Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Oferta Kluczbork ul. Powstańców Śląskich

Właściciel:
Gmina Kluczbork
mieszkańców, 27 tys. w mieście
Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
Telefon: (+48 77) 418 14 81/85
Telefax: (+48 77) 4182230
e-mail: promocja@kluczbork.pl
www.kluczbork.pl
Opis nieruchomości:
Teren niezabudowany płaski przy ul. Powstańców Śl. w Kluczborku
Działka nr 4/18 (KW 68642) arkusz mapy 3
Powierzchnia:
0,3654 ha
Teren położony przy drodze nr 42 Kluczbork – Wrocław. Pełne uzbrojenie.
Dostęp do drogi publicznej i bocznicy PKP.
Przeznaczenie nieruchomości:
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 PU ustala się tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.
Tereny przeznacza się pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe, zakłady komunalne obsługi miasta, obiekty usług transportowych, motoryzacyjnych z wyłączeniem stacji paliw, oraz obiekty usług technicznych i usług rzemiosła, z następującymi zaleceniami, dopuszczeniami i ograniczeniami:
Dopuszcza się:
-usługi handlu towarzyszące prowadzonej działalności produkcyjnej lub składowej oraz usługi służące obsłudze firm,
-na terenach 2PU - produkcję roślinną,
-mieszkania właścicieli lub personelu nadzorczego, jeśli prowadzona działalność gospodarcza nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
Wartość: Cena wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego
Zachęty dla inwestorów:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przez gminę Kluczbork za stworzenie nowych miejsc pracy
Osoba wyznaczona do bezpośrednich kontaktów z inwestorem:
Grzegorz Błażewski
Menadżer ds. inwestycji
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy

 

  • mapa powstancow sl
  • mapa2_3
  • mapa2_2
  • IMG_2197
  • powstancow
  • powstancow_sl1

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 11 lipca 2020
Imieniny:
Benedykta, Kaliny, Olgi

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/