Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” od 2006r. działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworząc możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy, jakości życia. Jako Lokalna Grupa Działania zostaliśmy wybrani do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w związku z tym prowadzimy doradztwo w tym zakresie oraz jesteśmy odpowiedzialni za przyjmowanie wniosków i ich ocenę pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Partnerzy jak i członkowie Stowarzyszenia reprezentują trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Dzięki temu cele obrane przez organizację spełniają oczekiwania każdego mieszkańca obszaru LGD.

Zapraszamy na: www.dolinastobrawy.pl

LEADER

W porównaniu z innymi programami wdrażanymi w UE Leader opiera się na nowatorskim podejściu. Zakłada on szerokie zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych instytucji i organizacji w opracowywanie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju tych terenów. Podejście to zapewnia wykorzystanie lokalnych zasobów w najbardziej efektywny sposób.

STOBRAWA RZEKA WIEDZY

Wizja rozwoju naszego regionu to STOBRAWA - RZEKA WIEDZY. Chcielibyśmy, aby nasz region był znany z tego, że nasi mieszkańcy posiadają wiedzę w różnych dziedzinach, a goście, którzy do nas przyjeżdżają mogą tą wiedzę zdobyć.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” utworzyło dwa szlaki turystyczne. Pierwszym z nich jest szlak pieszy o długości 70 km prowadzący przez cały obszar LGD. Drugim jest szlak kajakowy o łącznej długości 60 km wytyczony w dolinie rzeki Stobrawy.

WIOSKI TEMATYCZNE

Wioska tematyczna jest produktem turystycznym, który może ożywić gospodarkę wsi. Wsie tematyczne bazują na lokalnych zasobach kulturowych, historycznych lub przyrodniczych tworząc ofertę edukacyjno-turystyczną w formie warsztatów, gier terenowych i zabaw przeprowadzanych przez mieszkańców wsi.

JAKOŚĆ DOLINY STOBRAWY

W ramach promocji zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD „Dolina Stobrawy” od 2012 r. organizujemy konkurs nadający znak „Jakość Doliny Stobrawy” w kategoriach: rękodzieło, spożywczy produkt regionalny, produkt edukacyjny lub turystyczny, wydarzenie promujące region (kulturalne, sportowe lub artystyczne).

DZIAŁAJ LOKALNIE

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 28 lutego 2017
Imieniny:
Romana, Makarego, Józefa
«luty 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2 3 4 5
6 dzień: 7 8 9 10 11 12
13 14 dzień: 15 16 17 18 19
dzień: 20 21 22 dzień: 23 dzień: 24 25 dzień: 26
27 28

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
Wystawa Sercem Malowane