrektora OSiR w Kluczborku, p. Andrzeja Olecha za przychylność w organizacji , patronat nad rozgrywkami i ufundowanie pucharów. Dziękuję także p. dyrektor szkoły,  Krystynie Marczak za umożliwienie przeprowadzenia turnieju i „zielone światło” dla tenisa stołowego w naszej szkole.

Podczas rozgrywek finałowych obecni na sali byli: p. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, dyrektor PSP w Bogacicy p. Krystyna Marczak,  którzy byli zadowoleni, że tylu młodych ludzi uczestniczy w zajęciach sportowych, które odbywają się w soboty. Pan burmistrz, jaki i p. dyrektor wręczali nagrody, puchary i dyplomy.

Dziękuję zawodnikom za udział i sportową rywalizację w IV Lidze Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – sezon 2016/2017 i zapraszam na V edycję ligi, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.           

Kierownik turnieju - Janusz Poprawa

IV LIGA TENISA STOŁOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 
SEZON 2016/2017
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTA

lp

NAZWISKO
I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12

11.02

25.03

08.04

06.05

s

1

Poprawa Klaudia

PSP2 Kluczbork

Ligota Zamecka

40

40

40

40

40

160

2

Wodara Oliwia

PSP Bogacica

Żabiniec

37

37

34

37

37

148

3

Pasek Aleksandra

PSP Bogacica

Żabiniec

-

34

-

34

34

102

4

Paola Jaroń

PSP Bogacica

Żabiniec

-

-

37

31

31

99

5

Ptak Agnieszka

SP Laskowice

Tuły

31

31

-

-

-

62

6

Gorońska Tatiana

SP Laskowice

Tuły

34

-

-

-

-

34

7

Hanisz Aurelia

PSP Bogacica

Bazany

29

-

-

-

-

29

SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY

1

Dmytruszyński Paweł

PSP Bogacica

Bogacka Szklarnia

40

40

40

40

40

160

2

Skotnik Szymon

SP Siemianice

Siemianice

37

37

37

37

37

148

3

Kuchtyn Paweł

PSP Bogacica

Bogacica

31

29

31

-

34

125

4

Sitarz Gracjan

PSP Bogacica

Borkowice

27

31

34

-

29

121

5

Singer Fabian

PSP Bogacica

Bazany

25

-

29

34

20

108

6

Kowalski Tymoteusz

STO Kluczbork

Bogacica

21

25

27

-

31

104

7

Wodara Patryk

PSP Bogacica

Żabiniec

16

-

20

31

19

86

8

Gabrysch Jakub

PSP Bogacica

Bazany

-

21

21

-

27

69

9

Langner Łukasz

PSP Bogacica

Bazany

34

34

-

-

-

68

10

Skoczylas Marek

PSP Bogacica

Bazany

17

-

25

-

25

67

11

Jaroń Samuel

PSP Bogacica

Żabiniec

20

-

23

-

23

66

12

Nowak Florian

SP Laskowice

Laskowice

23

23

-

-

-

46

13

Stanikowski Marcel

SP Siemianice

Siemianice

-

27

-

-

-

27

14

Urban Marcel

PSP Bogacica

Bogacica

19

-

-

-

-

19

14

Sebastian Mrozek

PSP Bogacica

Czaple Wolne

-

-

19

-

-

19

16

Sieczka Dawid

PSP Bogacica

Krasków

18

-

-

-

-

18

SZKOŁY GIMNAZJALNE

 

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12

11.02

25.03

 

 

suma

1

Langner Dominik

PG5

Bażany

40

40

40

40

34

160

2

Kostuś Michał

PG5

Kluczbork

34

37

34

37

40

148

3

Nawrot Cezary

PG Opatów

Opatów

37

34

37

-

37

145

4

Neumann Andrzej

PG2

Krasków

29

31

31

34

29

125

5

Grobelny Jakub

PG2

Borkowice

31

-

29

31

31

122

6

Brandys Tomasz

PG2

Krasków

27

29

-

-

-

56

Kierownik turnieju Janusz Poprawa

 • autor: Mateusz Dybka

O Kinie Bajka w TVP Opole

Gościem Maciej Nowaka była Katarzyna Juranek-Mazurczak, kierownik kina Bajka w Kluczborku.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Spektakl teatru tańca - 25 maja w Kluczborku.

Spektakl pod tytułem „Kaj Dzias” inspirowany jest kulturą romską.

Podobno u Romów ciągle gra muzyka-nawet, gdy nie ma co jeść. Życie staje się wtedy znośniejsze.

Spektakl teatru i tańca. Od czarów, obrzędów, muzyki, pieśni, tańca, podróży, po oszustwa, kradzieże i prześladowania… Opowieść z różnych perspektyw. Trochę magiczna i zarazem dosłowna. O Cyganach? O ludziach?

Zapraszamy na spotkanie z dziwakami, obcymi, artystami...

 

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach i zaprezentować swe umiejętności sceniczne z aktorami spektaklu „Kaj Dzias” to masz doskonałą ku temu okazję. Warsztaty bowiem to możliwość poznania i rozwinięcia swoich umiejętności tanecznych, aktorskich oraz pracy w grupie, jak i do wystąpienia przed publicznością. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które są zaciekawione tańcem współczesnym, śpiewem, improwizacją taneczno-aktorską oraz połączeniem ruchu z głosem, ale przede wszystkim dla osób, które są otwarte na nowe doświadczenia. Zwieńczeniem, a zarazem motywem przewodnim warsztatów jest opracowanie fragmentu spektaklu pt. „Kaj Dzias” i zaprezentowanie go wraz z twórcami spektaklu 25 maja o godzinie 18:00 na scenie Kina Bajka w Kluczborku. Nie wymagamy wcześniejszego przygotowania i doświadczenia. Zapraszamy wszystkich od 15 do 99 roku życia!

Limit miejsc: 25 osób. Na zgłoszenia czekamy na Ciebie w Kinie Bajka do 20 maja. Więcej na plakacie.

 • -
 • -
  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-12
 • -
  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-12
 • autor: Mateusz Dybka

XI OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W KARATE TRADYCYJNYM - PODSUMOWANIE

6 maja 2017r. zawodnicy Kluczborskiego Klubu Karate wystartowali liczną grupą podczas XI Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Głuchołazach. Turniej miał charakter szkoleniowy, był okazją zwłaszcza dla młodszych zawodników do zgromadzenia pierwszych doświadczeń podczas startów na macie, dla starszych z kolei - do weryfikacji swoich umiejętności i konfrontacji z rówieśnikami z innych klubów. Emocji było wiele i choć trenerzy Andrzej Olech i Rafał Panaszek powtarzali dzieciom, że już sam start w zawodach jest aktem odwagi i wielkim zwycięstwem, to nie obyło się bez łez zarówno szczęścia jak i rozpaczy. Każdy start w zawodach jest swego rodzaju sprawdzianem nie tylko umiejętności technicznych ale też odwagi i odporności psychiczno - emocjonalnej, daje również cenne wskazówki na temat efektywności systemu szkoleniowego oraz motywuje do systematycznej pracy na treningach. Starty naszych podopiecznych zaowocowały gradem medali - zdobyliśmy ich łącznie 26 (25 w konkurencji kata i 1 w kumite dla Karoliny Gajewskiej). Dzięki temu zajęliśmy II miejsce w klasyfikacji klubowej zdobywając piękny puchar.
Obecnie reprezentacja Klubu przygotowuje się do startów podczas Mistrzostw Polski w Zamościu (16-18.06.2017) oraz Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci w Łodzi (03.06.2017). W ramach przygotowań już 21 maja zawodnicy wezmą udział w Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Województwa Śląskiego - Silesia Cup w Bytomiu . Życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów!

Ewa Maciborko,
Kluczborski Klub Karate
www.karate-kluczbork.pl

 

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-11
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-11

  XI OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 W KARATE TRADYCYJNYM - PODSUMOWANIE

 

Po raz jedenasty rozegrane zostały w Głuchołazach Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym. Mistrzostwa odbyły się 06.05.2017 roku w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. Głównym organizatorem Turnieju był Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego, na którego zaproszenie przyjechały kluby z Czech, województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.                        

Wśród nich były:

 1. Akademia Karate Tradycyjnego z Albrechtic
 2. Akademia Karate Tradycyjnego ze Zlatych Hor
 3. Akademia Karate Tradycyjnego z Opola
 4. Klub Karate Tradycyjnego BUDOKAN Opole
 5. Kluczborski Klub Karate
 6. Klub Karate Tradycyjnego z Byczyny
 7. Klub Karate Tradycyjnego z Wołczyna
 8. Centrum Karate Tradycyjnego Wrocław
 9. Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego z Wrocławia
 10. Klub Karate tradycyjnego KOBU z Wrocławia
 11. Klub Karate Tradycyjnego MUKS z Bytomia
 12. Klub Karate Tradycyjnego SENTO-KN z Chocianowa
 13. Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego – Gospodarz Turnieju

 

W sumie w Mistrzostwach wzięło udział 230 zawodników z 13 klubów.

O godzinie 11.00  oficjalnego otwarcia zawodów dokonali: Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński, Kierownik GOSiR Pan Marek Szymanowski, Prezes Opolskiego Okręgowego  Związku Karate Tradycyjnego Pan Andrzej Olech oraz Prezes Głuchołaskiego Klubu Karate Tradycyjnego Pan Arkadiusz Bukała.

Turniej oceniali sędziowie w następującym składzie:

1. Andrzej Olech 6 dan z Kluczborka, sędzia główny Mistrzostw

2. Zbigniew Sitarz 5 dan z Opola

3. Janusz Sowa 5 dan z Bytomia

4. Paweł Kasperkiewicz 4 dan z Wrocławia

5. Wiesław Olewicz 3 dan z Chocianowa

6. Rafał Panaszek 3 dan z Kluczborka

7. Bogusław Czarny 2 dan z Opola

8. Janusz Łydka 2 dan z Głuchołaz

9. Klaudia Kołodziej1 dan z Opola

10. Wojciech Jeziorowski z Kluczborka

11. Jarosław Drożdżyński 1 dan z Głuchołaz

12. Natalia Biel 1 dan Wieluń

13. Szymon Neugebauer 1 dan z Wrocławia

14.Dawid Rojowski 1 dan z Wrocławia

15. Adrian Kowalski 1 dan z Głuchołaz

 

Opiekę medyczną sprawował Ratownik Medyczny Pan Roman Konieczny.

Serdecznie podziękowania za współorganizację turnieju i nagrody rzeczowe Zarząd Głuchołaskiego Klubu Karate Tradycyjnego składa w szczególności: Kierownikowi GOSiR-u Panu Markowi Szymanowskiemu za udostępnienie hali sportowej, Urzędowi Miasta i Gminy Głuchołaz za nagrody rzeczowe,  Starostwu Powiatowemu w Nysie za ufundowanie medali i statuetek, Drukarni z Pokrzywnej Państwu Iwonie i Robertowi Jakóbczak, Firmie Auto Kosmetyka PERFEKT z Opola Panu Krzysztofowi Sznajder, Market InterMarche w Głuchołazach Państwu Jolancie i Krzysztofowi Zielińskim oraz instruktorom GKKT Jarosławowi Drożdżyńskiemu, Januszowi Łydka jak również wszystkim członkom klubu i rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Całe zawody koordynował i komentował Pan Arkadiusz Bukała.

Pierwszym akcentem Mistrzostw był pokaz najmłodszych karateków grupy przedszkolnej, natomiast pozostali zawodnicy zmagali się w dwóch konkurencjach: KATA i KUMITE w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz stopni kyu i dan.

 

Wyniki końcowe:

 

Kategoria 7 lat i młodsi dziewcząt (9-8 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Oliwia Pogoda MUKS Bytom

II miejsce  Paulina Radlok KK Kluczbork

III miejsce Hanna Kearney Sento-Kan Chocianów

III miejsce Anastázie Vojćaková Zlate Hory Czechy

 

Kategoria 7 lat i młodsi chłopców (9 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Jakub Matuszewski CKT Wrocław

II miejsce Przemysław Magnuszewski AKT Opole

III miejsce Ksawery Pachura Głuchołaski KKT

III miejsce Marcel Wiktorski Głuchołaski KKT

 

Kategoria 8-9 lat i młodsi dziewcząt (7-6 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Julia Grzelak KK Kluczbork

II miejsce  Julia Bukowiec Głuchołaski KKT

III miejsce Maja Majchrzak Kobu Wrocław

III miejsce Kaja Zygmunt CKT Wrocław

 

Kategoria 8--9 lat chłopców (9 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Bartosz Zamojski Głuchołaski KKT

II miejsce Szymon Śliwa Głuchołaski KKT

III miejsce Alan Budyk Głuchołaski KKT

III miejsce Kacper Juraszek Głuchołaski KKT

 

Kategoria 8-9 lat dziewcząt (9-8 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Jessica Jamróz Głuchołaski KKT

II miejsce Zofia Studzienna Głuchołaski KKT

III miejsce Oliwia Szymczyk DAK Wrocław

III miejsce Amelia Murach DAK Wrocław

 

Kategoria 10-11 chłopców (9 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Kacper Duchnowski Głuchołaski KKT

II miejsce Jan Marcinkowski AKT Opole

 

Kategoria 10-13 lat dziewcząt (9 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Maja Turek KK Kluczbork

II miejsce Anna Andrusyszyn KK Kluczbork

III miejsce Martyna Kuriata MUKS Bytom

III miejsce Natalia Kinder  KK Kluczbork

 

Kategoria 7 lat i młodsi chłopców (8 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Kacper Dawicki KK Kluczbork

II miejsce Igor Gałuszka Sento-Kan Chocianów

III miejsce Michał Dokupil KK Kluczbork

III miejsce Adam Jaśko KK Kluczbork

 

Kategoria 10-11 lat dziewcząt (8 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Julia Seroczyńska AKT Opole

II miejsce Melisa Demireva AKT Opole

 

Kategoria 8 - 9 lat chłopców (8 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Piotr Grochoła Głuchołaski KKT

II miejsce Tymoteusz Pyrzyk Głuchołaski KKT

III miejsce Alex Divitaris Albrechtice Czechy

III miejsce Patryk Jankowiak Sento-Kan Chocianów

 

Kategoria 10-11 lat dziewcząt (7 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Tereza Kubiszová Albrchtice Czechy

II miejsce Aleksandra Wiej AKT Opole

III miejsce Karolina Janesiková Albrchtice Czechy

 

Kategoria 10-11 lat chłopców (8 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Ben Peters Albrchtice Czechy

II miejsce Alan Krafczyk Głuchołaski KKT

III miejsce Filip Wenc KK Kluczbork

III miejsce Dawid Dybka KK Kluczbork

 

Kategoria 12-15 lat dziewcząt (7 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Angelika Hulbój Głuchołaski KKT

II miejsce Amelia Kijewska Sento-Kan Chocianów

III miejsce Alicja Junyszek AKT Opole

III miejsce Anna Chałupczyńska OK Byczyna

 

Kategoria 12 - 15 lat chłopców (8 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Pavel Svoboda Albrchtice Czechy

II miejsce Vojtěch Šiška Albrchtice Czechy

III miejsce Wiktor Zawadzki Budokan Opole

III miejsce Piotr Cisiecki KK Kluczbork

 

Kategoria 10 - 13 lat dziewcząt (6 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Matylda Góra CKT Wrocław

II miejsce Angelika Łankiewicz Głuchołaski KKT

III miejsce Oliwia Grygas AKT Opole 

III miejsce Emilia Dzwonkowska AKT pole

 

Kategoria do 7 lat i młodsi chłopców (7 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Oskar Panaszek KK Kluczbork 

II miejsce Jakub Łatka KK Kluczbork

III miejsce Jan Kopciuch KK Kluczbork

III miejsce Maksymilian Skamel Sento-Kan Chocianów

 

Kategoria 10 - 11 lat dziewcząt (4-1 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Weronika Chromańska DAK Wrocław

II miejsce Zofia Kania Budokan Opole

III miejsce Julia Sytniewska KKT Wołczyn

 

Kategoria 10-11 lat chłopców (7 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Adrian Dycewicz AKT Opole

II miejsce Adam Sčesný Albrchtice Czechy

III miejsce Filip Firszt KK Kluczbork

III miejsce Kacper Pogoda MUKS Bytom

 

Kategoria 11 - 12 lat dziewcząt (4-1 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Zuzanna Mazur OK Byczyna

II miejsce Aleksandra Pietrzykowska Głuchołaski KKT

III miejsce Milena Marynowicz AKT Opole

III miejsce Agata Misiak KK Kluczbork

 

Kategoria 12 - 13 lat chłopców (7 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Damian Jonarski Głuchołaski KKT

II miejsce Matĕj Jurčik Albrchtice Czechy

III miejsce Rafał Dąbrowski  Głuchołaski KKT

III miejsce Mateusz Słota Sento-Kan Chocianów

 

Kategoria 8 - 9 lat chłopców (6 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Franciszek Niebylski Budokan Opole

II miejsce Piotr Tarchała Głuchołaski KKT

III miejsce Kacper Kieroński-Ignaciuk AKT Opole

 

Kategoria 10 - 11 lat chłopców (6 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Grzegorz Motylski DAK Wrocław

II miejsce Patryk Olchawa Głuchołaski KKT

III miejsce Dominik Garnek Głuchołaski KKT

III miejsce Tomasz Pietrzykowski Głuchołaski KKT

 

Kategoria 12 - 15 lat chłopców (6 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Tymoteusz Kantyka Głuchołaski KKT

II miejsce Dominik Wenglarzi Głuchołaski KKT

III miejsce Jan Niebylski Budokan Opole

III miejsce Paweł Buhl AKT Opole

 

Kategoria 8 - 11 lat chłopców (4-5 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Stanisław Adamkiewicz AKT Opole

II miejsce Mateusz Lasek AKT Opole

III miejsce Filip Staszków KKT Wołczyn

III miejsce Kacper Brzozowski Budokan Opole

 

Kategoria 14 - 17 lat chłopców (4-5 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Krzysztof Góral DAK Wrocław

II miejsce Michał Fedorowski AKT Opole

III miejsce Marcin Polnar AKT Opole

III miejsce Jakub Misiak KK Kluczbork

 

Kategoria 10 - 11 lat chłopców (3-1 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce  Mikołaj Łatka KK Kluczbork

II miejsce Aleksander Mucha KK Kluczbork

III miejsce Michał Janas KK Kluczbork

 

Kategoria 12 - 13 lat chłopców (3-1 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Maksymilian Klejn KK Kluczbork

II miejsce Stanisław Szynczewski KK Kluczbork

III miejsce Wojciech Pastusiak DAK Wrocław

III miejsce Szymon Mielnik DAK Wrocław

 

Kategoria 14 - 17 lat dziewczęta (3-1 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Karolina Gajewska KK Kluczbork

II miejsce Natalia Drożdżyńska Głuchołaski KKT

III miejsce Zuzanna Wiśniak DAK Wrocław

III miejsce Kinga Kukuczka KK Kluczbork

 

Kategoria 14- 17 lat chłopców (3-1 kyu i dan)

Konkurencja kata:

I miejsce Jakub Jakubiszak Głuchołaski KKT

II miejsce Kacper Sitarz OK Byczyna

III miejsce Michał Danielewicz KK Kluczbork

III miejsce Daniel Wiśniak DAK Wrocław

 

Kategoria 16 - 17 lat dziewcząt (3-1 kyu i dan)

Konkurencja kumite:

I miejsce Karolina Gajewska KK Kluczbork

II miejsce Natalia Drożdżyńska Głuchołaski KKT

III miejsce Zuzanna Wiśniak DAK Wrocław

 

Kategoria 16 - 17 lat chłopców (3-1 kyu i dan)

Konkurencja kumite:

I miejsce Kacper Sitarz OK Byczyna

II miejsce Jakub Jakubiszak Głuchołaski KKT

III miejsce Daniel Wiśniak DAK Wrocław

 

Kategoria SENIOR grupa mieszana (9-7 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Piotr Gałuszka Sento-Kan Chocianów

II miejsce Karol Wiewióra CKT Wrocław

III miejsce Dawid Szewczyk Głuchołaski KKT

III miejsce Beata Olewicz Sento-Kan Chocianów

 

Kategoria SENIOR mężczyzn (6-1 kyu)

Konkurencja kata:

I miejsce Mikołaj Trizna DAK Wrocław

II miejsce Bogdan Wiśniak DAK Wrocław 

III miejsce Marek Mróz Głuchołaski KKT

III miejsce Paweł Przybysz DAK Wrocław

 

Kategoria SENIOR mężczyzn (3-1 kyu)

Konkurencja kumite:

I miejsce  Daniel Miłkowski DAK Wrocław

II miejsce Andrzej Krafczyk Głuchołaski KKT

III miejsce Robert Müller Głuchołaski KKT

III miejsce Marek Mróz Głuchołaski KKT

 

W punktacji generalnej, przeliczając punkty według klucza: złoty medal 3 pkt., srebrny medal 2 pkt., brązowy medal 1 pkt. podczas XI Otwartych  Mistrzostw Województwa Opolskiego   w Karate Tradycyjnym na podium stanęły następujące Kluby:

I miejsce zajął Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego zdobywając 63 pkt.

II miejsce zajął Kluczborski Klub Karate zdobywając 47 pkt.

III miejsce zajęła Akademia Karate tradycyjnego Opole zdobywając 28 pkt.                

Serdecznie gratulujemy!

 

Prezes GKKT

Arkadiusz Bukała

Konkurs plastyczny „Moja mandala”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Moja mandala”. Konkurs adresowany jest do dzieci szkolnych oraz przedszkolnych. Jest on okazją do pobudzenia kreatywności i wyobraźni dzieci, nabywania przez nie nowych umiejętności i pracy z własnymi emocjami. Najciekawsze dzieła zostaną wyeksponowane na Stadionie Miejskim w Kluczborku 25 czerwca podczas „Festiwalu Kultury Indyjskiej – Kluczbork 2017”. Tam też odbędzie się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom. 

Projekt realizujemy we współpracy z Gminą Kluczbork oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kluczborku. 

Liczymy, że udział w tym przedsięwzięciu przyniesie wiele radości i satysfakcji młodym artystom.

Z poważaniem: 

Ewa Maciborko, Prezes Akademii Świadomości AHIMSA

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-11
 • -
  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-11
 • -
  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-11
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-11

Głosuj na PSP nr 2 w Kluczborku! "Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę 2017"

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku bierze udział w konkursie "Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę 2017". Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości głosów w codziennym głosowaniu do dnia 30. czerwca. Zwycięzca głosowania z każdego województwa otrzyma nową siłownie plenerową w wyznaczonym miejscu.

Głosowanie wymaga prostej, bezpłatnej jednorazowej rejestracji oraz codziennego głosowania na PSP nr 2 na stronie https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/lokalizacja/266

 

 • autor: Mateusz Dybka

Pstryknij powiat kluczborski! Konkurs fotograficzny.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Nie pozwól aby choroba zmieniła Twoje plany - CYTOLOGIA BEZ KOLEJKI!

Nie pozwól aby choroba zmieniła Twoje plany

CYTOLOGIA BEZ KOLEJKI!

W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne
Kobiety w wieku 25-59 lat:
-    które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
- obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Zaproszenie na Piknik Rodzinny w Bąkowie

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Noc bibliotek

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-05-22
 • -

Nocy Muzeów w kluczborskim muzuem.

Prezentujemy Państwu kilkanaście zdjęć z tegorocznej Nocy Muzeów, która się odbyła w kluczborskim Muzuem im. Jana Dzierżona. Fotografie przedstawiają m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modrzewiacy" z Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, prelekcje "Herbowy elementarz - byczyńskie pieczęcie" oraz warsztaty: wykonywania kolorowych korali (w plenerze) i łowickich wycinanek.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

XXXII Kluczborskie Koncerty Organowe

Wczorajszym koncertem Wioletty Białk (sopran) i Szczepana Cieślaka (organy) zainaugurowane zostały XXXII Kluczborskie Koncerty Organowe. Tegoroczna edycja Koncertów Organowych odbywa się pod Honorowym Patronatem ks. bp Jerzego Samca oraz Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara. Zapraszamy na kolejne muzyczne uczty.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Zaczytane Opolskie: spotkanie autorskie w Kluczborku.

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Kluczborskie Trele 2017

 • -
 • -

Nowe warsztaty w Muzeum im. Jana Dzierżona oraz bezpłatna wystawa z prezentem dla każdego.

 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Najbliższe wydarzenia w gminie Kluczbork

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka
 • -
 • -

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego – demokracja i wolność. Obchody w Kluczborku.

Na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990r., Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 29 czerwca 2000r. dostrzegając ważną rolę samorządności   ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.  W ten sposób wyrażono uznanie i szacunek ludziom, którzy podjęli się działania na rzecz wspólnego dobra.

W podjętej przez Sejm Uchwale czytamy:

„ 27 maja 1990r. odbyły się w Polsce pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, które były równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej. (…) Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój  bezpośredni  i pośredni udział  wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego”

Ustanawiając Dzień Samorządu Terytorialnego, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zadeklarował wolę wspierania rozwoju idei samorządności i umacniania samorządu terytorialnego w Polsce

Społeczność lokalna, władze samorządowe -  Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła, Starosta Kluczborski Piotr - Pośpiech, Burmistrz Miasta Kluczborka – Jarosław Kielar oraz Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek, Burmistrz Byczyny – Robert Świerczek oraz Wójt Lasowic Wielkich – Daniel Gagat, radni oraz przedstawiciele Kluczborskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej rady Miejskiej
w Kluczborku uroczyście uczcili Dzień Samorządu Terytorialnego.

W sobotę – 27 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku została uroczyście podpisana Karta Samorządności – dokument który w siedemnastu punktach opisuje najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Treść Karty zamieszczamy poniżej.   

Następnie w Parku Miejskim posadzone zostały „Drzewa Samorządności” – symbolizujące  trwałość
i ciągłość bytu idei samorządności i samorządu terytorialnego.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy całej wspólnocie samorządowej  życzenia sukcesów w działaniach na rzecz naszego Miasta i Gminy Kluczbork.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy  na  Kluczborskim Rynku „ Twój Los w Twoich Rękach” – ukazującej piękno i rozwój naszego Miasta i Gminy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Opolski Jarmark Folkloru – LGD Dolina Stobrawy ogłasza nabór na warsztaty rękodzielnicze!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 24.06.2017r. na kluczborskim Rynku organizuje VII Opolski Jarmark Folkloru, który odbędzie się w godzinach 10 -15.

W ramach imprezy zorganizowane zostaną warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy obszaru i goście.

Dolina Stobrawy zaprasza do składania ofert na prowadzenie warsztatów.

W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oferty z terenu LGD „Dolina Stobrawy”.

Oferty należy przesłać na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl na załączonym formularzu lub dostarczyć osobiście do biura stowarzyszenia, do 9.06.2017r. Formularz dostępny na stronie: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/

Dolina Stobrawy zaprasza również wystawców do sprzedaży swojego rękodzieła podczas Opolskiego Jarmarku Folkloru. Zapewnia nieodpłatnie miejsce na kluczborskim Rynku. We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze. Zgłoszenia przyjmwane są mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl z podaniem danych kontaktowych oraz opisem wystawianego rękodzieła.

 • autor: Mateusz Dybka

Festiwal Twórczości Artystycznej Opolskie Szmaragdy

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza na tegoroczny Festiwal Twórczości Artystycznej Opolskie Szmaragdy, który odbędzie się w dniu 3 czerwca br. w Mosznej.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Konferencja "Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji. Szkolnictwo zawodowe wobec oczekiwań opolskich przedsiębiorstw”

 • -
 • autor: Mateusz Dybka

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2018 rok

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Głosuj na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 - KLIKNIJ

Wykaz wniosków Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. - KLIKNIJ

Poniżej przedstawiamy informacje oraz dokumenty dotyczące III edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zasady zgłaszania projektów, głosowania oraz podział miasta pozostały takie same jak w roku 2016. Poniżej przypomnienie wszystkich ważnych informacji dotyczących Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

 • Miasto Kluczbork zostało podzielone na 5 obszarów. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi pięcioma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej
 • Każdy obszar może realizować zadania za max. kwotę 50 000 zł brutto.
 • Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 50 000 zł
 • Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze  z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 • Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.
 • Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka, który w danym roku kalendarzowym kończy 16 lat.
 • Głosowanie odbywa się w następujący sposób:

a)na stronie internetowej  www.kluczbork.pl,
b)w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Miejskim, w godzinach pracy poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,

 • Na karcie do głosowania należy  podać imię, nazwisko, adres zameldowania i  nr PESEL  oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).
 • -
 • -

Burmistrz Jarosław Kielar odznaczony Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Podczas uroczystej majowej sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniowie Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar otrzymał Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa.  

Dzięki staraniom Jarosława Kielara nawiązano i podpisano w 2007 r umowę  o współpracy partnerskiej pomiędzy Kluczborkiem i Dzierżoniowem. Genezą były spotkania z ówczesnym burmistrzem Dzierżoniowa Markiem Piorunem w Łowkowicach w gminie Kluczbork z okazji obchodów śmierci ks. dr. Jana Dzierżona – syna kluczborskiej ziemi i patrona Dzierżoniowa. To właśnie ks. Dzierżon zbliżył nasze miasta, które w 2017 roku obchodzą jubileusz 10–lecia partnerstwa.

Wieloletnia współpraca była realizowana na różnych płaszczyznach. Do najważniejszych inicjatyw partnerskich można zaliczyć coroczne spotkania seniorów w Kluczborku i Dzierżoniowie, obozy sportowe MKS Kluczbork w Dzierżoniowie oraz Lechii Dzierżoniów w Kluczborku.  Współpraca samorządowa to wizyty robocze służące wymianie doświadczeń. Ponadto należy podkreślić wspólny projekt edukacyjny Dzierżoniowa Kluczborka i Serocka pn. „Każdy może zostać Omnibusem” realizowany w latach 2009-2012 ze środków UE.

Długoletnie zaangażowanie w budowę partnerstwa między Dzierżoniowem i Kluczborkiem dało podstawę do uhonorowania przez Radę Miejską w Dzierzoniowie Pana Jarosława Kielara Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa w trakcie sesji poświęconej obchodom jubileuszu 10-lecia współpracy Kluczborka i Dzierżoniowa.

Po sesji burmistrz odsłonił w holu ratusza tabliczkę i dołączył tym samym do licznego grona Osób Zasłużonych dla Dzierżoniowa.

Zobacz relację Telewizji Sudeckiej z sesji

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -

Oddaj głos na siłownię zewnętrzną dla dzieci

Zapraszamy do glosowania na siłownię zewnętrzną w Kluczborku, ul. Jagiellońska. Jesteśmy obecnie na pozycji wicelidera. Oddaj głos to nic nie kosztuje, a dzieci z Kluczborka będą miały atrakcyjną siłownię zewnętrzną do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Głosuj codziennie i przekaż ta informację jak największej liczbie osób.

Link do głosowania: https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/lokalizacja/266

Dziękujemy w imieniu wszystkich dzieci (które dziś świętują Dzień Dziecka) za oddanie głosu i poświęcony czas.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”

Uprzejmie informujemy, że Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”.

Celem konkursu jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule klastra energii.

Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

1.        przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;

2.        pokazywać wzajemne połączenia między poszczególnymi składnikami i uczestnikami klastra energii;

3.        uwzględniać pozytywny przekaz tematu;

4.        uwzględniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Konkurs przeznaczony dla przedstawicieli klastrów energii, lub instytucji/ przedsiębiorstw planujących stworzyć klaster energii, a także dla osób zainteresowanych tematyką klastrów energii.

Departament Funduszy Europejskich przewiduje nagrodę dla autorów trzech najlepszych fotografii oraz dwóch wyróżnionych w postaci statuetki oraz zamieszczenia nagrodzonych
i wyróżnionych fotografii w materiałach promujących ideę klastrów energii.  

Termin dostarczenia fotografii wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej na adres poczty elektronicznej konkursfoto.energia@me.gov.pl, zostaje ustalony na dzień 19 czerwca 2017 r.

Ponadto zwracam się do Państwa o ewentualne przesłanie powyższej informacji do innych osób zainteresowanych uczestnictwem w konkursie.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę przesłać na powyższy adres.

Powyższa informacja znajduje sie również na http://www.me.gov.pl/node/27211

 Załączniki:

1. Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”
2. Karta zgłoszeniowa

 • autor: Maciej Knapa

Aktywna niepełnosprawność

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Czas na Rodzinę! - VI Marsz dla Życia i Rodziny w Kluczborku.

Marsze dla Życia i Rodziny gromadzą w Polsce w tych dniach dziesiątki, a może i setki tysięcy osób, które pragną zamanifestować swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunek do każdego życia ludzkiego. W łączności z nimi przeszliśmy w tym roku pod hasłem „Czas na Rodzinę!” Maszerowaliśmy, aby uzmysłowić sobie jak wielka odpowiedzialność za życie i rodzinę na nas spoczywa! Aby radośnie pokazać światu piękno miłości małżeńskiej, macierzyństwa i ojcostwa, piękno życia, które trzeba chronić. 

W tegorocznym haśle niezwykle istotny jest element czasu. Czas jest nam dany i jednocześnie zadany do korzystania z niego w sposób najbardziej pełny. Warto więc poświęcać czas na sprawy najbardziej fundamentalne, a do takich należy niewątpliwie rodzina, jej dobro, rozwój, bezpieczeństwo oraz spajająca ją wzajemna miłość dziadków, rodziców i najmłodszych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TURNIEJ INTELIGENCJI PIŁKARSKIEJ NA 4 BRAMKI

Zapraszamy na wyjątkowy turniej dla najmłodszych.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym

3 czerwca w hali Atlas Arena w Łodzi Kluczborski Klub Karate reprezentowała liczna grupa najmłodszych zawodników. Wśród faworytów był Maksymilian Klejn, który nie zawiódł i zajął II miejsce w kata indywidualnym w swojej grupie wiekowej (12-13 lat). Dla pozostałych uczestników również był to bardzo ważny start, który dał im możliwość zdobycia wielu nowych nietuzinkowych doświadczeń. Wrażenie na najmłodszych zrobiła wielkość i wysoki poziom imprezy w której startowało 1000 najlepszych zawodników z całej Polski. Wydarzenie uświetniły występy artystyczne, prezentacje poszczególnych klubów i pokazy karate.

Niebawem starsi reprezentanci Kluczborka zmierzą się ze swoimi rówieśnikami podczas Mistrzostw Polski w Karate Tradycyjnym w Zamościu (16-18 czerwca). Na ostatnich majowych startach testowych w Bytomiu podopieczni Andrzeja Olecha i Rafała Panaszka wykazali się znakomitą formą - Karolina Gajewska i Martyna Jańska stanęły na podium. Liczymy na równie udane starty naszych juniorów i seniorów w Zamościu.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -

LGD Dolina Stobrawy zaprasza na spotkania szkoleniowe.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne: 14.06.2017r., godz. 15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
w Kluczborku

Szkolenie z pisania biznesplanu: 19.06.2017r., godz. 9:00-15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku

 

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Proszę o przesyłanie pytań dotyczących pisania biznesplanów do 10.06.2017r. na maila biuro@dolinastobrawy.pl, tak aby ekspert na szkoleniach dotyczących biznesplanów mógł na nie odpowiedzieć.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Czytanie poruszyło mieszkańców Kluczborka

Po raz drugi Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, razem z ponad 1300 bibliotekami w całej Polsce.

W tym roku hasło przewodnie akcji brzmiało „Czytanie porusza”.

Dla mieszkańców Kluczborka i wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy szereg atrakcji związanych z podróżami, czytaniem i aktywnym spędzaniem czasu.

Prawdziwym hitem Nocy Bibliotek okazało się szukanie książek ukrytych na terenie Kluczborka („Upoluj książkę”). Akcja rozpoczęła się o godzinie 16:00, kiedy to ujawniono zagadki prowadzące do miejsc ukrycia książek. W ciągu dwóch godzin wszystkie książki zostały odnalezione, a było ich 30 (i 30 kryjówek). Książek poszukiwano na piechotę lub jeżdżąc na rowerze, a w poszukiwaniach brały udział całe rodziny. Cieszy nas, że zabawa ta spotkała się z bardzo żywym i pozytywnym odbiorem. Z odnalezionymi książkami uczestnicy zabawy przyszli do biblioteki, gdzie o 18:00 oficjalnie rozpoczęliśmy Noc Bibliotek.

Impreza rozpoczęła się od spotkania z panem Waldemarem Bochenkiem, który opowiedział o swoich wyprawach rowerowych.

Dla dzieci przygotowaliśmy zajęcia dotyczące Neli Małej Reporterki. Młodzi uczestnicy Nocy obejrzeli jeden z reportaży Neli, a następnie wykonywali lapbooki dotyczące wymarzonych podróży.

Wspólnie z Kluczborską Grupą Biegową zorganizowaliśmy „Bieg Książkowy” szlakiem kluczborskich zabytków. W biegu wzięło udział około 30 osób, było to bieg rekreacyjny, w którym także brały udział całe rodziny. Wśród biegaczy rozlosowano książkowe niespodzianki.

Ksiądz Tomasz Kafka, wikariusz parafii Trójcy Świętej w Bogacicy opowiedział uczestnikom Nocy Bibliotek o misji w Boliwii. Była to bardzo ciekawa możliwość poznania kultury Indian Aymara.

Uczestnicy Nocy wysłuchali kilku utworów muzycznych w wykonaniu Dmitriya Kulakovskyiego, ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, który zagrał na saksofonie.

Tegoroczną Noc Bibliotek zakończyła emisja filmu dla dzieci „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra”. Noc Bibliotek zakończyła się o 22:00.

Oprócz głównych punktów programu przygotowaliśmy też dodatkowe atrakcje: „Podróż w czasie” – wystawa dawnych pocztówek z Kluczborka z kolekcji pani Barbary Szerzad, „Podróże małe i duże” – prezentacja książek podróżniczych ze zbiorów naszej biblioteki, planszę „Książka, która mnie poruszyła”, gdzie można było wpisywać tytuły książek, które są dla nas ważne, krzyżówki literackie, kolorowanki, gry planszowe, puzzle.

Oczywiście był też bufet (kawa, herbata, napoje, coś słodkiego).

Cieszymy się, że całe rodziny zdecydowały się spędzić z nami sobotni wieczór.

Dziękujemy wszystkim wymienionym wcześniej osobom, które wzięły udział w Nocy Bibliotek i zaangażowały się w jej organizację.

Dziękujemy sponsorom: Delicpol Sp. z o.o., Nowo-Products Sp. z o.o. oraz wydawnictwa (Adamada, Agora, Albatros, Burda Książki, Czarne, Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, Dwie Siostry, Filia, Grupa Wydawnicza Foksal, Muza, Nasza Księgarnia, Noir sur Blanc, Otwarte, Skrzat, Sonia Draga, Świat Książki, WAM, Zakamarki, Zielona Sowa).

Do zobaczenia za rok!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Tytuł "Super Samorząd" dla Gminy Kluczbork.

Laureaci z Województwa Opolskiego to Fundacja Artem Silesiam Promovere i władze samorządowe gminy Kluczbork.

Jury Nagrody Super Samorząd 2017 nagrodziło mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne Kuniowa za opracowanie strategii rozwoju miejscowości i wydanie lokalnej gazetki. Jury doceniło też zaangażowanie do działania osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem.

Sukces wyrósł z zaangażowania wielu stron. Przedstawiciele i przedstawicielki lokalnej społeczności w wieku od 20 do ponad 60 lat, z organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Środowiskowego Domu Samopomocy i biblioteki, a także sołtys, rada sołecka oraz miejscowy radny pracowali nad strategią wsi podczas spotkań zainicjowanych przez Fundację Artem Silesiam Promovere. O efektach prac informowała specjalnie reaktywowana bezpłatna lokalna gazetka „Kuniów Projekt 2.0”, mieszkańcy i mieszkanki wsi mogli wyrazić swoje opinie w ankiecie. Zarys traktu kuniowskiego lokalni liderzy opracowali podczas warsztatów w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Kuniów zyskał dwa ważne dla rozwoju wsi dokumenty i gazetkę lokalną. Dzięki finansom z Urzędu Gminy już niedługo będzie można także bezpiecznie i wygodnie parkować auta, odwożąc dzieci do szkoły. Co obok tych efektów można uznać za najważniejsze osiągnięcie? – Stworzenie grupy osób zaangażowanych w życie wsi – odpowiada pani Grażyna Sokołowska z Fundacji Artem Silesiam Promovere.

Więcej o akcji i pozostałych nagrodzonych: http://www.maszglos.pl/

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie autorskie z Jackiem Pałkiewiczem. Relacja.

4 czerwca 2017 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Kluczborku odbyło się spotkanie autorskie ze światowej sławy podróżnikiem, eksploratorem, odkrywcą źródeł Amazonki, twórcą survivalu w Europie, autorem wielu książek, członkiem rzeczywistym Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, reporterem - Jackiem Pałkiewiczem.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Zaczytane Opolskie przez Fundację Fabryka Inspiracji PL i dostarczyło spragnionym opowieści o eksplorowaniu najdalszych zakątków naszego globu mocnych wrażeń. Jacek Pałkiewicz przeniósł zgromadzoną publiczność w najpiękniejsze i najniebezpieczniejsze miejsca świata, które mogliśmy podziwiać na przepięknie i profesjonalnie wykonanych przez niego slajdach. Barwna opowieść podróżnika  o przygodach w dżungli amazońskiej wśród mieszkających tam plemion, ekspedycjach na różne pustynie świata, na biegun zimna oraz o samotnej podróży w szalupie ratunkowej przez Atlantyk i wielu innych wyprawach oraz możliwość zadawania pytań sprawiły, że spotkanie przebiegło we wspaniałej atmosferze.

Ważnym elementem wydarzenia był czas, gdy Jacek Pałkiewicz podpisywał książki i rozdawał autografy, stworzyło to okazję do osobistego kontaktu z podróżnikiem.

Ewa Dolata-Makuch
Kierownik filii Kluczbork
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - filia w Kluczborku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Szczegóły Dni Kluczborka 2017

23.06. piątek wstęp wolny. 24.06. sobota bilet 5 zł na cały dzień (2,50 zł - karty: "Kluczbork dla rodziny +", "Gmina Kluczbork dla Seniora", do lat 7 wstęp wolny.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 • 17.06., 14.00-19.00 Festyn z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” (OTW Bąków)
 • 19.06., 15.00 Wernisaż wystawy „Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach” (Biblioteka Miejska)
 • 20.06. Uroczyste wręczenie przez Burmistrza Jarosława Kielara nagród dla najlepszych uczniów i sportowców szkół gminnych (kino Bajka, wstęp za zaproszeniami)
 • 21.06. Międzynarodowy Dzień Jogi, prof. Janusz Szopa: wykład i warsztaty nt. stresu (hala OSiR)
 • 23.06., 11.00-14.00 Ekspozycja plenerowa wystawy „Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach” (kluczborski Rynek)
 • 23-24.06. Wieczór Filmowy w kinie Bajka (bilety 5 zł)
  "Rozumiemy się bez słów" – 23.06 godz. 18.00, 24.06 godz 19.00
  "Furia" - 23.06 godz 20.00, 24.06 godz 21.00
 • 23-25.06. Mistrzostwa Polski Kobiet i Młodzieży w Wędkarstwie Spławikowym (zbiornik Kluczbork)
 • 24.06. VII Międzynarodowy Turniej Oldbojów im. Norberta Wolfa (Stadion Miejski)
 • 24.06. Opolski Jarmark Folkloru - bezpłatne warsztaty rękodzieła i ginących zawodów na kluczborskim Rynku
 • 24.06. Pchli Targ na kluczborskim Rynku
 • 24.06. Spektakl uliczny HEY! YOU!  występują: Grzegorz Łabuda, Dominka Wiak (kluczborski Rynek)
 • 24.06., 10.00 IV Ogólnopolski Turniej Brydżowy STOBRAWA oraz II Ogólnopolski Turniej Szachowy STOBRAWA o puchar Burmistrza i Stowarzyszenia ZAWSZE RAZEM (sala konferencyjna UM oraz warsztaty szkolne, ul. Katowicka 1)
 • 25.06., 15.00-18.00 Festiwal Kultury Indyjskiej w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Jogi, degustacja kuchni indyjskiej, pokaz tańca i jogi (stadion miejski, wstęp wolny)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Święto Województwa Opolskiego oraz OK Food Festival

Święto Województwa Opolskiego oraz OK Food Festival dbędą się w dniu 10 czerwca 2017r. w Oleśnie.

 • -
 • -

XVII edycja Konkursu: Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski w Opolu we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej zapraszają na XVII edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną.

Czytaj więcej na: www.oodr.pl

 • autor: Maciej Knapa

Zapisy na zajęcia artystyczne w Kluczborskim Domu Kultury 2017/2018

Kluczborski Dom Kultury ogłasza zapisy na zajęcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018.

Szczegóły na plakacie.

 • -
  • autor: Ewa Bukowska

Kluczborczanin nagrodzony Bursztynową Ósemką

Uczeń Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku Kacper Jurowicz znalazł się w gronie Ośmiu Wspaniałych Polskich Wolontariuszy. Nagrodą dla nastolatka była Bursztynowa Ósemka, którą odebrał podczas finału konkursu w Gdańsku.

Droga młodego kluczborczanina do ogólnopolskiego wyróżnienia wiodła przez eliminacje gminne i eliminacje centralne w Warszawie, gdzie rywalizował z laureatami z całego kraju. O tym, że wygrał dowiedział się dopiero podczas XXIII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności.

Celem Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat. Konkurs upowszechnia działania młodzieżowego wolontariatu. Nagradzane są działania bezinteresownej pomocy ludziom tego najbardziej potrzebującym. Do Gdańska przyjechała młodzież z 38 gmin, miast i powiatów, m.in. z Wrocławia, Torunia, Krakowa, Prudnik, Pruszków, Siedlce, Ostróda i małych gmin Kępno, Oleśno, Sławno.

 • -
 • -
 • -
 • -

Kluczborscy karatecy na Mistrzostwach Polski w Zamościu

Świetny występ kluczborskich karateków na Mistrzostwach Polski w Zamościu!

Alicja Zalecińska zdobyła I miejsce w kumite indywidualnym, III miejsce w fuku-go oraz IV miejsce w kata !

Karolina Gajewska zajęła I miejsce w kumite indywidualnym.

Dawid Rojowski został mistrzem Polski w kumite indywidualnym, natomiast Konrad Kardas zajął II miejsce.

Drużyna w składzie: Dawid Rojowski, Konrad Kardas, Szymon Neugebauer i Łukasz Radwański uplasowała się na II miejscu w kumite drużynowym.

 • autor: Ewa Bukowska
 • Autor: KKK Kluczbork
  Autor: KKK Kluczbork

Joga i Relaksacja - warsztat z prof. Januszem Szopą

21 czerwca w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Jogi odbył się na hali OSiR w Kluczborku warsztat z prof. Januszem Szopą, autorytetem naukowym w dziedzinie jogi i relaksacji. Profesor rozpoczął od wykładu pt. „Relaksacja i jej wpływ na zdrowie”, następnie odbyła się godzinna praktyka asan - pozycji jogi jako antidotum na napięcie skumulowane w ciele. Trzecią część warsztatu stanowiła sesja relaksacyjna oparta na naukowych technikach Jacobsona i Schultza. Uczestnicy mogli w praktyce zastosować prezentowaną wcześniej wiedzę akademicką. W warsztacie wzięło udział ponad 60 osób, wykazując duże zainteresowanie tematem. Jednym z honorowych gości była sekretarz Gminy Kluczbork Pani Joanna Niedźwiedź.

Przedsięwzięcie zorganizowała Akademia Świadomości „AHIMSA” wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Gminą Kluczbork. Przeprowadzone było ono na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Dziękujemy serdecznie Profesorowi oraz wszystkim uczestnikom spotkania. Jednocześnie zapraszamy już w najbliższą niedzielę - 25 czerwca na Festiwal Kultury Indyjskiej, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w godzinach 15:00-18:00. Miłośników jogi zapraszamy na zajęcia otwarte „jogi na trawie” do parku miejskiego w każdą sobotę o godzinie 10:00 począwszy od 24 czerwca do końca sierpnia.

Ewa Maciborko, prezes Akademii Świadomości „AHIMSA”.

 • -
 • -
 • -
 • -

Dni Kluczborka 2017 za nami!

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę na Dniach Kluczborka 2017. Na licznych imprezach bawiło się ponad 14 tysięcy osób. W sobotę sprzedano 7322 bilety normalne oraz 386 biletów ulgowych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznego święta miasta. 

23.06. Piątek - Młodzieżowy Dom Kultury, Kluczborski Dom Kultury, Czadoman, Sara, Bitwa DJ'ów zobacz galerię (fot. Maciej Knapa)

24.06. Sobota - VPB, Mezo, ŁZY, Golec uOrkiestra zobacz galerię (fot. Maciej Knapa)

Gala wręczenia nagród dla najlepszych uczniów Gminy Kluczbork zobacz galerię (fot. Bartosz Sobieraj)

Opolski Jarmark Folkloru 2017 zobacz galerię (fot. Maciej Knapa)

VII Międzynarodowy Turniej Oldbojów im. Norberta Wolfa zobacz galerię (fot. Maciej Knapa)

IV Ogólnopolski Turniej Brydżowy STOBRAWA zobacz galerię (fot. Maciej Knapa, fot. Tadeusz Wojciechowski)

II Ogólnopolski Turniej Szachowy STOBRAWA zobacz galerię (fot. Maciej Knapa, fot. Tadeusz Wojciechowski)

Mistrzostwa Polski Kobiet i Młodzieży w Wędkarstwie Spławikowym zobacz galerię (fot. Maciej Knapa)

Joga i Relaksacja - warsztat z prof. Januszem Szopą zobacz galerię

Pchli Targ na kluczborskim Rynku zobacz galerię (fot. Aleksandra Pijanka)

Filmy, zdjęcia, transmisje on-line - zobacz galerię (fot. Nikola Cytlau, Marta Mączka, Kacper Jurowicz, Bartłomiej Czechowski) 

Relacja NTO: http://www.nto.pl/wiadomosci/kluczbork/a/lzy-i-golec-uorkiestra-zagrali-na-dniach-kluczborka-2017-wideo-zdjecia,12209089/

Relacja Radio Opole: http://radio.opole.pl/101,202524,mieszkancy-kluczborka-bawia-sie-na-dniach-miasta

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

45 Lato Kwiatów Otmuchów

 • -
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-06-26

Zakończenie roku U3W

22 czerwca 2017r. Punktualnie o godz. 16.00 rozpoczęliśmy uroczyste zakończenie roku akademickiego2016/2017, a był to trzynasty rok naszej działalności.
W związku z tym mieliśmy pomysł, aby uhonorować 13 osób – naszych gości szczególnym podziękowaniem za wspieranie naszej działalności, za sympatię, za poświęcanie swoich sił, czasu prywatnego, a także ułatwianie zdobywania środków finansowych z różnych źródeł na wsparcie naszych działań.
Nadaliśmy naszym gościom tytuł „Doctora Honoris Causa” naszej „Alma Mater”.
A tytuł ten otrzymali:
1. Pani dr Jolanta Piechnik – Borusowska, Opiekun Naukowy UTW – Uniwersytet Opolski
2. Pan mgr inż. Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta Kluczborka
3.Pan mgr Piotr Pośpiech –Starosta Powiatu kluczborskiego
4. Pani mgr Maria Filecka – Dyrektor Biblioteki Miejsko – Gminnej
5.Pan mgr Andrzej Nowak – Prezes S-pni Mieszkaniowej „Przyszłość”
6.Pan mgr Mariusz Kaczmarski – Dyrektor L.O im. A. Mickiewicza
7.Pan mgr Piotr Sitnik – Dyrektor ZSLT
8.Pani mgr Iwona Baldy - nasz wykładowca literatury polskiej
9. Pani mgr Jadwiga Pypłacz - prowadząca od 9 lat Zespół Wokalny UTW
10.Pani mgr Krystyna Pychyńska – prowadząca kurs komputerowy od 3 lat
11.Pani Bianka Grybek - prowadząca kilka grup języka angielskiego
12. Pan mgr Konrad Domagała – prowadzący gimnastykę rehabilitacyjną oraz zajęcia gimnastyki basenowej.
13. Pan Marcin Michalski - Kierownik Pływalni/ basenu/ w Kluczborku
Nasi goście, już z tytułem „Doctora Honoris Causa” kolejno zabierali głos, przekazując nam życzenia wszystkiego, co najlepsze, zarówno w działalności UTW, jak i w życiu osobistym naszych członków.
Po zakończeniu części oficjalnej / nadanie tytułów/ , wykład wygłosiłPan Mirosław Rajkowski, a tytuł wykładu „Tajemnice śpiewu alikwotowego”.
Wykład zakończony został ogólnym, zgodnym aplauzem.
 
Maria Stańska
 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-06-26
 • -

Uczniowie nagrodzeni nagrodą Burmistrza Miasta Kluczborka.

20 czerwca br. z okazji trwających Dni Kluczborka w sali kina Bajka w Kluczborku odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Miasta Kluczborka dla najlepszych uczniów i sportowców szkół podstawowych i gimnazjów gminy Kluczbork w roku szkolnym 2016/2017. W słowach skierowanych do nagrodzonych, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, dziękował za rzetelną i wytrwałą pracę, która przyniosła efekty w postaci wyróżnień, gratulując jednocześnie osiągnięć naukowych i sportowych. Słowa podziękowań skierował również do rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, za wsparcie i pomoc w osiąganiu wysokich wyników. Nagrody dla 17 wyróżniających się uczniów wręczali Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, z-ca Burmistrza Roman Kamiński oraz Dyrektor Administracji Oświaty Elżbieta Pietrzykowska. Nagrody dla 30 sportowców wręczali Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, dyrektor OSiR Andrzej Olech i koordynator ds. Sportu Szkolnego Zbigniew Stachowski.

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 r.:

Kamil Majcher - PSP nr 1 w Kluczborku,: Agnieszka Noculak - PSP nr 2 w Kluczborku, Jakub Pośpiech - PSP nr 5 w Kluczborku, Julia Małysa- PSP z OP w Bąkowie i POZ w Biadaczu, Paola Jaroń- PSP w Bogacicy, Emilia Olejnik - PSP z OP w Kuj. Dolnych , David Dziegiel - PSP z OP w Kuniowie, Karolina Maszkowska - Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku. ,Aleksandra Urbańska- GSM I st. w Kluczborku (cykl 6- letni), Julia Töppich - PG nr 1 w Kluczborku, Karolina Lepsy - PG nr 2 w Bogacicy, Krystian Kansik - PG nr 3 w Kluczborku, Dominika Majer - PG nr 4 w Kujakowicach Górnych, Kamil Walczak - PG nr 5 w Kluczborku, Leszek Moniakowski - Społeczne Gimnazjum STO w Kluczborku, Dawid Sowa- Gimnazjum Specjalne przy SOSW w Kluczborku, Gabriela Hanisz - GSM I st. w Kluczborku (cykl 4- letni).

WYRÓŻNIENI SPORTOWCY GMINY KLUCZBORK W ROKU SZKOLNY 2016/2017r. W XX PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA W KOLEJNOŚCI ZAJĘTYCH MIEJSC:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.Dawid Begar– PSP 5 w Kluczborku,
2.Maja Ziółkowska – PSP 2 w Kluczborku, 
3. Klaudia Poprawa – PSP 2 w Kluczborku, 
4.Paweł Dmytruszyński – PSP w Bogacicy, 
5.Jakub Szydlik- PSP 5 w Kluczborku, 
6.Patryk Kościelny- PSP 5 w Kluczborku, 
7.Delfina Zadros - PSP 2 w Kluczborku, 
8.Dawid Dziegiel - PSP w Kuniowie, 
9.Julia Gelios - PSP 1 w Kluczborku, 
10. Aleksandra Pasek – PSP w Bogacicy. 

GIMNAZJA:

1.Paweł Smoliński – PG 5 w Kluczborku, 
2. Grzegorz Gadecki- PG 5 w Kluczborku, 
3.Dominika Hobot – PG 1 w Kluczborku,
4.Natalia Kaczor – PG5 w Kluczborku, 
5.Dominika Cisek- PG1 w Kluczborku, 
6.Martyna Szczygieł – PG 1 w Kluczborku, 
7.Piotr Weigel – PG 3 w Kluczborku, 
8.Dominik Boczek- PG 5 w Kluczborku, 
9.Jakub Adaszyński - PG 5 w Kluczborku, 
10.Jakub Grobelny – PG2 w Bogacicy, 
10.Andrzej Neumann– PG2 w Bogacicy.

NAJLEPSI SPORTOWCY GMINY KLUCZBORK WYRÓŻNIENI ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1.Karolina Gajewska – Kluczborski Klub Karate,
2.Martyna Jasińska - Kluczborski Klub Karate, 
3.Maksymilian Klejn – Kluczborski Klub Karate,
4.Oskar Panaszek – Kluczborski Klub Karate,
5. Marsel Pach –UKS Stobrawa Kluczbork-Kolarstwo,
6. Patryk Surowiec- UKS Stobrawa Kluczbork-Kolarstwo,
7.Kacper Suslik - UKS Stobrawa Kluczbork-Kolarstwo,
8.Grzegorz Panek – Klub Szachowy Rodło – Opole, 
9.Zuzanna Kulczycka – zawodniczka kadry Śląska w tenisie ziemnym.

Podczas uroczystości wręczono również nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za aktywność na rzecz rozwoju i promocji sportu Województwa Opolskiego dla Justyny Łysiak. Nagrodę wręczał w imieniu Marszałka województwa opolskiego, zastępca Marszałka województwa opolskiego Stanisław Rakoczy, który życzył wszystkim wyróżnionym dalszych sukcesów na niwie sportowej i naukowej. Nagrodzono również szkoły, które otrzymały tytuł najbardziej usportowionych w roku szkolnym 2016/2017.

SZKOŁY PODSTAWOWE: 

I miejsce- PSP nr 2 w Kluczborku
II miejsce PSP nr 5 w Kluczborku
III miejsce PSP w Bogacicy 

GIMNAZJUM:

I miejsce – PG nr 5 w Kluczborku
II miejsce – PG nr 1 w Kluczborku
III miejsce - PG nr 3 w Kluczbork

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, sportowcom i wyróżnionym szkołom! Podniosłą uroczystość uświetnił występ Antoniego Pikuty absolwenta GSM w Kluczborku, Dmytro Kulakowskiego - ucznia ZSO w Kluczborku oraz przedstawicieli: MDK w Kluczborku Mateusza Gędka i KDK w Kluczborku Aleksandry Radzioch. Uroczystość prowadziła Katarzyna Mazurczak-Juranek- kierownik kina Bajka. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację uroczystości. Do zobaczenia za rok.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach"

Serdecznie zapraszam na wystawę pt. "Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach"
W MiGBP w Kluczborku, ul. K. Miarki 2 do końca czerwca br. czynna będzie wystawa pt. "Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach". Wystawa została zorganizowana dla  uświetnienia Dni Kluczborka po raz 10. przez Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" w goſcinnych murach biblioteki.

Ekspozycja składa się z obrazów i zdjęć, które wykonały Kluczborczanki. Oto lista autorek prac:

Baranowska Regina,

Bednarska Barbara, 

Bortkiewicz Monika,

Czyżewska-Czech Ewa,

Folmer Helena,

Gumkowska Helena,

Gutkowska-Surowiec Ewa,

Kansy Bożena,

Krupicka Wanda,

Kucharska Wacława,

Łowicka Jolanta,

Pindelska-Jarosz Grażyna,

Widziszowska Maria,

Woźniak-Ryńca Danuta,

Zgadzaj-Martyniuk Ewa.

Otwarcie wystawy (19.06.2017) uświetniły programem artystycznym Złote Baby, poezja Agnieszki Chrobot i Lucyny Marko Lech oraz pyszności ze "Spiżarni super babci".

Podczas wernisażu zainaugurowany został I Różowy Plener. Uczestniczki wystawy otrzymały listy gratulacyjne, podobrazia i miody od  Burmistrza Kluczborka i Starosty Kluczborskiego oraz różowe motyle wydziergane przez Panie ze Stowarzyszenia Kobietom-Mammograf.

Serdecznie dziękuję za wsparcie przedsięwzięcia.

Zapraszam na wystawę.

Z poważaniem

Ewa Zgadzaj Martyniuk, komisarz wystawy

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"

46-200 Kluczbork, Rynek 1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„Opolskie – kuźnią talentów – interdyscyplinarne warsztaty artystyczne z udziałem młodzieży polonijnej”

INFORMACJA O PROJEKCIE

„Opolskie – kuźnią talentów – interdyscyplinarne warsztaty artystyczne z udziałem młodzieży polonijnej”

Tytuł projektu: Opolskie – kuźnią talentów – interdyscyplinarne warsztaty artystyczne z udziałem młodzieży polonijnej

Czas realizacji: maj – wrzesień 2017r.

Realizator projektu: STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY OSÓB
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna

Projekt zakłada organizacje międzynarodowych interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych dla 45 osób w wieku od 15 do 35 r. ż., w tym osób niepełnosprawnych. Warsztaty obejmują różnoro0dne formy ekspresji ruchowej, wokalnej oraz szeroko pojętej kultury języka. W ramach warsztatów zostaną zorganizowane heppeningi w najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców Kluczborka miejscach,
w trakcie których uczestnicy projektu będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, promować projekt oraz zapraszać na koncert finałowy planowany na zakończenie warsztatów. W projekcie weźmie udział 45 osób, w tym 35 osób polonii mieszkającej za granicą ( w szczególności, z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Wielkiej Brytanii) oraz osoby niepełnosprawne. Uczestnicy będą mogli poznać dziedzictwo kulturowe  Opolszczyzny podczas wyjazdu do stolicy polskiej piosenki. Dla młodzieży polonijnej przewidziane są zajęcia z języka polskiego. Wartością dodaną projekcie jest rozwój zainteresowań i pasji uczestników, integracja oraz poznanie kraju rodziców/dziadków. 

Grażyna Popek

Prezes Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci I Młodzieży Osób ze Specjalnymi Potrzebami Przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi W Kluczborku

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara.

Rajcy Rady Miejskiej w Kluczborku na sesji w dniu 27 czerwca 2017 r. udzielili absolutorium  za wykonanie budżetu Gminy Kluczbork w 2016 r. Burmistrzowi Miasta Kluczborka Jarosławowi Kielarowi.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Kielara.

Wcześniej zaakceptowali sprawozdanie burmistrza z realizacji budżetu w roku 2016, zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kluczbork.

Udzielenie absolutorium jest  potwierdzeniem akceptacji przez Radę Miejską działań Burmistrza w danym roku budżetowym i oceną jego pracy. Ocena  ta dla Burmistrza Kielara była  zdecydowanie pozytywna.

Ponadto instytucja ratingowa – INC RATING -  utrzymała pozytywną ocenę finansową naszej Gminy oraz potwierdziła jej stabilną perspektywę finansową, co dodatkowo potwierdza racjonalne planowanie i gospodarowanie gminnym budżetem.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kluczborczanin Wicemistrzem Europy Juniorów w Łucznictwie Konnym.

Reprezentacja Polski zdobyła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej drużynowej, zarówno w kategorii juniorów jak i seniorów podczas Mistrzostw Europy w Łucznictwie Konnym we Francji. Polskę reprezentowali:
Seniorzy: Anna Sokólska, Anna Sterczyńska, Wojtek Osiecki (Powiat Kluczborski, Gierałcice), Radosław Kożuch
Juniorzy: Patrycja Gryko, Ola Chałupniczak, Leszek Moniakowski (Kluczbork), Oskar Dawid (Kluczbork).

Mieszkaniec Kluczborka, Leszek Moniakowski został oficjalnym Wicemistrzem Europy Juniorów.

źródło: https://www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-%C5%81ucznictwa-Konnego-616090368505091/

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nabór na rozwijanie działalności gospodarczej

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

W ramach naboru zainteresowane osoby mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku. Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu
i utrzymaniu miejsc pracy. Przedsięwzięcie: 1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej,   1.2.2. Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach

Wnioski należy składać w okresie od dnia 26.06.2017r. do dnia 10.07.2017r. , do godz. 16:00.

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy wynosi  200 000,00.

Więcej szczegółów pod linkiem: www.dotacje.dolinastobrawy.pl

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Wystawa obrazów Bożeny Kansy

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-07-03
 • -

Pstryknij powiat kluczborski

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-07-04
 • -

Wakacje na sportowo

 • autor: Artur Czerwony, data: 2017-07-04
 • -

Zapraszamy na koncert legendarnego zespołu BAKSHISH 7 lipca 2017

Opolskie U'rodziny Rege, czyli koncert z okazji 35-lecia zespołu Bakshish z udziałem filharmoników opolskich i zaproszonych gości. A wśród gości zobaczymy i usłyszymy: Marię Sadowską, Dawida Portasza, Maleo, Dżej Dżeja, Andrzeja Krzywego, Pablopavo, Zygmunta Staszczyka oraz zespoły Gang Bawariii, Zebra, Bethel, Babylon Raus.

Koncert odbędzie się w piątek 7 lipca 2017r. w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Start godz. 19.00

Bilety: 17 zł

 

Więcej:

https://ncpp.opole.pl/aktualnosci/bakshish-symfonicznie-goscie/

https://www.facebook.com/bakshish2010/

 

 • autor: Artur Czerwony, data: 2017-07-04
 • -

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY!

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-07-05
 • -

EDUKO w Kinie Bajka

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Nowe tereny inwestycyjne Gminy Kluczbork objęte specjalną strefa ekonomiczną

Tereny inwestycyjne Gminy Kluczbork po byłym tartaku zostały objęte Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK”. W dniu 28 czerwca ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. poz. 1308). Strefą objęty został teren inwestycyjny o  pow. 10,8863 ha (działka nr 16/7 ark.m.3), który położony jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Kluczborku, ul. Wołczyńska 15.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Stolica Reggae Festiwal 2017

Zapraszamy na jubileuszową 10 edycję Stolica Reggae Festiwal, która odbędzie się 28-29 lipca w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Bąkowie.

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Prawnicy doradzają za darmo

Już drugi rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:

 

Kluczborku, w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B. Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, ul. Stanisława Dubois 18/3; 45-070 Opole z siedzibą w Opolu, wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Punkt prowadzony jest przez Adwokatów i Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

Wołczynie, w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 3. Punkt prowadzony jest przez Adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.

Byczynie, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kluczborska 4A/4. Punkt prowadzony jest przez Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • która nie ukończyła 26 lat,
 • która ukończyła 65 lat,
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • która jest w ciąży.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Zapraszam do skorzystania z darmowych porad prawnych

Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski

 • autor: Maciej Knapa

Wakacje z szachami

W ramach programu Rozwój kultury wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kluczbork Kluczborskie Stowarzyszenie "Zawsze Razem", PSP Nr 2 oraz OSiR Kluczbork zorganizowało w dniach 28.06 do 12.07.2017 WAKACJE Z SZACHAMI. W zawodach startowało 17 szachistów. W rozegranych 5-ciu turniejach uzyskano następujące wyniki końcowe:
Klasy I-III
1.Janas Igor PSP Kuniów
2.Nowak Korneliusz PSP Nr 2 Kluczbork
Klasy IV- VI
1.Czaja Adrian PSP Nr 1 Kluczbork
2.Wiecha Miłosz PSP Nr  Kluczbork
3.Brzana Szymon PSP Nr 2 Kluczbork
Gimnazja
1.Haik Anna PG Nr 3 Kluczbork

Imprezę sędziował niezawodny Tadeusz Tymrakiewicz - dziękujemy.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział , a zwycięzcom gratulujemy !

Tadeusz Wojciechowski

 • autor: Maciej Knapa

Maciejowskie Miodu Smakowanie

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Wakacje w muzeum

 • -
 • -

NFZ bliżej pacjenta. Dbaj o siebie. Badaj się!

Nie pozwól aby choroba zmieniła Twoje plany

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne

w dniu 13 września 2017r. (środa)

od godz. 9 00  do 17 00

przy  Ośrodku Sportu i Rekreacji

 Kluczbork ul. Mickiewicza 10

Sprzęt zainstalowany w mammobusach, podobnie jak ten w placówkach stacjonarnych posiada pozytywny wynik kontroli jakości badań mammograficznych. Ponadto podlega regularnym kontrolom technicznym, w związku z czym jest w pełni bezpieczny i spełnia wszelkie wymagane normy. Badanie w mammobusie jest równoważne z badaniem wykonanym w jednostce stacjonarnej.

Personel medyczny wykonujący mammografię posiada udokumentowane szkolenie w zakresie prowadzenia kontroli jakości oraz odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu mammografii.

EDUKO z wizytą w Urzędzie Miejskim

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura, dzieci, biorące udział w projekcie Edukacji Kulturowej Opolszczyzny w zajęciach „Światy równoległe - Poczuj to sam”, sprawdziły, czy miejsca publiczne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oceniły je kolorowymi balonami: zielony oznaczał „miejsce bez barier”.

Podczas spotkania z burmistrzem Romanem Kamińskim i sekretarz Joanną Niedźwiedź przekazały swoje spostrzeżenia. Wyjątkowe emocje wzbudziły zajęcia na sali konferencyjnej, gdzie dzieci weszły w role radców miejskich. Wyjątkowo odważnie i mądrze formułując wnioski. 

Celem głównym projektu jest próba zrozumienia specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez próbę doświadczenia jej za pomocą różnych zmysłów, a wszelkie działania mają pomóc w rozbudzeniu empatii.

Zakłada się, że pełnosprawni uczestnicyzajęć po zakończeniu projektu będą wolni od uprzedzeń, ksenofobii i podejrzliwości w stosunku do niepełnosprawnych uczestników kultury, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do owocnej realizacji zadań.

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rusza XII edycja konkursu LODOŁAMACZE 2017

Główny cel konkursu to uhonorowanie i docenienie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, organizacji tworzących odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych.

 • autor: Maciej Knapa

"Godzina W" w Kluczborku

1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, aby oddać hołd i uczcić pamięć żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz poległych i zamordowanych mieszkańców stolicy. - Wysiłek i poświęcenie powstańców warszawskich wymagają szczególnego uhonorowania. Włączanie syren alarmowych wpisało się już na stałe w symbolikę obchodów rocznicowych w całym kraju.

 • -

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Obóz letni KTPSI Muminki i 25 lecie działalności.

W dniach 16 - 24 lipca trwał obóz letni osób niepełnosprawnych z gminy Kluczbork w miejscowości Pielgrzymowice (woj. Śląskie) zorganizowany przez Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej z Kluczborka (oraz Przyjaciół z Bielsko-Białej i Nysy). Ludzie, którzy je tworzą pracują społecznie, z poczuciem misji, bo kochają Tych, dla których to robią. To są właśnie wolontariusze osób niepełnosprawnych. Podczas obozu miały miejsce obchody 25-lecia istnienia stowarzyszenia, w których uczestniczyły osoby związane z Muminkami od początku ich istnienia. W 2016 roku Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar wręczył członkom stowarzyszenia Kluczborską Basztę, nagrodę stanowiąca wyraz najwyższego uznanie za godną podziwu pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby pragnące pomóc w funkcjonowaniu stowarzyszenia odsyłamy do Pani Prezes Monika Sieniecka oraz na stronę https://www.facebook.com/KTPSImuminki/

 

Zadanie publiczne Finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje.

INFORMACJA o możliwości składania wniosków na świadczenia wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.), jak również wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 listopad 2017 r. do 30 października 2018 r.) można składać od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP).
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną szczególnie osoby, które będą ubiegały się o świadczenie wychowawcze ( 500+) na 2 i kolejne dziecko. Przy składaniu wniosku elektronicznego należy dokładnie wypełnić wszystkie konieczne rubryki, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości konieczne będzie osobiste ich uzupełnienie bądź skorygowanie w tutejszym ośrodku.

Natomiast osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko, prawa do zasiłku rodzinnego oraz prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zachęcamy do składania wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na konieczność dokładnego ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia br., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października 2017 roku. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu br. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku br., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017r.
Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie br., ustalenie prawa do świadczenia                   wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2018r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że prawo do świadczeń na nowy okres 2017/2018 jest zależne od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku później niż w październiku br. skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

 

 • -
 • -

Ogłoszenie OHP

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-07-26
 • -

Gmina Kluczbork - przedsiębiorczą Jednostką Samorządu Terytorialnego

Politechnika Warszawska opublikowała ranking JST Zrównoważonego Rozwoju. Twórcą rankigu jest prof. Eugeniusz Sobczak. Profesor jest  także autorem opracowania pt. „Rozwój społeczno-gospodarczy a potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny”. Zdaniem prof. Sobczaka „wskaźnik przedsiębiorczości jest ważną zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin.” 

Autorzy projektu badali ilość podmiotów gospodarczych przypadających na 1 tys. mieszkańców. Określając ilość podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, twórcy rankingu przyznawali gminom po jednym punkcie za każdy podmiot.

Wśród 2478 jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Kluczbork znalazła się na 319 miejscu z sumą punktów 109,79.

Kluczborski Dom Kultury zaprasza na spotkanie z wolontariuszami z Azji pt. "Bliżej Kultury Azji".

 • -

INFORMACJA nt. ŚWIADCZENIA „500+”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.), a także wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 listopada 2017 r. do 30 października 2018 r.) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6  od 1 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://www.kluczbork.opsinfo.pl/strona_glowna,0,372,0,0,0,0.html

 • autor: Maciej Knapa

Informacja Burmistrza Miasta Kluczborka o dotacji dla spółek wodnych w 2017r.

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że spółki wodne działające na terenie Gminy Kluczbork  mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji, na terenie objętym ich działaniem.

 • autor: Jolanta Matusiak-Czysty

V Kluczborski Bieg Przełajowy "O Złotą Barć".

Zapisy na stronie zmierzymyczas.pl/zapisy

 • -

Kluczbork na szlaku Pippi jako jedno z 12 miast w Polsce

Wczoraj do Kluczborka przyjechał namiot cyrkowy, w którym spotkaliśmy rudą dziewczynkę z ogromną fantazją i mnóstwem pomysłów.

O godzinie 18.00 na stadionie przy ul. Sportowej odbył się spektakl w którym Pippi Pończoszanka w gronie piratów-akrobatów przemierza całą Polskę. Pippi nie siedzi prosto przy stole, śpi z nogami na poduszce i nie lubi, jak każe jej się coś robić. Jest samodzielna, odważna i silna, ale bardzo tęskni za swoimi rodzicami.

Twórcy cyrkowo-muzycznego przedstawienia podejmują temat miejsca dziecka w społeczeństwie, upominają się o jego prawo do indywidualności i o możliwość decydowania o sobie. Jednocześnie chcą przypomnieć dorosłym, jak ważną rolę pełnią oni w procesie kształtowania tożsamości swoich dzieci.

Projekt artystyczny realizowany był w ramach programu „Lato w teatrze”.

Więcej zdjęć na: facebook.com/kluczbork

 • autor: Maciej Knapa
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XVIII Mistrzostwa Kluczborka w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. Zapraszamy

XVIII Mistrzostwa Kluczborka w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. Zapraszamy!

 • -

Dożynki Gminno-Powiatowe 2017 w Kujakowicach!

 • -

Rodzimy w opolskim

Maciejowskie Miodu Smakowanie

19.08.2017 tradycyjnie w Maciejowie odbyło się święto pod nazwą Maciejowskie Miodu Smakowanie. Nowo powstałe, a ściślej mówiąc reaktywowane Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Maciejowie przygotowało posiłki oraz słodkie desery w postaci pysznego ciasta. Razem ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Maciejów MIODOWA KRAINA, Pasieką Zarodową, Radą Sołecką, Sołtysem i Urzędem Miejskim zorganizowano biesiadę i integrację dla mieszkańców gminy oraz powiatu. Jej atrakcjami między innymi były: bieg CrossBee.pl, pokaz tańca, występ Orkiestry Dętej z Łowkowic, a także III Turniej Sołecki w którym udział wzięły reprezentacje Łowkowic, Ligoty Górnej i Zameckiej, Maciejowa, Bogdańczowic, Urzędu Miejskiego oraz Dzierżoniowa (I miejsce - Bogdańczowice, II miejsce Ligota Górna i Zamecka, III miejsce - Dzierżoniów).

