Urząd Miejski w Kluczborku

Galeria

Wyszukiwarka:

Banery

DniKlb2016
Rodzina500plus
Nowy System Gospodarki Odpadami

Treść strony

Władze Gminy

Burmistrz Miasta Kluczborka
mgr inż. Jarosław Kielar

lat 53, wykształcenie wyższe rolnicze
i pedagogiczne. Podyplomowe studia z zakresu zarządzania i ekologii. Były dyrektor ZSO
im. A. Mickiewicza w Kluczborku. W latach 1994-1998 i 1998-2002 radny Rady Miejskiej
w Kluczborku i członek Zarządu Miejskiego
w Kluczborku.

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci przyjmowani będą codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem burmistrzów pod nr tel. 077 418-22-56

 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim w Kluczborku

2) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

3) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego Rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;

11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

Zastępca Burmistrza
mgr Roman Kamiński

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg
i wniosków:
w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

W miarę możliwości interesanci w innych sprawach będą przyjmowani codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z sekretariatem burmistrzów
pod nr tel. 077 418-22-56

Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków oraz wydaje, na podstawie upoważnienia burmistrza, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Sekretarz Gminy

mgr Joanna Niedźwiedź

Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu,  w szczególności do zadań Sekretarza należy:

1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kluczborku,

2. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

3. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

4. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

5. nadzór  nad  przygotowaniem  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej oraz  zarządzeń i  decyzji  Burmistrza,

6. nadzór nad utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim    w Kluczborku,

7. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,

8. opracowywanie projektu zmian Regulaminu oraz opracowywanie projektów innych aktów wewnętrznych, regulujących strukturę i zasady działania Urzędu,

9. przeprowadzanie ocen pracowniczych,

Sekretarz pełni funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

Skarbnik gminy

Piotr Lewald

Do zadań  Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

2 ) kierowanie pracą Wydziału Finansowego;

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu;

6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających  z poleceń lub upoważnień Burmistrza.             

« wstecz

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 30 marca 2017
Imieniny:
Amelii, Anieli, Amadeusza
«marzec 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 dzień: 5
dzień: 6 7 dzień: 8 dzień: 9 10 dzień: 11 12
13 14 15 16 dzień: 17 dzień: 18 19
20 dzień: 21 22 23 dzień: 24 dzień: 25 26
27 28 dzień: 29 dzień: 30 31

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
baner toplayer
Aplikacja_Blisko