Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Rodzina500plus
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” od 2006r. działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworząc możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy, jakości życia. Jako Lokalna Grupa Działania zostaliśmy wybrani do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w związku z tym prowadzimy doradztwo w tym zakresie oraz jesteśmy odpowiedzialni za przyjmowanie wniosków i ich ocenę pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Partnerzy jak i członkowie Stowarzyszenia reprezentują trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Dzięki temu cele obrane przez organizację spełniają oczekiwania każdego mieszkańca obszaru LGD.

Zapraszamy na: www.dolinastobrawy.pl

LEADER

W porównaniu z innymi programami wdrażanymi w UE Leader opiera się na nowatorskim podejściu. Zakłada on szerokie zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych instytucji i organizacji w opracowywanie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju tych terenów. Podejście to zapewnia wykorzystanie lokalnych zasobów w najbardziej efektywny sposób.

STOBRAWA RZEKA WIEDZY

Wizja rozwoju naszego regionu to STOBRAWA - RZEKA WIEDZY. Chcielibyśmy, aby nasz region był znany z tego, że nasi mieszkańcy posiadają wiedzę w różnych dziedzinach, a goście, którzy do nas przyjeżdżają mogą tą wiedzę zdobyć.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” utworzyło dwa szlaki turystyczne. Pierwszym z nich jest szlak pieszy o długości 70 km prowadzący przez cały obszar LGD. Drugim jest szlak kajakowy o łącznej długości 60 km wytyczony w dolinie rzeki Stobrawy.

WIOSKI TEMATYCZNE

Wioska tematyczna jest produktem turystycznym, który może ożywić gospodarkę wsi. Wsie tematyczne bazują na lokalnych zasobach kulturowych, historycznych lub przyrodniczych tworząc ofertę edukacyjno-turystyczną w formie warsztatów, gier terenowych i zabaw przeprowadzanych przez mieszkańców wsi.

JAKOŚĆ DOLINY STOBRAWY

W ramach promocji zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD „Dolina Stobrawy” od 2012 r. organizujemy konkurs nadający znak „Jakość Doliny Stobrawy” w kategoriach: rękodzieło, spożywczy produkt regionalny, produkt edukacyjny lub turystyczny, wydarzenie promujące region (kulturalne, sportowe lub artystyczne).

DZIAŁAJ LOKALNIE

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 3 grudnia 2016
Imieniny:
Franciszka, Ksawerego, Kasjana
«grudzień 2016»
P W Ś C P S N
dzień: 1 dzień: 2 dzień: 3 dzień: 4
dzień: 5 6 7 dzień: 8 dzień: 9 dzień: 10 11
dzień: 12 13 14 15 16 17 dzień: 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 dzień: 31

Banery

Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
sisms2