Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

W y k a z    z a ł ą c z n i k ó w:

 (należy złożyć odpowiednie do rodzaju wykonanego systemu ogrzewania)

Ogrzewanie ekologiczne węglowe:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem / mieszkaniem,
 • opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych,
 • zaświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń (atest lub świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wydane przez Instytut posiadający stosowne uprawnienia
 • imienny rachunek właściciela – najemcy za zakup kotła (w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła),
 • oświadczenie o likwidacji ogrzewania na węgiel, koks
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców),
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością)

Ogrzewanie gazowe:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem / mieszkaniem,
 • protokół próby szczelności instalacji gazowej dokonany przez osobę posiadającą  odpowiednie uprawnienia  (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
 • opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
 • imienny rachunek właściciela – najemcy za zakup kotła, (w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła),,
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • oświadczenie o likwidacji ogrzewania na węgiel, koks
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców) (jeśli dotyczy),,
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością,
 • umowa z dostawcą gazu

Ogrzewanie olejowe:

 • dokument potwierdzający  prawo do dysponowania budynkiem / mieszkaniem,
 • protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
 • opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
 • imienny rachunek właściciela – najemcy za zakup kotła (w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła),
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • oświadczenie o likwidacji ogrzewania na węgiel, koks
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji(dot. np. najemców),
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością)

Ogrzewanie elektryczne:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem / mieszkaniem,
 • protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
 • w przypadku zastosowania dynamicznych piecy akumulacyjnych – kserokopia karty gwarancyjnej z poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
 • imienny rachunek właściciela – najemcy za zakup kotła lub dynamicznych piecy akumulacyjnych (w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła),
 • oświadczenie o likwidacji ogrzewania na węgiel, koks
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców),
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością).

Ogrzewanie na drewno:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem / mieszkaniem,
 • opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych,
 • imienny rachunek właściciela – najemcy za zakup kotła (w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła),
 • zaświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń (atest lub świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wydane przez Instytut posiadający stosowne uprawnienia
 • oświadczenie o likwidacji ogrzewania na węgiel, koks
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców),
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością)

Kolektory słoneczne (solary)

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem / mieszkaniem,
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • imienny rachunek właściciela – najemcy za zakup kolektorów,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że zasadniczy system ogrzewania jest systemem ekologicznym
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców),
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością)

Pompy ciepła

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem / mieszkaniem,
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • imienny rachunek właściciela – najemcy za zakup pompy ciepła,
 • oświadczenie o likwidacji ogrzewania na węgiel, koks (jeżeli dotyczy)
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców),
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością)

Ciepło miejskie (dla wspólnot)

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania(zarządzania) budynkiem / mieszkaniem,
 • umowa z ciepłownią miejską na dostarczenie energii cieplnej do mieszkania/budynku mieszkalnego
 • oświadczenie o likwidacji ogrzewania na węgiel, koks
 • oświadczenie zarządcy (zarządu) wspólnoty o liczbie lokali w danej wspólnocie mieszkaniowej oraz liczbie lokali w budynku podłączonych do sieci ciepłowniczej (w przypadku składania wniosku zbiorczego),
 • zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców),
 • zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

 • autor: Katarzyna Bilska, data: 2015-11-17

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 13 grudnia 2017
Imieniny:
Łucji, Otylii, Lucji
«grudzień 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2 3
dzień: 4 5 dzień: 6 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10
dzień: 11 12 13 14 15 16 dzień: 17
18 19 20 21 dzień: 22 23 24
25 26 27 28 dzień: 29 30 dzień: 31

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy