Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

Medale 750-lecia

Roman Pastwiński

Ponad 40 lat kierował Muzeum im. ks. dra Jana Dzierżona w Kluczborku. Przez pierwsze lata istnienia placówki gromadził zbiory muzealne poszukując i scalając rozproszone pamiątki po słynnym pszczelarzu. Prowadził również archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Ziemi Kluczborskiej. Rozwijał placówkę poprzez pozyskanie nowej siedziby Muzeum i przystosował ją do potrzeb muzealnych. Organizował dokumentację przeszłości i teraźniejszości regionu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny archeologii regionu i historii pszczelarstwa. Popularyzator wiedzy o ks. dr. Janie Dzierżonie. Inicjator powstania Stacji Pszczelarskiej im. Jana Dzierżona w Maciejowie k/Kluczborka oraz współbudowniczy Pomnika ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku. Redaktor I-III t. "Szkiców kluczborskich" w latach 1976-1985. Redaktor regionalnego pisma "Nad Stobrawą" - organu Międzynarodowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Kluczborku w latach 1980-81. W roku 2002 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a rok później podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich przyznano mu Medal 750-lecia (I edycja).

Ginter Jendrsczok

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz dwukrotny absolwent podyplomowych studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Prawa Inwestycyjnego i Zarządzania Gospodarką Narodową. Pierwszą pracę rozpoczął w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak w Kluczborku na stanowisku konstruktor. Po uzyskaniu uprawnień do projektowania i nadzorowania robót w budownictwie w zakresie wszelkich instalacji elektrycznych zmienił pracę przenosząc się do Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Kluczborku. W 1981r. Wojewoda Opolski powołał go na stanowisko Zastępcy Naczelnika Miasta. W 1990r. Rada Miejska wybrała go nas stanowisko Burmistrza Miasta. Funkcję tę pełnił trzy kadencje. W tym czasie gmina przejęła od państwa część majątku w formie nieruchomości i znaczną jego część sprywatyzowała, w tym ponad 2000 mieszkań na dogodnych dla kluczborczan warunkach. Ważniejsze inwestycje jakie w tym czasie zrealizowano to: budowa oczyszczalni ścieków, nowe wysypisko śmieci, zwodociągowano wszystkie wsie gminy, wybudowano dwie sale gimnastyczne (przy szkole nr 5 i nr 3), halę widowiskowo-sportową, krytą pływalnię, gimnazjum nr 5, przedszkole nr 2, Dom Kultury w Łowkowicach, świetlice w Kujakowicach Górnych, strażnicę OSP w Bogacicy, Kuniowie i Biadaczu. W wielu obiektach publicznych gminy przeprowadzono remonty o modernizacje (budynek urzędu miejskiego, muzeum, szkoły, przedszkola). Podpisano umowy partnerskie w Bad Dürkheim w Niemczech i Brzeżanami na Ukrainie. Wypromowano jako najpiękniejsze wsie w województwie opolskim Bogacicę i Kujakowice Górne. Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie zajmował kilkakrotnie pierwsze miejsce w Polsce jako najlepszy ośrodek kempingowy. W czerwcu 2003r., podczas jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich Ginter Jendrsczok został uhonorowany Medalem 750-lecia (I edycja). W 2006r. przyznano mu Medal Zasłużony dla Kluczborka.

Irena Kielar

Pracy pedagogicznej poświęciła ponad 45 lat życia, z czego 40 lat to praca na terenie miasta i powiatu Kluczbork. Przez 18 lat pełniła obowiązki dyrektora szkół gminy Kluczbork oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku. Jednocześnie pełniła funkcję wizytatora -metodyka geografii dla nauczycieli powiatu. Ukończyła wyższe studia magisterskie z geografii, studia podyplomowe, uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej, jest absolwentką wielu kursów doskonalenia z zakresu metodyki geografii, krajoznawstwa i turystyki oraz organizacji i zarządzania oświatą. Była inicjatorem rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (obecnie Gimnazjum Nr 5). W swoich działaniach zawsze konsekwentna i życzliwa innym. Pełni z wyboru funkcję Prezesa Oddziału ZNP w Kluczborku oraz członka Prezydium Okręgu ZNP w Opolu. Jednocześnie koordynuje działalność ZNP na terenie powiatu kluczborskiego. W latach 1998 - 2002 była radną i przewodniczącą komisji oświaty, turystyki i sportu w powiecie. W październiku 2002 r. ponownie wybrana radną powiatu i członkiem Zarządu Powiatu. W roku 2006 została również radną powiatu oraz pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny. Od czterech lat jest członkiem komisji nagród i odznaczeń w Kuratorium Oświaty w Opolu. Odznaczona "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski", "Złotym Krzyżem Zasługi", "Medalem Komisji Edukacji Narodowej", "Złotą Odznaką ZNP", medalem "Przyjaciel Dziecka" i medalem "Zasłużony dla Rozwoju Sportu Szkolnego", srebrna odznaka "Ochrony Zabytków". Od 8 lat jest Wiceprzewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Opolu. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów rocznicy nadania Kluczborkowi praw miejskich została uhonorowana Medalem 750-lecia (I edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużona dla Kluczborka.

