Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

KARTY USŁUG - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

2. Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

4. Dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczbork

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

6. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

7. Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

8. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

9. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

10. Wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki w związku z upływem okresu zwrotu bonifikaty

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

11. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

12. Podział nieruchomości

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

13. Rozgraniczenie nieruchomości

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

14. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

15. Nadawanie/zmiana nazwy dla ulicy, placu, ronda lub drogi wewnętrznej

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

16. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

17. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

18. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obwiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

19. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

20. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

21. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

22. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 26 września 2017
Imieniny:
Justyny, Damiana, Wawrzyńca
«wrzesień 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 3
4 5 6 7 8 9 dzień: 10
11 12 13 14 15 16 17
dzień: 18 19 20 21 22 dzień: 23 dzień: 24
25 26 27 28 dzień: 29 dzień: 30

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy