Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Wzór oferty i sprawozdania - do konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 r.

 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dani 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. 2018 r., poz. 2057)  https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

 

Nowe wzory dotyczą konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 r.

Do konkursów ogłoszonych od 3.09.2016 r. do 28.02.2019 r. stosuje  się dotychczasowe przepisy (wzory z roku 2016)

 


 

Wzór sprawozdania z 2016 roku - rozliczenie dotacji z konkursów ogłoszonych do 28.02.2019 r.

 wzór  sprawozdania dotyczący konkursów ogłoszonych od 3 września 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

 


 

Małe granty - tryb pozakonkurskowy (art. 19a)

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe, odrębne wnioski i sprawozdania dotyczące tzw. „małych grantów”.

Zgodnie z artykułem 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) samorząd może pod pewnym warunkami przyznawać dotacje w trybie pozakonkursowym, czyli tzw. "małe granty".

Zadania takie muszą mieć charakter lokalny lub regionalny, dotacja nie może przekraczać 10.000,- a czas realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni.

poniżej druki do pobrania

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 23 lutego 2020
Imieniny:
Izabeli, Damiana, Romany

Banery

Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog