Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka:

Banery

Powszechny Spis Rolny
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Ślub cywilny

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

I .Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

1.Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).

- dowód osobisty lub paszport

2.Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC.

    

       Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty

     1.Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie

        małżeństwa.

2.Cudzoziemcy:

-paszport

-odpis aktu urodzenia i jego urzędowe tłumaczenie lub odpis na druku wielojęzycznym    

-odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i jego urzędowe tłumaczenie lub odpis na druku wielojęzycznym ( w przypadku osób rozwiedzionych)

- odpia aktu zgonu współmałżonka i jego urzędowe tłumaczenie lu odpis na druku wielojęzycznym               ( w przypadku wdowca/wdowy )

-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego czyli dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

     3.W przypadku małżeństwa, które ma być zawarte przez pełnomocnika:

       - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez              pełnomocnika.

  - pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z  podpisem poświadczonym notarialnie.

 

         II. Zawarcie związku małżeńskiego

      1.Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.

      2.Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.

 

            Informacje na temat opłat

      1.Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

 2.Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

 

            Forma załatwienia

      1.Sporządzenie aktu małżeństwa.

      2.Wydanie odpisu aktu małzeństwa.

 3.Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – pismo Kierownika       USC.

 

           Przewidywany termin załatwienia

      1.Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

      2.Odmowa przyjęcia oświadczenia do 30 dni

 

   Informacje dodatkowe dla klienta

 1.Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 2.Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeńskich nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego. 

 3.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem.

 4.W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza.

 

 

 

  • autor: Małgorzata Gąszczak, data: 2016-11-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 listopada 2020
Imieniny:
Lesława, Grzegorza, Jakuba
«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
23456dzień: 78
910dzień: 11dzień: 12131415
1617dzień: 18dzień: 192021dzień: 22
232425dzień: 2627dzień: 2829
30

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Stop Smog