Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Sporządzanie aktów urodzenia

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka.

- dowód osobisty lub paszport

2. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka otrzymane przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia

3. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

 

Informacje na temat opłat

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

Forma załatwienia

1. Sporządzenie aktu urodzenia.

2. Wydanie odpisu  aktu urodzenia.

3. Wydanie zaświadczenia z nr PESEL dziecka.

4.Zameldowanie dziecka .

 

Przewidywany termin załatwienia

Niezwłocznie

 

Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim wypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi", że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się.

3. W zastępstwie rodziców dziecka rejestracji urodzenia może dokonać inna osoba po przedstawieniu upoważnienia podpisanego przez jednego z rodziców.

4. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. 

  • autor: Małgorzata Gąszczak, data: 2016-11-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 20 września 2019
Imieniny:
Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Banery

Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze
baner toplayer
KBO 2020