Jan Czechowski

Wykazał się wielkim zaangażowaniem w tworzeniu samorządności gminnej podczas pełnienia w latach 1990-1996 funkcji Przewodniczącego rady Miejskiej, członka zespołu przy wojewodzie ds. opracowania strategii rozwoju województwa. Jako mieszkaniec Kluczborka cieszy się wyjątkowym autorytetem zarówno w środowisku biznesowym, jak i wśród społeczeństwa miasta. Jego duży wkład pracy w proces restrukturyzacji i modernizacji w latach pełnienia funkcji dyrektora naczelnego, a później Prezesa - Dyrektora Zarządzającego spowodował łagodne przejście przez okres transformacji i zmian systemowych w kraju, a FAMAK został uznany jako firma modelowa, co przyczyniło się jeszcze bardziej do rozsławienia jej, jak i miasta Kluczbork tak w kraju, jak i poza jego granicami. Był inicjatorem i pionierem wdrożenia w kraju wśród firm przemysłowych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm serii ISO. Pod jego kierownictwem jako pierwsza firma w kraju FAMAK S.A. wdrożył zintegrowany system zarządzania jakością pozostawiając na długie lata w tyle konkurencję. Firma po otrzymaniu Polskiej Nagrody Jakości jako pierwsza firma z krajów byłej Europy Wschodniej i Środkowej została zarekomendowana przez Urząd Rady Ministrów i przyjęta po przesłuchaniach na członka European Federation of Quality Managment w Brukseli. Stworzył silny ośrodek projektowy i rozwojowy, wdrożył Zintegrowany Program Poprawy Produktywności oraz Praktyczny Program Redukcji Kosztów i Czasów Wykonania, Program Zarządzania Wiedzą, Program Praktycznego Zarządzania Ograniczeniami, które ustaliły na lata Praktyczny Zintegrowany System Jakości Totalnej TQM oraz podstawy do dalszej budowy organizacji samouczącej się nakierowanej na Dom Jakości. Jan Czechowski był również współzałożycielem i członkiem Akademii Marek, Kapituły Polskiej Nagrody Jakości, członkiem i absolwentem japońskiej organizacji JICA w Tokio, absolwentem specjalistycznego kursu na uniwersytecie w Tours we Francji, członkiem projektu XXI Century Challenge organizowanym przez BBC i NBC w Londynie oraz wielu, wielu innych. FAMAK w 1992 roku zajął I miejsce na najlepszy Program Restrukturyzacji w przemyśle polskim, co było wielkim wyzwaniem i zaszczytem praktycznej weryfikacji w skali krajowej. Potem pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo zdobyło dwukrotnie II miejsce w 1994r. i I miejsce w 1995r. w Polskiej Nagrodzie Jakości, a sam Jan Czechowski w roku 2000 zdobył I miejsce indywidualnie jako praktyk w tejże nagrodzie. Od wielu lat do dnia dzisiejszego zasiada w jej Kapitule. Wyróżniony złotym laurem umiejętności w 1992r., tytułem Srebrnego Inżyniera 1995 i Złotego Inżyniera Pięciolecia 1997-2001, Wybitnego Eksportera 2002, Eurolidera 2002, był finalistą konkursu Stowarzyszenia Managerów Polskich 1997, wieloletnim Wiceprezesem Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego oraz zasłużonym dla tegoż Porozumienia 2001, laureatem konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 1999 etc., etc. Obecnie jest członkiem Zarządu firmy Financing&Manufacturing&Know-how Sp. z o.o. W roku 1999 jako jeden z pierwszych został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka. Cztery lata później w 2003r. podczas czerwcowych obchodów rocznicy nadania Kluczborkowi praw miejskich uhonorowano go również Medalem 750-lecia (I edycja).

Ks. Edmund Podzielny

W 1985r. przyjął obowiązki proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Funkcję tę pełnił do 22.04.2003r., kiedy to objął parafię katedralną w Opolu. Dał się poznać jako gorliwy kapłan i zatroskany duszpasterz. Dzięki jego aktywności doszło do pokrycia dachu oraz malowania kościoła. Hełm wieży kościelnej otrzymał nowe pokrycie z blachy miedzianej. Przeprowadzono w kościele kapitalny remont witraży i organów. Zagospodarowano plac kościelny i zadbano o ogrodzenie cmentarza. Ks. Prałat dał się poznać też jako świetny gospodarz i organizator. W 1988r. założył Parafialny Zespół Caritas. Od 1990r. pełnił funkcję dyrektora Caritas Rejonu Kluczbork. Dał zatrudnienie wielu ludziom. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu powstały: Stacja Opieki Caritas, Gabinet rehabilitacyjny Caritas, kuchnia Caritas, Wytwórnia makaronu i Dom Caritas. Współzałożyciel Fundacji Kluczborskich Wieczorów Muzycznych i Kluczborskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego "SAMARYTANIN". Gorący zwolennik ekumenizmu. Troską otaczał ludzi starszych i z ogromnym sercem uczył dzieci. Był dziekanem dekanatu kluczborskiego oraz dziekanem duszpasterskiego rejonu kluczborskiego. W roku 2000 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczbork, a dwa lata później w roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich przyznano mu Medal 750-lecia (I edycja).

Ks. Franciszek Drenda

Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1975 r. w Kościele Świętej Trójcy w Bytomiu. Dekretem z czerwca 1981 r. ks. Biskup Alfons Nosol wyznaczył kapłana do budowy nowego kościoła i założenia nowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Wraz z powstaniem nowej parafii, ks. Proboszcz stworzył sieć pomocy dla najbardziej pokrzywdzonych przez los. Powstał oddział Caritasu, który służy pomocą biednym i opuszczonym, Świetlica Serce gdzie dzieci otrzymują posiłki oraz pomoc w naturze. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje korepetycje dla dzieci z trudnościami w nauce. Prowadzone jest dofinansowanie do wyjazdów na ferie i kolonie dla dzieci. Nie zapomina ks. Proboszcz o ludziach chorych i starych. Organizowane są spotkania w Klubie Seniora. Przy Parafii działa około 30 grup skupiających dzieci, młodzież i dorosłych. W swojej pracy duszpasterskiej w szczególny sposób dał się poznać jako człowiek bardzo otwarty, wychodzący ze swoimi inicjatywami i niekonwencjonalnymi metodami pracy ze współbraćmi w kapłaństwie, dziećmi, młodzieżą oraz całą rzeszą parafian, którzy budowali z Nim ten Kościół, a obecnie pomagają w utrzymaniu tego pięknego obiektu i prowadzeniu parafii. W roku 2001 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a dwa lata później w roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich ks. Franciszka Drendę uhonorowano Medalem 750-lecia (I edycja). Zmarł w 6 listopada 2016 roku. 

Pastor Henryk Schröder

Związany jest z Kluczborkiem od 1976 r. Bardzo wiele zdziałał dla ratowania zabytków znajdujących się w Kluczborku. W 1977 r. rozpoczął trwający prawie 3 lata remont kościoła zabytkowego, w 1980 wszczęto remont budynku przy ul. Kopernika 1. Za najlepiej wyremontowany budynek zabytkowy otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Złotą Odznakę za ratowanie zabytków. Od 1985 r. trwają koncerty organowe. W 1991 r. stworzył Fundację Kluczborskich Wieczorów Muzycznych, które doskonale promują gminę w kraju i poza granicami. Przez dwie kadencje uczestniczył w pracach Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w naszej gminie. Szczególnie zajmował się sprawami ochrony zabytków i edukacją kulturalną. Od początku pobytu w Kluczborku organizuje pomoc rodzinom wielodzietnym i patologicznym. Aktualnie ściśle współpracuje ze wszystkimi ośrodkami, które niosą pomoc. Za swoją działalność został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Opolszczyzny. Życzliwy dla wszystkich i niosący pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich uhonorowany został Medalem 750-lecia (I edycja), a 11 listopada 2004r. Medalem Zasłużony dla Kluczborka.

Roman Płaza

Wykazał się wielkim zaangażowaniem w pełnieniu funkcji sołtysa wsi Kujakowice Dolne, którą to funkcję sprawował przez 23 lata. To oddany społecznik na rzecz lokalnej społeczności oraz całej gminy. Przez 25 lat pełnił funkcję sekretarza Ochotnicze Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych. Tam też był głównym inicjatorem wybudowania strażnicy OSP. Swe zaangażowanie potwierdził wieloma godzinami pracy społecznej. Przez wiele lat był członkiem Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej wybudowane wodociąg wiejski (początek lat 80-tych). W latach 90-tych dokonano oświetlenia ul. Kluczborskiej w Kujakowicach Dolnych oraz wykonano remont kapitalny Sali wiejskiej. Podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich (w 2003r.) uhonorowany został Medalem 750-lecia (I edycja).

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 14 lipca 2020
Imieniny:
Izabeli, Kamila, Stelli

Banery

ZdalnaSzkoła
Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
blisko_prawy3
Kino_Bajka
Tomografia komputerowa Kluczbork
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/