Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wykaz sobót na 2017 rok

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW      

  Niniejszym informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady od mieszkańców w dniu 14 stycznia 2017 roku. Natomiast w dniu 7 stycznia 2017r. będzie nieczynny.

       Przepraszamy za zmianę terminu, natomiast w kolejnych miesiącach odpady będą przyjmowany na dotychczasowych zasadach w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Wykaz sobót na rok 2017:
- 14 styczeń 
- 4 luty 
- 4 marzec 
- 1 kwiecień 
- 6 maj 
- 3 czerwiec 
- 1 lipiec 
- 5 sierpień 
- 2 wrzesień 
- 7 październik 
- 4 listopad 
- 2 grudzień

Mobilny Punkt Informacyjny

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Kluczborku.

Finał WOŚP w Kluczborku.

autor: Mateusz Dybka

Koncert Kolęd

autor: Mateusz Dybka

Charytatywny Bal Karnawałowo-Walentynkowy

autor: Mateusz Dybka

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Noworoczna sesja Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej

9 stycznia br. odbyła się sesja Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej połączona ze spotkaniem noworocznym z włodarzami Gminy Kluczbork.

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar podziękował zebranej młodzieży za dotychczasowe zaangażowanie, pogratulował udanej akcji HejtStop w ramach, której powstały dwa barwne murale. Młodzieżowi Radni oprócz noworocznych życzeń usłyszeli również plany gminy Kluczbork na rok 2017 oraz te, w które może włączyć się młodzieżowa rada.

Podczas sesji radni wybrali z pośród trzech zgłoszonych kandydatów: Mikołaj Cieplik (PG nr 3), Julia Cygan (PG nr 5), Wojciech Niechciał (ZSO) przedstawiciela kluczborskiej rady w „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego”, które powstaje przy Marszałku Województwa Opolskiego. Przedstawicielem kluczborskich radnych został Wojciech Niechciał (jednocześnie pełni funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady).

Najbliższe plany, które były poruszane na sesji to: ankieta wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w gminie Kluczbork dotycząca potrzeb/pomysłów młodzieży, włączenie się w pomoc finansową Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio, impreza kulturalna na zakończenie lata.

Na zakończenie spotkania głos zabrał opiekun rady Tomasz Michalak, który podziękował obecnym włodarzom za dotychczasową współpracę i udzielenie wsparcia pomysłom, z którymi zgłaszali się młodzieżowi radni. W spotkaniu uczestniczyli radni, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Zastępca Burmistrza Kluczborka Roman Kamiński, Sekretarz Gminy Kluczbork Joanna Niedźwiedź, opiekun Rady ze strony Rady Miejskiej radny Tomasz Michalak, Mateusz Dybka z Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.

Lista Radnych kadencji 2016-2018

Imię i nazwisko

Szkoła/Stowarzyszenie

Dominika Gabrysch

PG 2 w Bogacicy

Julia Luterek

PG 4 w Kujakowicach G.

Mikołaj Cieplik

PG 3 Klucbork

Julia Cygan

PG 5 w Kluczborku

Wojciech Niechciał

ZSO w  Kluczborku

Łukasz Neuman

ZSL-T w Kluczborku

Stefania Wilsz 

ZSCKR w Bogdańczowicach

Patryk Widera

SOSW Kluczbork

Igor Dernowicz

ZSP nr 2 CKU Kluczbork

Patrycja Kwaśniak

ZSP nr 1 Kluczbork

Barbara Maszkowska

STO Klucbork

Magdalena Lasek

Stow. Rozwoju Wsi Maciejów

Filip Derda

ZHR Kluczbork

Izabela Marek

Stow. Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus

Joanna Kuliś

TPD Kluczbork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Mateusz Dybka

„Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”

Szanowni  Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji  p.n. „Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać  zmianom klimatycznym poprzez małą retencję  i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”,

 która odbędzie się  w dniu 18 stycznia 2017 r. / środa/  w godzinach 10. 00 – 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „ Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

 Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań dostosowujących gminy do zmian klimatu poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi oraz uwzględnienie ich w długofalowym planowaniu strategii i programów poziomu gminnego.  

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji, nadleśnictw,  podmiotów komunalnych oraz mieszkańców gmin wiejskich i miejskich.

 Program konferencji

 - Otwarcie konferencji

    I Prezentacje wprowadzające:

- Tendencje zmian klimatycznych oraz ich lokalne odziaływanie -  jak identyfikować problemy i formułować rekomendacje do działań planistycznych i inwestycyjnych gmin w aspekcie adaptacji do zmian klimatu– Sylwia Horska - Schwartz, Hubert Schwartz, eksperci projektu;

- Zarządzanie wodą poprzez utrzymywanie rowów melioracyjnych i podnoszenie potencjału retencyjnego  – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu;

- Dobre praktyki przedsięwzięć lokalnych  z zakresu małej retencji i ochrony bioróżnorodności w Polsce Południowo-Zachodniej – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja;

- Wpływ działań retencyjnych w Lasach Państwowych na obszary rolnicze i zurbanizowane, dobre przykłady – Ryszard Majewicz,  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;

- Finansowanie działań z zakresu małej retencji i gospodarowania wodą –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.     

  II Debata w formie moderowanej dyskusji

Podsumowanie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania.

Aby  wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2017r. na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub telefonicznie (77) 413 11 38. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

                                 Więcej informacji o projekcie na www.zielonaakcja.pl

 

autor: Mateusz Dybka

Na dobry początek.

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków, we współpracy z nauczycielami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu, uzyskało dofinansowanie do programu edukacyjnego pt. „Pszczółka mała miodek dała”. Projekt został nagrodzony w konkursie grantowym „Na dobry początek” ogłoszonym przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego  im. J. K. Steczkowskiego w Warszawie.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci.

Realizację programu rozpoczynamy w miesiącu styczniu., a zakończymy majowym  piknikiem podsumowującym konkursy i nasze działania.

Program obejmuje m.in. organizację zajęć i warsztatów logopedycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci przedszkolnych, spotkania z dietetykiem na temat  zdrowego odżywiania się dzieci i dorosłych, wycieczki dzieci i rodziców do pasieki, konkursy: plastyczny, wokalny, kulinarny na potrawy z miodem dla całych rodzin i szereg innych działań.

O organizacji wydarzeń będziemy na bieżąco informować i zapraszać do udziału.

Ewa Leszczyńska – Dyrektor PSPzOP w Bąkowie i POZ w Biadaczu

autor: Mateusz Dybka

KOMUNIKAT W SPRAWIE GRYPY PTAKÓW

W związku z wykryciem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 w gminie Domaszowice prosimy hodowców drobiu z terenu Gminy Kluczbork o zapoznanie się z informacją Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rozporządzeniem MR i RW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

UKS Mickiewicz Kluczbork - LKPS Borowno

autor: Mateusz Dybka

Podziękowanie dla partnerów społecznych programów Kluczbork dla rodziny+ oraz Gmina Kluczbork dla Seniora.

O programach społecznych, sposobach dołączenia do partnerów społecznych, zasadach otrzymania kart jak i  przedłużenia ich ważności przeczytają Państwo w dziale "Dla mieszkańca".

autor: Mateusz Dybka

Wieczór Zasłużonych w kluczborskim ratuszu

9 stycznia 2017r już po raz dwunasty odbył się Wieczór Zasłużonych, który miał miejsce w sali reprezentacyjnej kluczborskiego ratusza. Wśród szacownego grona zaproszonych gości były osoby odznaczone medalem "Zasłużony dla Kluczborka", medalem 750-lecia Kluczborka oraz laureaci Kluczborskich Baszt 2016, a także przedstawiciele władz na czele z Burmistrzem Jarosławem Kielarem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Januszem Kędzią, a także Wice Burmistrzem Panem Romanem Kamińskim oraz Sekretarzem Gminy Panią Joanną Niedźwiedź.

Wieczór rozpoczął się koncertem uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej w Kluczborku. Młodzi muzycy: skrzypaczka Agata Drozda i akordeonista Jędrzej Lipski, mimo młodego wieku odnoszą ogólnopolskie sukcesy i  obydwoje otrzymali wielokrotnie nagrodę promocyjną Burmistrza Miasta Kluczborka.

Tradycyjnie już wieczór otworzył Burmistrz witając zaproszonych gości i dziękując im za przybycie. Minutą ciszy uczczono pamięć ks. radcy Franciszka Drendy, budowniczego i wieloletniego proboszcza parafii NSPJ w Kluczborku, który otrzymał medal „ Zasłużony dla Kluczborka” w 2001 roku. W dalszej części wystąpienia Burmistrz przybliżył wszystkim zebranym najważniejsze wydarzenia i kierunki działania Gminy Kluczbork w 2016 roku oraz plany na przyszłość.

Przypominamy,  że w 2016r. do grona Zasłużonych dołączyli ks. prof. Mieczysław Kogut oraz dr Janusz Banach.

Decydujesz, pomagamy - zgłoś swój projekt, wygraj dofinansowanie.

Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy", w którym Tesco wraz z Fundacją Tesco Dzieciom wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 150 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 750 000 zł. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą zgłaszać swoje projekty do 31.01.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie (dostępny po procesie rejestracji) https://pomagamy.tesco.pl/ Komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 mikroregionów, a o tym, która organizacja otrzyma grant, zdecydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu. Otrzymany grant powinien zostać zrealizowany w terminie od czerwca 2017 do września 2017 włącznie.

Szczegóły: https://pomagamy.tesco.pl 

autor: Mateusz Dybka

25 Finał WOŚP w Kluczborku

Sztab kluczborski prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju, Kultury i Profilaktyki "EMAUS" zebrał do puszek rekordową kwotę 44.600,99 zł i 18 euro (w roku 2016 zebrana kwota wyniosła 39.543,97 zł). Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Finał WOŚP w naszym mieście rozpoczął się o godzinie 15:00 w hali OSiR. Dla najmłodszych animatorzy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Świetlica i Klub Parasol) przygotowali kolorowe baloniki. Na scenie nie zabrakło młodych artystów z Kluczborskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury. Mocnym muzycznym akcentem był występ zespołu z Wołczyna VPB oraz kluczorskich raperów Witek i Japa z projektem JnD (jedność normą drużyny). Dla miłośników motoryzacji czekało stanowisko motonet oraz wojskowe pojazdy historyczne ze szwadronu Skorpion. Wśród wielu wydarzeń nie mogło zabraknąć tradycyjnej licytacji podczas, której padła rekordowa kwota zbiórki czyli 2828,04 zł! Przedmioty najdrożej wylicotwane to m.in. rękawice Grzegorza Wnuka z MKS Kluczbork, koszulka Lothara Matthäus z 1986 roku, ogrodwe ławki: kreatywna, towarzyska i serca, vouchery na zabiegi kosmetyczne, sesja fotograficzna. Ogromnym powodzeniem cieszył się puntk prowadzący przez piłkarzy kluczborskiego MKSu. Strzały na bramkę Grzegorza Wnuka, żonglerka z Robertem Tunkiewiczem były nie lada gratką dla wszystkich uczestników imprezy. Dla chętnych czekały pyszne soki przygotowane przez uczniów klasy 5B z PSP nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

Organizatorzy 25 finału w Kluczborku: Urząd Miejski - Wydział Promocji i Rozwoju Gminy, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Emaus. Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Kluczborku, Kluczborski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury. Sponsorzy: SOLID-DACH Szajda Bartosz, Studio Urody Gaja, Biuro Podróży Goldentours, Usługi Kajakowe i Przewodnickie Opolska Przygoda, Biuro Podatkowe Profit, Famur Famak S.A.

W tym roku poraz kolejny razem z orkiestrą zagrali: 

Kluczborska Grupa Biegowa: tutaj relacja

Morsy Kluczbork Foczka: tutaj relacja

Galeria z finału na hali OSiR - kliknij.

Galeria z FOTOBUDKI - kliknij.

Dziękujemy kluczborskim wolontariuszom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli tegoroczny 25 Finał WOŚP.

autor: Mateusz Dybka

Projekt "Własna firma Twoją szansą!"

Chcesz otworzyć własną firmę?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy bądź nieaktywną zawodowo powyżej 29 roku życia, mieszkasz w woj. opolskim i należysz do jednej z grup:

1) kobiet, 
2) osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, 
3) osób powyżej 50 roku życia, 
4) osób z niepełnosprawnością, 
5) osób z wykształceniem średnim lub niższym, 
6) osób posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 
7) migrantów powrotnych i imigrantów;

Złóż wniosek na dotacje unijne już dziś!

Zapewniamy:
• szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia dokumentów aplikacyjnych,
• dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
• indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu,
• uzyskanie do 25 088,94 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej,
• wsparcie pomostowe podstawowe do 1 000 zł przez pierwsze 6 miesięcy,
• wsparcie pomostowe przedłużone do 1 000 zł przez do 12 miesięcy,
• stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
• zwrot kosztów dojazdów.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://dotacjeopolskie.zgd.com.pl/
bądź pod nr telefonu 576 392 989

Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2), 48-303 Nysa

Projekt „Własne firma Twoją szansą!”, realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII „Konkurencyjny rynek pracy”, Działanie 7.3. „Zakładanie działalności gospodarczej”.

autor: Maciej Knapa

Kino Bajka zaprasza

autor: Maciej Knapa

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Kluczborka o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Kluczbork (osób fizycznych i przedsiębiorców), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, odbiór i utylizację.

KOMUNIKAT NR II W SPRAWIE GRYPY PTAKÓW

W związku z pojawiającymi się nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 prosimy hodowców drobiu z terenu Gminy Kluczbork o zapoznanie się z informacjami Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rozporządzeniem MR i RW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

autor: Maciej Knapa

Ruszyły zapisy na bieg Tropem Wilczym w Kluczborku

autor: Maciej Knapa

Czytaj więcej na: www.osir.kluczbork.pl

Podsumowanie roku 2016 - spotkanie z Burmistrzem Miasta Kluczborka

autor: Mateusz Dybka

Biblioteka zaprasza ..

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-01-24

Gminna Szkoła Muzyczna zaprasza ...

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-01-24

Repertuar Kina Bajka 24-30.01.2017

autor: Mateusz Dybka

Uroczysta Gala podsumowująca szóstą edycję „Działaj Lokalnie” w Dolinie Stobrawy!

17 stycznia o godz. 17.00  w Restauracji “Wesoła” w Wojciechowie (gm. Olesno) odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs grantowy “Działaj Lokalnie”, który już po raz szósty zorganizowało i przeprowadziło na naszym terenie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy. Gala to wspaniała okazja do wspólnej rozmowy na temat przeprowadzonych w tym roku projektów, wymiany doświadczeń oraz poznania innych liderów społecznych, działających na rzecz swojej lokalnej społeczności.

Więcej na stronie LGD Dolina Stobrawy.

autor: Mateusz Dybka

Liga Tenisa Stołowego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów SEZON 2016/2017

autor: Mateusz Dybka

Rusza Marszałkowski Budżet Obywatelski.

Kwota budżetu podzielona została w równych częściach (600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Na spotkaniu z dziennikarzami, 23 stycznia, marszałek województwa, Andrzej Buła, zaprezentował jego zasady.

Szczegóły dostępne na stronie http://budzet.opolskie.pl/

autor: Mateusz Dybka

Kluczborski sportowy akcent podczas obchodów Dnia Niemiecko-Francuskiego.

W ramach obchodów Dnia Niemiecko-Francuskiego 21 stycznia 2017 roku w Moguncji odbyło się spotkanie sportowe w którym udział wzięła młodzież z regionów Porozumienia Czterostronnego – województwa opolskiego, Nadrenii-Palatynatu, Burgundia-Franche-Comté i Kraju Środkowoczeskiego.

Nasz region reprezentowali zawodnicy z Kluczborskiego Klubu Karate (Karolina Gajewska, Paulina Krupicka, Kinga Kukuczka, Martyna Jańska, Michał Danielewicz), którzy pod okiem trenera Rafała Panaszka zaprezentowali świetny, nagrodzony gromkimi brawami publiczności pokaz karate. 

To był wspaniały czas, dzięki któremu mogliśmy poznać nowych ludzi, którzy mają taką samą pasję jak my - sztuki walki.

Karolina Gajewska

Szczegółowe informacje oraz zdjęcia dostępne są na stronie www.opolskie.pl

Tradycyjnie, w ramach obchodów Dnia Niemiecko-Francuskiego organizowanego dla  upamiętnienia podpisania Traktatu Elizejskiego, 21 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie sportowe,  w którym udział wzięła młodzież z regionów Porozumienia Czterostronnego – województwa opolskiego, Nadrenii-Palatynatu, Burgundia-Franche-Comté i Kraju Środkowoczeskiego.

autor: MD

O budowie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w TVP3 Opole.

O budowie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio opowiadał w TVP3 Opole Sławomir Kołecki, prezes stowarzyszenia.

Dla zainteresowanych wsparciem budowy:
1% podatku - KRS 0000168645
Darowizny - konto 39 8890 1040 0005 6052 2005 0001

autor: Mateusz Dybka

Informacja w sprawie terminów spotkań dotyczących reorganizacji szkół w Gminie Kluczbork

31.01.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

1.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum nr 3 w Sali Publicznego Gimnazjum nr 3

2.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 i Publicznym Gimnazjum nr 5 w Sali Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

6.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych i Publicznym Gimnazjum w Kujakowicach Górnych w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych

7.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy i Publicznym Gimnazjum w Bogacicy w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy

9.02.2017 r. o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

autor: Maciej Knapa

IV Liga Tenisa Stołowego - Wyniki po II Turnieju.

W dniu 28 stycznia 2017 r. w PSP w Bogacicy rozegrany został drugi turniej z cyklu Liga Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W turnieju wystartowało 18 uczniów, głównie z gminy Kluczbork, ale również z gminy Lasowice, a także z województwa wielkopolskiego z gminy Łęka Opatowska. W  kategorii dziewcząt zwyciężyła Klaudia Poprawa z PSP nr 2 w Kluczborku, która prowadzi po dwóch turniejach. Na drugim miejscu uplasowała się Oliwia Wodara z PSP Bogacica, a na trzecim Aleksandra Pasek również z PSP Bogacica. W kategorii chłopców szkół podstawowych zwyciężył Paweł Dmytruszyński z PSP Bogacica, przed Szymonem Skotnik z SP Siemianice i Łukaszem Langner z PSP Bogacica. Taka sama kolejność jest również po dwóch turniejach. W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się Dominik Langner przed Michałem Kostuś, oboje z PG nr5 z Kluczborka i Cezarym Nawrot z PG Opatów. Taka sama kolejność jest w generalce.

Zapraszam na trzeci turniej, który odbędzie się w marcu.

KLASYFIKACJA  PO II TURNIEJU

SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTA

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12.2016

11.02.2017

suma

1

Poprawa Klaudia

PSP2 Kluczbork

Ligota Zamecka

40

40

80

2

Wodara Oliwia

PSP Bogacica

Żabiniec

37

37

74

3

Ptak Agnieszka

SP Laskowice

Tuły

31

31

62

4

Pasek Aleksandra

PSP Bogacica

Żabiniec

-

34

34

4

Gorońska Tatiana

SP Laskowice

Tuły

34

-

34

6

Hanisz Aurelia

PSP Bogacica

Bazany

29

-

29

SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY

1

Dmytruszyński Paweł

PSP Bogacica

Bogacka Szklarnia

40

40

80

2

Skotnik Szymon

SP Siemianice

Siemianice

37

37

74

3

Langner Łukasz

PSP Bogacica

Bazany

34

34

68

4

Kuchtyn Paweł

PSP Bogacica

Bogacica

31

29

60

5

Sitarz Gracjan

PSP Bogacica

Borkowice

27

31

58

6

Nowak Florian

SP Laskowice

Laskowice

23

23

46

6

Kowalski Tymoteusz

STO Kluczbork

Bogacica

21

25

46

8

Stanikowski Marcel

SP Siemianice

Siemianice

-

27

27

9

Singer Fabian

PSP Bogacica

Bazany

25

-

25

10

Gabrysch Jakub

PSP Bogacica

Bazany

-

21

21

11

Jaroń Samuel

PSP Bogacica

Żabiniec

20

-

20

12

Urban Marcel

PSP Bogacica

Bogacica

19

-

19

13

Sieczka Dawid

PSP Bogacica

Krasków

18

-

18

14

Skoczylas Marek

PSP Bogacica

Bazany

17

-

17

15

Wodara Patryk

PSP Bogacica

Żabiniec

16

-

16

SZKOŁY GIMNAZJALNE

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12.

11.02.

suma

1

Langner Dominik

PG5

Bażany

40

40

80

2

Nawrot Cezary

PG Opatów

Opatów

37

34

71

3

Kostuś Michał

PG5

Kluczbork

34

37

71

4

Neumann Andrzej

PG2

Krasków

29

31

60

5

Brandys Tomasz

PG2

Krasków

27

29

56

6

Grobelny Jakub

PG2

Borkowice

31

-

31

Kierownik turnieju Janusz Poprawa

autor: Mateusz Dybka

Bezpłatne rozliczanie PIT-u w Dolinie Stobrawy

Szanowni Państwo,

jak co roku w biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy" w kluczborskim Ratuszu, można za darmo rozliczyć PIT, przekazując jednocześnie swój 1% na program "Działaj Lokalnie". Na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl, można także pobrać bezpłatny program do rozliczania PIT-ów, dzięki któremu w zaciszu domowym można samodzielnie rozliczyć swój roczny dochód.

autor: Mateusz Dybka

Jarosław Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka otrzymał Plaster Miodu.

W kategorii Kultura, laureatem Gali "Plastrów Miodu" - nagród starosty kluczborskiego, został Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.

W uzasadnieniu napisano:
Przywrócił mieszkańcom Kluczborka i powiatu - Kino "Bajka", poprzez kapitalny remont tego miejsca i wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt. Od otwarcia w październiku ub. r. kino bije rekordy frekwencji. "Bajka" pełni też rolę sali koncertowej i teatralnej, oferującej ambitny repertuar w wydaniu lokalnym i z udziałem znanych aktorów i muzyków.

Obszerna relacja, informacja o pozostałych laureatach gali oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie www.powiatkluczborski.pl

autor: Mateusz Dybka

Wizyta uczniów z klasy 3a z PG nr 1 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

Klasa 3a wraz z nauczycielem Piotrem Ostrowskim z Publicznego Gimnazjum nr 1 z ZSO Kluczbork przebywała dzisiaj w Urzędzie Miejskim na lekcji pn. "Spotkanie z administracją samorządową". Młodzież odwiedziła i zobaczyła z bliska pracę takich wydziałów jak: Administracyjno-Organizacyjny, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Promocji i Rozwoju Gminy, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar na spotkaniu z klasą opowiedział również najbliższych inwestycjach i planach gminy Kluczbork jak i odpowiadał na pytania zadawane ze strony młodzieży.

Klub Abstynenta Dziewięćsił informuje...

Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił zawiadamia, że zmieniły się godziny przyjmowania osób zainteresowanych.

Aktualne godziny:

Poniedziałek 9:00-18:30
Grupa wsparcia dla uzależnionych godz. 16:00
Psycholog 15:30

Wtorek 9:00-13:00

Środa Wtorek 9:00-13:00
grupa AL-ANNON 16:30

Czwartek 9:00-13:00
Psycholog 16:00, prawnik 17:00

Piątek 9:00-13:00

W siedzibie Klubu (Ul. Zamkowa 6, piwnica budynku OPS) zorganizowane będą we współpracy z Ambasadą Sukcesu badania laryngologiczne. Badania są bezpłatne i skierowane są do osób pracujących głosem a także osób uzależnionych od alkoholu i papierosów. "Masz chrypkę, drażni cię w gardle, masz problemy z przełykaniem czujesz ból promienujący do ucha, to pierwsze sygnały - zgłoś się na badaie." Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać się do klubu, gdzie otrzymają bliższe informacje. Tel. 77 418 75 86.

Jednocześnie Stowarzyszenie Klub Abstyenta Dziewięćsił w grudniu zakończył realizację programu "Spróbujmy razem", finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki wspópracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i innymi organziacjami o profilu profilaktyki alkoholowej i zapobiegania narkomanii z Opolszczyzny powstało Forum skupiające te organizacje.

autor: Mateusz Dybka

Ferie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Kluczborku

autor: Mateusz Dybka

Wystawa "Sercem malowane..." po raz 15-ty

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf" zaprasza na wystawę pn. Sercem malowane – twórcze pasje kobiet, która będzie czynna w marcu 2017 r. w Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku przy ul. Zamkowej 10. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 5 marca 2017 r. o godz. 12.00.

To juz piętnasta edycja wystawy, która jest organizowana tradycyjnie dla uświetnienia obchodów Dnia Kobiet w naszym Powiecie. Jej celem jest stworzenie Kluczborczankom przestrzeni, by mogły uwolnić swoje naturalne predyspozycje, uzdolnienia. Chcemy zachęcić mieszkanki powiatu kluczborskiego do rozwijania swoich talentów i pasji, do wzajemnego inspirowania się i edukowania.
 

Informacje dla kobiet, które są zainteresowane prezentacją swoich prac artystycznych (malarstwo, hafty, rzeźba, serwetki, biżuteria, ikony, upominki, ozdoby, itp.):
Tematyka prac, technika wykonania, format – dowolne. Ilość prac maksymalnie 4–5 (możliwa selekcja pod kątem wystawy). Swoje prace należy złożyć w kluczborskim muzeum w dniach 27 i 28.02.2017 w godzinach 8.00–15.00. Prace będzie można odebrać po wystawie 31.03.2017 r. w godzinach pracy muzeum.

W związku z XV edycją wystawy Stowarzyszenie przygotowuje wydanie folderu pt. Sercem malowane – twórcze pasje kobiet. Świat zmieniają ludzie z pasją! 2003–2017
 

Ewa Zgadzaj – Martyniuk
Prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego
"Kobietom – Mammograf"

 

 

autor: Mateusz Dybka

Podsumowanie roku 2016 przez Burmistrza Jarosława Kielara

30 stycznia br. odbyło się coroczne spotkanie mieszkańców Miasta i Gminy Kluczbork z Burmistrzem – Jarosławem Kielarem. W tym roku po raz pierwszy w w Kinie Bajka. W trakcie spotkania Burmistrz poinformował o zrealizowanych w 2016r inwestycjach i zadaniach  oraz przedstawił najważniejsze  plany i zamierzenia na rok 2017.

Wśród najważniejszych zadań i inwestycji ubiegłego roku znalazły się:

Otwarcie Kina „Bajka” ( 6,5 mln. zł.),
Remonty dróg i chodników w północnej części Kluczborka ( 4,5 mln. zł.),
Budowa oświetlenia na stadionie MKS-u ( 2,7 mln. zł.),
Realizacja programów społecznych – „Gmina Kluczbork dla Seniora”, „Kluczbork dla Rodziny +”,

Realizacja Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego ( 243 tys. zł.):

Aktywna Górka przy ul. Grunwaldzkiej,
Siłownia przy ul. Ossowskiego,
Kluczbork dla rodziny – Plac zabaw przy ul. Ossowskiego,
Poszerzenie parkingu i przejazdu przy Przedszkolu nr 8

Dofinansowanie do obiektów zabytkowych ( 94 tys. zł.)

W związku z przeprowadzaną reformą oświaty, Burmistrz poinformował o planowanych zmianach w oświacie oraz o rozpoczynających się spotkaniach z nauczycielami. Dużo uwagi, Burmistrz poświęcił rozwojowi gospodarczemu naszej Gminy. W chwili obecnej zapełniona jest cała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której zatrudnienie ma ponad 500 osób. Rozbudowywane są istniejące zakłady pracy – Siegenia Aubi Sp. z o.o. oraz Polskie Młyny S.A. 

Burmistrz podkreślił dokonania naszych sportowców – karateków, piłkarzy, siatkarzy, kolarzy oraz pływaków. Omówił najważniejsze sportowe wydarzenia roku 2016, m.in. przedstawił Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborsko – Oleskiej im. M. Godzwona, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Kluczborski Bieg Przełajowy o „Złotą Barć”, Międzynarodowy Turniej Karate o Puchar Burmistrza Kluczborka.

Następnie przedstawione zostały plany i zamierzenia na rok 2017, wśród których znalazły się:

Budowa obwodnicy Kluczbork – odcinek od Ligoty Dolnej do Smard (6 mln. zł),
Rozbudowa drogi gminnej – odcinek Gotartów – Kujakowice Górne (1,96 mln. zł.),
Rozbudowa krytej pływalni (1,7 mln. zł.),
Budowa parkingu oraz ścieżek rowerowych ( 850 tys. zł.),
Inwestycje w budynkach oświatowych ( 1,3 mln. zł.),
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – budowa windy (250 tys. zł.),
Rewitalizacja budynków po Famprze, dawnego budynku katechetycznego przy
ul. Katowickiej oraz terenów SM „Przyszłość” (11 mln. zł.),
Budowa kładki na zbiorniku retencyjnym,
Kontynuacja programów społecznych,

Na zakończenie Burmistrz – Jarosław Kielar podziękował Mieszkańcom Gminy Kluczbork za pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju Naszej Lokalnej Ojczyzny oraz odpowiedział na zadawana przez uczestników spotkania pytania.

Spotkanie uświetnione zostało występem artystycznym –  Fantazją f-mol Chopina w wykonaniu Antoniego Pikuty (fortepian) oraz pieśnią neapolitańską „O sole mio” i „Brunetki, blondynki” (z repertuary J. Kiepury) w wykonaniu Wojciecha Poprawy (tenor) przy akompaniamencie Aleksandry Płatek.  

autor: Maciej Knapa

Gmina Kluczbork nawiązała współpracę z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej

3 lutego Gmina Kluczbork nawiązała umowę współpracy z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. W obecności Burmistrza Kluczborka - Jarosława Kielara oraz Zastępcy Burmistrza - Romana Kamińskiego umowę w imieniu gminy podpisał Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - Andrzej Olech. W imieniu Opolskiego Związku Piłki Nożnej umowę podpisali Prezes - Tomasz Garbowski oraz Wiceprezes - Waldemar Antkowiak.

W ramach współpracy kadry piłkarskie z opolszczyzny będą korzystały z bazy sportowej Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego „STOBRAWA” w Kluczborku. Organizowane tam będą zajęcia treningowe, mecze piłkarskie, konsultacje sportowe, zgrupowania sportowe i inne wydarzenia sportowe.

autor: Maciej Knapa

Ferie Zimowe 2017 w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę zajęć dla dzieci spędzających ferie zimowe w Gminie Kluczbork. Spośród propozycji spędzania wolnego czasu są zabawy połączone z nauką, zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Dzieci na pewno nie będą się nudzić. Zapraszamy na zajęcia organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kluczborski Dom Kultury, Miejską i Gminną Bibliotekę oraz Muzeum im. Jana Dzierżona.

autor: Maciej Knapa

Dbaj o siebie. Badaj się ! Bezpłatne badania mammograficzne.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Panie w wieku 50–69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie. Badania w Kluczborku odbędą się w dniu 25 marca od godz. 15.00 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego PZTS.

autor: Maciej Knapa

Koncert muzyki filmowej, musicalowej w Kinie Bajka.

Bilety w cenie 5 zł będą do nabycia w Kluczborskim Domu Kultury (KDK) na ul. Mickiewicza 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 i w kinie Bajka na godzinę przed koncertem.

autor: Mateusz Dybka

Gmina Kluczbork zaprasza do zapoznania się z przetargiem na sprzedaż nieruchomości gminnych.

autor: Mateusz Dybka

Oddaj krew, podziel się miłością.

autor: Mateusz Dybka

Uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego PZTS.

autor: Maciej Knapa

Kluczborski Dom Kultury zaprasza na przedstawienie

22.02.2017 r. o godz. 16.00 w Kluczborskim Domu Kultury odbędzie się przedstawienie o dobrym wychowaniu. Serdecznie zapraszamy.

autor: Maciej Knapa

Dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Informuje się, że do 31 marca każdego roku osoby fizyczne i prawne na rzecz których zostało ustanowione prawo użytkowania  wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kluczbork zobowiązane są do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Kwotę opłaty wynikającej z ostatniego otrzymanego powiadomienia należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych wygenerowane dla każdego wieczystego użytkownika lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Szczegółowych informacji na temat opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego - pok. 140 tel. 77 418 14 81, wew. 257 , 77 418 27 85.

 

autor: Mateusz Dybka, data: 2017-02-20

IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki

Zapraszamy na  IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2017”.

Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.

Impreza ma charakter wyczynowy oraz rekreacyjny- wystarczy przepłynąć tylko 25m! Każdy niezależnie od umiejętności i formy może wziąć udział. Zawodnik dysponuje 15 minutowymi przerwami.

Zapisy już tylko w dniu imprezy. Wpisowe 18 zł. W pakiecie medal, dyplom, ubezpieczenie i poczęstunek.

Miejsce: Kryta pływalnia w Kluczborku, ul. Kołłątaja.

Start imprezy: 11.03.2017 o godz. 18:00, oficjalne zakończenie 12.03.2017 godz. 06:00.

Organizator lokalny: Gmina Kluczbork, OSiR Kluczbork, Kluczborska Grupa Biegowa.

Informacje szczegółowe: http://www.otyliada.pl/
 

autor: Mateusz Dybka

40. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 40. Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych. Konkurs od lat organizuje Stowarzyszenie "Super Kibic" z Dzierżoniowa. Edycję tegoroczną współorganizują także Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku i kluczborski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Turniej rozgrywany będzie w kategorii młodzieżowej i w kategorii otwartej. Eliminacje wstępne są korespondencyjne. Poniżej znajduje się "Regulamin Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych - Kluczbork 2017". Ostatnią stronę tego dokumentu stanowią pytania do eliminacji wstępnych.

autor: Maciej Knapa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza...

autor: Mateusz Dybka

Rusza program "Bezpieczna kobieta"

autor: Mateusz Dybka

WAŻNE INFORMACJE - zmiana trasy BIEGU TROPEM WILCZYM 26.02.2017

WAŻNE INFORMACJE - zmiana trasy BIEGU TROPEM WILCZYM 26.02.2017

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zbliżającymi się rozgrywkami I ligi piłkarskiej na stadionie miejskim w Kluczborku, organizatorzy biegu w trosce o murawę podjęli decyzję o zmianie trasy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych  TROPEM WILCZYM. START i META biegu na 1963 metry oraz na 5 km i 10 km będzie przy hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA, ul Sportowa na wysokości parkingu.

Trasa na 1963 metry będzie przebiegała przez park do leśnej górki, tam odbędzie się apel pamięci i następnie powrót ta samą drogą. Udział w biegu na 1963 metry jest bezpłatny. Zapisy i odbiór pakietów startowych wyłącznie w dniu biegu w godz. 9:30-11.30 w biurze zawodów na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7.

Bieg na 5 km i 10 km(2 pętle) będzie przebiegał wyznaczoną trasą KLUCZBORSKIEJ PIĄTKI. Informujemy iż z  powodu usytuowania STARTU przy hali Kampusu STOBRAWA słupki z kilometrażem będą nieaktualne. Do odległości podanej na tabliczce należy doliczyć 300 metrów. Nowa trasa znajduje się na zdjęciu poniżej.

Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10.00-13.00.

Każdy uczestnik biegu na 5km i 10 km otrzyma pakiet startowy z koszulką, talonem na grochówkę wojskową, oraz gadżetami patriotycznymi. Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Zapisy internetowe na dystansie 5km i 10 km zostały zamknięte w dniu 22.02.2017. W  związku z faktem, ze nie osiągnięto limitu 200 zawodników informujemy, że można się zapisać w dniu startu w Biurze Zawodów w godz. od 10:00 do 13:00. Osoby, które zapisały się elektronicznie na bieg, a nie wpłaciły wpisowego do 22 lutego, muszą uiścić opłatę startową w kwocie 35 zł w gotówce w biurze zawodów.

Dla wszystkich osób przyjeżdżających samochodem przygotowaliśmy mapę parkingów w Kluczborku. Mapę parkingów znajdziesz tu: http://www.kluczbork.eu/214,parkingi.html

Zapisy, regulamin biegu oraz trasę biegu znajdą Państwo na oficjalnej stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku www.osir.kluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

 

autor: Mateusz Dybka

VI Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej, który odbędzie się w dniu 28.03.2017r. w Opolu.

Kongres organizowany od 2011 roku w Opolu jest spotkaniem liderów w branży spożywczej, a także swoistą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy.

To dobre miejsce na rozszerzenie swojego biznesu, nawiązaniu owocnych kontaktów, promocji swojej firmy, budowania marki i podzielenia się własnymi przemyśleniami.

Kongres składa się z części merytorycznej opartej głównie na panelach dyskusyjnych z najlepszymi ekspertami w dziedzinie, której równolegle towarzyszy networking i część wystawowa.

Szczegóły Kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://food.cwkopole.pl/

Miejsce wydarzenia: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158

Start: godzina 14:00                     

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://kongres.cwkopole.pl/

Udział w Kongresie jest bezpłatny

autor: Maciej Knapa

„Ferie w Bibliotece”

W pierwszym tygodniu ferii Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zorganizowała zajęcia dla dzieci.

Przygotowano wiele  atrakcji.

Dzieci poznawały inne kultury, m.in. gruzińską , gdzie wysłuchaliśmy pouczającej bajki o kłótliwych sąsiadkach. Na podstawie tej bajki ochotnicy wykonali dramę.

Poznawaliśmy kulturę Indian Ameryki Północnej, ich zwyczaje, wierzenia, legendy.

Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, i tu np. z masy solnej robiliśmy serduszka i inne ozdoby walentynkowe. Z makaronu powstały piękne indiańskie naszyjniki i pasy wampum. Inni zrobili z kolorowego papieru pióropusze.

Dzieci na zajęciach uczyły się także kreatywności pod czujnym okiem p. Karoliny z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, gdzie z pianek marshmallow, makaronu spaghetti , sznurka i taśmy klejącej powstały wieże i inne konstrukcje. Najwyższa miała 130 cm!

Ostatni dzień przeznaczyliśmy na gry planszowe, które jak się okazało przeżywają prawdziwy renesans.

Dużo emocji i zabawy towarzyszyło przy budowie wielkiego domina z książek.

Codziennie dzieci bawiły się w gry integracyjne, m. in  z chustą Klanza.

16 lutego po raz trzeci gościliśmy Teatr Dobrego Serca z Warszawy, który tym razem zaprezentował nam „Indiańską legendę”. Po raz trzeci spektakl spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na spektaklu gościliśmy 80 osób.

Wszystkim uczestnikom ferii (każdego dnia grupa liczyła prawie 30 dzieci) bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który minął nam na zabawie,  wspólnym poznawaniu siebie, zawieraniu przyjaźni.

 

Jolanta Woźniak

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

autor: Maciej Knapa

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej

Kilkaset osób pobiegło Tropem Wilczym w Kluczborku - RELACJA

W minioną niedzielę w Kluczborku zorganizowany został po raz trzeci Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W tej imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzieło udział ponad 400 osób, dorosłych i dzieci. Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzieły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg ten ma ideę symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową koszulkę i medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli „partyzancką grochówka”, pokaz sprzętu wojskowego szwadronu Skorpion oraz inscenizację odbicia żołnierza wyklętego z konwoju. Impreza zakończyła się biegiem na dystansie 5 km i 10 km, w których w sumie wzięło udział 149 biegaczy.

Zwycięzcy w następujących kategoriach:

5 km:
Kłos Bartosz (Kluczbork) 18:19,
Lewandowska Ewa (Kluczborska Grupa Biegowa) 25:29

10 km:
Dyduch Damian (KS Gepard Kępno) 35:52,
Pisula Paulina (Kluczborska Grupa Biegowa) 45:58.

Szczegółowe wyniki na stronie zmierzymyczas.pl 5 km, 10 km, z podziałem na kategorie wiekowe.

Galeria Kluczbork

Galeria VIDEO ZOOM

Galeria O Kluczborku inaczej

Galeria zmierzymyczas.pl

Tegorocznymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku byli: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kluczborku, Urząd Miejski w Kluczborku, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy.

W minioną niedzielę w Kluczborku zorganizowany został po raz trzeci Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W tej imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzieło udział ponad 500 osób, dorosłych i dzieci. Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzieły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg ten ma ideę symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową koszulkę i medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli „partyzancką grochówka”, pokaz sprzętu wojskowego szwadronu Skorpion oraz inscenizację odbicia żołnierza wyklętego z konwoju. Impreza zakończyła się biegiem na dystansie 5 km i 10 km, w których wzięło udział 149 biegaczy.

Zwycięzcy w kategorii OPEN:
5 km - Bartosz Kłos 18:19 (Kluczbork), Ewa Lewandowska 25:29 (Kluczborska Grupa Biegowa)
10 km - Damian Dyduch 35:52 (KS Gepard Kępno), Paulina Pisula 45:58 (Kluczborska Grupa Biegowa)

Szczegółowe wyniki na stronie zmierzymyczas.pl 5 KM, 10 KM, poszczególne kategorie.

Zapraszamy do galerii zdjęć na facebooku. Autor Maciej Knapa

Galeria VIDEO ZOOM

Galeria O Kluczborku inaczej

Galeria zmierzymyczas.pl

autor: Mateusz Dybka

Ferie z szachami. Podsumowanie.

Przez 2 tygodnie rozegrano cykl 4- turniejów szachowych w 3 grupach wiekowych. W imprezie wystartowało 22 szachistów (10 dziewcząt ze wszystkich Kluczborskich szkół oraz Kuniowa , Kujakowic Górnych i Dalachowa gm. Rudniki ).
Wyniki sportowe :

Klasy I- III
I miejsce - Janas Igor - 21 pkt. PSP Kuniów
II miejsce - Sychla Cyprian - 17pkt. STO Kluczbork
III miejsce - Bartnik Zofia - 11pkt. PSP 2 Kluczbork
IV miejsce - Bartnik Maria - 7,5 pkt. PSP 2 Kluczbork
V miejsce - Nowak Korneliusz -3 pkt. PSP 2 Kluczbork
VI miejsce - Habrych Dominika - 2pkt. PSP2 Kluczbork

Klasy IV- VI
I miejsce - Zając Aleksandra-18,5 pkt. PSP Dalachów
II miejsce -Wiecha Miłosz - 15 pkt PSP2 Kluczbork
III miejsce-Kowalska Maja - 14,5pkt PSP 2 Kluczbork
IV miejsce- Zacharz Jakub - 9,5 pkt. PSP5 Kluczbork
V miejsce -Sychla Kacper - 7,5 pkt STO Kluczbork
VI miejsce -Pocheć Jan - 7pkt. PSP 2 Kluczbork

Gimnazjum i Liceum
I miejsce - Haik Anna - 16pkt. PG3 Kluczbork
II miejsce - Zacharz Natalia - 10pkt. PG5 Kluczbork
III miejsce- Erbert Przemysław - 7pkt. PG5 Kluczbork
IV miejsce -Haik Edward - 6,5pkt. PG Kujakowice Górne

Organizatorami i fundatorami nagród byli:
OSiR Kluczbork , Stowarzyszenie Zawsze Razem, Szkolna Sekcja Szachowa przy PSP2 w Kluczborku.

Najmłodszymi uczestnikami "Ferii z Szachami" byli:
8-letni szachistki Maria i Zofia Bartnik oraz Korneliusz Nowak - z PSP Nr 2 Kluczbork. Gościnnie wystąpiła finalistka Mistrzostw Polski Szkół - Aleksandra Zając z PSP Dalachów z gminy Rudniki.

Nad prawidłowym przebiegiem turniejów czuwał i sędziował niezawodny Tadeusz Tymrakiewicz.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom.

autor: Mateusz Dybka

„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” – projekt wzmacniający kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kluczbork.

Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych (Oddział Łódzki) oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego będzie realizowała  na terenie Gminy Kluczbork projekt
pn. „ E- mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Burmistrz Miasta Kluczborka aktywnie włączył się w realizację projektu zawierając
z Fundacją Aktywizacja porozumienie o współpracy w ramach, którego mieszkańcy naszej Gminy będą beneficjentami  projektu.

Budżet projektu to 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Czas realizacji projektu : od 01.12.2016 do 31.07.2019 (32 miesiące)

Głównym celem projektu jest rozwój rozwijanie umiejętności korzystania z internetu, w tym korzystania z  e-usług publicznych przez osoby dorosłe ( od 18 r. ż do pow. 65 r. ż.).

W najbliższych miesiącach ruszy rekrutacja uczestników projektów. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w projekcie.

„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” – zapytanie ofertowe na świadczenie usług e-Mocarza

Fundacja Aktywizacja poszukuje e-Mocarza na terenie Gminy Kluczbork. Termin składania ofert do 3 marca 2017r.

Osoba do kontaktu ze strony Fundacji: p. Izabela Terka ( tel. 77 542 19 01, 508 501 281).

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne po kliknięciu w link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1022274

Kluczborski ZHR zorganizował podczas ferii wyjazd zimowy dla dzieci z Kluczborka.

Harcerze z Kluczborskiego Hufca Harcerzy "Płomień" ZHR w pierwszym tygodniu ferii przebywali w Zakopanem. Dotarli na Halę Gąsienicową i Murowańca do podnóża "Orlej Perci" wspinając się na 1600 m n.p.m., zwiedzali Zakopane i okolice oraz jeździli na nartach na Harendzie.

autor: Mateusz Dybka

XIV Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej

25 lutego w hali OSiR w Kluczborku odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej. Udział wzięło 7 drużyn z całego województwa: Urząd Marszałkowski w Opolu, UM Głogówek, Gmina Olszanka, UM Lewin Brzeski, UM Nysa, Gmina Ozimek, UM Kluczbork.

Drużyny grały każdy z każdym i po rozegraniu 21 spotkań najlepszym zespołem okazał się zespół z Urzędu Miejskiego w Kluczborku, II miejsce zajęła Gmina Ozimek, a III miejsce Urząd Marszałkowski.

Drużyna UM Kluczbork grała w składzie: Dubowiecki Kazimierz-kapitan, Kamiński Andrzej, Zator Grzegorz, Damian Woźny, Ligenza Tomasz, Czarnecki Adrian, Smereka Łukasz, Ślusarek Łukasz, Łężny Władysław, Nowak Andrzej, Podoliński Jacek.

Zobacz więcej zdjęć z mistrzostw na: www.facebook.com/Kluczbork

Wystawa „Okruchy przeszłości… pranie” oraz warsztaty. Muzeum zaprasza.

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku serdecznie zaprasza na wystawę „Okruchy przeszłości… pranie”.
Ekspozycja przygotowana w oparciu o własne zbiory, prezentuje dawne metody i sprzęty służące utrzymaniu tkanin i odzieży w czystości i estetycznym wyglądzie. Począwszy od najprostszych przedmiotów służących do prania – kijanki, tary, balii, po zaawansowaną technologicznie pralkę wirnikową „Frania” – zwiedzający mają możliwość prześledzenia historii odwiecznej walki z brudem. Ekspozycję dopełniają  urządzenia wspomagające prasowanie: maglownice i rozmaite typy żelazek.

Grupy zorganizowane serdecznie zapraszamy na warsztaty mydlarskie towarzyszące tej wystawie!


Wystawa czynna TYLKO do końca marca 2017 r. – serdecznie zapraszamy!

autor: Mateusz Dybka

Warsztaty zdobienia pisanek techniką batikową. Muzeum zaprasza.

autor: Mateusz Dybka

XIV Turniej Odlbojów w Piłce Ręcznej

autor: Mateusz Dybka

STABILNA PERSPEKTYWA FINANSOWA GMINY KLUCZBORK

STABILNA PERSPEKTYWA FINANSOWA GMINY KLUCZBORK – pozytywna ocena ratingowa.

Gmina Kluczbork jako jedna z 40 jednostek samorządu terytorialnego, w kraju poddała się ocenie ratingowej. Oceny dokonała niezależna agencja ratingowa INC Rating zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ( ESMA).

INC Rating specjalizuje się w ocenach ratingowych głównie jednostek samorządu terytorialnego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek komunalnych.

Badanie sytuacji finansowej Gminy opierało się na analizie finansowej, zarządczej, analizie z perspektywy makro i mikroekonomicznej. W Gminie został przeprowadzony także audyt finansowy.

Badaniu poddano budżet z ostatnich 11 lat.  Analitycy finansowi podkreślili, że pomimo wysokich nakładów na zadania inwestycyjne w ostatnich 5 latach, które wyniosły aż  ok. 60 mln. nieznacznie  wzrosło zadłużenie Gminy ( jedynie o 4,6 mln.).

    W efekcie oceniający stwierdzili:

 1. polityka zaciągania kredytów realizowana jest w sposób bezpieczny
  i gwarantujący spłatę długu,
 2. Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe, budżet Gminy regularnie wzrasta

Gmina otrzymała ocenę ratingową na poziomie BBB- z perspektywą stabilną. Podobną ocenę i perspektywę finansową mają takie Gminy jak Szczecin, Częstochowa, Kielce , Zabrze.  

Tak pozytywna ocena gwarantuje wiarygodność  finansową naszej Gminy oraz podkreśla zdolność do regulowania długo- i  krótkoterminowych zobowiązań finansowych. Jest precyzyjną miarą dobrej kondycji finansowej.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca br. Burmistrz MAista Kluczborka Jarosław Kielar odebrał z rąk Krzysztofa Grybionko wiceprezesa agencji ratingowej INC Rating certyfikat potwierdzający pozytywną ocenę ratingową Gminy Kluczbork.

autor: Maciej Knapa

Projekty z gminy Kluczbork w programie "Decydujesz, pomagamy". ZAGŁOSUJ!

Jak można głosować?
Głosowanie na najlepsze lokalne projekty odbywa się wszystkich sklepach Tesco w Polsce w dniach 08.03-04.04.2017 r. Na projekty z gminy Kluczbork można głosować w sklepach Tesco w Kluczborku i Namysłowie. W tych dniach klienci Tesco za każdy dokonane zakupy otrzymują żeton uprawniający do głosowania. W każdym sklepie znajdują się specjalne urny do głosowania na trzy lokalne projekty. Klienci, wrzucając żeton do odpowiedniej przegrody, decydują o tym, kto otrzyma grant w danym regionie. Grant otrzymają te organizacje, które uzyskają największą liczbę głosów w każdym z mikroregionów.

Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia".

Druga edycja programu „Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się 2 stycznia 2017 roku i potrwa do połowy kwietnia 2017 roku - wówczas zostaną ogłoszone wyniki i lista zwycięzców. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulaminie oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram.

Więcej informacji odnośnie programu znajdą Państwo na stronie https://pomagamy.tesco.pl

ZGŁOSZONE PROJEKTY

Cztery bramki mam, zaraz gola strzele Wam :) (AKADEMIA PIŁKARSKA FUNBALL)

Futbol ma zaczynać się w głowie i kończyć w nogach... a nie odwrotnie! Zachęcamy Państwa do oddania swojego „głosu” na organizację turnieju "czterech bramek" dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat z Powiatu Kluczborskiego i Namysłowskiego. Turniej polega na rozgrywaniu meczu piłki nożnej przez zespoły 4-osobowe, broniąc na wyznaczonym boisku dwóch bramek i dążąc do zdobycia goli do 2 innych bramek. Ten wyjątkowy turniej ma na celu rozwinięcie inteligencji oraz kreatywności podczas gry w piłkę nożną.

Miejsce integracji. (Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków)

Projekt „Miejsce do integracji” poprawi jakość przestrzeni publicznej, przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych form spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, co w rezultacie zintegruje mieszkańców i pobudzi do działania oraz da możliwość organizacji różnych ciekawych spotkań w przyszłości. Realizacja działań projektowych to również kolejna część wizji wsi tematycznej: Bąków -Truskawkowa wieś. Zapraszamy do głosowania na nasz projekt!

YOUNG FINANCE'S SPECIALIST (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów)

Projekt edukacyjny YOUNG FINANCE’S SPECIALIST to odpowiedź na problemy lokalnej społeczności. Udział w nim ułatwi młodym ludziom po zakończeniu szkoły znalezienie pracy odpowiadającej nabytemu wykształceniu. Projekt zakłada wyrównanie szans młodzieży z małego miasta, przez szkolenia specjalistyczne dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. YOUNG FINANCE’S SPECIALIST to: nowe kompetencje, nabycie specjalistycznej wiedzy na temat automatyzacji i usprawnienia działań, a także rozwój osobisty.

autor: Mateusz Dybka

"Sercem malowane..." - wernisaż wystawy

Wernisaż jubileuszowej piętnastej edycji wystawy odbył się w kluczborskim muzeum w dniu 5 marca. W niedzielne południe w otwarciu wystawy uczestniczyli licznie zebrani mieszkańcy dla których koncertowała uczennica Kluczborskiej Szkoły Muzycznej Agatka Drozda, recytowały poetki: Agnieszka Chrobot, Iwona Derkowska, Bożena Kansy, Maria Stańska. Złote Baby śpiewały o Muzie - tekst Urszuli Stachowskiej. Na wernisażu były podziękowania, życzenia, kwiaty, upominki. Były też wzruszenia, wspomnienia i rozmowy, rozmowy oraz serdeczna integracja mieszkańców. Ekspozycję ubogacono filmem i wystawą fotograficzną. Jest imponująca! Warto ją zobaczyć. Można to zrobić do końca marca.

Wystawę przygotowało Muzeum im. Dzierżona przy wsparciu Pań ze Stowarzyszenia "Kobietom Mammograf":
Reginy Baranowskiej, Czesławy Dawid, Urszuli Stachowskiej, Wiery Schroeder, Bożeny Staszel, Reginy Żylak, Krystyny Nowak, Krystyny Kowalczyk, Zofii Krzciuk, Jadwigi Chudzik, Jadwigi Tabisz, Iwony Derkowskiej.

 

Serdecznie dziękuję Paniom: Monice Kluf, Izie Gomułkiewicz oraz Panom: Mateuszowi Dybce, Bogdanowi Łatce oraz Stanisławowi Leśko.
 

Kilka ciekawostek dotyczących piętnastu wystaw:
*Udział Pań w kolejnych latach (od 2003r): 16, 16, 16, 18, 20, 28, 40, 32, 42, 51, 58, 45, 36, 42, 81. Razem 541 pań


*Patronaty: od I edycji - Burmistrz Kluczborka; od VIII też Starosta Kluczborski; od X też Włodarze gmin Wołczyn, Byczyna i Lasowice W.

*Patronaty medialne: NTO, Kulisy Powiatu, Spiker, Radio Opole,
*Goście: od I edycji - Ewa Gutkowska Surowiec; od VI edycji kabaret Złote Baby.
a na III edycji - Wojciech Poprawa; na V - dr Joanna Filipczyk; na IX - Anna Wiączyk,
na XI - Andrzej Otawa; na XII - Anna Skibska; na XV - Danuta Nalewajka i Agatka Drozda.

Kilka ciekawostek dot. XV edycji:
*W XV edycji wzięło udział 81 pań:
- po raz pierwszy wzięło udział 26 pań
- 15 x Ewa Zgadzj Martyniuk
- 13 x Kazimiera Andrasz
- 11 x Czempiel Danuta, Gumkowska Helena, Gutkowska Surowiec Ewa, Krupicka Wanda, Solecka Zofia, Ślesińska Barbara.
- 10 x Bogus Maria, Folmer Helena, Kłosek Józefa, Kucharska Wacława.
- 9 x Daczyńska Małgorzata, Konietzka Krystyna
- 8x Jantos Lidia, Puchała Cecylia
- 7x Motyka Maria, Woźniak Ryńca Danuta


Ewa Zgadzaj – Martyniuk
Komisarz wystawy

Prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf"

 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY!

Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

autor: Maciej Knapa

Bezpłatna aplikacja BLISKO - mobilny system powiadamiania i ostrzegania

Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO

Wpisz miejscowość, a aplikacja pokaże Ci listę lokalnych nadawców.Wybierz kogo chcesz.

Szczegóły pod adresem: https://www.sisms.pl/

Bezpłatna aplikacja BLISKO - mobilny system powiadamiania i ostrzegania.

Kluczbork informuje o:
aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców,
zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
utrudnieniach i awariach,
imprezach kulturalnych i sportowych,
innych ważnych wydarzeniach z terenu naszej gminy.

autor: Mateusz Dybka

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przypominamy, że Firma A.S.A od dnia 3 marca 2017r. rozpoczęła wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości.

VIII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

ZAPROSZENIE

do udziału

w VIII Rodzinnym Turnieju Tenisa Stołowego

o puchar Dyrektora Publicznej Szkoły

Podstawowej w Bogacicy

który odbędzie się 18.03.2017 o godz. 09.00 w PSP Bogacica, ul. Szkolna 10

Regulamin:

 1. W turnieju udział biorą drużyny 2-osobowe.
 2. Każda drużyna składa się z osoby dorosłej i dziecka w wieku szkolnym (szkoła podstawowa lub gimnazjum)
 3.  Dziecko i osoba dorosła muszą być spokrewnione; tato-syn, brat-brat, wujek-siostrzeniec, mama-córka, itp.
 4. Gra toczy się systemem: dziecko z dzieckiem, dorosły z dorosłym. W przypadku remisu rozgrywany jest debel
 5. Gra toczy się do dwóch wygranych setów.
 6.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ustaleń regulaminu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.03.2017r. u nauczycieli wychowania fizycznego lub telefonicznie u  p. Janusza Poprawy – 694 643 301.

Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę, puchary i nagrody.

autor: Mateusz Dybka

Repertuar Kina Bajka - 14.03. - 20.03.

autor: Mateusz Dybka

Zostań e –MOCARZEM – praca do wzięcia.

Poszukiwana jest osoba, która będzie wykonywała za wynagrodzenie zadania na stanowisku e-Mocarza w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szczegóły dostępne tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący),Fundacja Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoPolski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z całej Polski, w tym Gminę Kluczbork.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line). Będziemy oferować tym osobom szkolenia,kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie.

W planie jest maksymalne wykorzystanie lokalne zasobów: ludzi, instytucje czy infrastrukturę, tak, aby mieszkańcy gmin objętych projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

DZIĘKI PROJEKTOWI GMINA KLUCZBORK:

 • Otrzyma szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
 • Zyska grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu;
 • Będzie mieć pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne;
 • Otrzyma wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.
autor: Tomasz Paluch

Pchli targ w Kluczborku - 29.04.2017 r.

autor: Mateusz Dybka

Targi pracy ...

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-03-14

Dni Kluczborka 2017

Tegoroczne Dni Kluczborka zostaną zorganizowane 23-24 czerwca na stadionie lekkoatletycznym, ul. Sportowa 1 (dawny stadion KKS). W piątek zaśpiewa Czadoman i zagrają didżeje. W sobotę na dużej scenie wystąpią Mezo, Łzy i Golec uOrkiestra.

Wstęp na cały dzień w piątek: bezpłatny, w sobotę: 5 zł. Posiadacze Karty Kluczbork dla Rodziny+ oraz Karty Gmina Kluczbork dla Seniora upoważnieni są do zniżki 50%. Bilet dla dzieci do lat 7 bezpłatnie.

Galeria z Dni Kluczborka 2016
autor: Mateusz Dybka

Zostaw jeden procent podatku w naszej gminie. Sprawdź, kto potrzebuje pomocy.

Prosimy o wsparcie organizacji pożytku publicznego - szczególnie tych, które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystujmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wspierajmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.

W celu uzupełnienia listy instytucji oraz osób potrzebujących pomocy (z terenów gminy Kluczbork), prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji, email: promocja@kluczbork.pl, tel. 77 418 14 77.

Nazwa stowarzyszenia

KRS

Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym"
(Cel szczegółowy MKS Kluczbork 74)

0000270261

Kluczborskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Samarytanin

0000026651

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

0000079532

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

0000168645

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Dziewięćsił"

0000011085

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy

0000251034

Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Sukces"

0000346281

Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

0000329931

Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic

0000356922

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego " Kobietom-Mammograf" W Kluczborku

0000045723

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami Przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

0000117221

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja”

0000069196

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych

0000196561

Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta’’

0000376481

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Kluczborku
(Cel szczegółowy Oddział Kluczbork)

0000015129

ZHR (Cel szczegółowy GSL 027)

0000057720

Zostaw 1 % w Gminie Kluczbork!
www.kluczbork.pl

 

autor: Mateusz Dybka

II Różowy Piknik w Krokusach

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" serdecznie zapraszają na II RÓŻOWY PIKNIK W KROKUSACH, który odbędzie się 21 marca (wtorek) o godz. 12 -13 w Kluczborku, Różowa Aleja (obok Stawu Kościuszki).

Akcja ma na celu zachęcenie Mieszkańców do przekazania 1% podatku na wsparcie działań lokalnych organizacji społecznych.

Chcemy pokazać, że w naszej Gminie są prężnie działające organizacje pozarządowych i że ważne jest świadome przekazywanie 1% swojego podatku na wybrane cele społeczne.

Drodzy Mieszkańcy, Podatnicy składając zeznanie podatkowe możemy pomóc ludziom w potrzebie lub wesprzeć cenne inicjatywy organizacji OPP. Przekażmy 1% z podatku organizacji pożytku publicznego z Gminy Kluczbork!

Jednocześnie zapraszamy na wiosenne spacery na Różową Aleję, pięknie zagospodarowany zakątek naszego miasta, na której właśnie rozkwitają setki krokusów.

Organizatorzy: kobietommammograf@wp.pl, biuro@dolinastobrawy.pl

 

Ewa Zgadzaj-Martyniuk
Prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego
"Kobietom - Mammograf"

Taniec z Gwiazdkami w Kluczborku

autor: Mateusz Dybka

XIV Turniej Oldboy w Piłce Ręcznej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka.

W sobotę 18 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku odbył się XIV Turniej Oldboy w Piłce Ręcznej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. W turnieju wzięło udział 5 drużyn: MKS Wieluń, 4EVER YOUNG Grodków, STAL Zawadzkie, TĘCZA Kościan oraz drużyna gospodarzy METAL Kluczbork w składzie: Mirosław Mularczyk, Dariusz Lech, Jacek Wilk, Ireneusz Krakowiak. Jerzy Kotarski, Roman Kamiński, Krzysztof Rychel, Grzegorz Reisch, Szymon Reisch, Szymon Kuflowski, Tomasz Rudaś, Tomasz Pełka.

Roman Kamiński wiceburmistrz Kluczborka i jednocześnie zawodnik Metalu Kluczbork uroczyście otworzył turniej oldboyów. Odbyło się łącznie 10 meczów w systemie każdy z każdym. Drużyny otrzymały z rąk wiceburmistrza puchary, a najlepsi zawodnicy statuetki. Plebiscyt na najlepszego zawodnika wygrał Dariusz Lech z METAL Kluczbork, na najlepszego bramkarza Jacek Mielnik z 4EVER YOUNG Grodków , a najlepszym strzelcem został Wiktor Szłapka z Tęcza Kościan. Turniej wygrała drużyna 4EVER YOUNG Grodków.

Dziękujemy sponsorom, organizatorom i sympatykom turniejów piłki ręcznej za współpracę przy organizacji XIV Turnieju Oldboyów, który stał na bardzo wysokim poziomie, a rywalizacja trwała do ostatniego meczu.

Końcowa klasyfikacja

I Miejsce         4EVER YOUNG Grodków (najlepszy zawodnik drużyny Mariusz Roman)

II Miejsce        STAL ZAWADZKIE (najlepszy zawodnik drużyny Sławomir Kłosowski)

III Miejsce       TĘCZA KOŚCIAN    (najlepszy zawodnik drużyny Wiktor Szłapka)

IV Miejsce       METAL KLUCZBORK (najlepszy zawodnik drużyny Roman Kamiński)

V Miejsce        MKS WIELUŃ          (najlepszy zawodnik drużyny Roman Kokot)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (KLIKNIJ)

autor: Grzegorz Błażewski

UKS Mickiewicz Kluczbork - Czarni Wirex Rząśnia

autor: Mateusz Dybka

Marszałkowski Budżet Obywatelski - wykaz zgłoszonych projektów.

Teraz każdy z wniosków zostanie dokładnie przeanalizowany. Sprawdzić trzeba podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, zgodność z zadaniami samorządu województwa, korzyści dla mieszkańców. Spośród prawie dwustu wniosków 63 miało charakter subregionalny, 135 charakter powiatowy. Najwięcej wpłynęło ich z subregionu opolskiego. Aktywni okazali się także mieszkańcy Nysy, Brzegu i Kluczborka.

11 kwietnia ukaże się lista zadań dopuszczonych do głosowania. Autorzy wybranych do realizacji przedsięwzięć będą mogli od tej daty promować je i zachęcać mieszkańców, by w głosowaniu wsparli właśnie tę inicjatywę. Każdy z mieszkańców subregionu ma dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową.

Samo głosowanie odbywać się będzie od 24 kwietnia do 19 maja. Oddać głos będzie można na kilka sposobów – elektronicznie poprzez generator zamieszczony na stronie internetowej budżetu, korespondencyjnie na adres UMWO lub do urn, które umieszczone zostaną zarówno w budynku UMWO, jak i punktach informacyjnych znajdujących się w stolicach subregionu. Przypomnijmy: głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia i mieszkają na terenie danego subregionu. Realizowane będą zadania, które otrzymają największą liczbę głosów. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Na zadania subregionalne, które obejmą dwa lub więcej powiatów uzyskać można od 70 do 150 tys. złotych, a na zadania obejmujące jeden powiat od 50 do 100 tys. złotych.

źródło: http://www.opolskie.pl/

autor: Mateusz Dybka

VIII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy

Turniej ten odbył się 18 marca 2017r. W tym roku uczestniczyło 10 drużyn, składających się z dziecka i osoby dorosłej. Cieszy fakt, że najwięcej drużyn było z naszej gminy, ale do Bogacicy przyjechały także rodziny z województwa wielkopolskiego.

Drużyny te zostały podzielone na 2 grupy. W pierwszej grupie grali uczniowie szkół podstawowych z rodzicami, a w drugiej uczniowie gimnazjum.  W grupach rywalizowano każdy z każdym, a zwycięzcy grup zagrali o 1 i 2  miejsce,  a drużyny, które wywalczyły drugie miejsca walczyły o miejsca 3 i 4, z trzecich miejsc w grupach o miejsce 5 i 6 itd.     Najlepszą drużyną turnieju, już po raz trzeci, została rodzina Dominik i Piotr Langner, którzy wygrali wszystkie mecze. Pojedynki często kończyły się po zaciętej walce, a o losach spotkania decydowała gra podwójna. Dzieci bardzo przeżywały, gdy przy stole grę swoją rozgrywali rodzice. Drużyny z trzech czołowych miejsc otrzymały puchary i nagrody, a z miejsc 4-6 nagrody. Wszyscy otrzymali dyplomy. Nagrodzony został również najmłodszy uczestnik turnieju, a był nim ośmioletni Samuel Jaroń.  

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU

 1. Dominik i Piotr Langner                  Bażany
 2. Paweł i Damian Dmytruszyńscy       Bogacka Szklarnia
 3. Cezary i Waldemar Nawrot             Opatów
 4. Klaudia i Paweł Poprawa                Ligota Zamecka
 5. Szymon i Mieczysław Skotnik         Siemianice
 6. Michał Kostuś i Sławomir Brylski      Kluczbork
 7. Tomasz i Dariusz Brandys              Krasków
 8. Oliwia i Jakub Wodara                   Żabiniec
 9. Dominik i Andrzej Wodara              Żabiniec
 10. Samuel Jaroń i Grzegorz Musiał      Żabiniec                

  Kierownik Turnieju Janusz Poprawa            
autor: Mateusz Dybka

Ruszył Opolski Portal Edukacji Kulturowej

Informujemy, że wystartował Opolski Portal Edukacji Kulturowej

www.edukoopolskie.pl,

wdrożony w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016–2018” we współpracy z Województwem Opolskim.

Zachęcamy do użytkowania portalu oraz rozpowszechniania informacji o nim, jako potencjalnego sposobu bezpłatnej promocji realizowanych przez Państwa wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych itp.

Portal daje możliwość nie tylko samodzielnego zamieszczania przez Partnerów informacji o przedsięwzięciach, lecz co najistotniejsze stanowi łatwą dla odbiorcy wyszukiwarkę wydarzeń, w tym kulturalno-edukacyjnych, realizowanych na Opolszczyźnie.

autor: Mateusz Dybka

Różowa Aleja przyciąga tysiącami kwitnących krokusów! Pozostaw 1 % podatku w Gminie Kluczbork.

Pozostaw 1 % podatku w Gminie Kluczbork!
Na kwietnym kobiercu
Kluczborczanie powitali Wiosnę! Różowa Aleja przyciąga tysiącami kwitnących krokusów!

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" gościli Kluczborczan na II RÓŻOWYM PIKNIKU W KROKUSACH, który odbył się 21 marca w samo południe w Kluczborku na Różowej Alei (obok Stawu Kościuszki).

Podczas spotkania rozmawiano o wsparciu lokalnych działań społecznych. Organizatorzy zachęcali Mieszkańców do przekazania 1% podatku na wsparcie działań lokalnych organizacji społecznych opp.

Wskazywano, że w naszej Gminie są prężnie działające organizacje pozarządowych i że ważne jest świadome przekazywanie 1% swojego podatku na wybrane cele społeczne realizowane lokalnie.

Podatników poproszono o wsparcie cennych lokalnych inicjatyw społecznych i przekazanie 1% z podatku na konto organizacji działajacej na rzecz mieszkańców Gminy Kluczbork.

Podczas spaceru z włodarzami naszej gminy i powiatu rozmawiano m. in. o społecznych lokalnych działaniach (w Gminie Kluczbork jest kilkanaście organizacji społecznych o statusie OPP):

http://www.kluczbork.eu/redir,index?wiecej=3726&wiecej_news=1

Organizatorzy rozdawali ulotki tematyczne "Pozostaw 1% podatku w naszej Gminie" przygotowane przez Gminę Kluczbork.

Przy sprzyjającej pogodzie Panie paradowały w oryginalnych wiosennych kapeluszach - najpiękniej przystroiła swoje nakrycie głowy Pani Helena Gumkowska.

Spacerując podziwiano pięknie ukwiecony, bardzo urokliwy zakątek naszego miasta.

Serdecznie zapraszam na wiosenny spacer na Różową Aleję. Warto zobaczyć ten nasz "krokusowy dywan".

Ewa Zgadzaj-Martyniuk, prezes
Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"
46-200 Kluczbork, Rynek 1
 
autor: Mateusz Dybka

Ponad 300 dzieci wzięło udział w mistrzostwach Polski w tańcu w Kluczborku.

Passo Doble, Jive czy Walc. Z takimi tańcami zmagało się ponad 300 dzieci w ogólnopolskich mistrzostwach Polski w tańcu właśnie - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Kluczborku. Występy były naprawdę znakomite, dzieciom towarzyszyła kamera TVP 3 Opole. 

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie "TALENT".

autor: Mateusz Dybka

Sobótka zdobyta!

W sobotę w kultowym 10. Półmaratonie Ślężańskim wzięła udział mocna reprezentacja Kluczborskiej Grupy Biegowej. Z relacji uczestników czytamy: "Jak zwykle Sobótka przywitała nas piękną pogodą i świetną organizacją zawodów. Wymagająca trasa, z punktem kulminacyjnym na przełęczy Tąpadła gdzie wbiegających na szczyt witano utworem z 'Rocky'ego', dała nam wszystkim w kość ale każdy dobiegł do mety z szerokim uśmiechem na twarzy."

Łącznie z Kluczborka, KGB oraz osób podróżujących z autobusem wystartowało 33 zawodników. Wśród grupy biegaczy byli debiutanci ze świetnymi czasami (Mariusz Kubicki z czasem 01:35:05). W ten weekend w dwóch półmaratonach wystartowali Maciej Lewandowki i Tomek Wojtuń. Do Sobótki z naszymi biegaczami podróżował zwycięzca w kategorii wiekowej M45, Wiasława Pyrę z Praszki!

Członkowie Kluczborskiej Gruby Biegowej pragną podziękować za pomoc w organizacji wspólnego wyjazdu Klubowi Fitness Shape Line a za bezpieczną podróż firmie As Travel.

Wyniki prezentują się następująco:
Msc Nazwisko Imię Czas netto
24 Pyra Wiesław 01:19:28
243 Wnęk Jarosław 01:29:52
320 Lewandowski Maciej 01:31:37
487 Kubicki Mariusz 01:35:05
541 Dudek Mateusz 01:35:55
586 Bukowski Edward 01:36:30
836 Kądzielewski Jacek 01:39:36
874 Zawada Maciej 01:40:02
970 Szymała Mateusz 01:41:37
1022 Komarnicki Miłosz 01:42:20
1129 Hazubski Czesław 01:43:35
1134 Kaczor Michał 01:43:37
1422 Babiarz Sławomir 01:46:58
1472 Malong Aleksander 01:47:37
1494 Kwiatkowski Sławomir 01:47:50
1866 Jantos Aleksandra 01:51:55
1961 Szymała Marcin 01:52:58
2082 Bednarski Krzysztof 01:54:26
2182 Mazur Andrzej 01:55:23
2185 Bocionek Piotr 01:55:24
2202 Lewandowska Ewa 01:55:35
2213 Solarewicz Andrzej 01:55:45
2408 Domagała Kondrad 01:57:42
2421 Szalek Remigiusz 01:57:56
2654 Szymała Marek 02:00:53
2815 Fortuna Małgorzata 02:03:05
2892 Fonfara Andrzej 02:04:29
3084 Błażewski Grzegorz 02:08:06
3095 Wojtuń Tomasz 02:08:18
3135 Kukuczka Wioletta 02:09:20
3319 Pecyna Maciej 02:14:23
3320 Dreksler Aleksandra 02:14:26
3572 Krzywokulski Krzysztof 02:25:29

autor: Mateusz Dybka

IV Liga Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - WYNIKI.

W dniu 25 marca 2017r. w PSP w Bogacicy rozegrany został trzeci turniej z cyklu IV Liga Tenisa Stołowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W turnieju wystartowało 19 uczniów, głównie z gminy Kluczbork, ale również z województwa wielkopolskiego z gminy Łęka Opatowska. W  kategorii dziewcząt zwyciężyła Klaudia Poprawa z PSP nr 2 w Kluczborku, która prowadzi po trzech turniejach. Na drugim miejscu uplasowała się Oliwia Wodara z PSP Bogacica, która w ogólnej klasyfikacji również jest druga. W kategorii chłopców szkół podstawowych zwyciężył Paweł Dmytruszyński z PSP Bogacica, przed Szymonem Skotnik z SP Siemianice i Gracjanem Sitarzem z PSP Bogacica. Taka sama kolejność również jest po trzech turniejach. W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się Dominik Langner przed Cezarym Nawrot z PG Opatów i Michałem Kostuś, z PG nr5 z Kluczborka. Taka sama kolejność jest w generalce.

Zapraszam na czwarty turniej, który odbędzie się 08.04.2017 r.

IV LIGA TENISA STOŁOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

SEZON 2016/2017

KLASYFIKACJA  PO III TURNIEJU

SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIEWCZĘTA

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCO WOŚĆ

17.12.

11.02.

25.03.

suma

1

Poprawa Klaudia

PSP2 Kluczbork

Ligota Zamecka

40

40

40

120

2

Wodara Oliwia

PSP Bogacica

Żabiniec

37

37

34

108

3

Ptak Agnieszka

SP Laskowice

Tuły

31

31

-

62

4

Paola Jaroń

PSP Bogacica

Żabiniec

-

-

37

37

5

Pasek Aleksandra

PSP Bogacica

Żabiniec

-

34

-

34

5

Gorońska Tatiana

SP Laskowice

Tuły

34

-

-

34

7

Hanisz Aurelia

PSP Bogacica

Bazany

29

-

-

 

SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY

1

Dmytruszyński Paweł

PSP Bogacica

Bogacka Szklarnia

40

40

40

120

2

Skotnik Szymon

SP Siemianice

Siemianice

37

37

37

111

3

Sitarz Gracjan

PSP Bogacica

Borkowice

27

31

34

92

4

Kuchtyn Paweł

PSP Bogacica

Bogacica

31

29

31

91

5

Kowalski Tymoteusz

STO Kluczbork

Bogacica

21

25

27

73

6

Langner Łukasz

PSP Bogacica

Bazany

34

34

-

68

7

Singer Fabian

PSP Bogacica

Bazany

25

-

29

54

8

Nowak Florian

SP Laskowice

Laskowice

23

23

-

46

9

Jaroń Samuel

PSP Bogacica

Żabiniec

20

-

23

43

10

Skoczylas Marek

PSP Bogacica

Bazany

17

-

25

42

10

Gabrysch Jakub

PSP Bogacica

Bazany

-

21

21

42

12

Wodara Patryk

PSP Bogacica

Żabiniec

16

-

20

36

13

Stanikowski Marcel

SP Siemianice

Siemianice

-

27

-

27

14

Urban Marcel

PSP Bogacica

Bogacica

19

-

-

19

15

Sebastian Mrozek

PSP Bogacica

Czaple Wolne

-

-

19

19

16

Sieczka Dawid

PSP Bogacica

Krasków

18

-

-

18

SZKOŁY GIMNAZJALNE

lp

NAZWISKO I IMIĘ

SZKOŁA

MIEJSCOWOŚĆ

17.12.

11.02.

25.03.

suma

1

Langner Dominik

PG5

Bażany

40

40

40

120

2

Nawrot Cezary

PG Opatów

Opatów

37

34

37

108

3

Kostuś Michał

PG5

Kluczbork

34

37

34

105

4

Neumann Andrzej

PG2

Krasków

29

31

31

101

6

Grobelny Jakub

PG2

Borkowice

31

-

29

60

5

Brandys Tomasz

PG2

Krasków

27

29

 

56

Kierownik turnieju: Janusz Poprawa

 

autor: Mateusz Dybka

Sukces uczniów PG nr 2 w Bogacicy.

Dziewięć czteroosobowych drużyn rywalizowało w wojewódzkim finale ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

To najlepsi spośród blisko 300 gimnazjalistów z regionu, którzy brali udział we wcześniejszych etapach zawodów. Uczestnicy podkreślają, że przydatna była szczegółowa wiedza o trzech parkach krajobrazowych Opolszczyzny.

W finale wojewódzkim zwyciężyli uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy i będą reprezentować województwo w finale krajowym, który odbędzie się w czerwcu.

źródło: www.radio.opole.pl

fot. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
autor: Mateusz Dybka

Rozgrywki II ligi tenisa stołowego

W imieniu Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice zapraszamy na mecz II ligi tenisa stołowego PZTS.

autor: Maciej Knapa

40. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych

Informacja dla mieszkańców

Niniejszym informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gotartowie, z uwagi na trwające prace remontowe drogi dojazdowej będzie przyjmował odpady od mieszkańców w dniu 8 kwietnia 2017 roku.

Natomiast w dniu 1 kwietnia 2017r. będzie nieczynny.

Przepraszamy za zmianę terminu, natomiast w kolejnych miesiącach odpady komunalne będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

autor: Natalia Dąbrowska, data: 2017-03-27

Kiermasz wielkanocny ŚDS

autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-03-27

Kurs mistrzowski karate z prezesem PZKT

Dnia 25 marca mieliśmy przyjemność gościć w Kluczborku prezydenta Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (WTKF) senseia Włodzimierza Kwiecińskiego (8 dan), który od 1970 roku zajmuje się studiowaniem karate. Należy do twórców i głównych propagatorów karate nie tylko na terenie naszego kraju ale też Europy i świata. Od początku lat 90-tych pełni również rolę prezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Podczas seminarium dzielił się z dziećmi, młodzieżą i trenerami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. W kursie uczestniczyło około 200 osób, wśród których byli również zawodnicy kadry narodowej oraz sędziowie i trenerzy klasy krajowej i międzynarodowej. Uczestnicy byli reprezentantami 13 klubów z całej Polski. Po każdym z czterech bloków był czas na zadawanie pytań związanych z prezentowanym tematem. Był również czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia i autografy.

autor: Maciej Knapa

Zakończenie sezonu morsowego. Zapraszamy!

Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio informuje

autor: Mateusz Dybka

Mecz Piłki Nożnej o Mistrzostwo I Ligi Kobiet

Burmistrz przekazał środki finansowe na dodatkowe służby dla kluczborskich policjantów.

29 marca w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Burmistrz Miasta Kluczbork Jarosław Kielar oraz Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku nadkom. Paweł Kowalczyk podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.
Burmistrz Kluczborka przekazał środki finansowe w kwocie 10.000 złotych na dodatkowe służby dla kluczborskich policjantów.

Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych. Dodatkowe patrole policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami oraz szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców powiatu. Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane w gminie. Podczas planowania tych dodatkowych patroli, uwzględniane również będą sugestie samorządów oraz mieszkańców.

Więcej czytaj na: www.kluczbork.policja.gov.pl

 

 

autor: Maciej Knapa
autor: Mateusz Dybka

Spektakl PASJA w Kinie Bajka

11.04. godz. 11.00 i 18.00 spektakl teatralny "PASJA". Cena biletu – 18 zł (ulgowy) i 20 zł (normalny)


"PASJA" - czerpiąc inspirację z średniowiecznych misteriów wielkopostnych, posługuje się jednocześnie językiem teatru współczesnego - ekspresyjnego, odwołującego się do prawdy emocji i doznań. W tym spektaklu artystyczne poszukiwania zaprowadziły Teatr "A" do źródła o podwójnym, wyjątkowym znaczeniu. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia, jako formalną inspiracją, z najstarszymi, jak zwykło się przyjmować, gatunkami odradzającego się teatru europejskiego - dramatem liturgicznym, misteriami wielkopostnymi; z drugiej strony twórcy pochylają się nad tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, fundamentem chrześcijańskiej doktryny. Jest to więc niezwykła podróż w świat chrześcijańskiej wiary i wielowiekowej tradycji, pomnażanej przez kolejne pokolenia artystów i teologów, na równi "uwiedzionych" ewangelicznymi prawdami. Inspiracja średniowiecznymi misteriami staje się punktem wyjściowym, "kamieniem węgielnym porozumienia z widzem", na którym buduje się świat niezwykle osobistych historii ludzi, ich intymnych relacji z Mistrzem, relacji między sobą nawzajem. Motorem dramaturgicznym "Pasji", opisującej ewangeliczne wydarzenia od triumfalnego wjazdu do Jerozolimy aż po Zmartwychwstanie, czynią twórcy spektaklu zderzenie tragedii Judasza, broniącego swojej racji, do pewnego momentu narzucającego okrutne reguły gry, z czułą relacją najbliższych apostołów Chrystusa i towarzyszących im kobiet. Ostatecznie jednak to ci ostatni zaprowadzą widza pod krzyż, przeżyją z nim tragedię pogrzebu i radość paschalnego poranka. Nieustanne towarzyszenie w kluczowych momentach spektaklu tradycyjnych pieśni liturgicznych, "katalizujących" głębokie wzruszenie naocznych świadków Męki Chrystusowej, jak i decyzja prezentowania spektaklu we wnętrzach sakralnych, sprawiają, że "Pasja" wymyka się jednoznacznej klasyfikacji - twórcy zgadzają się, że jest to coś więcej niż spektakl teatralny.

Rezerwacji biletów można dokonać na stronie www.bajka.kluczbork.pl

autor: Mateusz Dybka

Informacja o wymianie dowodów osobistych.

INFORMACJA

W związku ze zmianą  nazw ulic:

- na terenie miasta Kluczborka ul. Szenwalda zmiana na ul. Prusa,

- we wsi Bogacica ul. 22 Lipca  zmiana na ul. Jana Pawła II

- we wsi Kujakowice Górne ul. 22 Lipca zmiana na ul. Miodowa 

Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Kluczborku informuje, że zmiana nazwy ulicy nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.       

Nowe dowody osobiste nie zawierają danych dotyczących adresu zameldowania i dlatego z mocy prawa zachowują swoją ważność do upływu terminu ważności. 

autor: Mateusz Dybka

Kurs samoobrony pn. "Bezpieczna Kobieta" zakończony

Zakończyła się kolejna edycja kursu samoobrony dla mieszkanek powiatu pod nazwą „Bezpieczna Kobieta”. W zajęciach uczestniczyło 25 pań, które uczyły się reakcji w sytuacji napadu, poznały też techniki samoobrony. Pamiątkowe certyfikaty ukończenia kursu wręczył Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku nadkom. Paweł Kolczyk.

Kurs prowadzony był od 6 marca, zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Organizatorami zajęć byli: Klub Aikido, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Urząd Miejski w Kluczborku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku oraz Komenda Powiatowa  Policji w Kluczborku.

Zajęcia praktyczne poprzedzone były prelekcją dotyczącą bezpiecznych zachowań i zasad postępowania w sytuacji gdy staniemy się ofiarą przestępstwa. Wykłady przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Część praktyczną z zakresu samoobrony prowadzili trenerzy Jarosław Misiewicz i asp. sztab. Waldemar Sochacki, którzy zaprezentowali między innymi:  techniki samoobrony i reakcje w sytuacjach napadu. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku zorganizowali szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie wszystkie uczestniczki otrzymały certyfikaty ukończenia kursu samoobrony.

asp. sztab. Waldemar Sochacki

 

autor: Mateusz Dybka

Spotkanie z Muzą pt: „O WIOŚNIE Z POTRZEBY SERCA".

Serdecznie zapraszamy

na Spotkanie z Muzą

pt. „O WIOŚNIE Z POTRZEBY SERCA”

Spotykanie odbędzie się w dniu 4.04.2017 r. o godzinie 17.00

w Klubie Seniora w Kluczborku ul. Jagiellońska 1

organizatorzy:

Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”

Kluczborska Rada Seniorów

 Wstęp wolny!

 

 

Turniej karate w Zielonej Górze

Dnia 2 kwietnia, w niedzielę liczna reprezentacja Kluczborskiego Klubu Karate wzięła udział w V Ogólnopolskim Turnieju Sztuk Walki o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra. Organizatorem był Klub Karate Tradycyjnego "NIDAN". W turnieju wzięło udział 13 klubów z całej Polski, łącznie wystartowało 250 zawodników. Turniej był też okazją do udziału w pokazach różnych szkół karate i innych sztuk walki, do poznania tradycyjnych strojów japońskich wojowników oraz uhonorowania odznaczeniami zasłużonych zawodników, trenerów, działaczy. Bardzo liczna reprezentacja Kluczborka (ponad 50 osób) mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu dzięki wsparciu ze środków Powiatu Kluczborskiego. Otrzymane środki umożliwiły udziału naszych zawodników w turnieju na bardzo wysokim poziomie. Mimo wyjazdu autokarem we wczesnych godzinach rannych oraz wielu godzin podróży nasi zawodnicy Kluczborskiego Klubu Karate pokazali wspaniałą formę zdobywając 14 medali w różnych kategoriach wiekowych. Wychowankowie Andrzeja Olecha i Rafała Panaszka bardzo licznie stawali na podium. W klasyfikacji generalnej zdobyliśmy więc puchar dla najlepszego klubu turnieju. Było to zwieńczeniem wielu godzin spędzonych na macie w czasie zawodów, poprzedzonych oczywiście systematyczną pracą podczas codziennych treningów. Zawodnicy zmęczeni ale szczęśliwy powrócili do rodzinnego Kluczborka przywożąc ze sobą bagaż wielu nowych doświadczeń, emocji i wrażeń. Turniej oceniamy jako bardzo udany i wartościowy pod każdym względem.

A już w czerwcu nasi reprezentanci będą rywalizowali z najlepszymi zawodnikami w kraju podczas Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci w Łodzi oraz Mistrzostw Polski w Zamościu. Trzymamy kciuki.

autor: Maciej Knapa

MKS Kluczbork - ZAGŁĘBIE Sosnowiec

autor: Mateusz Dybka

Otwarcie najnowocześniejszej sortowni w regionie

5 kwietnia w Gotartowie odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. To inwestycja warta 40 milionów złotych, którą zarządza spółka ”Eko-Region” z Bełchatowa.

Hala sortowni wraz z infrastrukturą pozwala odzyskać 16 różnego rodzajów odpadów, nadających się do przetworzenia.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gotartowie odbiera odpady z trzech powiatów województwa opolskiego – z namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. Zakład obsługuje rejon zamieszkały przez około 190 tysięcy mieszkańców. Możliwości techniczne zakładu pozwalają na przetworzenie w ciągu roku około 100 tysięcy ton odpadów. Obecnie do sortowni trafia około 4000 ton odpadów miesięcznie. Po ich przetworzeniu na nowoczesnej linii sortowniczej, wyposażonej m.in. w osiem separatorów optycznych, separator balistyczny i dwa separatory magnetyczne wydzielanych jest szesnaście frakcji surowcowych, które wykorzystywane są do ponownego przetworzenia (recyklingu).  Z magazynów odbierane są przez firmy, które zajmują się ich ponownym przetworzeniem.  

Sortownia śmieci w Gotartowie jest jedną z najnowocześniejszych w kraju. Aktualnie zatrudnionych jest 60 osób, planowane są dalsze zatrudnienia.

Zobacz więcej:

https://opole.tvp.pl/29816408/najnowoczesniejsza-w-regionie-sortownia-smieci-juz-dziala

http://radio.opole.pl/103,193186,ekosortownia-juz-pracuje-nowa-instalacja-w-gotar

http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/wielka-sortownia-smieci-w-gotartowie-pod-kluczborkiem-otwarta,11956714/

http://www.opolskie.pl/2017/04/otwarcie-najnowoczesniejszej-sortowni-w-regionie/

 

autor: Maciej Knapa

XXIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”

XXIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”
XXIII Rezitationswettbewerb in deutscher Sprache „Jugend trägt Gedichte vor“

„Poesie ist Mondschein in der Finsternis unserer Tage” - powiedział Manfred Poisel, niemiecki copywriter. W swobodnym tłumaczeniu znaczy to tyle, co: „Poezja jest jak blask księżyca w ciemnościach naszych dni“

W środę - 5 kwietnia 2017 - poezja prezentowana przez uczniów w trakcie gminnego etapu XXIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” była jak promień słońca i podróż w nieznane krainy. Na twarzach słuchających na przemian gościł uśmiech i smutek, prezentowane wiersze, bowiem opowiadały o przeróżnych aspektach życia. Poruszały tematy takie, jak na przykład przyjaźń, polityka, śmierć. Jury konkursu w składzie:

- pani Elżbieta Wydra - przewodnicząca - PG 3 Kluczbork
- pani Adrianna Wiecha - PSP Kuniów
- pani Ewa Jaron - PSP Kujakowice Dolne
- pani Anna Wyrwich - PG 2  Bogacica
- pani Daria Bykowska - PG 4  Kujakowice Górne
- pan Kryspin Cieplik - PSP Bogacica
- pan Ernest Cieplik - kluczborskie koło DFK

musiało zmierzyć się z trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Wysoki poziom recytacji, piękna wymowa i dobór repertuaru, no cóż, trzeba było wybrać.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury konkursu ogłosiło następujący werdykt:

Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE

Miejsce 1: Klaudia Kinder - PSP Kuniów
Miejsce 2: Izabel Glomb - PSP Bogacica
Miejsce 3: ex aequo Natalia Warzyc i Laura Smyrek - obydwie z PSP Bogacica
Miejsce 4: ex aequo Alexander Maruska i Weronika Oatrzek - obydwoje z PSP Kujakowice Dolne

Kategoria: SZKOŁY GIMNAZJALNE

Miejsce 1: Weronika Kubas - PG2 Bogacica
Miejsce 2: ex aequo Martina Kinder - PG 3 Kluczbork i Patrycja Maruska PG 4 Kujakowice Górne
Miejsce 3: ex aequo Krystian Kansik - PG3 Kluczbork i Dominika Gabrysch - PG 2 Bogacica
Miejsce 4: Dominik Patrzek - PG 4 Kujakowice Górne

Kategoria: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Miejsce 1: Nicola Pietrucha - ZSO STO Kluczbork

Tegorocznym gospodarzem etapu gminnego było Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku. Grupa uczniów z tegoż gimnazjum, pod opieką pani Elżbiety Wydra oraz pana Zbigniewa Oszczypko, przygotowała występ muzyczny. Przybyłych na konkurs uczniów, ich opiekunów, Jury powitała w imieniu pani dyrektor - pani Alina Jurkowska. Pan Grzegorz Błażewski - w imieniu pana Jarosława Kielara - Burmistrza Miasta i Gminy Kluczbork - dokonał oficjalnego otwarcia konkursu.

Nagrody i upominki, oraz poczęstunek dla przybyłych tego dnia gości zostały zasponsorowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kluczbork, pana Jarosława Kielara,  Dyrektora Administracji Oświaty - panią Elżbietę Pietrzykowską, Instytut Goethego w Krakowie, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu oraz kluczborskie koło DFK.

W imieniu organizatora - Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kluczborku - dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie, a laureatom etapu gminnego życzę samych sukcesów.

Elżbieta Wydra

 

autor: Mateusz Dybka

Otwarcie sezonu motocyklowego. Krasków 2017.

autor: Mateusz Dybka

Adam Sokołowski nokautuje rywali na 40. Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych

8 kwietnia w hali OSiR w Kluczborku rozegrano finały jubileuszowych 40. Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych. Nad mistrzostwami honorowy patronat objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Patronowali również Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar i Burmistrz Miasta Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Organizatorami mistrzostw byli: Stowarzyszenie Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren w Dzierżoniowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.

Celem organizatora mistrzostw była popularyzacja wiedzy dotyczącej historii sportu, ruchu olimpijskiego, wydarzeń sportowych i wykazanie się znajomością przepisów. Zgodnie z regulaminem mistrzostw do tegorocznego półfinału i finału zakwalifikowali się kibice z całej Polski, którzy uzyskali wcześniej największą liczbę punktów. Zmagania finałowe przeprowadzono w kategorii otwartej oraz w kategorii junior. Najlepszych 6 w każdej kategorii uzyskało awans do finału. W ostatnim rozstrzygającym etapie odpowiadali ustnie i pisemnie na pytania opracowane wcześniej przez Stanisława Sienkiewicza – prezesa Stowarzyszenia Super Kibic.

Podobnie jak w latach ubiegłych wśród seniorów bezkonkurencyjnym okazał się Pan Adam Sokołowski z Kluczborka. Jest to jego siedemnasty tytuł mistrzowski z rzędu, a dwudziesty w swojej karierze. Wśród juniorów zwyciężył Michał Sarna również z Kluczborka.

Tegoroczny finał zaszczycił swoją obecnością zasiadając w jury, Janusz Trzepizur - lekkoatleta, skoczek wzwyż, wielkokrotny Mistrz Polski i Wicemistrz Europy.

Podajemy klasyfikację końcową finału.

Kategoria otwarta:

Adam Sokołowski  - 80 pkt.
Stefan Śliwa – 56 pkt.
Andrzej Melniczak – 55 pkt.
Sebastian Skrok – 53 pkt.
Mirosław Prętkowski – 49 pkt.
Leszek Hajduga – 45 pkt.

Kategoria junior:

Michał Sarna
Mateusz Kowalski
Agnieszka Nazarkiewicz
Dominik Chodor
Michał Pośpiech
Natalia Dzięgielewska

autor: Maciej Knapa

Zobacz więcej zdjęć na oficjalnym facebooku Kluczborka

 

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Opolskiego.

Opolska Policja ostrzega - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ „NA WNUCZKA” I „NA POLICJANTA”

Opolska Policja ostrzega przed oszustami działającymi „na wnuczka” i  „na policjanta”. Przestępcy coraz częściej podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać.

Więcej na stronie www.opolska.policja.gov.pl

autor: Maciej Knapa

Konkurs grantowy "Opolskie EDUKO 2017"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu grantowego "Opolskie EDUKO 2017". Głównym celem konkursu jest rozwój i promocja współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i edukacji, którego efektem są przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną w województwie opolskim, które zrealizują na terenie województwa opolskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży i ich opiekunów prawnych, oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury.

Wnioski można składać od 5 do 20 kwietnia.

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html

autor: Maciej Knapa

IX Kluczborski Konkurs Recytatorski

Już po raz dziewiąty uczniowie uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie naszej gminy wzięli udział w konkursie recytatorskim objętym patronatem Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara, Starosty Kluczborskiego Piotra Pośpiecha oraz prof. Jerzego Szymika. Recytatorzy prezentowali wybrane utwory w trzech kategoriach, a oceniało ich jury w składzie: Anna Dzierżan (przewodnicząca), Agnieszka Chrobot, Agnieszka Kurek i Anna Żłobińska. Zmaganiom przysłuchiwali się także Zastępca Burmistrza Roman Kamiński,  Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku Elżbieta Pietrzykowska, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Grzegorz Błażewski, Główny Specjalista ds. Edukacji Jolanta Wielgosz – Bazan oraz dyrektorzy szkół współorganizujących konkurs: Mariusz Kaczmarski (ZSO im. Adama Mickiewicza w Kluczborku) i Maciej Szymczyk (PSP 2 w Kluczborku).

Na scenie Kluczborskiego Domu Kultury zaprezentowali się też młodzi muzycy kształcący się w Gminnej Szkole Muzycznej I Stopnia w Kluczborku: Maja Banasiewicz, Agata Drozda i  Jędrzej Lipski,  a także licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Dominika Łagocka i Dymtro Kulakovskyi oraz doskonalący technikę wokalną pod kierunkiem Magdy Dureckiej Mateusz Gędek. Ich występy uświetniły uroczystość i umiliły czas publiczności.

Kluczborski Konkurs Recytatorski, którego celem jest m.in. wdrażanie do uczestnictwa w kulturze, cieszy się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności, a w jego organizację zaangażowane są aż cztery instytucje: Administracja Oświaty w Kluczborku, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kluczborku działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,  Publiczne Gimnazjum nr 5  im. Mikołaja Reja w Kluczborku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku. W przyszłym roku odbędzie się jego jubileuszowa edycja, na którą już dziś organizatorzy serdecznie zapraszają.

Laureaci IX Kluczborskiego Konkursu Recytatorskiego

MIEJSCE

KATEGORIA

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GIMNAZJALIŚCI

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I

Alicja Kowalska

PSP w Kuniowie

Julia Cygan

PG 5  Kluczborku

Jakub Gacek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

nr  2 CKU  w Kluczborku

II

Ksenia Plewnia

PSP w Kujakowicach Dolnych

Kamila Morawiec

STO w Kluczborku

Zofia Domagała

I LO w Kluczborku

III

Kamil Śliwiński

 PSP 2 w Kluczborku

Kornelia Sygusch

PG 4  w Kujakowicach Górnych

Dominika Grahl

STO w Kluczborku

WYRÓŻNIENIE

Julia Bocionek

PSP w Kuniowie

Daria Dereń

 PG1 w Kluczborku

Piotr Bartela

I LO w Kluczborku

WYRÓŻNIENIE

Karolina Maszkowska STO w Kluczborku

Dominika Majer

PG4 w Kujakowicach Górnych

Ewelina Celmerowska

 I LO w Kluczborku

WYRÓŻNIENIE

Michał Rewienko

 PSP 2 w Kluczborku

Wiktoria Sarnicka

 STO w Kluczborku

Sara Gieselbert

STO w Kluczborku

 

autor: Maciej Knapa

Koncert "DLA NADZIEI" Jagoda Krzemińska i Przyjaciele

autor: Maciej Knapa

Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

Więcej na: http://www.stoppozaromtraw.pl/

autor: Maciej Knapa

Godziny pracy kasy UM w dniu 14 kwietnia 2017r.

Urząd Miejski w Kluczborku uprzejmie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017r. (piątek) kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna w godz. 8:15 do 12:45.

Za utrudnienia przepraszamy.

autor: Artur Czerwony, data: 2017-04-12

Pomoc w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Kluczbork wsparła utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar wraz ze Skarbnikiem Piotrem Lewaldem podpisali umowę przekazującą Uniwersytetowi Opolskiemu 50 tysięcy złotych na budowę kierunku lekarskiego.

Całkowity koszt utworzenia Collegium Medicum wyniesie 42 mln zł, z czego 32 mln przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a pozostałą część stanowią dotacje i darowizny od instytucji i przedsiębiorstw, samorządów – w tym od Gminy Kluczbork.

autor: Maciej Knapa
autor: Mateusz Dybka

Wystawa "Barwy Łowickiego - tradycja i współczesność."

Zapraszamy na wystawę BARWY ŁOWICKIEGO  – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ przygotowaną ze zbiorów Muzeum w Łowiczu. Zabytki zaprezentowane na ekspozycji ukazują bogactwo oraz różnorodność kultury i sztuki Regionu Łowickiego od początku XX w. po czasy współczesne. Wystawa eksponowana będzie w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku do końca maja 2017 r.

autor: Mateusz Dybka

Harmonogram spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie X”.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach programu „Działaj Lokalnie X” organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Zorganizowanych zostanie pięć szkoleń, po jednym w każdej  gminie z naszego obszaru działania. Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu w swojej gminie, może przyjechać na dowolne szkolenie w innym miejscu.

Informujemy, że nabór wniosków w LGD „Dolina Stobrawy” w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, rozpocznie się 19 kwietnia (środa) i potrwa do 19 maja (piątek) br. Wszystkie szczegółowe informacje o naborze zostaną umieszczone na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w dniu jego rozpoczęcia.

autor: Mateusz Dybka

Ankieta: "Ocena jakości pracy Urzędu Miejskiego w Kluczborku - badanie satysfakcji Klienta"

Do 30 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzone badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Głównym celem badania jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić mocne i słabsze obszary działalności urzędu, wprowadzić procedury doskonalące, podnosić jakość świadczonych usług publicznych.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest poprzez zebranie danych w formie anonimowej ankiety.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne są:

 • w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miejskiego w Kluczborku,
 • w formie elektronicznej na stronie urzędu www.kluczbork.pl.

Ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane są do udostępnionych w urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych.

autor: Mateusz Dybka

Wystawa "Na pocztówkowym szlaku ‒ Byczyna".

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, serdecznie zaprasza na wystawę Na pocztówkowym szlaku ‒ Byczyna.


Dawna karta pocztowa to nie tylko ciekawy widoczek, ale przede wszystkim dokumentacyjne źródło ikonograficzne. Utrwala układ urbanistyczny i architektoniczny miasta, rejestruje zmiany w nazewnictwie ulic, placów, wyglądzie budynków. Ukazuje przemiany w życiu danej społeczności utrwalone często przypadkowo w obiektywie aparatu. Między innymi dlatego pocztówki z Kluczborka i okolic stanowią trzon zbiorów historycznych Muzeum. Kolekcja ta zostanie zaprezentowana jako cykl wystaw czasowych Na pocztówkowym szlaku. Pierwsza ekspozycja poświęcona jest pocztówkom z Byczyny wydanym przed 1945 r., których dopełnieniem są widokówki powojenne.

Ekspozycja czynna do końca września 2017 r.

autor: Mateusz Dybka

XLIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski oraz Rowerowe Show

W dniach 1-3 maja odbędzie się XLIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3 maja o godz.12.00 zapraszamy na zapierający dech w piersiach ROWEROWY SHOW - po raz pierwszy na kluczborskim rynku. Show rozpocznie Majówkę na rowerze, która w tym roku będzie przebiegała śladami miejsc historycznych Kluczborka i okolic. Majówkę zwieńczy piknik w Stajni Godziemba.

Święto Narodowe Trzeciego Maja - obchody w Kluczborku.

autor: Mateusz Dybka

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 23 kwietnia 2017
Imieniny:
Wojciecha, Jerzego, Gerarda
«kwiecień 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2
3 4 5 dzień: 6 7 dzień: 8 9
10 dzień: 11 12 13 14 15 16
17 18 dzień: 19 dzień: 20 21 dzień: 22 23
24 25 26 dzień: 27 dzień: 28 29 30

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy