Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Rodzina500plus
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka /do 6 m-cy/

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).

2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka

· dowód osobisty lub paszport

 

Informacje na temat opłat

1. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka - 11,00 zł

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

 

Forma załatwienia

Przyjęcie - w formie protokołu - oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

 

Przewidywany termin załatwienia

Niezwłocznie.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Informacje dodatkowe dla klienta

1. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka w ciągu 6-ciu miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje

autor: Małgorzata Gąszczak, data: 2016-11-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 23 kwietnia 2017
Imieniny:
Wojciecha, Jerzego, Gerarda
«kwiecień 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2
3 4 5 dzień: 6 7 dzień: 8 9
10 dzień: 11 12 13 14 15 16
17 18 dzień: 19 dzień: 20 21 dzień: 22 23
24 25 26 dzień: 27 dzień: 28 29 30

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy