Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Zarządzanie nr AO.0050.107.2016 z dn. 10.08.2016r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

autor: Bożena Stempel, data: 2016-08-10
autor: Bożena Stempel, data: 2016-08-11

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2016-08-10

drukujdrukuj

autor: Agnieszka Wierzbicka, data: 2016-04-15
ZARZĄDZENIE NR AO.0050.26.2016 z dnia 3 marca 2016r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacwolontariacie projektu uchwał
ZARZĄDZENIE NR AO.0050.26.2016
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
z dnia 3 marca 2016r.
w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork.
autor: Agnieszka Wierzbicka, data: 2016-03-03

drukujdrukuj

autor: Agnieszka Wierzbicka, data: 2016-03-03

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.8.2015.BS sporządzone dnia 3 listopada 2015r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-11-03

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.3/4/5/6.2015.BS sporządzone dnia 26 maja 2015r. z konsultacji społecznych projektów uchwał

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-05-26

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.2.2015.BS sporządzone dnia 26 maja 2015r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork.

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-05-26

Konsultacje społeczne projektów uchwał

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-05-06

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork.

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-05-04

ZARZĄDZENIE NR AO.0050.72.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie : 1. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 3. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork; 4. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..

ZARZĄDZENIE NR AO.0050.72.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont
ZARZĄDZENIE NR AO.0050.72.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie :
1. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kluczbork;
4. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-04-30

ZARZĄDZENIE NR AO.0050. 67.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia ..

ZARZĄDZENIE NR AO.0050. 67.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon
ZARZĄDZENIE NR AO.0050. 67.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork.
autor: Bożena Stempel, data: 2015-04-30

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-04-30

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.1.2015.BS sporządzone dnia 30 marca 2015r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-04-07

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-02-13

Sprawozdanie Nr OŚ.602.6.2014.BS sporządzone dnia 30 stycznia 2015r. z konsultacji społecznych projektu uchwały

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2015-02-03

Sprawozdanie Nr OŚ.602.4.2014.BS sporządzone dnia 4 czerwca 2014r. z konsultacji społecznych projektów uchwał

drukujdrukuj

autor: Bożena Stempel, data: 2014-06-04

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

drukujdrukuj

drukujdrukuj

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2013-04-08

Projekt UCHWAŁY NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukujdrukuj

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2013-04-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 26 września 2017
Imieniny:
Justyny, Damiana, Wawrzyńca
«wrzesień 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 3
4 5 6 7 8 9 dzień: 10
11 12 13 14 15 16 17
dzień: 18 19 20 21 22 dzień: 23 dzień: 24
25 26 27 28 dzień: 29 dzień: 30

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy