Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

podanie o wydanie odpisów

autor: mgaszczak

Odpisy skrócone, zupełne i międzynarodowe z akt stanu cywilnego

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń dla:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa i małżonka:

a) podanie

b) dokument tożsamości strony:

2. Innych osób, które wykażą interes prawny:

a) podanie

b) dokument tożsamości strony:

c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Osób upoważnionych:

a) podanie

b) dokument tożsamości strony

c) oryginalne pełnomocnictwo lub odpis urzędowo poświadczony.

Informacje na temat opłat

1.Opłata skarbowa od wydania:

a) odpisu skróconego i wielojęzycznego - 22,00 zł,

b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,

c) zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku, a też zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24,00 zł,

2.Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -  17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3.Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Forma załatwienia

1.Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub wielojęzyczny).

2.Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.

3.Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

4.Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Przewidywany termin załatwienia

1.Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:

-do 3 dni,gdy akt znajduje sie w zasobach USC KLuczbork,

-do 10 dni gdy akt znajduje się poza USC KLuczbork.

2.Zaświadczenie - niezwłocznie

Informacje na temat trybu odwoławczego

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Informacje dodatkowe dla klienta

URZAD STANU CYWILNEGO NIE PROWADZI POSZUKIWAŃ AKTÓW STANU CYWILNEGO DO CELÓW GENEALOGICZNYCH.

 

 

 

autor: Małgorzata Gąszczak, data: 2016-11-08

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 3 grudnia 2016
Imieniny:
Franciszka, Ksawerego, Kasjana
«grudzień 2016»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 dzień: 3 dzień: 4
dzień: 5 6 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10 11
dzień: 12 13 14 15 16 17 dzień: 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 dzień: 31

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
sisms2