Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Drzewa i krzewy powinny być utrzymywane w należytym stanie i pielęgnowane zgodnie z powszechnie obowiązującą sztuką ogrodniczą. Odnosząc się do należytego stanu mamy na uwadze z jednej strony stan bezpieczny, z drugiej stan należyty pod względem przyrodniczym. Wbrew powszechnym opiniom, proces pielęgnowania i kształtowania drzew jest nie tylko czynnością niełatwą, ale także wymaga sporej wiedzy z zakresu biologii, botaniki, dendrologii, chirurgii i pielęgnacji drzew. Niedopuszczalnym jest, aby cięcia pielęgnacyjne drzew wykonywane były przez osoby niekompetentne, niewykwalifikowane. Ludzie zajmujący się pielęgnacją drzew często nie zwracają uwagi lub zwyczajnie nie wiedzą jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja. To sprawia, że często są one przycinane mocniej niż wynikałoby to z zasad sztuki ogrodniczej.

W związku z powyższym Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku postanowił przedstawić podstawowe zasady pielęgnacji drzew zgodnie z obowiązującą ustawą i sztuką ogrodniczą.

Na początek należy przytoczyć obowiązujące podstawy prawne dotyczące zabiegów w obrębie koron drzew. Mówi o tym art. 87a  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, prace w obrębie korony nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 % korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa
  

Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania.

 

            Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące prawidłowego cięcia drzew, zgodnego z prawem:

  1. Cięcia pielęgnacyjne należy ograniczyć do usuwania suchych i uszkodzonych konarów i gałęzi.
  2. W przypadkach, gdy drzewa stwarzają zagrożenie dla obiektów budowlanych i urządzeń technicznych (w tym przyłączy sieciowych do budynków), usunąć należy jedynie gałęzie wchodzące w kolizję z tymi obiektami.
  3. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać redukcji korony u drzew starych, gdyż mogą one po takim zabiegu obumierać.
  4. Gdy drzewo ma od młodego wieku  formowaną koronę, można dokonywać zgodnej ze sztuką ogrodniczą redukcji gałęzi w celu utrzymania uformowanego kształtu korony. Fachowa literatura akademicka poświęcona zagadnieniom ogławiania podaje, że oprócz młodych: wierzb, lip, kasztanowców, katalp, bożodrzewów i głogów, żadnych innych gatunków drzew nigdy nie poddaje się ogławianiu, formowaniu kolistych kształtów koron.
  5. Jeśli już musimy dokonać cięć pielęgnacyjnych w związku z powyższymi przypadkami, należy przestrzegać podstawowych zasad technicznych:
    1. Wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami ostrymi, które zostawiają gładkie rany.
    2. Nie należy prowadzić cięć blisko płaszczyzny pnia, gdyż powstaje wtedy duża rana, która trudno się goi, ani za daleko, gdyż pozostaje sęk, który zasycha i butwieje. Należy zatem ciąć na tzw. „obrączkę”, czyli nieco skośnie w tym miejscu, gdzie kończy się pierścieniowe zgrubienie gałęzi czy konara zwane obrączką. Usuwając gruby konar należy go najpierw podciąć od dołu, a potem tnąc od góry podtrzymywać ręką, aby się nie oderwał od pnia wraz z paskiem kory.

 

 

 

 

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 lutego 2017
Imieniny:
Romana, Makarego, Józefa
«luty 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2 3 4 5
6 dzień: 7 8 9 10 11 12
13 14 dzień: 15 16 17 18 19
dzień: 20 21 22 dzień: 23 dzień: 24 25 dzień: 26
27 28

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
Wystawa Sercem Malowane