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Narodowe Czytanie w Kluczborku

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-08-28
 • -

Turniej Inteligencji Piłkarskiej na 4 Bramki

 • -

Koncert Farben Lehre w Emaus

01.09 (piątek), g. 20:00 - KLUCZBORK
EMAUS, ul. Chopina 11
FARBEN LEHRE + LEŚNE LUDKI

Bilety: 30 PLN (przedsprzedaż) / 35 PLN (dzień koncertu)
UWAGA !!! Telefoniczna rezerwacja biletów w cenie przedsprzedaży: 665 823 666
(w dniu koncertu rezerwacja w cenie 35 PLN)
dołącz do wydarzenia: FB 

 • -

Wrzesień z Kluczborskim Domem Kultury

 • -
 • -

Znamy szczegóły Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

W dniu 31 sierpnia minął termin zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Kluczbork na rok 2018. Mieszkańcy zgłosili 18 projektów, które są różnorodne i bardzo ciekawe. Zgłoszone projekty  dotyczą  utworzenia nowych placów zabaw, doposażenia już istniejących placów, budowy miejsc parkingowych, utwardzenia terenu, zagospodarowania alejek, powstania miejsca dla czworonogów, remontu podwórka, powstania boiska wielofunkcyjnego, utworzenia miejsc do  wypoczynku.

W obszarze 1  wpłynęły 2 wnioski, w obszarze 2 – 2 wnioski, w obszarze 3 – 3 wnioski, w obszarze 4 – 4 wnioski, w obszarze 5 – 7 wniosków.

Teraz do pracy zabiera się Zespół  Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego, który będzie analizował zgłoszone wnioski. W efekcie powstanie ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania. W okresie od 2 października do 16 października będzie można głosować na wybrane 1 zadanie w każdym z 5 obszarów. Głosowanie możliwe będzie  przez Internet lub w  formie papierowej  w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, czy Ratuszu.  Wychodząc naprzeciw mieszkańcom zamierzamy utworzyć punkty do głosowania także w innych często uczęszczanych miejscach.  O ich lokalizacji  będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wyniki głosowania  zostaną podane 31 października 2017 roku. 

Informacja Burmistrza Kluczborka

Inwestycje w Gminie Kluczbork

Informujemy o przebiegu najważniejszych inwestycji w Gminie Kluczbork:

- Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową do Smard Górnych – koszt zadania 6.890.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej do drogi krajowej S11 s Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych – koszt zadania 4.201.500 zł

- Budowa parkingu przy ul. Opolskiej – koszt zadania 430.000 zł

- Budowa ścieżki rowerowej Aleja Pokoju – koszt zadania 370.000 zł

- Kluczborski Budżet Obywatelski – koszt zadania 250.000 zł

- Budowa oświetlenie dróg gminnych (ul. Topolowa w Kuniowie, ul. Gliwicka nr30, 30 A i 30B w Ligocie Górnej, ul. Akacjowa w Ligocie Górnej, ul. Sapiehy w Kluczborku) – koszt zadania 361.100 zł

- Budowa windy osobowej i podjazdu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kluczborku – koszt zadania 255.000 zł

- Przebudowa podwórka przy ul. Pułaskiego 11 – koszt zadania 180.000 zł

- Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej – koszt zadania 140.000 zł

- Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej – koszt zadania 30.000 zł

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Znamy wyniki konkursu na najpiękniejszy korowód dożynkowy.

W miniony weekend odbyły się Dożynki Gminno - Powiatowe, których gospodarzami były sołectwa Kujakowic Górnych i Dolnych. Mieszkańcy wsi, Sołtysi: Andrzej Bykowski, Waldemar Kallus oraz Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych Święta Plonów. Poniżej przedstawiamy bogatą galerię zdjęć oraz wyniki konkursów dożynkowych. 

Najpiękniejsza korona dożynkowa (konkurs powiatowy): 

1. Paruszowice (gmina Byczyna)
2. Kujakowice (gmina Kluczbork)
3. Lasowice Małe (gmina Lasowice Wielkie)

Najpiękniejszy korowód dożynkowy (konkurs powiatowy) 

1. Czaple Stare i Wolne (gmina Kluczbork)
2. Żabiniec (gmina Kluczbork)
3. Łowkowice (gmina Kluczbork)

Najpiękniejszy korowód dożynkowy (konkurs gminny) 

1. Czaple Stare i Wolne 
2. Smardy Dolne oraz Żabiniec
3. Krasków oraz Gotartów 
Wyróżnienia specjalne: 
Kujakowice Górne 
Kujakowice Dolne
Bażany
Łowkowice
Ligota Górna i Zamecka

Galeria zdjęć dożynkowych.

 • -

Siatkarski Ośrodek Szkolny w Kluczborku zaprasza

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-09-04
 • -
 • -

Powiatowe zawody w sporcie pożarniczym 2017

Gmina Kluczbork , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kluczborku  zapraszają  młodzież ,mieszkańców oraz sympatyków pożarnictwa na powiatowe zawody w sporcie pożarniczym, które zostaną  rozegrane w dniu 9 września  2017 roku na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sportowej 1  (stadion KKS) w godz. od 14.00 do 18.00.

 W zawodach biorą udział jednostki OSP w kategoriach:
-  młodzieżowych drużyn pożarniczych, zgodnie z regulaminem CTiF
-  kobiecych drużyn pożarniczych
-  męskich drużyn pożarniczych

Rozegrane zostaną konkurencje: bieg sztafetowy 7x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.

Gminę Kluczbork reprezentuje OSP Kuniów oraz Kujakowice Dolne

Gminę Wołczyn reprezentuje OSP Wołczyn, Skałągi, Wierzchy, Wąsice, Szum

Gminę  Lasowice Wielkie   reprezentuje OSP  Chudoba ,Jasienie , Laskowice

Gminę Byczynę reprezentuje OSP Jakubowice.

Serdecznie zapraszamy na sportową rywalizację najlepszych jednostek OSP w naszym powiecie .

Wstęp Wolny !

Kino Bajka zaprasza

Spektakl taneczny dla najnajmłodszych

zrealizowany w koprodukcji

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

i Art Fraction Foundation

reżyseria: Alicja Morawska-Rubczak scenografia: Barbara Małecka muzyka: Wacław Zimpel

tańczą: Paulina Giwer-Kowalewska

Filip Meyer-Lüters

spektakl dla dzieci od 1 do 3 lat

i bliskich im dorosłych

czas trwania: ok. 45 minut

liczba widzów: 50 (dorośli + dzieci)

Spektakl jest częścią projektu „Small size,

performing arts for early years” realizowanego

ze środków programu Kreatywna Europa.

Podejdź bliżej, zobacz, dotknij, poczuj. Zajrzyj do środka. Nasze historie – poukrywane jedna w drugiej, czekają na to by je odkryć. BLISKO stanie się przygodą – poszukiwaniem tajemnic, które drzemią w środku każdego z nas.

BLISKO to spektakl o budowaniu relacji. Dwoje tancerzy odkrywa przed widzami świat magicznych więzi, które odwiecznie łączą ludzi. Bliskość – ja, ty, my – rodzina. Każdy z nas nosi w sobie jej cząstkę. Budując więzi, krok po kroku, otwieramy się na siebie nawzajem. Co to znaczy troska? Jak można o kogoś dbać? W jaki sposób możemy się sobą opiekować? To tylko niektóre z pytań, tak ważnych dla rozwoju naszej emocjonalności, na które twórcy przedstawienia spróbują odpowiedzieć wspólnie z bardzo małymi widzami.

Dwoje tancerzy na okrągłej scenie – krąg życia i wspólnoty, a w jego centrum matrioszka – symbol macierzyństwa, ale jednocześnie obiekt kryjący w sobie mnóstwo niespodzianek. Tradycyjna w swej formie lalka zyskuje współczesny rys i może być kreatywnie przetwarzana – zarówno przez artystów, jak i widzów. Forma staje się punktem wyjścia do rozmowy bez słów, w której bliskość, dotyk, czułość stają się najważniejszymi tematami.

 • -

Turniej Rycerski ...

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-09-07
 • -

Termin składania kandydatur do tytułu „Zasłużony dla Kluczborka”

Informujemy, że do dnia 10 października br. można składać wnioski o nadanie tytułu "Zasłużony dla Kluczborka".

Wnioskodawcami tytułu i odznaczenia "Zasłużony dla Kluczborka" mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski winny być kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku oraz zawierać pełne dane osobowe kandydata (data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, dokładny adres zamieszkania) oraz szczegółowe uzasadnienie zasług dla Kluczborka.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-09-07

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i nagród dla osób promujących

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Urząd Miejski w Kluczborku informuje, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych to 30 września br. (z uwagi na fakt, że wypada to w sobotę, przyjmuje się dzień 2 października). Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje osobom fizycznym i prawnym. Wniosek winien być umotywowany (rekomendacja) i zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od stycznia br. do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w w/w terminie w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Stypendia będą wręczane 11 listopada podczas trwania obchodów święta narodowego.

 

Termin składania wniosków o nagrody dla osób promujących

Urząd Miejski w Kluczborku przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie nagród dla osób promujących Miasto i Gminę Kluczbork – ostateczny termin to 10 października br. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom i organizacjom z siedzibą w Kluczborku oraz osobom fizycznym zamieszkałym na terenie naszej gminy. Wniosek winien być umotywowany (rekomendacja) i zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od stycznia br. do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata.

Wnioski o przyznanie nagrody składać należy do 10 października br. w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Nagrody będą wręczane 11 listopada podczas trwania obchodów święta narodowego.

 • autor: Ewa Bukowska, data: 2017-09-08

VIII Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w Tenisie Stołowym

ZAPROSZENIE

VIII GRAND PRIX ZIEMI KLUCZBORSKIEJ

W TENISIE STOŁOWYM

ORGANIZATOR: UM w Kluczborku, OSiR w Kluczborku, oraz Rada Rodziców przy PSP w Bogacicy

PATRONAT:
Burmistrz Kluczborka – Jarosław Kielar
Dyrektor OSiR w Kluczborku – Andrzej Olech

CELE TURNIEJU: Popularyzacja tenisa stołowego w gminie Kluczbork
MIEJSCE: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy; ul. Szkolna 10
TURNIEJ: Zostanie przeprowadzony w IV rundach, raz w miesiącu (wrzesień, październik, listopad, grudzień-finał)

I TERMIN  : 16. 09. 2017 (sobota) – godzina 15.00

ZGŁOSZENIA: W dniu turnieju na 20 minut przed zawodami

KATEGORIA: AMATORZY oraz zawodnicy V ligi. Uwaga – w turnieju nie mogą brać udziału osoby, które zwyciężyły co najmniej dwukrotnie w siedmiu przeprowadzonych zawodach
PUNKTACJA: Do punktacji zaliczane są najlepsze wyniki z trzech turniejów. W turnieju finałowym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy brali udział w minimum jednym z pierwszych trzech turniejów.
WPISOWE: 15,00zł. od osoby na każdym turnieju, młodzież ucząca się – 5zł., z przeznaczeniem na nagrody i organizację turnieju.
NAGRODY: Puchary, nagrody rzeczowe,  wszyscy uczestnicy okolicznościowe  dyplomy i upominki
PODSUMOWNIA KOŃCOWE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996r. należy do uczestników. Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodzica.
INFORMACJE: Kierownik turnieju Janusz Poprawa – tel. 694 643 301

 • -

I Zlot food trucków w Kluczborku.

 • -

Szczepienia przeciwko meningokokom

1 września bieżącego roku rozpoczęła się powiatowo - gminna akcja bezpłatnych szczepień 6-latków (rocznik 2011) przeciw meningokokom typu C wywołującym m.in. groźną dla zdrowia i życia dzieci sepsę. Burmistrzowie i wójt gmin powiatu kluczborskiego wspólnie ze starostą kluczborskim kontynuują akcję profilaktycznych szczepień rozpoczętą w maju 2007 r.

Dzieci będą szczepione bezpłatnie w terminie od 1 września do 13 października 2017 roku. Przypominamy, że rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłosić się z dzieckiem na szczepienie do Poradni Dzieci Zdrowych w przychodni, w której dziecko jest zapisane.

Ponadto należy pamiętać, że dziecko zgłaszające się do szczepienia musi posiadać książeczkę szczepień. Dzieci, które były już wcześniej szczepione przeciw meningokokom typu C nie podlegają powtórnemu szczepieniu.

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego” będącego programem wieloletnim, uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie.


 

Wernisaż wystawy pokonkursowej "Pstryknij powiat kluczborski"

 • -

Znamy wyniki XVIII Mistrzostw Kluczborka w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka.

XVIII  MISTRZOSTWA KLUCZBORKA

 W TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR

 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

Kolejny turniej za nami. Po raz 18-ty tenisiści przybyli w dniu 2 września do Kluczborka aby rywalizować w Mistrzostwach Kluczborka.

W turnieju wzięło udział 66 zawodników i zawodniczek z Kluczborka, Kępna, Wołczyna, Namyłsowa, Byczyny, Opola, Wrocławia, Dobrodzienia, Zawadzkiego i Lublińca. W ciagu 3-dni mistrzostw rozegrano 72 pojedynki Turniej został  przeprowadzony w  4 kategoriach

 * Singiel Open Meżczyzn - 32 zawodników

I   Materniak  Dariusz - Kluczbork

II  Romanik  Zbigniew -  Kluczbork

III Zubrzycki  Witold - Namysłów

III Łucki  Tomasz  - Wrocław

 * Singiel Open Kobiet - 15 zawodniczek

I    Kulczycka Zuzanna- Kluczbork

II  Michalczyk Agnieszka - Kępno

III Smolińska Wiktoria- Kluczbork

III Parzonka Katarzyna - Namysłów

 * Debel Open 28 zawodników

I   Walkowicz  Lucjan / Romanik Zbigniew

II  Materniak  Dariusz / Kwapisz  Tadeusz  

III Sowa Piotr / Zienkiewicz Rafał

III Skuła Marcin  / Kluf Romuald

 * Debel Senior - 8 zawodników

I    Krzysztowczyk Zbigniew/ Kłodowski Mirosław   para z   Klb/Wro

II   Lemanik Józef /  Kibort Arkadiusz   para  z   Kępna

III  Kuźniecow Adam / Drąg Sławomir para z Klb/ Wro

IV  Jaszcz Jerzy /  Gmur Heryk  para z Kluczborka

Tegoroczny turniej stał na bardzo wysokim poziomie . Zawodnicy rywalizowali na kortach i zmagali sie z deszczowa pogodą, która także uprzykszała  życie organizatorom. Wiele pojedynków zostało przesuniętych na inne terminy. Ostatecznie udało sie  zakończyć  turniej 8 września.  Puchary zwycięzcom wręczył  Pan Burmistrz Roman Kamiński.  Zawodnicy obdarowani zostali bardzo licznymi   nagrodami  rzeczowymi  i finansowymi,  ufundowanymi przez sponsorów. Wielkie podziękowania dla wszystkich , którzy wspierają  tenis w Kluczborku 

LEASING NA TOPIE - Pan Grzegorz Toboła

ALIOR   LEASING

GETIN  LEASING

BANK  SPÓŁDZIELCZY w Wołczynie-  Pan Jacek Baldy

FIRMA  LUMAR  -   Państwo   Marlena i Lucjan Walkowicz

Pan Mariusz Wojtunik

FIT CATERING  - Pan Mateusz Feldman

PIEKARNIA  MŁYNARCZYK  - Pan Leszek Młynarczyk

NAP- KOMFORT  - Pan Podwin Tomasz

URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU

KORTY RETURN

Zawodnicy  rywalizowali na korcie, a po grach wspólnie analizowali zwycięstwa i porażki przy turniejowym żurku i grillu. Cieszy nas, że turniej z roku na rok zyskuje wiekszą rangę w województwie i przyciąga nowych zawodników i sponsorów Turniej jest przede wszystkim polem rywalizacji dla młodych graczy. Najmłodszym uczestnikiem turnieju była Zuzanna Kulczycka  10 lat   z Kluczborka, najstarszym - Pan   Zbigniew Krzysztowczyk. Zawodnicy  Ci równiez zostali zwyciezcami swoich kategorii  Sport, a w naszym przypadku tenis - łączy pokolenia – jest to chyba najważniejszy powód, aby zorganizować nastepne Mistrzostwa Kluczborka.

Do zobaczenia za rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom z pomoc w organizacji turnieju.

Arkadiusz Kulczycki

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kino Bajka na jesień.

15. FESTIWAL FILMOWY OPOLSKIE LAMY

DOKUMENTALNA ODSŁONA KINA (DOK), to projekt zapowiadający i promujący Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, ale przede wszystkim DOK, to niesamowita przygoda z kinem, które na swój charakterystyczny sposób opowiada o zastanej rzeczywistości.

Nikt inny, tak jak dokumentaliści, nie potrafi  opowiadać o świecie, ludziach, ich emocjach, zmaganiu się z codziennością, o sprawach ważnych zarówno w przestrzeni naszego indywidualnego życia jak i w przestrzeni szerszej. Film dokumentalny wnika głębiej i mocniej opisuje świat, ludzi, społeczeństwo, czy kwestie polityczne. Zafascynowani dokumentalną formą, zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.

Jak do tej pory DOK realizowany był w wielu ośrodkach, zarówno w Polsce jak i na Opolszczyźnie.  W tym roku szczególna uwagę poświęcamy Państwu, jako ośrodkom kultury na Opolszczyźnie. W ofercie programowej DOKu znajdą Państwo najświeższe i najlepsze pozycje z dorobku polskich dokumentalistów, pełnometrażowe nagradzane na największych festiwalach filmowych w kraju i za granicą.

WAŻNA INFORMACJA: Pozycje filmowe, które zostały przez nas wybrane, mają wysokie walory edukacyjne. Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych pokazów filmowych w godzinach porannych skierowanych do uczniów lokalnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W kinie Bajka :
18.09.godz. 18.00
bilety 20 zł na całe wydarzenie

 „Komunia” Reż. Anna Zamecka/Polska 2016/72 min.

 • -

________________________________________________

17.10.2017r.
– „Gardło, ucho, nóż” –  Monodram Krystyny Jandy, godz. 18:00

                                  (Bilety: 1-9 rząd 130 zł / 10-15 rząd 100 zł )

Czas trwania: 120 minut, 1 przerwa

Adaptacja i reżyseria: Krystyna Janda

Scenografia: Magdalena Maciejewska

Obsada:  Krystyna Janda

TYLKO DLA WIDZÓW DOROSŁYCH

Monodram Krystyny Jandy. Artystka gra i reżyseruje sama. Jest również autorką adaptacji teatralnej książki Vedrany Rudan (o tym samym tytule), na której oparty jest spektakl.

Treść: Tonka Babić, bohaterka kontrowersyjnego „Ucho, gardło, nóż”, to kobieta po pięćdziesiątce, która spędza bezsenną noc. Leży w łóżku przy włączonym bez dźwięku telewizorze i – pochłaniając kolejne tabliczki czekolady – opowiada swoje życie. Przeskakuje z miejsca na miejsce. Tragiczne wydarzenia przeplata komicznymi epizodami, rwie narrację, droczy się z ciekawskim czytelnikiem-podglądaczem. Jest szczera aż do bólu, nie oszczędza nikogo, ale przede wszystkim nie oszczędza samej siebie.

http://teatrpolonia.pl/pr/248631/ostry-noz-i-idealne-ciecie-248631

 • -

Urząd Miejski w Kluczborku wyróżniony w konkursie "Lodołamacz 2017".

11 września 2017 r. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie Lodołamacz 2017 na etapie regionalnym. W regionie dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim szanowna kapituła konkursowa wyróżniła Urząd Miejski w Kluczborku trzecim miejscem w kategorii Instytucja.

Wszystkie wyniki oraz informacje dotyczące konkursu dostępne pod adresem: www.lodolamacze.info.pl

 

 • -
 • -

LZS Blyss Kujakowice - UKS Huragan Sosnowiec

 • -

BĘDZIE się PIEKŁO W KLUCZBORKU

 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Praktyczne informacje dla uczestników V biegu kluczborskiego „O ZŁOTĄ BARĆ”

V Kluczborski Bieg Przełajowy „O ZŁOTĄ BARĆ” już w niedzielę 24 września 2017r. Start w samo południe. Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 9.00 -11.00.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy z akcentem miodowym. Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Od ubiegłego roku na rewersie medalu będą znajdować się największe atrakcje Kluczborka. W 2016r. był to ratusz miejski teraz wieża ciśnień z muzeum im. Jana Dzierżona.

Dla biegaczy przygotowano dwa dystanse do wyboru 5km lub 10 km, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Przed biegiem głównym odbędą się biegi uczniów szkól podstawowych zgłoszonych przez dyrektorów szkół oraz BIEG MAŁEGO MISTRZA, wszystkich przedszkolaków zgłoszonych przez przedszkola.

Liczba zgłoszonych zawodników na bieg główny wynosi 110 (stan na czwartek 14.09.). Tylko do środy 20 września niższa opłata startowa 20 zł. Osoby, które nie wpłacą wpisowego do 20 września, muszą uiścić opłatę startową w kwocie 30 zł w gotówce w biurze zawodów.

Dla wszystkich osób przyjeżdżających samochodem przygotowaliśmy mapę parkingów w Kluczborku.

Zapisy, regulamin biegu oraz trasę biegu znajdą Państwo na oficjalnej stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku www.osir.kluczbork.pl

Link bezpośredni do zapisów

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/407/v-kluczborski-bieg-przelajowy-o-zlota-barc.html

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

 • -
 • -

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu grantowego pn.„Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanego konkursu na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projektu grantowego pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” w naborze nr 1G/2017. Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując poniższe cele LSR: Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku, Cel szczegółowy  2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej, Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

20.09.2017r., godz. 17:00,  Kluczbork,  sala konferencyjna w kluczborskim Ratuszu, 

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

II miejsce Urzędu Miejskiego na turnieju piłkarskim w Goslar.

W dniach 8-10 września drużyna Urzędu Miejskiego w Kluczborku wzmocniona zawodnikami (sympatykami) MKS wzięła udział w Turnieju Piłkarskim w Goslarch, organizowanym w ramach Dni miasta. Kluczbork zdobył wysokie II miejsce na X drużyn piłkarskich. W ramach rewizyty została zaproszona drużyna z Goslar do Polski na Dni Kluczborka 2018. Kluczborska drużyna pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji wyjazdu. 

Ze sportowym pozdrowieniem kapitan drużyny Kazimierz Dubowiecki

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku serdecznie zaprasza na dwie najnowsze wystawy

Archiwum (szkolnej) młodości. Życie Liceum Pedagogicznego utrwalone w kronikach. Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych z działalności Liceum Pedagogicznego w Kluczborku, głównie kronik szkolnych z lat 1960-1967, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu. Liceum Pedagogiczne w Kluczborku funkcjonowało jako jedna z pięciu tego typu szkół na Opolszczyźnie. W latach 1953-1975 wykształciło  znaczną część kadry nauczycielskiej, stając się ważnym ośrodkiem rozwoju oświaty w województwie.

• Okruchy przeszłości… W dawnej szkole.

Wystawa nie posiada ram historycznych ani geograficznych, jej celem nie jest ukazanie dziejów szkolnictwa. Zawarte w tytule okruchy sugerują stworzenie ekspozycji ze zbioru różnorodnych dokumentów, przedmiotów i ciekawostek związanych ze szkołą. Najprostsza definicja określa szkołę (od łac. schola), jako instytucję oświatowo-wychowawczą zajmującą się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedzibę (budynek) tej instytucji oraz jej uczniów i personel. Wszystkie elementy definicji zostały przedstawione na wystawie, poczynając od pomocy dydaktycznych, poprzez widoki budynków szkolnych, kończąc na dokumentach. Dopełnieniem zgromadzonych na wystawie archiwaliów jest aranżacja klasy szkolnej, w której zwiedzający może poczuć się jak uczeń dawnej szkoły. Zarówno dla uczniów współczesnej, naszpikowanej multimediami szkoły, jak i dla bardziej dojrzałych widzów – wystawa może stać się okazją do ciekawej, czasem sentymentalnej podróży w czasie. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.muzeum.kluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy – grupy wcześniej zgłoszone – oprowadzamy po wystawach.

 • -

VIII Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w Tenisie Stołowym

W dniu 16 września 2017 r.  w PSP w Bogacicy odbył się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w tenisie stołowym amatorów. Do bogacickiej szkoły przyjechali pasjonaci ping – ponga z województwa opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W pierwszym turnieju uczestniczyło 15 osób, którzy otrzymali upominki ufundowane przez Eurobank – dziękujemy. Zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami gry, a całe zawody przebiegły w miłej atmosferze w duchu fair play.

l.p.

Nazwisko imię

Miejscowość

16.09.17

RAZEM

1

Ciekański Jerzy

Wola Wiązowa

40

40

2

Gorejowski Mariusz

Kluczbork

37

37

3

Piotrowski Leszek

Krzepice

34

34

4

Olszowy Edmund

Praszka

31

31

5

Wydmuch Mirosław

Krzepice

29

29

6

Kasendra Jan

Kępno

27

27

7

Hanas Andrzej

Gorzów Śl.

25

25

8

Grabowski Dariusz

Kępno

23

23

9

Warzecha Wincenty

Działoszyn

21

21

10

Langner Dominik

Bażany

20

20

11

Leszczyński Józef

Kluczbork

19

19

12

Kwaśnicki Wojciech

Wąsie

18

18

13

Langner Piotr

Bażany

17

17

14

Hiczkiewicz Krzysztof

Krasków

16

16

15

Kwaśnicki Tomasz

Wąsice

15

15

Zapraszam na drugi turniej, który odbędzie się w październiku, a termin zostanie podany na stronie OZTS.

Kierownik turnieju
Janusz Poprawa

 • -

V Turniej dla Służb Mundurowych w piłce nożnej

W dniu 15 września 2017 r. na obiekcie Kampusu Stobrawa odbył się V Turniej dla Służb Mundurowych w piłce nożnej. W zawodach brało udział 4 drużyny:

 • -
 • Zakład Karny w Kluczborku
  Zakład Karny w Kluczborku
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
 • Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
  Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
 • Urząd Miejski w Kluczborku
  Urząd Miejski w Kluczborku

Drużyny grały ze sobą każdy z każdym i po zaciętej walce zwycięzcą Turnieju okazała się drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, grająca w składzie: (stoją od lewej) Karol Kalis, Piotr Mistygacz, Tomasz Wołkowski, Jacek Sieradzki, (dolny rząd od lewej) Daniel Kulej, Arkadiusz Bąk, Z-ca Komendanta- Łukasz Gigiel,Maciej Jana. Spotkanie integracyjne zakończyło się rozdaniem pucharów dla wszystkich. Nie zabrakło  gorącej grochówki i kiełbaski z grila.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  • autor: Mateusz Dybka

Nowi mieszkańcy gminy Kluczbork.

Na zaproszenie Rady Miejskiej w Kluczborku przyjechali do nas  nasi rodacy ze Wschodu   - małżeństwo z Kazachstanu. Nowi mieszkańcy naszej Gminy zamieszkają w Łowkowicach. Na spotkaniu z Burmistrzem Kluczborka  zostali serdecznie powitani w Ojczyźnie oraz otrzymali „symboliczne  klucze” do  mieszkania.

 • -
 • -

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz

 

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne.

Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Informowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest niezwykle istotne – pozwala zabezpieczyć domy, zgromadzić zapasy wody i żywności a czasami po prostu opuścić zagrożony teren. W przypadku anomalii pogodowych niezwykle istotne jest, aby komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia, tam gdzie spodziewamy się huraganu lub gradobicia. Komunikaty w mediach lub Internecie dotyczą zwykle całych województw, są nieprecyzyjne i nie uwzględniają dynamiki zmian pogodowych.

Wyjątkiem, jeśli chodzi o jakość i aktualność komunikatów pogodowych, są informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Stowarzyszenie opracowuje własne, bardzo precyzyjne, ostrzeżenia pogodowe dla zagrożonych obszarów. Dzięki opracowanemu przez nas systemowi geokomunikatów, możemy przesłać ostrzeżenie pogodowe do wszystkich odbiorców przebywających na zagrożonym obszarze.  Pozwoliło nam to dotrzeć w miniony weekend do kilkunastu tysięcy osób i poinformować ich o intensywnych burzach.

Nasz system działa na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL.

Dodatkowe informacje można znaleźć na profilach FB Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz https://www.facebook.com/lowcyburz/ oraz aplikacji O!strzegator https://www.facebook.com/ostrzegator/.

 

 

 

Z poważaniem

Tomasz Bigaj
Prezes Zarządu

e-mail: tomasz.bigaj@mcss.pl
tel.       +48 785 666 701

 

 

Wykaz wniosków Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

W dniu 19.09.2017r.  Zespół  Konsultacyjny  ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał analizy złożonych wniosków  przez mieszkańców Kluczborka do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018r. Zostało złożonych w terminie do dnia 31.08.2016r. 18 wniosków w 5 obszarach. 

W każdym z obszarów było złożonych więcej niż jeden wniosek, w związku z tym odbyło się komisyjne losowanie kolejności zadań w obszarach. Komisja zaakceptowała wszystkie wnioski, których listę prezentujemy poniżej.

Mieszkańcy Kluczborka będą mogli wybierać zadania do realizacji z 18 wniosków w 5 obszarach. Głosowanie będzie się odbywać od 2  do 16 października 2017 r. na stroniewww.kbo.kluczbork.pl lub w formie papierowej w  siedzibie Urzędu Miejskiego, w Ratuszu Miejskim w Kluczborku oraz w Spółdzielni Mieszkanowiej Przyszłość. 

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 r.

Lp.

Obszar  i numer identyfikacyjny zadania

Tytuł zadania

Szacunkowa wartość zadania

I.

OBSZAR nr 1

 

 

 

1.1.

GM.3020.1.1.2017.DK

Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Kluczborku

 

46.664,10zł

1.2.

GM.3020.1.13.2017.DK

Kluczbork dla młodzieży. Aktywnie i bezpiecznie,  ul. Ossowskiego, Norwida

 

49.999,80zł

 

RAZEM:

 

96.663,90zł

 

II..

OBSZAR nr 2

 

 

 

2.1.

GM.3020.1.4.2017.DK

Bezpieczeństwo i radość psów- psi park-wybieg na Błoniach Kluczborskich

49.994,01zł

 

2.2.

GM.3020.1.5.2017.DK

Zielony zakątek na Osiedlu Północ- Błonia- Strefa wypoczynku dla rodzin i seniorów

50.000,00zł

 

RAZEM:

 

99.994,01zł

 

III.

OBSZAR  nr 3

 

 

 

3.1.

GM.3020.1.6.2017.DK

Budowa parkingów wzdłuż budynku B od strony ul. Jagiellońskiej nr 11-15 w Kluczborku

50.000,00zł

 

3.2.

GM.3020.1.7.2017.DK

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa w Kluczborku

 

50.000,00zł

3.3.

GM.3020.1.15.2017.DK

Aktywne podwórko- Strefa aktywności-ul. Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta

50.000,00zł

 

RAZEM:

 

 

150.000,00zł

IV.

OBSZAR nr 4

 

 

 

4.1.

GM.3020.1.9.2017.DK

Zagospodarowanie alejki „kasztanowej”  przy murach  miejskich ( ul. Pułaskiego – Krzywa)

30.500,00 zł

4.2.

GM.3020.1.8.2017.DK

Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej  ul. Wołczyńska- teren DPS

47.286,00zł

4.3.

GM.3020.1.3.2017.DK

 

Utwardzenie  terenu płytami ażurowymi przy ul. Damrota-Rynek

 

50.000,00zł

4.4.

GM.3020.1.14.2017.DK

Remont podwórka-Wołczyńska 50-moje miejsce na świecie

49.800,00zł

 

RAZEM:

 

177.136,00zł

V.

OBSZAR nr 5

 

 

 

5.1.

GM.3020.1.11.2017.DK

Boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej

 ( streetball) przy ul. Fabrycznej

42.000,00zł

5.2.

GM.3020.1.18.2017.DK

Aktywny  park – piramida linowa w Parku Miejskim

50.000,00zł

5.3.

GM.3020.1.16.2017.DK

Plac zabaw „DLA WSZYSTKICH DZIECI” przy ul. Batorego w Kluczborku

48.039,19zł

5.4.

GM.3020.1.17.2017.DK

Zielony labirynt w Parku Miejskim

50.000,00zł

 

5.5.

GM.3020.1.2.2017.DK

Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie ( przy ul. gen. Andersa)

50.000,00zł

5.6.

GM.3020.1.10.2017.DK

Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kluczborku

49.500,00zł

5.7.

GM.3020.1.12.2017.DK

Leżakowanie  w Parku Miejskim

41.175,40zł

 

 

RAZEM:

 

 

330.714,59zł

 

 

OGÓŁEM:

 

854.508,50zł

 

Zasady głosowania:

 1. Głosować na zadania do budżetu obywatelskiego mogą mieszkańcy zameldowani na terenie miasta Kluczborka, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 16 lat.
 2. Głosujący może wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór". Glosować można na zadania z różnych obszarów.
 3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer PESEL, złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Na karcie wybrano więcej niż 5 zadań.
 2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
 3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.
 4. Numer PESEL jest błędny.
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie zostało zakreślone przez głosującego.
 6. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet) 

Głosować można od 2.10. do 16.10:

a) na stronie internetowej  www.kbo.kluczbork.pl,
b) w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Miejskim,
c) w siedzibie Spółdzielni Mieszkanowiej Przyszłość w Kluczborku
d) w kinie Bajka.

Kluczborskich aikidoków odwiedził gość wyjątkowy.

Osiemdziesięciolatek w Kluczborku?  Nic nadzwyczajnego, niby tak, ale jeśli dodamy,  że przyjechał z Japonii, a dodatkowo uczy jednej z najstarszych sztuk walki to zaczyna być naprawdę interesująco. Kluczborskich aikidoków odwiedził wyjątkowy nauczyciel – Sensei Tsutomu Iwakuma. Kolejny wielki mistrz, który zawitał w ich progi. Sensei Iwakuma urodził się 15 grudnia 1937r, w Hiroshimie, mieście, w którym od wieków mieszkała jego rodzina, mająca niebagatelny wpływ na losy średniowiecznej Japonii. Hiroshima jest jednak znana z innego bardziej mrocznego powodu. Nieszczęście, które dotknęło to miasto nie spotkało, małego wówczas, Tsutomu. Razem z dziadkami został ewakuowany z miasta na kilka dni przed największą tragedią w historii Japonii. Dzięki czemu mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć go w Kluczborku. Profesor Iwakuma, gdyż jest profesorem neurochirurgii, ukończył medycynę na Uniwersytecie Hokkaido, na którym pozostał obejmując katedrę i funkcję ordynatora w największym szpitalu w Sapporo. Tam też rozpoczął naukę sztuk walki u jednego z największych i najwybitniejszych nauczycieli w XX-wiecznej Japoniii, Kakuyoshi Yamamoto, który przekazywał mu tajniki AikiJujutsuDaitoRyu i Mugen ShintoRyuJaijutsu. Do Polski przybył po raz pierwszy niemalże 10 lat temu w maju 2008r. Dzięki niezwykłemu splotowi okoliczności i osobistym kontaktom dotarł na Opolszczyznę i natychmiast zawitał do OSA (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido), którego jedną z sekcji jest Aikikai Kluczbork, odwiedza nasz region regularnie dwa razy do roku.
Podczas swoich wizyt zawarł mnóstwo przyjaźni, nauczał Mugen, zwiedzał nasz kraj i oddawał się swojej kolejnej życiowej pasji – malarstwu. Podróże Sensei’a to osobny rozdział zwiedził niemalże cały Świat, był wolontariuszem w Palestynie, konsultantem medycznym na wielu uczelniach w Europie, Azji i Ameryce gdzie również nauczał sztuk walki, a teraz odwiedził nasz mały Kluczbork, żeby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 • -

Podsumowanie obozu osób niepełnosprawnych MUMINKI

W dniach 16 - 24 lipca trwał obóz letni osób niepełnosprawnych z gminy Kluczbork w miejscowości Pielgrzymowice (woj. Śląskie) zorganizowany przez Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej z Kluczborka (oraz Przyjaciół z Bielsko-Białej i Nysy).

W niedziele 24 września odbyło się spotkanie podsumowujące miniony XXVI obóz. Gospodarzem spotkania była Barka (k/ Strzelec Opolskich), w której posługuje ks. Józef Krawiec (wikary w parafii NSPJ w Kluczborku w latach 1990-1996). W obozowym a zarazem rodzinnym spotkaniu uczestniczyło blisko 60 osób, uczestników i wolontariuszy stowarzyszenia. 

Osoby pragnące pomóc w funkcjonowaniu stowarzyszenia odsyłamy do Pani Prezes Monika Sienieckaoraz na stronę https://www.facebook.com/KTPSImuminki/

Zadanie publiczne Finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

 • -
 • -
 • -
 • -

V Kluczborski Przełajowy Bieg o Złotą Barć - wyniki i fotorelacja

Liczba 203 biegaczy ukończyła V Kluczborski Bieg Przełajowy „O ZŁOTĄ BARĆ” w niedzielę 24 września 2017 r. Po raz trzeci do wyboru były dwa dystanse na 5 i 10 km, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Mieszkańcy gminy Kluczbork podjęli wyzwanie i aktywnie wzięli udział w biegu w liczbie 102 osób (nowy rekord). W zawodach wzięło udział również wiele osób  spoza Kluczborka (m.in. Praszka, Gorzów Śląski, Wieluń, Namyslów, Wrocław, Opole, Olesno, Kędzierzyn Koźle) i to właśnie przyjezdni zdobyli Złote Barcie. Zwycięzcą biegu na 10 km został Opolanin, Zaremba Michał, z wynikiem 33:55Spośród kobiet na dystansie 10 km wygrała Ryguła Anna z Korfantowa osiągając czas 42:32.  W biegu na 5 km najlepszym wśród mężczyzn okazał się ponownie Baron Kamil z czasem 16:15 a wśród kobiet tryumfowała Ukrainka Zhmurko Anna osiągając czas 18:43.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Wyniki 5 KM 

Wyniki 10 KM

Cieszy fakt, iż w tegorocznym biegu wzieło udział blisko 200 dzieci z kluczborskich szkół podstawowych i przedszkolaków. Dzieci najmłodsze bawiły się na symbolicznym odcinku 100 metrów natomiast uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na odcinku 400 metrów. 

WYNIKI BIEGU O ZŁOTĄ BARĆ

Szkoły podstawowe

24.09.2017r.

Dziewczęta klas III - IV

1

Agnieszka Jarosz

PSP 2 Kluczbork

2

Julia Piśniak

PSP 1 Kluczbork

3

Patrycja Nowak

PSP Bogacica

 

Chłopcy klas III - IV

1

Krzysztof Janiszewski

STO Kluczbork

2

Paweł Rewienko

PSP 2 Kluczbork

3

Fabian Smyrek

PSP Kuniów

3

Oskar Panaszek

PSP 2 Kluczbork

 

Dziewczęta klas V - VI

1

Maja Ziółkowska

PSP 2 Kluczbork

2

Anna Wieczorek

PSP 1 Kluczbork

3

Maria Wieczorek

PSP 1 Kluczbork

 

Chłopcy klasy V - VI

1

Jakub Iwanicki

PSP 2 Kluczbork

2

Kordian Durka

PSP 5 Kluczbork

3

Oskar Magdziarek

PSP 2 Kluczbork

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zawody już za nami, medale oraz nagrody rozdane i choć bieg się zakończył wspomnienia i atmosfera pozostaną. Będą nas zagrzewać do przyszłorocznych zawodów, gdyż organizatorzy już zapewniają o przyszłorocznej VI edycji biegu, który odbędzie się pod koniec września 2018 roku. Serdeczne podziękowania należą się Kluczborskiej Grubie Biegowej za przygotowania trasy zawodów, klasie policyjnej z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku oraz jednostkom OSP z gminy Kluczbork. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację biegu serdecznie dziękujemy.

ZDJĘCIA (prosimy linki do galerii przesyłać na adres pr(małpa)kluczbork.pl)

Urząd Miejski w Kluczborku: Galeria

Marcin Szecel: Galeria

Artur Nowak: Galeria

o Kluczborku inaczej: Galeria

Małgorzata Łobos: Galeria

Aleksander Malong: Galeria

ZmierzymyCzas.pl: Galeria

Radio Doxa gościło w Kluczborku

W poniedziałek 25 września Radio Doxa nadawało audycję ze studia plenerowego na kluczborskim rynku. Gośćmi audycji nadawanych na żywo byli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz przedstawiciele instytucji kultury, sportu i turystyki. 

Na stronie radia można posłuchać wszystkich wywiadów. Zapraszamy !

http://doxa.fm/aktualnosci/region/radio-doxa-goscilo-w-kluczborku/

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Trzecie urodziny #KOP

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Mobilny punkt informacyjny

 • -

LZS Blyss Kujakowice - MKS Sokół Orzesze. Rozgrywki II Ligi Tenisa Stołowego.

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zaprasza na mecz II ligi tenisa stołowego sezonu 2017/18 LZS Blyss Kujakowice vs  MKS Sokół Orzesze, który odbędzie się 29.09.2017. o godz. 18.00 w Hali Sportowej Gimnazjum w Chocianowicach.

 • -
  • autor: Marlena Spałka

Rusza głosowanie na projekty z Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.

>>>Głosowanie ONLINE od 02 do 16.10.2017 r.<<<
na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Zasady głosowania:

 1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy zameldowani na terenie miasta Kluczborka, którzy
  w danym roku kalendarzowym kończą 16 lat.
 2. Głosujący może wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu
  w kolumnie "Wybór". Głosować można na zadania z różnych obszarów. 
 3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer PESEL, złożyć podpis
  w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Głosujący może wziąć tylko raz udział w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Na karcie wybrano więcej niż 5 zadań.
 2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).
 3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.
 4. Numer PESEL jest błędny.
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie zostało zakreślone przez głosującego.
 6. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet).
 • -
 • -

Głosuj na naszą bibliotekę

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-10-02
 • -

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku liczy na Państwa głos!

Zawalczmy o książki dla biblioteki

więcej na: www.wspolneczytanie.pl/

 • -

Zapraszamy na rozgrywki II ligi piłki siatkowej mężczyzn

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Bezpłatne badanie wzroku w ramach akcji Światowego Dnia Wzroku

Zapraszamy do skorzystania z przesiewowego badania w dniach 12-14.10.2017r. do Centrum Optyczno-Okulistycznego Kluczbork, Rynek 9.

12 października b.r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Wzroku 2017. Jest to najważniejszy dzień w roku dla specjalistów ochrony wzroku, okulistów, optometrystów i innych… Tegoroczne hasło brzmi ,,Make vision count”, co oznacza ni mniej ni więcej, ale ,,Sprawmy, aby widzenie miało znaczenie”. Każdy człowiek zasługuje na dobre widzenie. Nie powinno ono być dobrem luksusowym. Każdy z nas ma prawo widzieć. Każdy z nas ma prawo mieć bezproblemowy dostęp do osób, które pomogą mu z jego problemami wzrokowymi… Pamiętajmy jednak, że i u nas w kraju, w Polsce mamy ogromny problem, który dotyczy nieregularnych badań wzroku. Polacy do dzisiaj nadal nie mają świadomości, jak ważne jest prawidłowe widzenie i jak kruchy jest to zmysł, jak łatwo jest go stracić. Według badań GUS co 3 osoba nigdy nie była u okulisty!
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki włącza się w obchody tegorocznego Światowego Dnia Wzroku. Chcemy, aby w tym roku Polki i Polacy mieli okazję przebadać wzrok w całej Polsce. W związku z tym zachęcamy do podjęcia inicjatywy i przyłączenia się do ogólnopolskich przesiewowych badań wzroku, organizowanych w gabinetach optometrystów.

 • -
 • autor: Marlena Spałka

„Różowy Październik w Kluczborku"

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” zaprasza na „Różowy Październik w Kluczborku”. Jest to projekt, który wspiera Ogólnopolską Kampanię Walki z Rakiem Piersi.

 

 

 • autor: Maciej Knapa
 • -

Rewitalizacja Kluczborka - uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów miasta pod względem społecznym i gospodarczym. W dniu 3 października 2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Burmistrza Jarosław Kielar oraz marszałkowie Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy podpisali umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.  

Główną osią działań w ramach projektu jest rewitalizacja terenu po byłej Famprze w Kluczborku przy ul. Pułaskiego polegająca na przekształceniu i adaptacji terenu oraz obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji o przeznaczeniu społecznym, socjalnym, kulturowym, rekreacyjnym oraz utworzenie zaplecza lokalowego wraz z wyposażeniem dla takich instytucji miejskich jak:  Zakład Aktywizacji Zawodowej, Świetlica Parasol,  a także stworzenie kawiarni. Ponadto planuje się zrewitalizować całość terenu przyległego tworząc przyjazne miejsce rekreacji, nauki i rozrywki.

W ramach realizacji projektu Gmina Kluczbork zawarła partnerstwo z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość”.

W oparciu o zawarte partnerstwo z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, zostaną podane rewitalizacji tereny zaliczone do obszarów zdegradowanych miasta Kluczborka, tj. Dom Katechetyczny przy ul. Katowickiej 3 w Kluczborku.  Zakres prac obejmie tu: dobudowę klatki schodowej z windą, wykonanie wentylacji oraz instalacji przeciwpożarowej, a także instalacji c.o. i wod. kan.

Rewitalizacji zostaną również poddane przestrzenie międzyblokowe, których właścicielem jest drugi Partner projektu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”. Zadanie obejmie budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (m.in. boiska sportowe, ścieżki zdrowia, ścieżka do refleksoterapii, siłownie zewnętrzne),  alejki spacerowe, elementy małej architektury.

Całkowita wartość projektu to ponad 12 mln , z czego dofinansowanie to prawie 5,5 mln zł. Ostatecznie realizacja projektu zakończy się w maju 2020 r.

 • autor: Maciej Knapa