Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Rodzina500plus
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Wniosek TAXI

WYDAWANIE LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY

PRZEWÓZ OSÓB TAKSÓWKĄ -TAXI ( na terenie gminy )

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Kluczborku -Wydział Gospodarki Miejskiej

I -sze piętro

Pokój 128

Telefon: 077 418-14-81 w. 226, 4472088

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  WNIOSEK który powinien zawierać:

 - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

 - określenie obszaru przewozów oraz czas na jaki ma być wydana licencja,

 - rodzaj pojazdu samochodowego którym dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o licencje,

 

 ZAŁĄCZNIKI:

1.  kserokopia dowodu rejestr. z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej – oryginał do wglądu

2. dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (tytuł prawny),

3. zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 1 lit a, ustawy o transporcie drogowym, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie powinno zawierać klauzulę „ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

4.  kserokopia legalizacji taksometru – oryginał do wglądu,

5. kserokopia prawa jazdy – oryginał do wglądu,

6. kserokopia orzeczenia lekarskiego – oryginał do wglądu,

7. kserokopię orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu

OPŁATY:

Przy wydaniu zezwolenia - 200,00.-zł. Opłata w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Kluczborku

PKO S.A. Kluczbork 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dowód wpłaty do wglądu .

 

CZAS I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1. Do 30 dni - zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustala się datę odbioru w dniu złożenia wniosku ).

2. Odbiór osobisty zezwolenia ( konieczny dowód osobisty ) .

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka. Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2007r.Nr 125,poz. 874 z późn. zm.)

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 24 kwietnia 2017
Imieniny:
Aleksego, Grzegorza, Fidelisa
«kwiecień 2017»
P W Ś C P S N
dzień: 1 2
3 4 5 dzień: 6 7 dzień: 8 9
10 dzień: 11 12 13 14 15 16
17 18 dzień: 19 dzień: 20 21 dzień: 22 23
24 25 26 dzień: 27 dzień: 28 29 30

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy