Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1.Podanie o wydanie zaświadczenia.

2.Dokument tożsamości.

-dowód osobisty lub paszport

3.Pisemne zapewnienie, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC

4.dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (tłumaczone na język polski)

 

Informacje na temat opłat

1.Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.

2.Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

 

Forma załatwienia

1.Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą.

2.Odmowa wydania zaświadczenia - pismo Kierownika USC.

Przewidywany termin załatwienia

1.Do siedmiu dni (wydanie zaświadczenia)

2.Do 30 dni (odmowa)

 

Informacje na temat trybu odwoławczego

Osoba zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

 

Informacje dodatkowe dla klienta

1.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.

2. Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

3.Zaświadczenie zachowuje ważność przez sześć miesiący od daty wydania.

4.W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

 

 

 

 

 

  • autor: Małgorzata Gąszczak, data: 2016-11-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 listopada 2020
Imieniny:
Lesława, Grzegorza, Jakuba
«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
23456dzień: 78
910dzień: 11dzień: 12131415
1617dzień: 18dzień: 192021dzień: 22
232425dzień: 2627dzień: 2829
30

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog